- kantor kemenag grobogan

advertisement
RAPAT KOORDINASI TIM PAKEM
TINGKAT DAERAH
KAB. GROBOGAN
TERKAIT GAFATAR
KEJAKSAAN NEGERI PURWODADI
TAHUN 2016
EMBRIO GAFATAR
Al Qiyadah Al
Islamiyah pimpinan
Nabi Palsu Ahmad
Mushoddeq, muncul di
Depok tahun 2007
AHMAD MOSHADDEQ,
sbg ALMASIH
ALMAWUD
RASULULLAH (Buku
“Ruhul Kudus” hal
192)
GAFATAR Ketua DPP nya
Mahful Muis Tumanurung
yang memiliki nama baiat
Imam Hawary adalah
mantan Ketua Al Qiyadah
Al Islamiyah wilayah
Sulawesi Selatan
Komunitas Millah
Abraham (Komar)
pimpinan Ahmad
Mushoddeq
- Segala masalah, kalau tidak
ada di dalam Al-Qur’an, tidak
perlu dilaksanakan.
- Maksud ajaran Millah adalah
menyatukan kembali Kepada
Yahudi, Nasrani, dan Islam,
agar kepada ajaran yang
benar
-
yang terpenting dalam
Islam bukanlah Al-Qur’an,
tetapi bismillah.
orang di luar kelompok
mereka adalah kafir. Dan
jika potong hewan
dagingnya tdk boleh
dimakan karena
bismillahnya tidak syah.
GAMBAR PARA PENDIRINYA
ALQIYADAH ALISLAMIYAH SESAT
PENGIKUTNYA MURTAD KELUAR DARI ISLAM
Dinyatakan sesat oleh 2 (dua) Lembaga yaitu :
 Pertama: MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Depok,
dengan surat Keputusan Fatwa tgl 11 Juni 2007M / 25
Jumadil Awwal 1428 H.
Kedua : MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Sinjai
Sulawesi Selatan
dengan Surat Keputusan Fatwa 10 Juli 2007 / 24 Jumadil
Akhir 1428 H.
 Pemimpin Alqiyadah Islamiyah seseorang yang mengakui
namanya adalah AHMAD MOSHADDEQ, dengan
kedudukannya sebagai ALMASIH ALMAWUD RASULULLAH.
 Pengikutnya yang berbaiat (sumpah setia) dan mengakui
bahwa AHMAD MOSHADDEQ adalah Almasih Almaw’ud,
dapat dilihat pada Buku “ Ruhul Kudus” yang turun kepada
Almasih Almaw’ud “ halaman 192
Pokok ajaran KOMAR, hasil interogasi yang dilakukan jajaran
Kepolisian Resot Cilacap dan Kejaksaan Negeri Cilacap serta
hasil dialog antara penganut KOMAR dengan Majlis Ulama
Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragam Kabupaten
Cilacap, dan Jajaran PAKEM Kab. Cilacap, antara lain :
 1. Bahwa yang dianut mereka adalah Millah Abraham, karena
Ibrahim AS merupakan Bapak para Nabi.
 2. Di Kalangan KOMAR tidak ada guru atau ustadz, tetapi cukup
mempelajari sendiri Kitab Taurot, Injil dan Al-Qur,an dengan cara
penafsiran sendiri.
 3. Sholat ada dua jenis, yaitu Sholat Ritual atau Sholat Wajib,
dilaksanakan sehari sekali dengan hitungan rokaan ganjil (11
rokaat), pada waktu sepertiga malam yang akhir (Jam 01.00 –
04.00 WIB.) dan sholat aplikasi, pelaksanaannya dengan berbuat
baik sesamanya dan tidak berdusta.
 4. Syarat masuk menjadi Millah Abraham tidak dengan
membaca syahadat, tetapi dengan diwajibkan membaca surat AlMumtahanah Ayat 12, dan melakukan baiat (sumpah) yang
berbunyi :
JANJI PENGIKUT KOMAR
Atas Nama Allah yang Maha Pengasih dan penyayang, saya berjanji :
 a.
