Uploaded by alkhonsa.syamsahawa

isra miraj nabi muhammad saw

advertisement
HIKMAH ISRA’ MI’RAJ NABI BESAR
MUHAMMAD SAW
Mesjid Al-Muhajirin Ranomeeto, Sabtu_23 Mei 2015
Laode Abdul Wahab
Jakarta-Mekkah
Jakarta-Mekkah
Jakarta-Jeddah (Pesawat 9-12 Jam)
JARAKMASJID HARAM-AL QSHA
Pesawat: 1,52 Jam, Naik Unta 2 Bulan
KAPANTERJADI
• Pendapat pertama mengatakan
pada tahun ke10 kenabian
(pendapat terkuat)
• Pendapat kedua mengatakan
pada tahun ke12 kenabian
• Tarikh yang masyhur di
kalangan muslimin adalah
malam 27 Rajab
Isra’ dan Mi’raj
• Isra’ (jalan-Horizontal): berjalan malam dari Mekkah
al-Mukarramah ke Baitil Maqdis
• al-Quran Surah Isra’: Ayat 1
• Perjalanan Isra’ berlaku dengan jasad dan ruh, dalam
keadaan Rasulullah s.a.w. sadar dan bukan di dalam
mimpi
Isra’ dan Mi’raj
• Mi’raj (Naik-Vertikal): perjalanan Rasulullah s.a.w. dariAl-Quds
menuju ke tujuh lapis langit dan terus ke SidratulMuntaha
• al-Quran An-Najm (13-18)
• Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (dalam rupa yang
asli) pada waktu yang lain (13), (yaitu) di Sidratul Muntaha (14), Di
dekatnya ada surga tempat tinggal (15), (Muhammad melihat Jibril)
ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya (16),
Penglihatannya (Muhammad) tidak menyimpang dari yang
dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya (17), Sungguh, dia
telah melihat sebagian tanda-tanda (kebesaran) Tuhannya yang
paling besar (18)
• Perjalanan Mi’raj juga berlaku dengan jasad dan ruh, dalamkeadaan
Rasulullah s.a.w. sadar dan bukan di dalam mimpi
Sebelum Isra’ dan Mi’raj (‘Aamul
Huzni:Tahun Duka Cita)
• Pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani
Mutallib
• Kematian Abu Thalib (Timteng Dakwah)
• Kematian Khadijah r.a. (“Ratu Quraisy”, “Ratu
Mekkah”, at-Thahirah-khadijah alkubra)
• Peristiwa Thaif: Masa sulit 10 Hari (kitab
dalailunnubuwah>addas pemberi buah)
ABU THALIB MENINGGAL BELUM
SEMPATBERSYAHADAT
• ِ‫ِ يلِ وِأ اوناك‬
ِ‫مِ لِلِ نِ يكِ رِشِ وِ ِلو‬
ِ‫ِي ِينِ ِ أ اونمِ ِ آ نِ يذِ ِِالوِ اورِفِغِ ِتس‬
ِ‫صِ اِ لِ ا ِِ اممِ يِ ِِ نِ اكبِ ِِنلل‬
ِ‫دِ عِ ِ أ مِهِ ِِنِأ مِ هِ ِل نِ ِِيِبِت ام‬
ِ‫ىِبرِ ِق ِب نِ م‬
• ”Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang
yang beriman memintakan ampun (kepadaAllah)
bagi orang-orang musyrik, walaupun orangorang musyrik itu adalah kaum Kerabat (nya),
sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orangorang musyrik itu adalah penghuni neraka
Detik-Detik Menjelang Isra’
• Rasulullah s.a.w. tidur di
rumah Ummu Hani’ binti
Abu Thalib bersama
dengan Hamzah bin Abd
Mutallib dan Ja’far bin
Abi Thalib
• Jibril a.s. datang melalui
atap rumah, lalu
membawa Nabi ke
Ka’bah
• Rasulullah s.a.w.
dibaringkan
Detik-Detik Menjelang Isra’
• Berlaku peristiwa belah
dada kali kedua:
– Dada Rasulullah dibelah
dua dari bawah leher ke
bahagian bawah perut
– Hati Rasulullah s.a.w.
dikeluarkan dan dibasuh
dengan air zamzam
– Kemudian diletakkan
hatinya kembali dan
dicantumkan bahagian
dada yang dibelah
– Dalam keadaan sadar
tetapi tiada rasasakit
Peristiwa Isra’
• Lokasi yang dipilih
oleh Allah adalah AlQuds
• Rihlah ini berlaku
dengan perantaraan
‘Buraq’ dengan
ditemani oleh Jibril
• Setibanya di Al-Aqsa,
Nabi s.a.w. mengikat
