Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218] - Jemaat

advertisement
Jemaat Jemaat Allah Al Maséhi
[218]
Pemanasan Global dan
Nubuatan Alkitab
(Edisi 5.0 19970916-20050301-20060816-20071220-20080318)
Orang ramai berbicara mengenai Pemanasan Dunia atau Global Warming seolah-olah ia suatu
peristiwa yang masih jauh di hadapan lagi. Ramai yang berpendapat bahawa hanya selepas 100
tahun berlalu barulah paras laut akan naik sebanyak 60 sentimeter (2 kaki). Alkitab banyak
menyebut mengenai keadaan cuaca pada hari-hari terakhir. Apakah katanya mengenai
Pemanasan Dunia? Adakah ia masih jauh lagi dan apakah yang perlu kita buat untuk
menghadapinya? Apakah yang boleh kita lakukan mengenainya?
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: [email protected]
(Hakcipta  1997, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008 Wade Cox)
Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin
semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta
notis hakcipta harus disertakan. Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerimapenerima salinan yang didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan
ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org and http://www.ccg.org
Page 2
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Pada 18 Julai 1997, Dr John Heap, iaitu
Direktor bagi Institut Penyelidikan Kutub
Scott (Scott Polar Research Institute) yang
bertapak di UK, telah ditemuramah oleh
program berita radio Suruhanjaya Penyiaran
Australia atau ABC (Australian Broadcasting
Commission). Dia telah berkata, dalam
perbincangannya dengan juruacara radio
mengenai sejarah penyelidikan Antartika
selepas Konferens Sains Jubli ANARE yang
baru berakhir, bahawa ancaman pemanasan
dunia adalah seumpama Pedang Damocles
tergantung di atas kepala (peribahasa yang
bermaksud kecelakaan yang mungkin
menimpa bila-bila masa) setiap orang yang
tinggal lebih rendah daripada paras 60 meter
(200 kaki) di atas paras laut. Apakah
maksudnya dengan pernyataannya itu?
Bagaimanakah paras air menjadi begitu
tinggi? Bilakah paras ini meningkat kepada
ketinggian itu? Bilakah ia akan bermula? Ini
adalah persoalan-persoalan yang penting dan
ianya tidak diperkatakan oleh ahli-ahli politik.
Presiden kepada Maldives mengatakan
bahawa pemanasan dunia mengancam
negerinya. Dia telah dilaporkan di dalam
petikan berita daripada suratkhabar St Paul
Pioneer Express pada 25 Jun 1997:
Dalam suatu rayuan bagi meminta bantuan, negerinegeri kepulauan pada Pertemuan Sedunia (Earth
Summit) memberitakan suatu cerita yang
membimbangkan mengenai apa yang berlaku pada
masa ini: Lautan sudah mula melimpahi ke atas
tanah daratan mereka. Presiden Maldives
mengatakan bahawa pemanasan dunia terus
mengancam kewujudan negerinya sementara
negara-negara gergasi industri sibuk pula dengan
“perbincangan remeh-temeh” mengenai faktorfaktor perbelanjaan. Pulau-pulau kecil yang lebih
rendah sudahpun ditinggalkan di kawasan
Mikronesia. Suatu laporan daripada UN (Bangsabangsa Bersatu) mengenai peningkatan suhu
mencadangkan bahawa paras laut akan meningkat
sebanyak 2 kaki ke tahap yang membahayakan di
seluruh dunia dalam masa 100 tahun.
Bukankah laporan ini tidak munasabah?
Laporan UN tadi mengatakan bahawa paras
laut akan meningkat 60 sentimeter (2 kaki)
dalam tempoh 100 tahun tetapi hakikatnya,
pulau-pulau di Mikronesia sudahpun mula
ditinggalkan. Dr Heap menyebut 60 meter
(200 kaki). Siapa yang bercakap salah di sini
dan kenapa?
Sejak berita ini dituliskan pada 1997, kita
sudahpun mengalami peristiwa besar El Nino
dan peningkatan suhu yang ketara di Pasifik.
