internet - Blog UB

advertisement
INTERNET
Bhg 1
•Pengenalan
•Istilah Utama Internet
•Aplikasi Internet
1
INTERNET?
2
Pengenalan


1.
2.
3.
4.


Singkatan daripada istilah “international networking”.
Internet ialah rangkaian komputer yang bersifat global di mana ianya
merangkumi pelbagai sumber komputer seperti:
Perniagaan – organisasi, syarikat, enterprise, firma
Kerajaan – Pentadbiran E-Government
Institusi Pengajian – univ. awam & swasta, kolej, sekolah
Persendirian – Orang awam
Internet menggunakan Protokol Komunikasi yg dikenali sbg: TCP/IP
(transmission control protocol/internet protocol)
Protokol Internet ini membolehkan semua komputer diseluruh dunia
dihubungkan antara satu sama lain.
3
Pengenalan: Sejarah


Pada tahun 1970-an, ARPA (Advance Research Projects
Agency) telah membina peraturan atau protokol bagi
tujuan penghantaran data di antara rangkaian komputer
yang berbeza.
Pada tahun 1980-an, Internet mula berkembang dengan
kadar yang sangat menakjubkan – kini ia telah menjadi
sebahagian daripada gaya hidup.
4
Penyokong Aplikasi Utama Internet
 Internet menyokong pelbagai aplikasi utama
seperti:
1. Penemuan (Discovery)
- Membenarkan pelayar/pengguna untuk
mengakses
maklumat dlm Pangkalan Data yg
berbeza lokasi di
seluruh dunia.
- Maklumat diperolehi dari Perpustakaan Maya,
Muzium, Arkib & Pusat Maklumat spt Tourist
Development Center M’sia, JPJ, hospital dsb.
5
Penemuan (Discovery) – continue..
-
-
Penemuan ini berupaya utk meningkatkan
keupayaan & fasiliti dari segi pendidikan,
perkhidmatan kerajaan, dunia perniagaan &
perdagangan.
Penemuan ini dilakukan dgn Melayar &
Ekspolarasi jutaan Halaman Web Di Internet
Surfing dengan menggunakan Internet Browser
6
Penyokong Aplikasi Utama Internet
2. Komunikasi (Communication)
- Ialah proses penghantaran & penerimaan simbol,
data, imej, teks, dokumen, grafik, dan sebagainya
dengan menggunakan pelbagai peranti komputer
(perkakasan & perisian).
- Melalui komunikasi inilah manusia bertukar &
berkongsi maklumat serta mempengaruhi &
memahami sesama sendiri.
7
Komunikasi (Communication) - continue
-
-
Komunikasi melibatkan proses pengumpulan,
pemprosesan, pembahagian, pengagihan,
pengambilan (retrieval) penghantaran &
penyimpanan (storage)
Internet kini menjadi peranti utama komunikasi:
Videoconferencing, Internet Phone, ICQ, MIRC
dsb.
IRC – Internet Relay Chat
8
Penyokong Aplikasi Utama Internet
3.
Kolaborasi (Collaboration)
- Pekerja dlm organisasi kini mula berkolaborasi
dlm pengendalian kerja, mesyuarat, kerjasama,
perbincangan, pertukaran maklumat dsb.
- Kolaborasi ialah perkongsian & usahasama kerja
antara 2 individu atau kumpulan bagi mencari
penyelesaian & melaksanakan tugasan diberi.
9
Kolaborasi (Collaboration)- continue…
1.
2.
3.
4.
5.
- Kolaborasi ini melibatkan bukan saja pekerja
dlm
organisasi tetapi termasuklah pihak luar
seperti rakan kongsi, pelanggan,
pembekal,
pesaing bagi
meningkatkan kadar
produktiviti & kompetitif.
- Kolaborasi ini menggunakan perkakasan &
perisian komputer seperti:
Groupware,
Lotus Notes,
Screen Sharing,
WhiteBoarding,
Virtual Board dsb.
10
Kolaborasi (Collaboration)- continue…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lain-lain perisian komunikasi ialah:
Electronic mail (e-mail)
Voice mail
Discussion Forums
Data Conferencing
Voice Conferencing
Electronic Meeting System (EMS)
Web Publishing
11
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
World Wide Web (WWW)
 Merupakan sejenis sistem yang mempunyai koleksi
jutaan Halaman Web di seluruh dunia.
