Pelajaran: Hukum di Tiang Pintu Kita [CB80] - Jemaat

advertisement
Jemaat-jemaat Allah Al Masehi
[CB80]
Pelajaran:
Hukum di Tiang Pintu Kita
(Edisi 2.0 20050919-20050919-20070517)
“Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah
engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila
engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau
berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda
pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau
menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.” (Ulangan 6:6-9)
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: [email protected]
(Hakcipta  2005, 2007 Russell Hilburn, ed. Wade Cox)
(tr. 2009)
Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin
semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis
hakcipta harus disertakan. Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima
salinan yang didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam
artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org
Mukasurat 2
Pelajaran: Hukum di Tiang Pintu Kita
Pelajaran: Hukum di Tiang Pintu Kita
Sasaran:
Membincangkan kemudian melakonkan Bangsa Israel mengukir Perintah-perintah Tuhan
pada tiang-tiang pintu mereka seperti diperintahkan oleh Tuhan.
Objektif:
1. Anak-anak akan mengerti kita diperintah Alkitab untuk meletakkan salinan-salinan
terpahat Perintah-perintah Tuhan di tiang-tiang pintu kita.
2. Anak-anak akan mengerti bahawa satu cara kita dikenali sebagai orang Kristian adalah
dengan tanda Tuhan.
3. Anak-anak akan belajar simbolisme berhubung warna-warna merah, biru, dan ungu.
Sumber:
Ayat-ayat Relevan:
Keluaran 12:5-7, 13 (Paskah)
Ulangan 6:1-9 (Perintah tentang Hukum di Tiang-tiang Pintu)
Markus 12:28:31 (Dua Perintah Besar)
1 Petrus 2:9 (Keimamatan Rajani)
1 Petrus 1:19-20 (Waktu dunia dijadikan)
Ayat Hafalan:
Ulangan 6:4-9
Format:
Buka dengan doa
Pelajaran
Aktiviti
Perbincangan susulan
Tutup dengan doa
Bahan Diperlukan:
 2 keping papan teras busa untuk Hukum Sepuluh. Perlu sekurang-kurangnya 1/8” tebal.
 Batang kayu (dowel) berdiameter 1/8” dipotong kepada panjang 4”. Setiap anak harus
ada satu.
 Pita/reben biru – 15 kaki pita ¼”
 Pita merah – 20 kaki pita ¼”
 Pita ungu – 30 kaki pita ¼”
 Perintah-perintah yang dicetak menggunakan saiz Font 60
 Papan busa yang dipotong sedia:
10 – 4” x 8” (Hukum Sepuluh)
2 – 6” x 8” (Kasihi Tuhan dan Kasihi Manusia)
1 – 8” x 8” (Dua Perintah Besar)
6 – 4” x 30” (Ambang atas dan Tiang-tiang pintu)
Pelajaran:
Kebanyakan orang hari ini akan menghiasi tempat masuk ke rumah mereka. Ada yang
menggunakan hiasan seperti kalungan bunga atau labu untuk menggambarkan hari cuti atau
Pelajaran: Hukum di Tiang Pintu Kita
Mukasurat 3
musim, atau ada yang mempunyai tikar sambutan yang besar atau bunga-bungaan. Ada juga
yang menggantungkan salib dekat pintu mereka. Selain menggambarkan hari cuti atau
musim, hiasan-hiasan ini juga memperlihatkan personaliti dan/atau kepercayaan keluarga itu.
Kita diperintahkan oleh Alkitab untuk meletakkan salinan terukir/terpahat Perintah-perintah
Tuhan di pintu-pintu kita. Baca Ulangan 6:1-9:
"Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah TUHAN,
Allahmu, untuk dilakukan di negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya, 2 supaya seumur hidupmu
engkau dan anak cucumu takut akan TUHAN, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahNya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. 3 Maka dengarlah, hai orang Israel!
Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang
dijanjikan TUHAN, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan
madunya. 4 Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa! 5 Kasihilah TUHAN,
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6 Apa yang
kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, 7 haruslah engkau mengajarkannya
berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila
engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. 8 Haruslah juga
engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, 9 dan
haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. (RSV)
(Nota: Untuk sesi Soal Jawab berikut berikan waktu kepada anak-anak untuk menjawab
semua pertanyaan dengan sendirinya sebelum membimbing mereka kepada jawapan tersedia.
Mungkin baik tujukan soalan-soalan tertentu kepada anak-anak yang lebih tua dan soalan lain
lagi kepada anak-anak lebih muda. Anda juga boleh pertimbangkan untuk bertanya kepada
kumpulan spesifik anak-anak – contohnya semua anak lelaki, atau semua perempuan, atau
semua anak-anak berumur tertentu, atau memakai warna tertentu. Ini boleh membantu
membuatkan anak-anak terus sibuk.)
Soalan: Kenapa Tuhan menghendaki kita mempunyai Hukum Sepuluh itu pada tiang-tiang
pintu kita?
Jawapan: Apabila kita mempunyai Hukum Tuhan pada tiang-tiang pintu kita, ini menjadi
tanda kepada Tuhan dan manusia. Kita menunjukkan Tuhan bahawa kita taat kepada
perintahNya, dan kita tunjuk kepada manusia Hukum apakah yang memerintah rumah kita.
Soalan: Bagaimana dengan ayat 8? Apa erti mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu
dan menjadi lambang di dahimu? Adakah kita mengikat salinan Hukum itu kepada
pergelangan tangan kita seperti yang dilakukan sesetengah orang? Bagaimana dengan
memenuhi kotak-kotak kecil dengan Hukum itu dan mengikatnya kepada kepala kita?
Jawapan: Tidak. Tangan kita melambangkan apa yang kita buat dan dahi kita
melambangkan apa yang kita fikir. Kita tunjuk ketaatan kita kepada Tuhan dengan
menyerahkan segala jalan dan fikiran kita kepada Tuhan. Dengan cara ini kita mengikatnya
sebagai tanda pada tangan kita dan dahi kita kerana Hukum-hukum Tuhan memerintah segala
perbuatan dan pemikiran kita.
Soalan: Adakah di mana-mana lagi dalam Alkitab yang mana bangsa Israel diperintah untuk
menandakan ambang dan tiang pintu mereka sebagai satu tanda?
Jawapan: Darah daripada Anak Domba Paskah. Ini merupakan tanda kepada Tuhan. Darah
disapu pada tiang dan ambang pintu untuk menunjukkan kepada Tuhan siapa yang taat
kepada perintahnya dan menandakan rumah-rumah mereka yang dilindungi daripada
kematian anak sulung.
Mukasurat 4
Pelajaran: Hukum di Tiang Pintu Kita
Keluaran 12:5-7,13 Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun; kamu boleh ambil
domba atau kambing. 6 Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat belas bulan ini; lalu seluruh
jemaah Israel yang berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. 7 Kemudian dari darahnya
haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah
di mana orang memakannya. … 13 Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu
tinggal: Apabila Aku melihat darah itu, maka Aku akan lewat dari pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah
kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila Aku menghukum tanah Mesir.
Soalan: Bagaimana Bangsa Israel “menulis” Hukum Tuhan pada tiang pintu mereka?
Jawapan: Perkataan menulis sebenarnya bererti mengukir/memahat. Tiang-tiang pintu ialah
batu dan mereka memahat Hukum itu dengan pahat.
Soalan: Apakah dua lagi contoh dalam Alkitab tentang memahat Hukum Tuhan?
Jawapan: Tuhan memahat Hukum Sepuluh pada loh-loh batu sebanyak dua kali.
