PrintOut 01 - Kusuma Adi

advertisement
SMP KATOLIK MARIA FATIMA
2014-2015 / IPA Kelas VIII
Bab V. GIZI MAKANAN
Kode Soal: 41
Kerjakan soal pilihan ganda berikut. Tulis identitas dan kode soal.
Pilih jawaban yang paling benar pada lembar yang telah ditentukan.
b. vitamin
Gizi makanan yang mengandung karbon tergolong
dalam ....
a. nutirisi organik
c. kalori
b. nutrisi unorganik
1
Nama lain dari gizi adalah ....
7
a. nutrisi
A
d. energi
c. lemak
d. mineral
Suhu normal tubuh manusia adalah ....derajat
celcius.
a. 37
2
b. 32
Gizi makanan yang tidak mengandung karbon
tergolong dalam ....
a. nutrisi unorganik
c. 27
b. nutrisi organik
8
A
d. 42
c. lemak
d. mineral
satuan energi yang terkandung dalam makanan
yaitu ....
a. kalori
3
9
A
Nutrisi organik di antaranya yaitu ....
a. lemak dan vitamin
b. joule
b. air dan mineral
c. AKG
c. air dan lemak
A
d. mg
4
A
5,2 kkal = .... Kalori
d. lemak dan mineral
10
Nutrisi unorganik di antaranya yaitu ....
a. 5200
a. air dan mineral
b. 52000
b. air dan lemak
c. 5,2
c. lemak dan mineral
A
d. 5,2 x (4200 joule)
1 gram karbohidrat dapat memberikan energi bagi
tubuh sebesar ....kal.
a. 4000
d. mineral dan vitamin
A
Adapun nutrisi yang dapat langsung diserap tanpa
dicerna oleh tubuh, yaitu ....
a. vitamin
5
11
b. 9000
b. lemak
c. 4
c. karbohidrat
A
d. 9
A
1 gram lemak dapat memberikan energi bagi tubuh
sebesar ....kal.
a. 9000
d. serat
A
b. 9
Adapun nutrisi yang tidak dapat langsung diserap
dan harus dicerna terlebih dahulu oleh tubuh, yaitu
....
a. protein
c. 4000
b. air
6
A
d. 4
12
c. vitamin
d. serat
14/15 IPA 8, Bab5: A.Makanan, 50 soal, hlm. 1/4
RA. KUSUMA ADI SUBAGYO - pakadi.com
Kode Soal: 41
A
Kandungan gizi dalam suatu makanan dapat
diketahui/ diuji dengan ....
a. reagen
13
20
a. lemak
b. protein
b. cap "halal" oleh MUI
c. serat
c. cek laborat
d. reagen
A
d. biuret
21
14 Lugol digunakan untuk menguji kandungan ....dalam
makanan.
a. karbohidrat
b. protein
A
d. gula
Fehling A-B digunakan untuk menguji kandungan
....dalam makanan.
a. gula
15
b. B dan C
c. A dan B
Susu kedelai dapat menguaatkan tulang dan gigi.
Susu kedelai mengandung vitamin ....
a. D
22
d. C
A
Biuret digunakan untuk menguji kandungan ....dalam
makanan.
a. protein
16
23
c. karbohidrat
a. B dan C
b. A dan K
c. A dan C
A
Kalium Iodida digunakan untuk menguji kandungan
....dalam makanan.
a. amilum
17
Kacang-kacangan dapat bermanfaat sebagai
antioksidan. Kacang-kacangan mengandung vitamin
....
a. E
b. A
c. C
b. giizi
d. D
c. protein
A
25
A
Berbentuk padat pada suhu kamar, adalah ciri dari ....
a. lemak jenuh
Tiga jenis karbohidrat yaitu ....
b. lemak tak jenuh
a. pati, serat, gula
c. gliserol
b. gula, protein, mineral
d. asam lemak
c. gula, lemak, pati
A
26
A
Berbentuk cair pada suhu kamar, adalah ciri dari ....
a. lemak tak jenuh
Diabetes adalah penyakit karena ....
b. lemak jenuh
a. kelebihan kadar gula
c. gliserol
b. kolesterol
d. asam lemak
c. kelebihan lemak
d. kekurangan vitamin
A
24
d. gula
d. vitamin, mineral, air
A
Vitamin ....larut dalam air.
d. C dan K
b. gizi
d. gula
A
c. E
c. gizi
19
a. A dan K
b. A
b. karbohdirat
d. protein
A
Vitamin ....larut dalam lemak.
d. C dan K
c. gizi
18
Istilah lipid berhubungan dengan ....