 Juga merujuk kepada satu sistem Hipermedia yang
mengandungi koleksi halaman maklumat di dunia
yang boleh dicapai oleh pengguna dengan cepat dan
murah.
 Web bukan sahaja membolehkan pengguna melihat
Teks dan Grafik malahan Audio, Video, Movie dan
Animasi turut dilibatkan. (www.apple.com)
12
Movie: Quick-time player
13
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET




Halaman Induk (Home Page)
Halaman induk merupakan halaman utama yang
terpapar apabila pengguna Internet memasukkan
alamat sesebuah organisasi atau individu.
Contohnya : Pengguna memasukkan alamat
“Pengesan Sumber Tetap” (Uniform Resource
Locator – URL address) Universiti Utara Malaysia
http://portal.uum.edu.my - Maka halaman induk
akan terpapar.
Pengguna boleh melayari halaman lain daripada
halaman induk itu sendiri.
14
15
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
Pelayar Web (Web Browser)
 Pengimbas Web atau Pelayar Web membolehkan
pengguna Internet mengimbas dan mencapai
maklumat dari World Wide Web (WWW).
 Contoh Pelayar Web yang popular ialah:
1. Netscape Communicator dan
2. Microsoft Internet Explorer (IE)
 Selain daripada itu, komputer generasi lama masih
ada juga menggunakan pengimbas web versi
terdahulu seperti Mosaics dan sebagainya.
16
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
Enjin Carian (Search Engine)
 Enjin carian merupakan sejenis kemudahan
pencarian yang digunakan untuk mencari maklumat
yang berkaitan dengan kehendak pengguna di
Internet.
 Ia membantu pengguna mencari maklumat yang
diperlukan dengan mudah dan cepat.
 Antara contoh Enjin Carian yang popular ialah :
1. http://www.yahoo.com
2. http://www.google.com
3. http://www.lycos.com
17
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
Alamat Protokol Internet (Internet Protokol @ IP
Address)
 Setiap komputer yang dihubungkan dengan talian
Internet mempunyai alamat unik yang dikenali
sebagai nombor internet atau IP internet.
 Contoh 161.189.78.17 – setiap komputer dirujuk
dengan menggunakan nombor ini.
 Tidak perlu hafal nombor-nombor kerana IP Address
ini diwakili oleh Domain Name System (DNS).
18
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
Sistem Nama Domain (Domain Name System)
 Bertujuan utk mudahkan pengguna Internet untuk
mengingati alamat halaman web.
 Merupakan perwakilan kepada nombor-nombor
alamat IP – www.maxis.com.my
 Nama domain yang terakhir boleh dibahagikan
kepada dua bahagian utama iaitu zon geografik dan
jenis organisasi yang terbabit.
1. my – Malaysia
2. sg – Singapura
3. au - Australia
19
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
HyperText Transfer Protocol (HTTP)
 Merupakan protokol utama yang digunakan dalam
World Wide Web (www) untuk memindahkan
maklumat antara komputer.
 Contoh : http://www.uum.edu.my
HyperText Transfer Protocol
20
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
Uniform Resource Locator (URL)
 Membolehkan seseorang pengguna internet
memasuki sesebuah halaman Web.
 Contoh : http://www.uitm.edu.my
 Ianya adalah akses kod utk mengenalpasti &
lokasi hypermedia fail dokumen, pangkalan data
atau sumber lain di halaman Web di Internet,
Intranet & Extranet
21
ISTILAH2 DLM DUNIA INTERNET
Hypertext Markup Language (HTML)
 Merupakan bahasa yang digunakan untuk
membangunkan dokumen hypertexts dalam World
Wide Web (WWW) & Intranet Laman Web.
 Bahasa ini menentukan hubungan antara laman web
dan menentukan bentuk paparan sesebuah laman
web.
Contoh Dokumen Hypertext markup Language (HTML)
22
APLIKASI-APLIKASI INTERNET
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
World Wide Web (WWW)
Mel Elektronik (yahoo.com, hotmail.com, imcute.com
Perbincangan dalam kumpulan (News Group)
Sidang Video (Video Conferencing)
Talian komunikasi
Akaun Internet (TMNet, Jaring, TimeNet, MaxisNet)
Perisian Telekomunikasi
Protokol Pemindahan Fail (FTP)
23
24
25
APLIKASI-APLIKASI INTERNET
News Group
 Merupakan satu daripada aplikasi Internet
 Melalui newsgroup perbincangan dapat dilakukan
secara meluas – meliputi seluruh dunia.