Saya menyatakan janji kepada Allah disaksikan oleh penyampai
allah yang bertanggung jawab.
 b.
Saya menyatakan ini secara sadar dan sungguh-sungguh ikhlas,
tiada paksaan dari siapapun juga
 c.
Saya menyatakan iman kepada Alloh dan Rosulnya, serta tidak
meninggalkan segala bentuk pengabdian dengan selain kepada Alloh
dan sanggup mengemban tugas sebagai risalah Alloh untuk mengajak
manusia menegakkan jalan kebenaran di bumi Allah.
 d.
Saya tidak akan mencuri, berzina, membunuh, berdusta dan
tidak akan berbuat durhaka terhadap ajaran Allah
 e.
Saya siap menerima bimbingan dari penyampai perintah Allah
yang menjadi Pembina saya
 f.
Kiranya Alloh membenarkan janji yang saya nyatakan ini serta
menjunjung saya menjadi umat yang diberkati
 Segala puji bagi Alloh, Tuhan Semesta alam, Allah Abraham.
Janji pengurus Komunitas Millah Abraham (KOMAR),
berdasarkan dokumen yang diperoleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Kota Depok :
 Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Dengan ini saya berjanji kepada Allah di hadapan pimpinan
Komunitas Millah Abraham.
1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas yang diamanatkan
Allah kepada saya melalui Komunitas Millah Abraham
dengan penuh takwa dan tawakkal kepada Tuhan, Allah
Abraham, agar seluruh warga Komunitas Millah Abraham
menjadi ummat yang diberkati Allah.
2. Saya akan mengutamakan tugas Komunitas Millah
Abraham di atas segala kepentingan pribadi dan keluarga
saya serta akan memberikan pelayanan kepada Komunitas
Millah Abraham dengan sepenuh cinta dan kasih sayang.
3. Saya tidak akan berkhianat kepada Allah, kepada Rasul
Allah, dan pemimpin Komunitas Millah Abraham serta tidak
akan berbuat zhalim kepada sesama manusia.
SAMBUNGAN POKOK –POKOK AJARAN KOMAR
 5. Sholat lima waktu, zakat dan Puasa Romadlon
belum wajib, karena Islam sekarang masih dalam
kegelapan / masih belum sempurna.
 6. Maksud ajaran Millah adalah menyatukan kembali
Kepada Yahudi, Nasrani, dan Islam, agar kepada
ajaran yang benar.
 7. Ajaran pokok MILLAH bersumber dari Al Qur’an,
dan tidak mengakui kedudukan hadits sebagai sumber
ajaran Islam. Segala permasalahan, kalau tidak ada di
dalam Al-Qur’an, tidak perlu dilaksanakan.
 8. Salah satu kegiatan yang dilakukan, untuk masuk
dalam ajaran tersebut adalah penancapan Ruhul
qudus
VISI MISI GAFATAR
 VISI : Terwujudnya tata kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara yang damai sejahtera, beradab,
berkeadilan, dan bermartabat di bawah naungan
Tuhan yang Maha Esa melalui penyatuan nilai-nilai
luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan
intelektualitas, serta pemahaman dan pengamalan
nilai-nilai universal agar menjadi rahmat bagi semesta
alam.
 MISI : Memperkuat solidaritas, kebersamaan,
persatuan, dan kesatuan khususnya antar sesama
elemen bangsa Indonesia serta dunia pada umumnya.
Selain itu, juga memupuk saling pengertian dan
kerjasama antar sesama lembaga yang memiliki
kepedulian dan perhatian terhadap upaya perdamaian
dan kesejahteraan dunia.
GAFATAR DI SULAWESI SELATAN
 Di Sulawesi Selatan, gafatar telah dideklarasikan
pada tanggal 20 Mei 2012. Dalam sambutannya,
ketua panitia penyelenggara deklarasi gafatar Sulsel,
Andi Andriyanto Ramli mengatakan, “bahwa ormas
gafatar konsen bergerak di bidang sosial, moral,
kebudayaan, kesehatan dan pendidikan.(kata mereka)
 Bahwa kami tidak berafiliasi dengan partai politik
apapun adalah benar.