buraq dan masuk ke
dalam masjid
Peristiwa Isra’
• Di dalam masjid, telah
berkumpul para Nabi
• Rasulullah s.a.w.
mengimamkan solat
bersama mereka
• Setelah selesai dan ketika
Nabi di luar masjid,Jibril
a.s. menawarkan kepada
Nabi a.s. dua wadah
(satu berisi arak dansatu
lagi berisi susu)
• Nabi memilih susu, lalu
Jibril a.s. berkata: “Kamu
telah memilih fitrah.”
Peristiwa Mi’raj
• Nabi s.a.w. naik dari satu
langit ke langit lain.
Disambut oleh para Nabi
di setiap lapis langit
– Langit pertama: Nabi
Adam a.s.
– Langit kedua: Nabi Isa
a.s.
– Langit ketiga: Nabi
Yahya a.s.
– Langit keempat: Nabi
Idris a.s.
– Langit kelima: Nabi
Harun a.s.
– Langit keenam: Nabi
Musa a.s.
– Langit ketujuh: Nabi
Ibrahim a.s.
Peristiwa Mi’raj
• Kemudian Rasulullah s.a.w.
berada di pintu Sidratul
Muntaha
• Jibril a.s. berhenti mengiringi
Nabi s.a.w
• Rasulullah s.a.w. naik seoran g
diri ke Sidratul Muntaha
(sebelum ini tidak ada
seorang makhluk pun yang
diizinkan Allah untuk masuk
ke Sidratul Muntaha)
• Rasulullah s.a.w. juga melihat
syurga, neraka dan Baitul
Ma’mur
• Kemudian Rasulullah s.a.w.
pulang semula ke Quds dan
seterusnya ke Mekah pada
malam yang sama dengan
membawa pengalaman
mu’jizat dan kefardhuansolat
lima waktu
Naik Unta 2 Bulan
Di Mekah
• Rasulullah s.a.w. kembali
ke rumah Ummu Hani’
dan menceritakan
pengalamannya
• Ummu Hani’
menasihatkan agar Nabi
s.a.w. tidak
menceritakan peristiwa
itu kepada orangramai,
tetapi Nabi s.a.w
bersikeras untuk
menceritakannya
• Nabi menceritakan
peristiwa itu kepada
orang ramai selepas
Subuh pada hari yang
sama
Di Mekah
• Abu Lahab dan sebahagian
kuffar mengolok-olok cerita
Nabi
• Mereka mengujinya dengan
bertanya ciri-ciri Al-Quds, lalu
Allah menjelmakan al-Quds di
hadapan Nabi s.a.w.
• Nabi s.a.w juga menceritakan
kafilah dagang Quraisy yang
akan tiba di Mekah dari Syam
pada waktu pagi dengan
didahului oleh unta berwarna
tertentu
• Mereka menunggu
kedatangan kafilah tersebut
untuk menguji kebenaran Nabi
s.a.w. Kafilah tersebut tiba
tepat sebagaimana yang
diceritakan oleh Nabi s.a.w
Di Mekah
• Sebahagian muslimin
kembali murtad
karena tidak percaya
peristiwa tersebut
• Tetapi Abu Bakar r.a.
mempercayainya
100% tanpa
sedikitpun keraguan.
Karenanya ia digelar
‘As-Siddiq
NILAI ISRA’ MI’RAJ
• Beriman kepada
perkara ghaib adalah
termasuk rukun
iman yang
terpenting
• Kedudukan shalat di
dalam Islam
• Kedudukan Palestina
dan al-Quds di
dalam Islam
Kitab Azzawajir susunan Ahmad bin Hajar Alhaitami
Hadits Rasulullah SAW: 5 Kemuliaan orangshalat
1. Dihindarkan
kesempitan hidup.
2. Dihindarkan siksa
kubur.
3. Diberi kitab amalnya
dengan tangan
kanannya.
4. Berjalan diatas shirat
bagaikan kilat.
5. Masuk surga tanpa
hisab
KEHIDUPAN YANGSEMPIT
• ”Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka
Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit,” (Q.S : 20.
Thaahaa ayat 124)
Al-Imam Ibnu Katsir: kehidupan yang sempit didunia (sebelum
kesempitan yang dahsyat di akhirat).
• Tiada ketenangan baginya dan dadanya tidak lapang, bahkan selalu
sempit dan sesak karena kesesatannya, walaupun pada lahiriyahnya
(tampak luarnya) ia hidup mewah dan memakai pakaian apa saja
yang dia sukainya, memakan makanan apa saja yang disukainya,
