Hubungan Diplomatik

advertisement
Dinda Feby Shafira
KELOMPOK 3
M. Ilham Mahardika Akbar
Hafiz Alfiansyah Izzudin
Cik Ida Kumalasari A
Nanda Erlambang
Whisnu Yudha Caretta
Ardika Wasis Harsanto
Enggar Niko Priyambodo
NEGARA
SUBJEK UTAMA
HUKUM
INTERNASIONAL
Aspek Internal
Kedaulatan
Aspek Eksternal
Kedaulatan
Negara yang memiliki personalitas internasional penuh adalah
Negara yang dapat melaksanakan kegiatan internasionalnya
secara penuh dan eksklusif
Apa itu Diplomatik?
Apa yang dimaksud dengan Hubungan
Diplomatik
Penempatan Perwakilan Diplomatik?
Perwakilan
Diplomatik
Perwakilan
Konsuler
Sejarah Hubungan
Diplomatik
Penempatan perwakilan di Negara lain memperhatikan beberapa
faktor, yaitu:
a. Penting tidaknya kedudukan Negara pengutus dan
Negara penerima
b. Erat tidaknya hubungan antar Negara yang mengadakan
hubungan
c. Besar kecilnya kepentingan Negara yang mengadakan
hubungan
Hubungan diplomatik yang dilakukan oleh suatu Negara tidak
boleh
merugikan
Negara
lain
dan
mengganggu
keamanan
internasional, maka perlu ada pengawasan dengan cara :
•Mewajibkan
semua
anggota
PBB
untuk
menyampaikan
persetujuan yang telah dicapai kepada secretariat PBB
•Menteri luar negeri dari berbagai Negara dapat bertemu pada
sidang umum PBB setiap tahunnya
•Setiap persetujuan yang dicapai, sebelum diresmikan harus
disampaikan kepada parlemen masing-masing.
Hak Legasi
(Hak untuk mengadakan
Hubungan Diplomatik)
Hak Legasi
Aktif
Hak Legasi
Pasif
Fungsi-Fungsi Hubungan Diplomatik adalah :
a. Mewakili Negara pengirim di Negara penerima
b. Melindungi (di wilayah Negara penerima) kepentingan
Negara dan WN yang diwakili
c. Mempelajari kondisi dan perkembangan keadaan
Negara penerima dan melaporkannya ke Negara yang
diwakilinya
d. Meningkatkan persahabatan dan mengembangkan
hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan antara
Negara pengirim dan penerima
Berakhirnya Fungsi
Diplomatik
a. Pejabat yg bersangkutan dipanggil pulang oleh
negaranya
b. Pejabat yg bersangkutan dinyatakan persona non grata
(tidak disukai)
c. Dibekukannya/Putusnya hubungan diplomatik
Diplomatic
immunities
Inviolability
Immunity
•Representative
•Functional
•Exterritoriality
Necessity
character
theoryTheory
Theory
Teori Kekebalan
Diplomatik
Exterritoriality
theory
Representative
character Theory
Functional
Necessity Theory
Hak dan Kewenangan Pejabat Diplomatik
a. Kekebalan terhadap diri pribadi
b. Kekebalan yurisdiksional
c. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi
d. Kekebalan Kantor perwakilan dan rumah kediaman
e. Pembebasan dari pajak dan cukai
•Pembebasan dari pajak dan cukai.
Suaka
Suaka
Teritorial
Suaka
Diplomatik
Landasan Hubungan
Diplomatik HI
Pasal 13 UUD 1945
Ambassador
Kuasa
Usaha
Menteri
Residen
Duta
Atase
Fungsi Perwakilan
Diplomatik
Representasi
Observasi
Proteksi
Negoisasi
Relasi
Download