 Dapat bertukar-tukar fikiran
 Pelbagai topik yang boleh diperbincangkan –
politik, sukan, pendidikan dsbnya.
26
APLIKASI-APLIKASI INTERNET
Sidang Video (Video Conferencing)
 Membenarkan lebih daripada dua orang untuk
bertemu secara bersemuka tanpa perlunya kehadiran
diri mereka secara realiti.
 Bermanfaat – utk hubugan jarak jauh.
 Membuka peluang yang luas untuk berkomunikasi –
pensyarah/pelajar ahli perniagaan/ pelanggan
dsbnya.
27
APLIKASI-APLIKASI INTERNET
Talian Komunikasi
 Membolehkan proses menghantar dan menerima
isyarat atau maklumat melalui talian telefon.
 Integrated Services Digital Network (ISDN) –
disediakan oleh Syarikat Telekom Malaysia
 Ianya lebih pantas dari talian telefon biasa
28
APLIKASI-APLIKASI INTERNET
File Transfer Protocol (FTP)
 Membolehkan pemindahan fail dilakukan antara dua
komputer yang disambungkan melalui Internet.
 Fail-fail yang dapat dipindahkan termasuklah
perisian, dokumen, fail untuk konfigurasi rangkaian
dan sebagainya.
29
APLIKASI-APLIKASI INTERNET
Telnet
 Merupakan satu proses capaian komputer dari jarak
yang jauh (remote login).
 Melibatkan penggunaan alamat IP (IP address)
sesuatu hos yang jauh.
 Bagi tujuan keselamatan penggunaan akaun beserta
password adalah digalakkan sebelum sesuatu
hubungan itu dibenarkan.
30
Latihan 1
1.




2.
3.
4.
Berikan nama penuh bagi domain IP ini:
com – …………
rec – …………..
mil – …………..
lib – ……………
Berikan 2 aplikasi utama Internet?
Berikan 3 faedah penggunaan Internet & Intranet?
Faks & E-Mel merupakan peranti Konferen? Betul
atau Salah?
5. Voice Mail & Internet Phone merupakan peranti
Komunikasi? Betul atau Salah?
31
INTERNET
Bhg 2
•Aplikasi Internet
•Cara Penggunaan Internet
•Faedah Penggunaan Internet
32
APLIKASI-APLIKASI INTERNET
 Internet Phone/Fax
 Perlukan perisian spt: Vocaltech, Netscape
Conference atau Microsoft NetMeeting.
 Harganya sama spt bayaran Internet RM 0.015
seminit bagi panggilan tempatan atau luar negara.
 Kejelasan suara bergantung kpd kapasiti kelajuan
JalurLebar (Bandwidth) yg ditawarkan oleh ISP.
 Konsep yg sama digunakan utk sistem faks dan Voice
Mail. Cth. www.jfax.com
33
APLIKASI-APLIKASI INTERNET
 Web Publishing
 Ianya menjadi alat penting dlm pelbagai hubungan
organisasi terutamanya utk kolaborasi.
 Microsoft Outlook, Microsoft Frontpage dan
Netscape Communicator adalah 3 contoh perisian ini.
 Perisian ini membantu pengguna utk menbangunkan
halaman Web, mengedit & menyiarkannya ke dalam
Internet atau Intranet.
34
APLIKASI-APLIKASI INTERNET
 Discussion Forums
 Dikategorikan sebagai perisian kolaborasi
termasuklah Internet & Intranet Newsgroups,
Discussion groups dan Discussion Databases.
 Lotus Notes, Netscape Collabra & Lotus Instant
Teamroom adalah contoh penggunaan perisian ini.
 Digunakan utk berdikusi, berbincang &
menyelesaikan permasalahan oleh pelanggan,
pembekal, agensi, wakil jualan dsb secara RealTime.
35
APLIKASI-APLIKASI INTERNET
 Electronic Meeting Systems
 Pertemuan mesyuarat dlm bentuk On-line dimana
bilik mesyuarat dilengkapi komputer berangkaian
Internet, skrin projektor dan perisian EMS.
