islam mempengaruhi kebudayaan di malaysia

advertisement
“ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA”
Disediakan oleh
MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI (2010282848)
Kumpulan HSE4A
PENGENALAN
TERDAPAT pelbagai teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam ke rantau ini
termasuk Kepulauan Tanah Melayu. Sejarahwan tempatan mengatakan Islam mula
mempengaruhi penduduk di rantau ini semenjak abad ke-7 Masihi oleh saudagar yang
juga mubaligh dari Semenanjung Tanah Arab, tetapi sejarahwan Barat pula menyatakan
Islam mula mendatangi kepulauan-kepulauan Melayu sekitar tahun 1292 Masehi hingga
1390 Masehi (abad ke-13 Masehi hingga abad ke-14 Masehi) oleh saudagar-saudagar
dari India dan China yang mana telah terlebih dahulu memeluk Islam1.
Selain menyampaikan risalah kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama yang
diterima di sini Allah S.W.T (Surah Ali Imran ayat 13)2, para mubaligh dan saudagarsaudagar ini turut mempengaruhi masyarakat setempat dengan nilai-nilai yang diamalkan
dalam agama yang suci ini. Ini termasuklah pengaruh dalam aspek pemerintahan (politik),
pendidikan, perniagaan dan juga kebudayaan serta kesenian.
Pengaruh-pengaruh ini tersebar melalui beberapa faktor antaranya keunggulan dan
kemurniaan Islam itu sendiri yang ditonjolkan semasa berkomunikasi dengan masyarakat
setempat dan juga perkahwinan.
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
DEFINISI BUDAYA DAN KEBUDAYAAN SERTA CIRI-CIRINYA
SEBELUM kita mengupas lebih lanjut mengenai pengaruh-pengaruh Islam yang terdapat
dalam kebudayaan di Malaysia, adalah lebih elok kita merungkai terlebih dahulu definisi
budaya dan kebudayaan.
Menurut Oxford University Press (2000), culture (budaya) adalah adat, pemikiran,
kesenian, amalan, kepercayaan dan sebagainya bagi sesebuah kumpulan manusia,
komuniti atau negara.3
Dewan Bahasa dan Pustaka dalam terbitannya Kamus Dewan Edisi Empat
menyatakan “budaya” yang boleh diterangkan dalam bentuk pencirian adalah seperti
berikut4:
1. Tamadun dan peradaban (contohnya Tamadun Islam);
2. Kemajuan fikiran dan akal budi (cara berfikir, mempamerkan kelakuan,
tingkahlaku dan sebagainya);
3. Sesuatu yang bersifat kebudayaan seperti seni budaya, adat resam dan
pakaian serta amalan yang boleh diwarisi oleh sesuatu masyarakat atau
bangsa atau negara;
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
Manakala “kebudayaan” pula diungkapkan seperti berikut:
1. Sekelompok manusia atau sesebuah bangsa yang berbudaya atau memiliki
budaya iaitu memiliki cara berfikir dengan akal budi yang sudah maju dan
menjadikan sesuatu sebagai kebiasaan atau kelaziman;
2. Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara berfikir, bertindak dan
berkelakukan serta segala hasil kegiatan dan pencapaian yang berupa
kebendaan atau kerohanian sesebuah masyarakat, yang mana kemajuan
yang dicapai adalah berdasarkan nilai-nilai murni;
3. Suatu proses penting dalam kegemilangan/kejatuhan sesebuah tamadun.
Sebagai contoh, budaya ilmu yang digilap dalam masyarakat Arab
sepanjang
zaman
Kenabian
Rasullah
S.A.W
telah
mempengaruhi
kegemilangan Islam di seluruh dunia.
Sehubungan itu, budaya Islam leh didefinisikan sebagai sesebuah kelaziman,
amalan dan pencapaian sesebuah bangsa sama ada terdapat elemen-elemen Islamik di
dalamnya ataupun dipengaruhi oleh agama Islam.