Keluaran 31:18 Dan TUHAN memberikan kepada Musa, setelah Ia selesai berbicara dengan dia di gunung
Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah. (RSV)
Keluaran 34:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula,
maka Aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah
kaupecahkan. (RSV)
Soalan: Kenapa ada dua set loh batu?
Jawapan: Ini mewakili dua perjanjian. Bangsa Israel membuat perjanjian pertama untuk
mentaati Hukum-hukum Tuhan di Gunung Sinai. Perjanjian kedua diperkenalkan oleh Yesus
Kristus.
Ibrani 8:10 "Maka inilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu," demikianlah
firman Tuhan. "Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati
mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. (RSV)
Perjanjian baru ini ialah komitmen baru untuk memelihara perintah-perintah yang sama.
Hukum itu tidak lenyap; kita diberikan Roh Kudus supaya kita dapat memeliharanya dalam
roh dan kebenaran.
Aktiviti:
Anak-anak akan “memahat” Hukum Sepuluh itu pada potongan-potongan busa gator yang
dipotong sedia dan meletakkan ini pada tiang-tiang pintu. Mungkin kita perlu memotong
struktur yang akan memegang Hukum Sepuluh itu daripada busa gator juga supaya Hukum
itu boleh dilekatkan kepada busa daripada tiang pintu sebenar. Satu diagram ada di bawah.
Persediaan:
1. Potong sedia enam segiempat tepat yang besar daripada papan busa yang akan
digunakan untuk menyokong Hukum Sepuluh itu (4”x30”). Ukurannya bergantung
pada ukuran bingkai pintu, tetapi ia harus cocok sedikit ke tepi dan atas bingkai pintu
sebenar. Dua di ambang atas dan dua pada setiap tiang pintu. (Nota: Pemasangan
sebenar patut dibuat di atas lantai sebelum diangkat dan dilekatkan kepada bingkai
pintu.)
2. Potong sedia 1 (8”x12”) papan busa untuk bahagian Dua Perintah Besar itu. Cetak
Markus 12:29-31 dan lekatkannya kepada papan busa.
Pelajaran: Hukum di Tiang Pintu Kita
Mukasurat 5
3. Potong sedia 2 (6”x8”) papan busa untuk kata-kata “Kasihi Tuhan” dan “Kasihi
Manusia”. Ini boleh dilekatkan kepada sisi kanan dan kiri ambang.
4. Potong sedia 10 bahagian papan busa (4”x6”), yang akan digunakan untuk setiap
perintah. Nota – Saiznya boleh diubahsuai jika perlu. Ini harus cukup besar untuk
memuatkan semua kata-kata perintah itu, tetapi cukup kecil untuk memuatkan 6 di
sebelah kanan tiang pintu.
5. Taip (dengan Font 48) kemudian cetakkan ke atas kertas kata-kata yang dipendekkan
untuk setiap perintah Hukum Sepuluh (lihat diagram untuk contoh). Potong setiap
perintah dan lekatkannya kepada bahagian potong sedia papan busa itu.
6. Potong sedia pita merah, biru dan ungu yang akan diikatkan kepada ambang dan tiangtiang pintu itu.
Pemasangan anak-anak: (Nota: anak-anak lebih tua boleh mula pada #10 sementara anakanak lebih muda sibuk meletakan pita itu.
7. Lekatkan (dengan pita pelekat) pita merah pada sebelah atas papan busa itu yang akan
berada di atas ambang dan di bahagian luar papan busa itu yang akan berada di sebelah
tiang-tiang pintu. Semua ini harus “merangka” seluruh bukaan pintu itu (lihat diagram).
8. Lekatkan pita biru pada sebelah dalam papan busa itu yang akan berada di sebelah
tiang-tiang pintu (lihat diagram).
9. Begitu juga dengan pita ungu.
10. Dengan menggunakan batang kayu dowel 1/8”, suruh anak-anak “memahat” perintah
dengan menekan batang itu ke dalam papan busa banyak kali atas setiap huruf
sehingga seluruh huruf itu berlekuk.