 Bahwa ormas gafatar sampai hari ini mampu
berjalan, murni dari iuran (swadaya).
 Di Makassar mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan
sosial seperti membersihkan jalan raya dan
pengecetan pagar monumen mandala.
siapakah gafatar sesungguhnya?
 Dari keterangan adik-adik SMA di Sulsel yang dikader
gafatar, ternyata gafatar adalah organisasi sosial yang
menjadi pakaian pelindung bagi aliran sesat Al-Qiyadah.
 Awalnya saya diajak oleh teman ROHIS (Kegiatan
kerohanian Islam di SMA). Ia memperkenalkan kami pada
sebuah ajaran.
 Saya bertanya tentang ajaran itu, tetapi ia mengatakan
bahwa sebaiknya saya bertemu langsung Sir Bahrun, orang
yang mengkader temanku itu.
 Kami berkenalan dan mulai bercakap-cakap. Kata Sir
Bahrun, yang terpenting dalam Islam bukanlah Al-Qur’an,
tetapi bismillah.
Point Diskusi
 Ia menanyakan makna bismillah. Kami bilang bismillah itu
artinya ‘dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih
dan maha penyayang.’ Sir Bahrun bilang, itu salah. Yang
benar adalah dengan ajaran Allah yang pengasih dan maha
penyayang. ‘Ism’ itu katanya bukan nama tetapi ajaran.
Karena itu, orang yang tidak masuk dalam kelompok dalam
kita, lalu ia menyembelih hewan dengan membaca
bismillah, hewan itu tidak boleh dimakan. Karena
sesungguhnya bismillahnya itu tidak sah
 Kata mereka, nabi besar kita sesungguhnya bukanlah
Muhammad (shallallahu ‘alaihi wa sallam), tetapi nabi
Ibrahim.
Janji dan paham-paham gafatar
 Kami dibaiat. Janji kami adalah ‘ten commandement’ yang
katanya tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Diantaranya,
kami tidak boleh berbohong, tidak membunuh, berzina, dan
seterusnya. Kami juga diminta janji bahwa kami harus loyal
pada gafatar. Nama kami, tempat, dan waktu baiat dicatat.
Kami juga diminta mencari orang lain yang siap berbaiat.
Katanya kalau kami mendapatkan orang baru, dosa-dosa kami
akan diampuni. Terlahir seperti bayi.
 Mereka mengenalkan kami pada siklus 7 abad kebangkitan
dan kemunduran umat Islam. Sekarang katanya masa
bangkitnya umat Islam. Pelopor kebangkitan ini adalah istri
nabi Ibrahim yang ketiga. Katanya istri nabi Ibrahim bukan
Cuma Sarah dan Hajar, tetapi juga ‘Ketura’. Kentura berasal
dari Nusantara. Yang meliputi Jepang hingga merambah
Indonesia.
 Sir Bahrun mengatakan, semua pembawa kabar gembira
adalah Nabi. Maka saya bertanya, “jadi Sir ini Nabi?”. Ia tidak
menjawab tegas. Ia tidak ingin menyampaikannya dengan
terang.
Paham-Paham yang dihembuskan oleh
GAFATAR
 Mereka menerjemahkan Al-Qur’an secara
bebas. Semua ayat mereka jadikan
mutasyabihat. Sekalipun ayat itu ayat-ayat
muhkam. Lalu mereka menafsirkan sesuai
kehendak mereka. Misalnya ayat tentang
dibakarnya Nabi Ibrahim.
 Sebenarnya kata mereka ‘terbakar’ disitu
bukanlah terbakar seperti api yang
membakar, melainkan terbakar itu adalah
representasi ‘emosi’ nabi Ibrahim.
Maksudnya, meskipun banyak kekejaman
orang-orang yang benci kepada Ibrahim,
beliau tetap tegar dan tidak terbakar emosi.
BISIKAN YANG DISAMPAIKAN GAFATAR
 Berhala pada zaman nabi Ibrahim sesungguhnya
bukanlah patung-patung atau benda lain yang kita
kenal. Berhala yang benar adalah kelompok atau
golongan-golongan tertentu.