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
EVOLUSI
KEBUDAYAAN
DI
TANAH
MELAYU
DAN
MALAYSIA
SELEPAS
KEDATANGAN ISLAM
NEGARA ini telah mengalami perubahan demi perubahan dalam banyak aspek kehidupan
semenjak Islam mendatangi rantau ini. Islam membawa perubahan yang besar dengan
membawa cahaya menggantikan kegelapan hidup5 khususnya di kalangan masyarakat
Melayu. Sesungguhnya masyarakat Melayu tidak boleh dipisahkan daripada Islam
sehinggakan di dalam Perlembagaan Negara ini seorang Melayu ditafsirkan sebagaimana
berikut:
Sungguhpun begitu, walaupun orang Melayu sangat sinonim dengan Islam,
kebudayaan yang dipengaruhi oleh Islam di negara ini masih lagi dicampur adukkan
dengan amalan-amalan khurafat dan agama-agama yang lain6.
Sebagai contoh, dalam budaya perkahwinan masyarakat Melayu, walimatul urus
dan akad dilaksanakan mengikut syariat Islam, akan tetapi perhiasan diri yang dipakaikan
kepada kedua-dua mempelai mempunyai unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran
Islam seperti sulaman berbentuk hidupan bernyawa serta tidak menutup aurat kerana
dikatakan pemakaian peralatan berkenaan dapat menghindari hasad dengki orang lain
dalam majlis tersebut. Pengantin juga tidak dibenarkan mandi dari pagi hingga tamat
majlis atau perlu mencampak sehelai pakaian dalam pengantin ke bumbung bagi
mengelak hujan mengganggu majlis tersebut.
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
Selain itu dalam amalan perubatan tradisional pula, pelbagai salah amalan
dilakukan oleh pengamal perubatan (bomoh) dan juga orang yang meminta pertolongan.
Sebagai contoh, bagi seorang kanak-kanak yang mengalami sakit di bahagian perut
sehingga kelihatan perut tersebut menjadi buncit, dikatakan mengalami busung jin sebagai
akibat bermain atau duduk di busut semut yang besar di suatu sudut di kampung tersebut.
Mungkin benar telahan tersebut namun begitu kaedah perubatan pada masa tersebut
mencampur adukkan antara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dengan jampi
serapah. Paling ketara, amalan bertangkal dilaksanakan bagi mengubati penyakit.
Dalam mempertahankan negara juga, banyak orang-orang dahulu melakukan
pelbagai amalan pelik khususnya bagi membuatkan diri mereka kebal (tidak lut ditikam
senjata) dan susur keris7. Susur keris merupakan satu teknik mengasah keris yang
digunapakai oleh masyarakat Islam Melayu pada suatu masa dahulu untuk memastikan
setiap tikaman yang dibuat ke atas musuh mengenai sasaran walaupun dari jarak yang
jauh. Selain kemenyan dan limau purut, keris yang baru ditempa akan diukir dengan
kalimah “Allah”, “Muhammad”, “La Ilaha Illallah” malahan Ayat Kursi juga. Dengan
keadaan keris yang masih panas, keris diperasap dengan kemenyan dan dilumur dengan
pati limau purut yang diperah ke atasnya. Malah, sedikit titisan darah dari jari bakal
penggunanya (atau juga dikenali sebagai tuan keris) dititis ke atas keris dan dilumur di
sepanjang alur keris tersebut. Amalan ini pula bertujuan memberi keris semangat dan
saling berhubung dengan tuannya.
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
Walaubagaimanapun, semenjak tahun 1970-an, pendekatan Islam di seluruh dunia
termasuk di Malaysia dilihat telah mengalami beberapa siri evolusi khususnya apabila
kebanyakkan daripada generasi kini mula mendapat pendidikan yang sewajarnya
mengenai Islam. Malah pengwujudan aliran sains dan teknologi berjaya mengurangkan
kepercayaan karut marut ini.