A
27
A
Contoh lemak jenuh yaitu ....
a. daging
b. minyak nabati
c. minyak biji-bijian
d. minyak tanah
14/15 IPA 8, Bab5: A.Makanan, 50 soal, hlm. 2/4
RA. KUSUMA ADI SUBAGYO - pakadi.com
Kode Soal: 41
A
28
Contoh lemak tak jenuh yaitu ....
Andi mempunyai gelas 200 cc. Standarnya, "dengan
gelas tersebut" dalam waktu satu hari ia harus
minum air minimal ....gelas.
a. 10
36
a. minyak nabati
b. minyak tanah
c. minyak kelapa sawit
A
d. SUSU
29
c. 5
Dalam tubuh, lemak akan dipecah menjadi ....
d. 20
a. gliserol
Vitamin yang berperan dalam: menghasilkan sel
darah merah adalah ....
a. B
c. mineral
A
d. vitamin
Salah satu penyebab penyakit stroke adalah adanya
....
a. lemak jenuh
30
b. A
c. E
d. K
A
Vitamin yang berperan dalam: membantu tubuh
melawan infeksi adalah ....
a. C
38
b. diabetes
c. penyakit gula
A
d. lemak tak jenuh
Lemak jenuh dapat menyebabkan penyakit ....
b. A
c. D
a. kolesterol
d. K
b. diabetes
A
Vitamin yang berperan dalam: membantu
melindungi sel kulit atas kerusakan adalah ....
a. E
39
c. kram mulut
A
d. busung lapar
Mineral yang berperan dalam: Pembentukan tulang
dan gigi, yaitu ....
a. Kalsium
32
b. Besi
b. A
c. C
d. D
A
Vitamin yang berperan dalam: membantu
pembekuan darah adalah ....
a. K
40
c. Potasium
A
d. Iodium
b. C
Mineral yang berperan dalam: Penyusunan
hemoglobin pada darah merah, yaitu ....
a. Besi
33
c. B
d. E
b. Seng
41
c. Iodium
A
Wortel mengandung vitamin ....
a. A
A
d. Kalsium
34 Pisang mengandung mineral ....
a. Potasium
b. C
c. K
d. E
b. Besi
42
c. Seng
A
Jeruk mengandung vitamin ....
a. C
A
d. kalsium
35
A
37
b. protein
31
b. 1
Ikan laut mengandung mineral ....
b. A
c. B
a. Iodium
d. J
b. Potasium
c. Besi
A
d. Posfor
14/15 IPA 8, Bab5: A.Makanan, 50 soal, hlm. 3/4
RA. KUSUMA ADI SUBAGYO - pakadi.com
Kode Soal: 41
A
43
Alpukat mengandung vitamin ....
a. E
b. A
c. B
A
d. C
44
Sayuran yang berdaun hijau mengandung vitamin ....
a. B
b. A
c. C
A
d. D
45
Kuning telur mengandung vitamin ....
a. D
b. C
c. A
A
d. B
46
Bayam mengandung vitamin ....
a. C
b. A
c. E
A
d. K
47
Telur mengandung mineral ....
a. Kalsium
b. Posfor
c. Potasium
A
d. Seng
48
Contoh makanan yang mengandung gula yaitu ....
a. susu
b. kentang
c. gandum
A
d. rumput laut
49
Contoh makanan yang mengandung pati yaitu ....
a. kentang
b. susu
c. daging
A
d. sayur
50
Contoh makanan yang mengandung serat yaitu ....
a. sayur
b. daging
c. gandum
d. susu
14/15 IPA 8, Bab5: A.Makanan, 50 soal, hlm. 4/4
RA. KUSUMA ADI SUBAGYO - pakadi.com
Kode Soal: 41
Download