 Perisian EMS yg popular ialah Group Support
Systems & Group Decision Support Systems
 Kemudahan ini berupaya utk membantu komunikasi,
kolaborasi & pembuatan keputusan secara efisyen
dan pantas.
36
Unofficial Smiley Guide
 Smileys are simple but creative of expressions.
 They are used very often in SMS and IRC in place
of facial and tonal expression.
:-)
Basic smiling smiley
:)
:-D
;-)
Smiley Midget/Kenit
A Big Smile
Winking/Kenyit Mata
37
Unofficial Smiley Guide
<:-0
8-0
:-o
**-(
%-(
&-I
;’-(
:-(
Eeekkk!
Omigod
Shocked
Too Many Shocks
Confusion
Tearful
Crying
Frowning/Disagree
38
Unofficial Smiley Guide
:-*
:-X
:-x
#-)
%-I
%+{
8-)
(:-{~
Kissing
A Big Wet Kiss
My Lips are Sealed
Partied all Night
Been Working all Night
Lost a Fight
Wears Glasses/Specs
Bearded/Jambang
39
Unofficial Smiley Guide
:=~)
:^D
I-{
>-<
0:-)
P}~

Has a Cold
“Great! I like it!”
“Good Grief” / Duka Lara
Absolutely Livid!! / Marah Sgt
Angel
Pirahhhh!!!
Iskh! Iskh!!!
This Smiley are Mine!!!
~ezanee~
You can design your own Smiley too!!
40
KEPERLUAN ASAS INTERNET




Komputer peribadi
Modem – Internal atau External/Modem Wireless
Talian telefon tetap
Akaun Internet (TMNet, Jaring, MaxisNet, TimeNet
•Kini PDA, Notebook atau Laptop boleh digunakan
utk mengakses Internet apabila penggunaan Modem
Tanpa Wayar (Wireless) meluas diaplikasikan dalam
kehidupan seharian. Cth: Pekerja Bergerak (Mobile
Workers) yg menggunakan Internetphone, chat
systems dsb.
41
Faedah Penggunaan Internet
1. Penghantaran & penerimaan pesanan, dokumen,
teks, imej, grafik diseluruh dunia dgn harga amat
murah, cepat & hampir Real-Time
2. Melihat paparan Web kebanyakan Kerajaan dan
Organisasi didunia & mengambil peluang utk
tender, pekerjaan dsb.
3. Internet menyediakan platform utk pertukaran
maklumat, idea, pandangan dan turun-muat
(Download) pelbagai dokumen dan perisian.
42
Faedah Penggunaan Internet
4. Mengambil bahagian dlm Perdagangan &
Perniagaan Elektronik (E-Commerce & EBusiness)
5. Aktiviti membaca, mendengar & bermain dgn
percuma: Akhbar, Muzik, Movies, Games &
Hiburan
6. Mengendalikan kolaborasi penyelidikan bersama
antara pelbagai penyelidik negara berbeza
43
Faedah Penggunaan Internet
7. Penggunaan kolaborasi telekomunikasi
canggih seperti: Videoconferencing,
Dataconferencing & Tv-telephone, MIRC,
ICQ, SMS, Video-mail, E-mail
8. Mempelajari pelbagai kebudayaan negara
asing, sejarah (Web Museum) & bahasa
menggunakan Web Language Translator
9. Sumber maklumat, dokumen, gambar grafik
interaktif dsb.
44
Perkhidmatan Internet
45
Internet
Bhg 3
•
•
•
•
Pelayar Internet
Sistem E-Mail
Fail Transfer Protocol (FTP)
Teknik Penggunaan www
46
Komponen-Komponen Internet
 Komputer
 Modem (internal atau external)
 NIC (network interface card)
 Talian telefon
 Syarikat Pembekal Servis Internet
 Perisian Internet (Browser)
47
Alamat Protokol Internet (Internet Protocol/IP)
Setiap komputer yg dihubungkan ke internet
mempunyai alamat unik iaitu Alamat IP. Seperti
alamat rumah seseorang.
Ianya dipisahkan oleh titik-titik contohnya
172.26.2.206 yang merujuk kepada alamat IP sebuah
organisasi ABC.
Akan tetapi seseorang tidak perlu mengingati alamat
ini kerana alamat IP ini boleh diwakili dengan
Sistem Nama Domain
48
 Sistem Nama Domain (DNS)
Satu perkhidmatan internet yang
menerjemahkan alamat IP kepada satu nama
domain.