Peningkatan pada paras laut sedunia jelas
sekali terlihat dengan pandangan mata.
Sekarangpun ia jelas kelihatan pada pinggir
laut Australia.
Baru-baru ini, para saintis New Zealand
mengumumkan bahawa mereka risau tentang
gumpalan ais Antartika yang sedang berpecah
dan dihanyutkan dalam bentuk ketulanketulan ais seluas 10 hektar (25 ekar).
Suatu dokumentari TV yang baru-baru ini
disiarkan di Australia memeriksa penurunan
yang berlaku pada populasi krill dan burung
penguin di Antartika. Populasi krill menurun
sebanyak 50% sementara populasi penguin
turun sebanyak 25%. Kenapakah ini terjadi?
Krill membiak di bawah gumpalan/tudung ais
(ice cap) ini. Ia hidup di bawah dan
bergantung pada sistem ais ini serta membiak
di sana. Krill adalah haiwan-haiwan krustasia
(mempunyai kerang) kecil seperti udang.
Mereka adalah asas kepada rantai makanan di
laut-laut selatan. Mereka adalah makanan
utama bagi ikan paus. Ikan-ikan bergantung
padanya dan dengan itu penguin juga ikut
terancam.
Jika bilangan mereka terus berkurangan,
lama-kelamaan kita tidak perlu lagi
memikirkan mengenai kuota ikan paus;
kerana tiada yang akan terselamat.
Sejak masa itu, berlaku peningkatan pada
insiden pencairan tudung ais Antartika.
Selepas El Nino, peningkatan suhu di
kawasan Antartika telah menyebabkan
berlakunya jangkitan virus di kalangan
populasi singa laut. Sekitar 11,000 singa laut
telah maut akibat jangkitan virus kerana laut
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Page 3
yang bertambah hangat. Bagaimana ini
terjadi? Para saintis kini berpendapat bahawa
ada wujudnya virus yang tidak diketahui
sebelum ini, yang dahulunya terperangkap di
dalam lapisan ais tetapi kini terlepas.
Maknanya kita akan berhadapan dengan virusvirus yang beribu tahun umurnya tanpa apaapa
pengetahuan
bagaimana
untuk
menanganinya.
(a) Apakah kesan bahagian besen (lembah)
Baratnya terhadap paras laut?
(b) Apakah kesan seluruh tudung ais tersebut
terhadap paras laut?
Temubual
dengan
daripada US EPA
Titus
(C) Apakah kesan gabungannya kepada paras
laut?
Di dalam suatu temubual melalui internet
baru-baru ini dengan Jim Titus daripada
Agensi Pemeliharaan Alam Sekitar Amerika
Syarikat (US Environment Protection
Agency), saya telah bertanyakan beberapa
soalan tentang kemungkinan berlakunya
pencairan menyeluruh pada tudung ais kedua
kutub dan kesannya masing-masing ke atas
paras laut sedunia. Berikut adalah ringkasan
persoalan dan jawapan tersebut:
(JT) Lupakan Antartika Timur. Satu-satunya
senario yang boleh menyebabkan
suatu
peningkatan paras yang tinggi adalah
gabungan antara Antartika Barat dengan
pemanasan sebahagian besar Greenland,
menyebabkan penaikan 4 meter dalam 200
tahun dan lebih kurang 8 meter dalam 500
tahun. Ini tidak semestinya terjadi tetapi
anggarannya ada pada Bab 7 laporan EPA itu.
C – Wade Cox iaitu penulis artikel; JT – Jim
Titus
(C) Apakah kesan pengurangan pantulan ini
ke atas sistem suhu selain daripada kesan gas
rumah panas (greenhouse gas effect)?
Jim
(C) Jika tudung ais di Greenland mencair:
(a) Apakah anggaran jumlah kenaikan aras
laut sedunia?
(b) Berapakah lajunya atau berapa lamakah
masa yang akan diambil untuk ia terjadi
berdasarkan keadaan seperti sekarang ini?