dan bertempat tinggal di rumah yang disukainya. Sekalipun hidup
dengan semua kemewahan itu, pada hakekatnya hatinya tidak
mempunyai keyakinan yang mantap dan tidak mempunyai
pegangan pentunjuk (yang kuat), bahkan hatinya selalu khawatir,
bingung dan ragu. Dia terus menerus tenggelam didalam keragu –
raguannya
Kitab Azzawajir susunan Ahmad bin Hajar Alhaitami
Hadits Rasulullah SAW: 15 Siksa jika TidakShalat
Kitab Azzawajir susunan Ahmad bin Hajar Alhaitami
Hadits Rasulullah SAW: 6 Siksa Dunia jika TidakShalat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dicabut berkat umurnya.
Dihapus tanda orang salih
dari mukanya.
Tiap amal yang dikerjakan
tidak diberi pahala oleh
Allah.
Do'anya tidak dinaikkan
kelangit.
Tidak dapat bagian dari
do'a orang-orang sholihin
Termasuk bagian orang
ingkar (kafir)
KRITERIA BERKAH
‫وهف ِلقال ليمال‬.
‫هبس‬
‫ِلقال ةداعس‬
‫ةلم ىف ةدايز ريخ‬
‫ىف ةدايزو‬
Rasulullah: “Wahai Rasulullah, manusia mana yang dikatakan baik?” Beliau
menjawab ; “Yang panjang umurnya namun baik amalnya. Lalu manusia
mana yang dikatakan jelek?” tanya laki-laki tadi. Beliau menjawab, “Yang
panjang umurnya namun jelek amalnya.” (HR. Tirmidzi)
Kitab Azzawajir susunan Ahmad bin Hajar
Alhaitami Hadits Rasulullah SAW: 3 Siksa
Sakaratul Maut jika TidakShalat
1.
2.
3.
Matinya hina
Mati kelaparan. dan
andaikan diberi
makanan se-dunia
tidak akan puas, dan
tetap lapar
Mati haus, dan
andaikan diberi air
samudera dunia
tidak akan puas, dan
tetap haus
Kitab Azzawajir susunan Ahmad bin Hajar Alhaitami
Hadits Rasulullah SAW: 3 Siksa di Alam Kubur jika Tidak
Shalat
1.
2.
3.
Disempitkan kubur
sehingga hancur tulangtulang rusuknya.
Dinyalakan api dalam
kubur, maka ia
bergelimpang dalam api,
siang, malam.
Didatangkan padanyaular
yang bernama syuja' yang
buta matanya dari api
(berapi) dan kukunya dari
besi tiap kuku panjangnya
perjalanan sehari
MUMI FIR’AUN: ENGGAN SUJUD
KEPADAALLAH
ENGGAN SUJUDKEPADAALLAH
Kitab Azzawajir susunan Ahmad bin Hajar
Alhaitami Hadits Rasulullah SAW: 3 Siksa di
Akhirat jika Tidak Shalat
1. Diberatkan
hisabnya.,
2. Allah murka
padanya,
3. Masuk
dalam
neraka.
SHALAT
ORANG TIDAK SHOLAT=SOMBONG
KEPADAALLAH
• Di umpamakan jika kita hidup 60 tahun lamanya, Insya Allah. Di
dalam 60 tahun, kita hidup sekitar 31,536,000 menit. Hitungannya:
60 menit x 24(jam) x 365(hari) x 60(tahun) = 31,536,000 menit
• Untuk sholat 5 waktu sampai kita umur 60 tahun, kitaperlu:
5 menit x 5 (waktu) x 365(hari) x 49(tahun) = 447,125 menit
• Kenapa dikali 49? karena kita diwajibkan sholat pada saat umur 12
tahun (anggap ini usiaaqil-baligh).
• Jadi 60 tahun – 11 tahun = 49 Tahun
• 447,125 dibagi 31,536,000 dikali 100=1.4%
• KITACUMA DIBUTUHKAN 1.4 %DARI HIDUP KITAUNTUK
MENGIKUTI PERINTAHSHOLATKEPADANYA.
• Jadi sebenarnya kita itu sombong sekali kalo tidak sholat 5waktu.
ORANG TIDAK SHOLAT=SOMBONG
KEPADAALLAH
• Jadi sebenarnya
kita itu sombong
sekali kalo tidak
sholat 5 waktu
JANGAN BIARKAN
Download
Random flashcards
hardi

0 Cards oauth2_google_0810629b-edb6-401f-b28c-674c45d34d87

Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Nomor Rekening Asli Agen De Nature Indonesia

2 Cards denaturerumahsehat

Create flashcards