Setiap kali nama domain digunakan,
perkhidmatan DNS mesti menerjemahkannya
kepada alamat IP tertentu.
Sebagai contoh nama domain
www.example.com boleh diterjemah kepada
alamat IP 198.105.232.4
Dua pembahagian Nama Domain terakhir boleh
dibahagikan kpd zon geografi (.my, .sg, .tv) &
jenis organisasi (.com, .edu, .net, .org).
49
Bagaimana internet berfungsi
50
Protokol- Format yang dipersetujui untuk
melakukan pertukaran data diantara dua
alat. Dua format utama WWW iaitu HTTP
dan FTP.
HTTP-HyperText Transfer Protocol. HTTP
menentukan bagaimana mesej diformat &
dihantar dan apakah tindakan yg akan diambil
oleh Pelayar Web dan Browser terhadap
pelbagai arahan.
FTP- File Transfer Protocol- Satu protokol yang
membolehkan pemindahan/pertukaran fail
melalui Internet.
51
Protokol Internet
 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- Protokol yg digunakan untuk menghantar mesej email diantara pelayan mail dan penguna.
 Network News Fail Transfer Protocol (NNTP)
- Protokol yang digunakan untuk menghantar,
menyebarkan dan mencapai mesej USENET
 Transmission Control Protocol (TCP)
- Protokol yg memastikan dua hos untuk
disambungkan dan bertukar data.
52
Protokol Internet
 Internet Protocol (IP)
- Menentukan format bagi mesej yang dihantar.
 Post Office Protocol (POP)
- Digunakan untuk mencapai e-mail dari pelayan mail
53
World Wide Web
Pendekatan yang menggabungkan maklumat yang
ada di dalam internet.
Pengimbas Web diperlukan untuk meneroka dunia
internet.
Diantara perisian pengimbas web yang popular
adalah Internet Explorer, Nestcape Communicator,
Opera, Mozilla, Neoplanet dan banyak lagi.
Pelayar = Pengimbas = Browser
54
Internet Browser
Internet Explorer 6.0 oleh
Microsoft
Mozilla dari mozilla.org
55
Internet Browser
Opera 6.0 oleh www.opera.com
Neoplanet 5.2 oleh
neoplanet.com
56
Perbincangan Kumpulan (Newsgroup)
 Salah satu dari kegunaan internet adalah
perbincangan dlm kumpulan.
 Terdapat pelbagai jenis perbincangan yang boleh
diambil bahagian diserata dunia.
 Disini sesiapa sahaja boleh berbincang & memberi
pandangan berkenaan dengan topik yang
dibincangkan.
 Contoh newsgroup yang popular adalah yahoogroup,
communityzero dll.
57
Satu contoh newsgroup yang disediakan oleh protal webmail
UUM
58
Sidang Video (Video Conferencing)
 Menjalankan satu perbincangan
diantara dua atau lebih peserta
pada tempat yang berbeza dengan
mengunakan rangkaian komputer
untuk menghantar data audio dan
video.
 Membenarkan dua orang
bersemuka tanpa memerlukan
kehadiran pada tempat yg sama.
 Boleh digunakan sebagai alat
bantuan mengajar, mesyuarat dan
persembahan kumpulan.
Netmeeting oleh
Microsoft
59
Protokol Pemindahan Fail (FTP)
• FTP merupakan satu kemudahan untuk
pemindahan fail diantara komputer yang
disambungkan ke internet.
• Untuk memudahkan pemindahan fail menerusi
internet ini terdapat perisian yg dapat
digunakan seperti WS-FTP.
60
WS_FTP Perisian FTP
FTP Direktori
menggunakan Nestcape
Communicator
61
Telnet - Capaian komputer jarak jauh
Satu Program Emulasi terminal untuk rangkaian
TCP/IP (Internet).
Perkhidmatan yg membolehkan seseorang
pengguna mengadalkan sambungan talian masa
nyata ke komputer lain (remote site).
Pengguna yang hendak login ke remote site ini
mestilah memegang satu akaun hos ini.
Katalaluan dan katanama mesti dimasukkan
supaya sambungan dapat dilaksanakan.