Dua dekad selepas itu menyaksikan lebih ramai orang yang memahami Islam di
Malaysia dan telah mengeluarkan banyak amalan khurafat dan bidaah dhalalah (bidaah
sesat) dalam pelbagai aspek kehidupan sepeti perkahwinan, sambutan kelahiran,
mendirikan rumah, seni kebudayaan dan sebagainya.
ISLAM SEBAGAI PENGARUH DALAM KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
KITA akan melihat kebudayaan yang dimaksudkan ini dalam beberapa kategori seperti
berikut:
1. Kebudayaan dalam kategori kenegaraan dan pemerintahan
2. Kebudayaan dalam kategori kesenian dan warisan
3. Kebudayaan dalam kategori kehidupan dan kesihatan
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN
ISLAM telah diiktiraf sebagai agama rasmi negara ini semenjak merdekanya kita daripada
jajahan kolonial. Walaupun agama-agama lain diiktiraf oleh negara ini, tetapi amalanamalan Islam menjadi panduan utama dalam melaksanakan tugas-tugas menerajui
negara ini.
Institusi Kesultanan di negara ini merupakan salah satu institusi berpelembagaan
yang menitik beratkan aspek Islam dalam pentadbirannya. Malah Duli Yang Teramat Mulia
Yang Dipertuan Agong dan Sultan-Sultan di setiap negeri diberi hak untuk menyelaras
segala hal mengenai keagamaan.
Selain itu dalam era pemerintahan Perdana Menteri Malaysia yang ke-5, Datuk Seri
Abdullah bin Haji Ahmad Badawi (kini Tun) telah meletakkan Islam sebagai teras kepada
pembangunan negara khususnya pembangunan modal insan rakyat Malaysia. Islam
Hadhari telah diperkenalkan. Islam Hadhari atau “Islam yang Bertamadun” adalah teori
pentadbiran sebuah kerajaan berasaskan Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Ia bukanlah
agama baru, bukan ajaran baru dan bukan mazhab baru. Ia adalah usaha untuk
mengembalikan umat Islam kepada asas fundamental menurut yang terkandung dalam alQuran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan Tamadun Islam8.
Islam Hadhari merangkumi sepuluh prinsip seperti berikut:
1. Keimanan dan Ketakwaan Kepada Allah s.w.t.
2. Kerajaan Adil dan Beramanah.
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
3. Rakyat Berjiwa Merdeka.
4. Penguasaan Ilmu Pengetahuan.
5. Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif.
6. Kehidupan Berkualiti.
7. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita.
8. Keutuhan Budaya dan Moral.
9. Pemeliharaan Alam Semulajadi.
10. Kekuatan Pertahanan.
Penerapan budaya kerja Islam turut diterapkan dalam jentera pentadbiran negara
dari atas ke akar umbi. Semua penjawat awam diarah untuk bekerja dengan amanah dan
tidak mengamalkan rasuah. Penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
(SPRM) bagi memperkasakan Badan Pencegah Rasuah yang ditubuhkan lebih awal
dilihat usaha bersungguh kerajaan merealisasikan aspirasi Islam dalam atmosfera budaya
kepimpinan dan pekerjaan di Malaysia.
KESENIAN DAN WARISAN9
DASAR Kebudayaan Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian
dan Warisan Malaysia telah meletakkan Islam sebagai salah satu prinsipnya seperti
berikut:
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
“Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting dalam
proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan
berperibadi mulia. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam
mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi
dan fizikal dan kerana itu patut menjadi unsur yang penting dalam
pembentukan
Kebudayaan
Kebangsaan
memandangkan
kedudukannya
sebagai agama rasmi negara, di samping telah wujudnya fakta sejarah dan
nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau
ini.”
Antara kesenian yang mendapat pengaruh Islam di Malaysia adalah seperti
berikut:
1.