 Nabi Ibrahim mencari Tuhan dan ia mendapati
bintang. Lalu ke Bulan dan ke matahari. Bintang,
bulan, dan matahari kata mereka bukanlah bintang,
bulan, dan matahari yang kita kenal, tetapi semacam
partai atau kelompok pada zaman itu. Nabi Ibrahim
merasa tidak cocok dengan semua kelompok itu.
Itulah berhala.
 Semua orang di luar kelompok mereka dalah kafir.
 Setiap sms selalu di akhiri “PT YME”. Perintah Tuhan
Yang Maha Esa. Jadi harus dipatuhi karena kalau tidak
maka berdosa.
 Mereka bilang semua agama sama.
Pandangan Gafatar tentang Lucifer
 Sir Bahrun sendiri memiliki nama baiat, “Lucifer”. Katanya,
meski orang-orang memiliki pandangan buruk tentang
Lucifer, ia tetap menggunakan nama baiat itu karena ingin
memperbaiki citra Lucifer. Ia ingin menjadi illuminati. Sang
pencerah.
 Ia memperkenalkan kami pada angka ‘666’. Katanya enam
pertama adalah enam tahap penciptaan bumi, enam kedua
adalah enam tahap kelahiran manusia, dan enam yang
ketiga adalah enam tahap kebangkitan. Enam pertama dan
enam kedua telah berlalu. Sekarang eranya enam
ketiga………….
 Karena itu, Gafatar muncul laksana matahari terbit.
Gerakan fajar Nusantara, ‘fajar’ adalah simbol matahari.
Matahari terbit. Jadi gafatar akan membimbing manusia
keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang
benderang. Kata mereka simbol matahari ini digunakan
karena siang pertanda cerah dan malam pertanda gelap
sedang gelap itu adalah jahil.
Paham-paham gafatar
 Mereka tidak mewajibkan shalat 5 waktu.
 Mereka tidak percaya hadist. Karena katanya Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memerintahkan mencatat
hadist. Beliau takut jika hadist-hadistnya bercampur dengan
ayat-ayat Al-Qur’an. Jadi mengapa saat ini bisa banyak hadist?
 Mereka percaya bahwa haji sesungguhnya tidak disyariatkan.
Katanya haji pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam adalah perkumpulan tahunan untuk musyawarah
masalah-masalah orang-orang yang datang ke sana. Jadi
bukan syariat apalagi dijadikan rukun Islam.
 Kami bertanya, “jika kita memang benar mengapa kita tidak
terang-terangan memperkenalkan diri”? mereka menjawab,
“kita ini ibarat orang dalam gua. Sebagaimana Rasulullah dan
Abu Bakar dalam gua. Mereka masih sembunyi-sembunyi.
Nanti setelah kekuatannya telah besar, kita memperkenalkan
diri ke khalayak. ‘Kita’ memiliki tahapan-tahapan. Dan
sekarang belum tahapnya kita terang-terangan.
PERSIAPAN GAFATAR UNTUK MENYUSUN
KEKUATAN
 Untuk menyongsong kebangkitan, mereka menggelar
latihan bela diri. Warna pakaian mereka orange.
Setiap hari mereka telah memiliki jadwal yang harus
diikuti kader.
 Dalam setiap anggota, ada tingkatan-tingkatannya.
Yang paling tinggi kami kenal Bung Mufti.
 Katanya ajaran ini bermula di Palopo.
 Jika mengadakan event mereka sering menggunakan
ruangan di SMA 15 Makassar.
 Mereka berpesan kami tidak boleh membuka situs
yang memuat kesesatan Gafatar. Katanya itu akan
membuat berita kesesatan gafatar meningkat
ratingnya.
 di Gowa gafatar sudah ditolak masyarakat
PERNYATAAN
Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat Ustadz Abu
Deedat Syihab, MH
 Gafatar merupakan penjelmaan aliran sesat Al Qiyadah Al Islamiyah
yang sebelumnya bernama Al Qiyadah Al Islamiyah lalu menjadi
Komunitas Millah Abraham (Komar) pimpinan Ahmad Mushoddeq,
hal ini terlihat dari para deklaratornya yang merupakan penganut
sekte sesat tersebut.
