1. Gaya 8,4 N diberikan pada muatan

advertisement
1. Gaya 8,4 N diberikan pada muatan -8,8 μC dengan arah ke bawah.
Berapa besar dan arah medan listrik pada titik ini?
Penyelesaian:
Diket:
F = 8,4 N
q = -8,8 μC = -8,8 . 10-6 C
Ditanya:
E = ... ?
Jawab:
E=
F
q
E=
8,4
−6
−8,8 .10
6
E = −0,95.10 N/C
Arah medan listrik ke dalam
2. Berapa besar gaya yang diberikan muatan +15 μC pada muatan +3,0 mC
−6
−3
yang berjarak 40 cm? (1 μC = 10
C, 1 mC = 10 C)
Penyelesaian:
Diket:
−6
q1 = +15 μC = +15. 10
C
−3
q2 = +3,0 mC = +3,0. 10 C
−2
r12 = 40 cm = 40. 10 m
Ditanya:
F = ... ?
Jawab:
F=
F=
k
q1 q2
2
r 12
( 40.10−2 )m
¿
¿
¿
−6
−3
2
9 Nm (15.10 ) C(3,0. 10 )C
9.10
¿
C2
F = 2531,25 N
3. Berapa besar dan arah medan listrik pada titik yang berada di tengahtengah antar muatan -8,0 μC dan +6,0 μC yang berjarak 4,0 cm?
Penyelesaian:
Diket:
−6
q1 = -8,0 μC = -8,0. 10
C
−6
q2 = +6,0 μC = +6,0. 10
C
−2
r12 = 4,0 cm = 4. 10 m
Ditanya:
E = ... ?
Jawab:
E1 =
E1 =
k
q1
2
r1
(2.10−2) m
¿
¿
¿
−6
2
9 Nm (8.10 ) C
9.10
¿
C2
E1 = 180 N
E2 =
E2 =
k
q2
r 22
(2.10−2) m
¿
¿
¿
2
(6.10−6) C
Nm
9.109 2
¿
C
E2 = 135 N
E = E1 + E2
E = 180 + 135
E = 315 N
E = E1 + E2
E = 180 + 135
E = 315 N
Download