(JT) Jika seluruh lapisan ais itu mencair,
dianggarkan bahawa laut-laut akan naik
sebanyak enam meter. Ini mungkin
mengambil masa sekurang-kurangnya seribu
tahun. (Laporan EPA ini terdapat di
http://www.gcrio.org/EPA/sealevel/text.html).
Anggaran-anggarannya ada pada Bab 7.
Bahagian Greenland ada pada Bab 4. Besar
kemungkinan, anda akan hanya melihat
peningkatan sebanyak beberapa sentimeter
saja pada abad seterusnya ini, mungkin 30 sm.
[1,000 tahun yang lalu, orang-orang Denmark
telahpun
menduduki
Greenland
yang
mempunyai kurang ais berbanding sekarang.]
(C) Jika tudung Antartika mencair:
(JT) 6 meter bagi bahagian Barat dan lebih
kurang 60 meter bagi seluruh lapisan ais itu.
Ini akan mengambil masa berpuluh ribu
tahun.
(JT) Keadaan ini ada di dalam bahagian
model-model. Pengurangan utama yang
berlaku di Albedo adalah pengunduran ais
laut, bukannya glasier, kerana lebih banyak
sinaran matahari yang terkena pada ais laut.
Perhatikan juga bahawa pencairan gumpalan
Artik akan terjadi lebih awal, mungkin
sebanyak beberapa abad, yang akan
menyebabkan terjadinya bentuk radial yang
tidak simetri antara hemisfera utara dan
selatan.
(C) Apakah kesan daripada penggunaan alat
termo-nuklear untuk mencairkan gumpalan ais
di kutub-kutub ini? Nampaknya ini akan
menjadikan semua teori-teori, tidak boleh
dipakai lagi. Berapa banyakkah senjata
nuklear atau yang lain yang diperlukan untuk
mencairkan:
(a) lapisan Greenland?
(b) gumpalan ais Antartika?
(JT) Kami tidak tahu.
(C) Apakah kesan glasier-glasier ke atas paras
keseluruhannya?
Page 4
(JT) Saya sudahpun sebutkan hal ini di atas
(lihat juga Bab 7 laporan itu).
(C) Apakah kesan haba secara keseluruhannya
ke atas paras laut dengan peningkatan suhu
sedunia sebanyak 10 darjah?
(JT) Secara kasar pengiraannya adalah 30 sm
bagi setiap darjah selepas beberapa abad.
(C) Ada apa-apa komen lagi yang mungkin
berguna untuk kita tangani hal ini dengan cara
yang mudah dan bertanggungjawab namun
tetap menunjukkan bahaya-bahaya yang
terbabit?
(JT) Ya, ada. Manusia harus mula
memikirkan bagaimana untuk merancang
pengurusan pinggiran pantai mereka.
Jika tidak, akhirnya apa yang kita boleh
buat cumalah memperkubukan pinggiran
pantai kita, terutamanya muara-muara,
dan tanpa adanya pantai atau kawasan
berair lagi. Apa yang saya maksudkan
adalah perancangan penggunaan tanah
jangka panjang, yang jauh lebih murah
daripada
mengurangkan
penggunaan
bahan api fosil. Jadi jika kita terfikir untuk
melakukan yang kedua, kita harus juga
melakukan yang pertama ini. Paras laut
akan naik. Sudah terlambat untuk kita
menghentikan peningkatan ini. Namun kita
masih terus membangunkan kawasankawasan pinggiran pantai seolah-olah
peningkatan ini tidak berlaku. Kita harus
memindahkan hak milik tanah di beberapa
kawasan pinggiran pantai supaya kawasankawasan tersebut akan kembali seperti
semulajadi apabila laut menaik parasnya.
Jim Titus telah memberikan butir-butir teliti di
dalam kertas kerjanya mengenai polisi
kawasan berair (berpaya) dan telah
menyarankan
bagaimana
untuk
mempertahankan kawasan-kawasan berpaya
dan pantai tanpa menyusahkan pemilikpemilik tanah.
Saya kemudiannya mengajukan satu lagi
persoalan serius kepadanya iaitu sama ada dia
telah mengkaji kesan jisim dalam pergerakan
polar berbanding kesan jisim pada pusat bumi.
