Uploaded by User78173

LAT MATRIKS

advertisement
−6 2𝑝
2 1
2 −1 0 1
1. Nilai p yang memenuhi persamaan matriks 2 (
)+(
)=(
)(
) adalah . . .
−1 3
1 1
2 4
4 −1
3 2οƒΉ
οƒΊ, B=
0 5 
2. Diketahui matrik A = οƒͺ
 x ο€­ 1οƒΉ
οƒͺ y 1 οƒΊ dan C =


 0 ο€­ 1οƒΉ
οƒͺο€­ 15 5 οƒΊ , A’ adalah transpos dari A.


Jika A’ . B = C maka nilai 2x + y = ….
π‘₯+𝑦
π‘₯
3. Diketahui matriks 𝐡 = (
) dan
−1
π‘₯−𝑦
π‘₯
1
−2
𝐢=(
). Jika matriks A merupakan transpos matriks B dan A = C, maka nilai dari π‘₯ − 2π‘₯𝑦 +
−2𝑦 3
𝑦 sama dengan . . . .
π‘Ž
4. Diketahuipersamaanmatriks A = BT (BTadalah transpose matriks B), dengan A = (
2𝑏
2𝑐 − 3𝑏 2π‘Ž + 1
B=(
). Nilai a + b + c = …
π‘Ž
𝑏+7
a b οƒΆ  2 3οƒΆ
οƒ·οƒ·

οƒ·οƒ· 
3
4
c
d

οƒΈ=

οƒΈ
5. Diketahui persamaan matriks
 ο€­ 1 2οƒΆ  2 ο€­ 4οƒΆ

οƒ·οƒ· 
οƒ·οƒ·
 3 4οƒΈ 1 2 οƒΈ
Maka a + b + c + d = ….
6. Diketahui persamaan matriks :
π‘Ž 4
2
(
)+(
−1 𝑐
𝑑
1 −3 0 1
𝑏
)=(
)(
)
3 4
0 1
−3
Nilai a+b+c+d = .......
7.
 
a
c
b
d
3
ο€­2
 
ο€­4
2 ==
4
ο€­2

ο€­2
0 . Nilai a – 2b + c = ….
 2 ο€­ 3  x οƒΆ  8 οƒΆ
8. Jika 
 οƒ·οƒ· ο€½  οƒ·οƒ· , maka 4π‘₯ + 5𝑦 = . . . .
 3 1  y οƒΈ  1 οƒΈ
4
)dan
3𝑐
3 οƒΆ
2
9. Diketahui matriks A ο€½ 
dan
 ο€­ 1 ο€­ 2 οƒ·οƒ·

οƒΈ
12 οƒΆ
 6
B =
. Jika A2 = xA + yB, maka nilai xy = ….
 ο€­ 4 ο€­ 10 οƒ·οƒ·

οƒΈ
2 - 1 οƒΉ
οƒΊ dan B =
3 4
10.Jika diketahui matriks A = οƒͺ
1 2οƒΉ
2
οƒͺ- 2 1οƒΊ , maka A .B = …


11.(Soal UN Tahun 2013)
Diketahui matriks 𝐴 = (
x + 2xy + y adalah…
−3 −1
3 𝑦
π‘₯ 5
8
) . Jika A + B – C= (
), 𝐡 = (
) dan 𝐢 = (
𝑦
9
−3 6
−π‘₯
5 −1
5π‘₯
), maka
−4
Download