 “Gafatar itu komunitas millah abaraham. Mereka itu mengubah
nama, dulu Al Qiyadah Al Islamiyah (Pimpinan Nabi Palsu Ahmad
Mushoddeq), diganti jadi Komar (Komunitas Millah Abraham), bulan
Januari 2012 lalu mereka mendeklarasikan dengan nama ormas
namanya Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara), tapi jauh sebelum itu
saya sudah mendapat kabar dari salah seorang pengikut
Mushoddeq yang sudah taubat bahwa mereka akan berganti nama
menjadi GFN atau Gafatar.
 Menurutnya Gafatar tetap menganut ‘aqidah sesat yang
dikembangkan Mushoddeq lalu mencoba melegalkan diri dalam
bentuk ormas sebagai strateginya.
 “Aqidah mereka tidak berubah, jadi supaya legal strateginya diganti
dengan model ormas. Bahkan sudah banyak pengikutnya di daerah
Bekasi Utara dan sudah banyak korban-korbannya yang melapor
kepada kita,” ungkap peneliti aliran sesat tersebut.
PENGAKUAN MANTAN PENGIKUT GAFATAR
Mantan sekretaris DPP Gafatar Jabar Wilayah Sumedang
1.
Doktrin mereka adalah Bahwa Islam adalah DIEN,Bukan
Agama.
2.
Mereka Tidak Melakukan Shaum
Shalat,Shaum,Zakat,Ibadah Haji, yang lain-lain itu tidak
berguna Bila 7 Sistem mereka tersebut belum
terlaksanakan di Indonesia
3.
Mereka Tidak mengakui Hadits
4.
Assalammualaikum.wr.wb,mereka ganti dengan Damai
Sejahtera
5.
1 Bulan setelah itu saya Dilantik menjadi anggota
mereka,dengan Janji berikut:
Isi Bai’at / Janji / Baptis
Atas Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Saya Berjanji :
1. Saya menyatakan janji ini kepada Allah disaksikan oleh penyampai
risalah Allah yang bertanggung jawab (Ulangan 29:9-13)
2. Saya menyatakan janji ini secara sadar dan sungguh-sungguh ikhlas
tiada paksaan dari siapapun juga (1 Petrus 5:1-3)
3. Saya menyatakan iman kepada Allah dan Rasul-Nya serta
meninggalkan segala bentuk pengabdian selain kepada Allah dan
sanggup mengemban tugas sebagai penyampai risalah Allah untuk
mengajak manusia menegakkan jalan kebenaran di bumi allah (Yohanes
15:1-17, Matius 10:5-8, Matius 12:17-21)
4. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzinah, tidak akan membunuh,
tidak akan berdusta dan tidak akan berbuat durhaka terhadap ajaran
Allah. (Keluaran 20:1-17)
5. Saya siap menerima bimbingan dari penyampai firman Allah yang
menjadi Pembina saya. (Kisah Para Rasul 8:30-31)
6. Kiranya Allah membenarkan janji yang saya nyatakan ini, serta
membimbing saya menjadi ummat yang diberkati-Nya (Matius 9:35-38)
7. Segala puji bagi Allah, Tuan Semesta Allam, Allah Abraham. (Matius
22:32, Kejadian 13:14, Kejadian 17:1-8, 15-21, Matius 3:9-10)
Pengurus Gafatar Wilayah Kaltara
 Ketua DPD Kaltara
: Dudi Abdi Santika
 Ketua DP Kota Tarakan : Khoirul Anwar (082126631142)
 Anggota : - M. Noor 082126631141

- Suripno 082126631182
 Fokus kegiatan : Wilayah Trk Tengah Jalan sawah Lunto
 Berdasarkan Surat Dirjen Kesbangpol Nomor
T.220/1091.D III tanggal 5 April 2012 diminta kepada
Kaban Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota se
Indonesia UNTUK TIDAK MENERIMA PENDAFTARAN
GAFATAR DAN MELAKUKAN PENGAWASAN,
DENGAN BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI
TERKAIT.
