Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

advertisement
STRUKTUR DAN FUNGSI AKAR
STRUKTUR LUAR AKAR
- 1.rambut akar (root hairs)
Berfungsi untuk memperluas daerah apsorsi mineraln
dan di dalam tanah .
- 2.tudung akar (kaliptra)
- Melindungi ujung akar yang bersifat sangat lunak dan
mudah rusak.
Gambar Akar
 Struktur Dalam Akar
1. Epidermis atau eksodermis tumbuhan.terdapat di bagian
terluar akar.berfungsi sebagai jalan masuk air dan mineral
dan melindungi lapisan yang ada di bawahnya
2. Korteks terletak di daerah sebelah dalam
epidermis.berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan
makanan.
3. Endodermis terletak dilapisan sebelah dalam korteks dan
diluar silinder pusat.berfungsi mengatur masuknya air dan
garam mineral dari korteks ke silinder pusat
4. Silinder Pusat
Berfungsi untuk membentuk cabang-cabang akar dan selsel prokambium prokambium dan membentuk floem
yangbaru kearah luar dan xilem kearah dalam.
 Xilem terletak dibagian tengah akar.berfungsi mengangkut
air dan garam mineral dari tanah menuju daun.
 Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun
keseluruh tubuh tumbuhan.
Berfungsi unyuk membentuk cabang-cabang akar dan sel-sel prokambium prokambium dan membentuk floem yangbaru kearah luar dan xilem kearah dalam.
Perbedaan akar monokotil dan
dikotil
Fungsi Akar
 : 1) Untuk menyerap air dan mineral/zat-zat
hara dari tanah.
 2)Menunjang dan memperkokoh berdirinya
tumbuhan.
 3)Pada beberapa jenis tumbuhan berperan,akar
berperan sebagai alat respirasi.
4)Pada tumbuhan tertentu, akar juga berperan
sebagai tempat penyimpanan makanan atau
sebagai alat perkembangbiakan vegetatif.
5) Akar sebagai Alat Pernapasan pada
Tumbuhan.
STRUKTUR DAN FUNGSI BATANG
STRUKTUR LUAR BATANG
1.Batang tumbuhan herba
Bagian luar adalah epidermis yang tipis di dalam
epidermis terdapat stomata sehingga dapat terjadi dan
berfungsi sebagai pertukaran gas oksigen dengan
karbon dioksida.
2.Batang tumbuhan berkayu
Lentisel berfungsi sebagai tempat pertukaran gas,
batang yang masih muda berfungsi untuk proses
fotosintesis.
Struktur Dalam Batang
1) Edpidermis batang terdiri dari satu lapisan sel yang tersusun rapat dan tidak
berongga.Dinding sel epidermis yang dilapisi kutikula itu tebal. Lapisan epidermis ini
lapisan-lapisan yang ada di dalamnya. Fungsi melindungi lapisan yang ada di
dalamnya
2) Korteks batang Berperan sebagai lapisan pelindung bagingan parenkim yang terdiri
dari beberapa lapisan sel berdinding tipis yang memiliki vakuola besar.Korteks
memiliki rongga-rongga/ruang-ruang antarsel
yang
berfungsi
untuk
pertukaran udara.
Dalam korteks terdapat floeterma. Floeterma adalah
lapisan terdalam pada korteks yang memiliki bentuk dan susunan khas, serta
mengandung butir-butir pati. Fungsi korteks pada sebagian besar tumbuhan
adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Penyebab korteks tidak
terlihat jelas pada
batang tumbuhan monokotil adalah tersebarnya ikatan
pembuluhnya secara tidak teratur.
3) Endodermis merupakan lapisan yang terletak antara korteks dan silinder pusat.Pada
batang lapisan ini tidak begitu jelas dan hampir bersatu dengan korteks
4) Stele/Silinder pusat merupakan bagian terdalam batang. Pada stele terdapat xilem
(pembuluh kayu) di bagian dalam dan floem (pembuluh tapis) di bagian luar. Pada
tumbuhan dikotil terdapat kambium di antara xilem dan floem, sedangkan tumbuhan
monokotil tidak memiliki kambium. Kambium ini yang menyebabkan batang tumbuhan
dikotil bertambah besar. Jaringan kambium ini, yang terdiri dari sel yang selalu
membelah diri, memisahkan kulit kayu dari bagian batang lain.
PERBEDAAN BATANG MONOKOTIL DAN
DIKOTIL
Struktur Batang Dikotil
STRUKTUR BATANG MONOKOTIL
Fungsi Batang
 penopang:menjaga agar tumbuhan tetap tegak
dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan
sumber cahaya(khusus matahari)
 pengangkut : sebagai pengangkut air dan mineral
dari akar ke daun
 penyimpan : penyimpan cadangan makanan
 alat perkembangbiakan : sebagai alat
perkembangbiakan vegetatif
STRUKTUR DAN FUNGSI DAUN
Strutur Daun
 Bentuk tulang daun bermacam-macam,antara lain,
menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar.
. Epidermis tersusun atas selapis sel yang dinding selnya mengalami
penebalan dari kitin (kutikula) atau kadang lignin.Fungsi melindungi
lapisan yang ada di dalamnya
2. Kutikula berfungsi mencagah terjadinya penguapan air yang terlalu
besar pada daun.
3. Stomata berfungsi untuk keluar masuknya udara.stomata banyak
ditemukan di permukaan daun.
4. Mesofil terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah.mesofil
pada daun parenkim berdiferensiasi menjadi dua parenkim.
 1.Parenkim palisade atau jaringan tiang yang berdiri atas sel-sel
berbentuk silinder,
tersusun rapat, dan mengandung banyak
kloroplas.
 2.Parenkim spons atau jaringan bunga karang yang tersusun dari selsel yang tidak teratur, tersusun renggang. dan mengandung lebih
sedikit kloroplas.
5. Berkas pengangkut
 Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah.
 Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke
seluruh tubuh tumbuhan.
6. Jaringan palisade berfungsi untuk melakukan fotosintesis dan
memiliki klorofil yang banyak.
7. Jaringan spons berfungsi tempat berlangsung pertukaran gas
1
Fungsi Daun
1) Membuat makanan melalui proses
fotosintesis.
2) Sebagai tempat pengeluaran air
melalui transpirasi dan gutasi.
3) Menyerap CO 2 dari udara.
4) Respirasi.
Download