Dikir Rebana
Gambar 1 – Persembahan Dikir Rebana
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
Dikir Rebana memang ada sejak dahulu dan tiada rekaan baru setakat ini.Rebana
diperbuat daripada kulit kambing serta kayu tualang. dan biasanya bersaiz 24 inci atau 2
kaki. Pemain akan duduk bersila dan rebana diletakkan di atas telapak kaki. Pada masa
dahulu, Dikir Rebana dimainkan ketika sultan hendak tidur atau ketika hendak
mengerjakan solat. Kini muzik ini dimainkan dalam majlis perkahwinan. Dikir Rebana
terbahagi kepada dua iaitu Dikir Maulud dan Dikir Berdah. Kitab Saraful Anam digunakan
untuk berzanji dan berdikir. Terdapat banyak lagu dalam Dikir Rebana dan dimainkan oleh
sebuah kumpulan yang mengandungi lima hingga tujuh orang.
2.
Gendang Pahang
Gambar 2 – Persembahan Gendang Pahang
Gendang Pahang merupakan seni tradisi yang mendapat pengaruh Islam yang
mendalam. Muzik ini dipercayai dibawa oleh Dato’ Purba Jelai dan penyebarannya
dilakukan oleh tiga generasi. Gendang Pahang mempunyai lagunya yang tersendiri
dikenali sebagai Bujang Hilir. Muzik ini dimulakan dengan rentak pembukaan dan di akhiri
dengan rentak membunuh atau rentak mati di samping rentak-rentak yang lain. Gendang
Pahang dimainkan ketika majlis perkahwinan dan adat istiadat istana serta untuk
mengiringi persembahan silat dan Tarian Inai. Alat muzik yang digunakan ialah gendang
anak, gendang ibu dan gong. Gendang Pahang tidak terhad kepada golongan lelaki
sahaja kerana wanita juga terlibat dalam kesenian ini.
3.
Ghazal dan pergunaan gambus
Gambar 3 – Gambus selalu digunakan dalam persembahan Ghazal
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
Alat tali dari keluarga 'Ud'. Ianya berasal dari Timur Tengah dan telah ditakrifkan
secara umum sebagai alat lute yang berleher pendek. Di Malaysia terdapat dua jenis
Gambus yang sering digunakan untuk memainkan muzik yang berunsur Arab dan juga
Ghazal. Satu dikenali umum sebagai Gambus Hadramaut dan mempunyai sebelas tali,
manakala yang satu lagi dikenali sebagai Gambus Hijaz, iaitu wilayah Arab termasuk Iraq
sekarang ini yang pada satu ketika dahulu dikenali sebagai Wilayah Hijaz. Gambus Hijaz
mempunyai lapan tali kesemuanya.
Bagi
Gambus
Hadramaut,
badannya
berbentuk
seperti
buah
'pear'
diperbuatdaripada cantuman beberapa kepingan kayu dari jenis ringan seperti 'seraya
merah', 'seraya bunga', 'merawan' dan 'durian belanda'. Lehernya telah dibuat daripada
kayu 'nangka' manakala dadanya telah ditutup dengan sejenis kayu 'pine'. Kayu ini
dikatakan yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai dadanya. Lubang suara yang
bertebuk itu, diukir daripada kayu papan lapis.Bagi Gambus Hijaz yang sering digunakan
dalam persembahan 'Hamdolok' di Johor, badannya diperbuat daripada kayu 'nangka' dan
ditebuk untuk dijadikan ruang gemanya. Pada permukaan tersebut ditutup dengan kulit
kambing sebagai “belly”nya.
Kebanyakan daripada Gambus yang didapati berkembang di Malaysia adalah
dibuat oleh tukang-tukang yang mahir yang terdapat di Johor dan Kedah. Ianya telah
diakui dapat menghasilkan mutu suara yang terbaik di rantau ini.
Gambus Hadramaut tidak mempunyai fret dan tali-talinya yang dipetik itu, direntang
secara berpasangan (in double course) kecuali bagi tali kesebelas di mana ianya
direntang secara tunggal. Tali-tali tadi dilaras mengikut sistem teori muzik barat iaitu dalam
perfect 5th ataupun 'lima genap' menurun bermula dari tali satu pada 'C tengah'. Ianya
menggunakan tali gitar ekustik. Bagi 'Gambus Hijaz' tali – talinya juga direntang secara
berpasangan (in double course) juga dilaras dalam perfect 5th menurun ataupun 'lima
genap' menurun.