PERMASALAHAN
 Selama ini Pemkot Tarakan melalui Badan Kesbangpol tidak
menerbitkan SKT bagi Gafatar sesuai dengan surat Ditjen
Kesbangpol tahun 2012.
 Tanggal 16 Januari 2015 terbit surat Ditjen Kesbangpol Nomor
220/0110/Kesbangpol tentang penanganan Ormas Gafatar,
intinya menyatakan bahwa surat No : 220/3957/D.III tanggal
30 Nopember 2012 dinyatakan tidak berlaku. (inti surat ini
adalah agar kpd pemda tidak menerbitkan SKT bagi ormas
Gafatar). Selanjutnya penanganan ormas Gafatar diserahkan
kpd daerah.
 Sekiranya pengurus gafatar mengajukan PERMOHONONAN
PENDAFTAR ORMAS (SKT), apa saran dan REKOMENDASI dari
TIM KOMINDA KOTA TARAKAN kepada Pemkot Kota Tarakan.
REKOMENDASI KOMINDA KOTA TARAKAN
Menerima ?
Menunda ?
Menolak ?
SUBSTANSI PENTING
UU 17/2013 TTG ORMAS
 Berdasarkan putusan MK No.82/PUU-XI/2013 dan No.3/PUU-XII/2014
tanggal 23 Des 2014 atas uji materi UU 17/2013 adalah dihapuskannya
pasal 8, psl 16 ayat (3), psl 17, 18, 23, 24 dan psl 25 pada prinsipnya :
ORMAS DAPAT TERDAFTAR DI SETIAP TINGKAT INSTANSI
PEMERINTAH, DAN DAPAT JUGA TIDAK TERDAFTAR.
 Kedudukan SKT sebuah Ormas cukup dimiliki oleh satu daerah saja, tanpa
membedakan antara SKT Pusat, Provinsi atau Kab/Kota. SKT bukanlah
Izin Operasional sebuah ormas, melainkan hanya “norma administrasi”
bagi sebuah Ormas.
 Bagi Ormas yang tidak terdaftar, tidak mendapat pelayanan dari
pemerintah dan Pemda, tetapi pemerintah dan Pemda tidak dapat
menetapkan ormas tsb sbg ormas terlarang, maka tidak dapat
melarang kegiatan ormas tsb sepanjang tdk melakukan kegiatan yang
mengganggu keamanan, ketertiban umum dan melakukan pelanggaran
hukum.
SAKSI-SAKSI YEHUWA
 Saksi-saksi yehuwa di Kota Tarakan telah terlihat aktivitasnya pada
tahun 2012.
 Namun keberadaan dan aktivitas SSY oleh pihak kristen protestan
maupun katholik sangat tidak diterima. Al :
 Surat dari Badan Musyawarah Antar Gereja (BMAG) Kota Tarakan
tanggal 15 April 2012
 Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI) Kota Tarakan
tanggal 20 Juni 2012
 FKUB Kota Tarakan tanggal 8 Oktober 2014 dan 25 Nopember 2014
 Lurah Mamburungan Timur tanggal 17 Nopember 2014 dan 3
Desember 2014
SSY KELOMPOK KEAGAMAAN
 Bahwa sesuai dengan Permendagri No : 16 tahun 2011 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 11 tahun
2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah pasal 4 ayat (1) huruf a,
tugas dan kewajiban bupati/walikota meliputi membina dan
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap
kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah.
 Bahwa bentuk penolakan dari berbagai elemen masyarakat thd SSY
menunjukan adanya potensi konflik.
 Bahwa Segala hal yang patut diduga akan menyebabkan dan
menjadi potensi konflik di masyarakat Kota Tarakan harus dicegah
sedini mungkin.
 Kominda Kota Tarakan merekomendasikan kpd Pemkot Tarakan
agar menunda pemberian ijin pendirian tempat ibadah bagi SSY,
sekaligus menunda permintaan pihak SSY untuk audiensi.
SEKIAN
TERIMA KASIH
Download