62
Penggunaan Telnet untuk mencapai
Perpustakaan Sultanah Bahiyah UUM
63
Internet Explorer
 Merupakan pengimbas web popular yang
dibangunkan oleh Microsoft Corporation.
 Antara muka yang menarik dan mudah digunakan
untuk memaparkan halaman web.
 Antaramuka pengimbas ini terbahagi kepada empat
bahagian utama iaitu Pull Down Menu, Navigation
Button, Address Bar dan Paparan Web.
64
65
Pull Down Menu- Terdapat 6 kumpulan
arahan asal iaitu File, Edit, View, Favorite,
Tools dan Help.
File: Arahan utk menyimpan, edit dan
mencetak.
Edit: Arahan utk cut, copy, paste dan cari.
View: Untuk menukar bentuk paparan.
Favorite: Menyimpan alamat web yang
digemari.
Tools: Pilihan bentuk operasi progam.
Help: Bantuan sekiranya terdapat masalah.
66
Standard Button
Butang undur dan terus untuk kembali kepada
laman yang telah dikunjungi
Menghentikan
operasi web
Memaparkan kembali
laman web yg
sedang dikunjungi
Kembali ke laman
web asal
Melakukan carian
Menyenaraikan
alaman web yang
telah disimpan
Menyenaraikan
laman web yang
telah dikunjungi
Membuka program
e-mail
Kemudahan
mencetak
Kemudahan
mengedit laman
web
67
Enjin Carian Popular
www.google.com
www.yahoo.com
68
Enjin Carian Popular
www.metacrawler.com
www.excite.com
69
Intranet?
- A private protocol that uses internet software and
TCP/IP protocols; in essence, a private internet, or
group of private segments of the public internet
network.
Extranet?
- Secure networks that link business partners and
intranets over the internet by providing access to areas
of each other’s corporate intranets;” extended
intranets”
70
Intranet
 Rangkaian persendirian yang menggunakan perisian
internet, WWW dan protokol TCP/IP
 Internet yang bersifat persendirian dan dilindungi dari
orang luar menggunakan firewalls (sistem keselamatan
dengan perisian dan perkakasan khas untuk mengelak orang
luar memasuki rangkaian persendirian)
 Dikenali sebagai rangkaian korporat dalaman yang
menyampaikan maklumat
 Memudahkan pekerja mendapatkan maklumat organisasi
serta mewujudkan persekitaran kolaborasi
71
Faedah Intranet
 Intranet tidak mahal & boleh dikembangkan apabila ada
perubahan serta boleh dicapai pada mana-mana paltform
komputer
 Pekerja boleh mencapai Intranet dan berhubung dengan
pangkalan data organisasi mereka tidak kira di mana
mereka berada di dunia
 Dokumenyang menyokong perniagaan boleh dikemaskini
secara terus dan terkini dan menjimatkan organisasi dari
segi mengurangkan kos kertas, percetakan dan pengagihan
 Intranet menyediakan satu set alatan untuk mencipta
persekitaran kerjasama di mana ahli-ahli di sesebuah
organisasi dapat bertukar fikiran, idea, berkongsi maklumat
dan bekerjasama bagi sesuatu projek
72
Extranet
 Suatu Intranet tetapi hanya membenarkan pihak-pihak
tertentu untuk mencapai data dari rangkaian seperti
rakan niaga, pembekal, pengedar dan pelanggan utama
 Membolehkan rakan niaga membuat capaian dengan lebih
mudah kepada maklumat korporat dan mewujudkan
koloborasi
 Keselamatan
 Langkah keselamatan adalah amat perlu diutamakan supaya
maklumat tidak diperolehi oleh pihak yang tidak sepatutnya
 Rangkaian Persendirian Maya (VPN) kerap digunakan untuk
meningkatkan keselamatan terhadap komunikasi Internet
73
Extranet
74
Extranet
 Konfigurasi Extranet
 biasanya organisasi akan wujudkan konfigurasi
Extranet untuk pembekal, pelanggan atau pengedar
 koloborasi extranet diwujudkan untuk mendapat faedah
bersama antara organisasi
 selalu digunakan dalam EDI
Faedah Extranet
Mengurangkan kos komunikasi
komunikasi yang lebih baik
meningkatkan kecekapan pesanan barangan
meningkatkan mutu perkhidmatan kepada penguna
meningkatkan kecekapan perniagaan
75
Internet, Intranet & Extranet
76
Download