Manakala Ghazal di peringkat permulaannya dikenali juga sebagai "gamat" yang
bermaksud riuh-rendah. Pada masa kini ghazal Melayu lebih dikenali sebagai ghazal
Johor. Irama ghazal berkembang pada asalnya di istana-istana Riau-Lingga. Antara alat
muzik yang digunakan adalah seperti sebuah peti harmonika, satu set tabla, gambus,
violin, gitar, markas dan tamborin. Pemuzik ghazal Johor biasanya seramai 7 hingga 9
orang pemuzik lelaki yang berpakaian baju melayu lengkap bersongkok dan samping.
KEHIDUPAN SEHARIAN
UCAPAN SALAM
ISLAM juga menjadi pengaruh dalam budaya kehidupan seharian. Ucapan salam dengan
kalimah
“Assalammualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh”
atau
ringkasnya
“Assalammualaikum” digunakan dalam ucap pembuka kata sama ada ketika bertemu
saudara mara, sahabat handai atau jiran tetangga. Malah, dalam majlis-majlis yang
keraian atau pertandingan, syarahan, debat dan sebagainya turut memuatkan kalimah ini.
Malah, dalam salah satu hadis baginda Rasullah S.A.W juga ditegaskan kewajiban
menjawab
salam
dengan
ucapan
“Wassalammualaikum”
secara
ringkas
dan
“Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh” jika salam awalnya diberi penuh.
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
BUDAYA PEMAKANAN ISLAM10
PEMAKANAN juga menjadi salah satu aspek budaya dalam kehidupan masyakat Islam di
negara ini. Islam mementingkan pemakanan yang halal dan bersih serta tidak tercemar
dengan najis atau jangkitan untuk dimakan. Makanan yang jelas haram dimakan adalah
seperti hasilan khinzir dan anjing, bangkai haiwan iaitu haiwan yang mati tanpa
disembelih, arak, makanan yang membawa mudharat yang nyata kepada manusia dan
haiwan karnivor.
Selain jenis-jenis makanan, Islam juga menitik beratkan supaya mengamalkan adab
adab tertentu ketika makan seperti makan dalam keadaan duduk dan menggunakan
tangan kanan, makan dengan dimulai dan diakhiri dengan doa.
BUDAYA KEMASYARAKATAN
ANTARA budaya dalam aspek kemasyarakatan dalam kehidupan seharian masyarakat
Islam ialah bergotong royong mengadakan kenduri kendara ketika walimatul urus (majlis
perkahwinan), majlis bertunang, majlis di hari raya, sambutan maal hijrah dan awal
muharram serta pelbagai lagi.
Majlis di atas diserikan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci al-quran,
persembahan nasyid (nyanyian berbentuk dakwah) dan marhaban serta berzanji.
Marhaban dan berzanji merupakan himpunan selawat ke atas junjungan Mulia Nabi
Muhammad S.A.W. dan zikir-zikir yang dialun dalam ritma irama tertentu.
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
Gambar 4 - Perarakan Sempena Maal Hijrah dan Maulidur Rasul
Di sepanjang perarakan, peserta akan mengalunkan selawat, marhaban dan juga nasyidnasyid yang mengandungi unsur-unsur menyemarakkan semangat Islam dan kesyukuran.
Gambar 5 – Majlis bercukur atau Majlis Cukur Jambul. Rambut bayi seawal usia 7 hari
akan digunting/atau dicukur dalam satu majlis. Rambut dikumpul dan ditimbang serta
ditukar dalam bentuk keperluan harian atau wang ringgit yang sama nilai dengan emas
yang diwakili oleh berat rambut bayi tersebut, kemudian disedekahkan kepada fakir
miskin.
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
Dalam aspek perhiasan diri pula, orang lelaki tidak dibenarkan sama sekali
memakai perhiasan seperti emas dan sutera.