11. Sebaik saja Hukum Sepuluh itu siap “dipahat” suruh setiap anak atau pasukan anakanak meletakkan perintah mereka pada papan busa itu yang berada di mana-mana sisi
tiang pintu. Empat perintah pertama, di bawah “Kasihi Tuhan”, akan berada di sisi
kiri, dan enam perintah seterusnya, di bawah “Kasihi Manusia”, akan berada di kanan.
Pita pelekat dua sisi boleh digunakan.
12. Apabila semua sudah berada di tempatnya, ambang dan tiang-tiang pintu daripada
papan busa itu boleh diletakkan atas bingkai pintu sebenar dewan pertemuan.
Perbincangan Susulan:
Soalan: Apakah yang diwakili pita biru itu?
Jawapan: Hukum Tuhan dilaksanakan oleh Keimamatan Harun. Pita biru adalah untuk
mengingatkan kita akan perintah-perintah itu.
Bilangan 15:38-39 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, bahwa mereka harus
membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu
haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu, apabila kamu
melihatnya, kepada segala perintah TUHAN, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu
atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap TUHAN.”
Soalan: Siapakah Imam Besar kita sekarang?
Jawapan: Yesus Kristus.
Ibrani 9:11-12 Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang:
Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia,
--artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, -- dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam
tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan
membawa darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal.
Mukasurat 6
Pelajaran: Hukum di Tiang Pintu Kita
Soalan: Apakah yang diwakili pita merah itu?
Jawapan:
a) Darah anak domba Paskah di Mesir.
b) Merah ialah penyerahan hidup Mesias sebagai imam untuk saudara-saudaranya,
manusia dan malaikat.
c) Keturunan raja Daud (Kejadian 35:27-30). Keturunan raja dijanjikan kepada Daud dan
turun kepada Yesus Kristus daripadanya (2 Sam. 7:12,16). Inilah sebabnya kenapa
keturunan Yesus Kristus disenaraikan dua kali, sekali untuk Yusuf dalam Matius 1
dan sekali untuk Mariam dalam Lukas 3. Yesus Kristus merupakan keturunan rajani
Daud dan apabila dia kembali dia akan menerima mahkota yang dipakai oleh para
Raja dan Ratu England.
d) Pita merah bertujuan untuk menandakan keturunan raja Tamar (Kejadian 38:27-30).
Soalan: Bilakah Tuhan membuat rencana untuk menggantikan darah Kristus bagi darah anak
domba?
Jawapan: Sebelum dunia dijadikan (1 Petrus 1:19-20).
Soalan: Apakah yang diwakili pita ungu itu?
Jawapan: Keimamatan menurut mazhab Melkisedek. Biru dan merah bergabung
menghasilkan ungu. Melkisedek ialah raja dan imam (Ibrani 7:1-2).
Soalan: Adakah Kristus seperti Melkisedek?
Jawapan: Ya; lihat Ibrani 7:14-17.
Soalan: Adakah orang Roma yang menyesah Kristus dituntut oleh Roh Kudus untuk
mengakuinya sebagai raja?
Jawapan: Ya; lihat Yohanes 19:1-5.
Soalan: Siapakah yang akan memerintah Bumi sebagai para Raja dan Imam sesudah Yesus
Kristus kembali?
Jawapan: Umat pilihan (1 Pet. 2:9).
Pelajaran: Hukum di Tiang Pintu Kita
Kasihi Tuhan
Tiada
lain
tuhan
Tiada berhala
atau patung
Jangan
guna
nama
Tuhan
dengan
sembarangan
Ingat
hari
Sabat
dan
kuduskannya
Dua
Perintah
Besar
(petik
Markus
12:29-31)
Mukasurat 7
Kasihi Manusia
Hormati Ayah &
Ibu
Jangan
membunuh
Jangan
berzina
Jangan
mencuri
Jangan mengucap
saksi dusta
Jangan
mengingini

Download