Sebagaimana sunnah Rasullah S.A.W, celak juga dipakai oleh individu-individu
tertentu bagi menaikkan seri wajah. Amalan bertindik bagi memasang anting-anting bagi
wanita juga dibenarkan dalam Islam.
Gambar 7 – Celak Rasullah S.A.W.
BUDAYA KESIHATAN
KESIHATAN amat dititik beratkan oleh Islam. Islam menggalakkan umatnya untuk
berusaha mencapai tahap kesihatan yang maksimum dengan cara yang halal dan baik.
Amalan pemakanan madu lebah sebenarnya berasal dari Firman Allah dalam Surah AnNahl ayat 16. Manakala makanan-makanan sunnah seperti kismis, kurma, buah tin turut
menjadi sebahagian menu hidangan khususnya di bulan Ramadhan.
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
Selain itu amalan berkhatan juga diamalkan di Malaysia. Khatan ialah membuang
atau memotong sebahagian kulit di kemaluan bagi tujuan kebersihan dan memelihara
kesihatan dan menundukkan nafsu. Bagi lelaki, khatan ialah memotomng sedikit kulit
zakar manakala bagi wanita pula memotong sedikit kulit pada kelentit. Wanita dikhatan
pada usia sekitar beberapa bulan hingga setahun manakala bagi lelaki pula dikhatan pada
usia sekitar 10 – 12 tahun.
Gambar 8 – Illustrasi seorang kanak-kanak lelaki sedang dikhitan.
Selain itu amalan kesihatan lain seperti berbekam iaitu mengeluarkan darah kotor
dari badan turut diamalkan masyarakat Malaysia.
Jikalau dahulu masyarakat juga bergantung kepada amalan-amalan khurafat untuk
menyembuhkan pemyakit, kini amalan tersebut telah diganti dengan amalan perubatan
alternatif Islam yang menggunakan sepenuhnya Al-Quranul Karim dan Hadis serta alatan
yang halal dan suci11.
ISLAM MEMPENGARUHI KEBUDAYAAN DI MALAYSIA
OLEH MOHD RUHAIZIE BIN RIYADZI
KESIMPULAN
KEDATANGAN Islam ke rantau ini bukan sahaja untuk menyebarkan agama sebagai
penyuluh dan cara hidup yang benar, malah turut menyerapkan elemen-elemen syumul ke
dalam segenap aspek kehidupan. Walaupun begitu di peringkat awal dahulu, amalan
Islam khususnya dalam aspek kebudayaan dan kesenian adalah bercampur aduk dengan
amalan-amalan khurafat. Melalui sistem pendidikan yang sentiasa dipertingkatkan telah
menjana kebijaksanaan dan kewarasan akal fikiran telah menjadi pangkin kepada evolusi
Islam di negara ini. Semenjak tahun 1970-an evolusi Islam dapat dirasai dan kini semakin
sebati sehingga menjadi asas dalam aspek pentadbiran negara ini.
1 Mohd Yadman Sarwan (2009). “Buku Teks CTU 551 - Tamadun Islam & Tamadun Asia”. Shah Alam:
Institut Perkembangan Pendidikan, Universiti Teknologi MARA (UiTM).
2 Al-Quranul Karim
3 Miranda Steel (2000). “Oxford Wordpower Dictionary 7th Impression”. Oxford University Press.
4 Kamus Dewan Edisi Empat (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
5 Al-Quranul Karim
6 Ustaz Dr. Haron Din (1989). “Khurafat di kalangan Orang Islam di Malaysia”. Kuala Lumpur: Kolum
Forum Perdana Ehwal Islam, Utusan Melayu Berhad.
7 Jak Othman (1995). Artikel “Mistik Keris Melayu” dalam Majalah Pendekar. Selangor: Pendekar
Production Sdn. Bhd.
8 http://www.islamhadhari.gov.my
9 Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia
1 0
“Hukum Pemakanan Dalam Islam”. Wikipedia.org
1 1
Persatuan Perubatan Islam Darussyifa'
Download