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Dia terus-terang mengatakan bahawa orang
lain mungkin ada menyelidiknya, tetapi dalam
kajiannya tidak ada. Dia memberitahu bahawa
isu ini tidak begitu dipentingkan di Amerika
Syarikat.
Dia
mengatakan
bahawa
“penyelidikan mencadangkan variasi 10% di
Amerika Syarikat.” Dia mengatakan bahawa
peningkatan paras laut yang sedia ada sudah
menjadi satu masalah disebabkan berlakunya
pengurangan kawasan tanah, dan sebagainya.
Hasilnya semua tercatat di dalam Bab 7
laporan tersebut. Jim telah menulis tentang
kesan-kesannya. Kebanyakan kertas kerja ini
terdapat di http://www.erols.com/jtitus.
Jawapan sebenar kepada masalah perancangan
jangka panjang ini adalah untuk menyelidik
berapa banyak kawasan daratan dunia ini
(dikira per negara) akan ditenggelami oleh
peningkatan paras pada tahap 30 sm (1 kaki),
50 sm (1.6 kaki), 1 meter (3.3 kaki), 2 meter
(6.6 kaki), 5-6 meter (16-19 kaki), dan
seterusnya. Kajian telahpun dilaksanakan bagi
negara Amerika Syarikat. Butir-butirnya
terkandung di dalam kertas kerja Jim Titus
yang bertajuk Holding Back the Sea
(Menahan Laut).
Dia berkata bahawa tiada alasannya untuk
tidak membuat kiraan-kiraan sedemikian bagi
Australia, dan sememangnya setiap negara.
Ini merupakan suatu temubual yang jelas
sekali dan diharapkan akan membantu dalam
mendapatkan satu idea tentang masalah yang
timbul nanti jika perkiraan-perkiraan ini betul
mengikut kadar-kadar masakini. Tiada
peruntukan diberikan bagi kesan-kesan
daripada peperangan nuklear dan/atau aktiviti
pengganas atau sistem senjata laser atau
berpanduan laser pada stesen angkasa lepas.
Begitu juga dengan andaian bahawa
kemungkinannya kecil sekali bagi Antartika
Timur mencair. Ini mungkin satu kesilapan.
(Sekarangpun sudah diketahui bahawa ia
sememangnya suatu kesilapan yang serius).
Terdapat cara yang melibatkan operasi
ketenteraan berkenaan hal ini dengan tujuan
mendapatkan penyelesaian jangka pendek
namun belum dipertimbangkan lagi dan yang
diteliti di dalam artikel 30 Tahun Terakhir Pergelutan Penghabisan [219].
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Kesan total daripada pencairan gumpalan
(tudung) ais adalah sekurang-kurangnya
peningkatan 66 meter (lebih daripada 200
kaki) bagi paras laut tanpa mengira
pemanasan super atau berlebihan.
Pencairan tudung Antartika Timur akan
mengurangkan pantulan dan fakta ini tidak
begitu diperhatikan. Kesan peperangan tidak
dikira ke dalam statistik. Ada beberapa negara
yang lebih terdedah berbanding yang lainnya
kepada kesan peningkatan paras laut secara
besar-besaran. Bahagian barat laut Eropah
adalah satu contoh yang klasik.
Lebih khusus lagi adalah hal ketidakstabilan
kerak bumi dan peningkatan dalam kejadian
gempa bumi. Peningkatan pada aktiviti gempa
bumi pada dua tahun kebelakangan ini secara
relatifnya adalah signifikan. Lebih banyak lagi
gempa bumi yang telah berlaku di kawasan
yang berpenduduk berbanding sebelumnya.
Ini adalah penting.
Penyelidikan Australia
Di dalam satu lagi temubual dengan Bill De
La Mare daripada Divisi Penyelidikan
Antartika Australia (Australian Antarctic
Research Division) yang berpusat di Hobart,
sudah menjadi jelas bahawa perubahanperubahan telah berlaku secara berperingkat.
De La Mare telah membuat suatu kajiselidik
terperinci daripada rekod tangkapan ikan paus
yang
diambil
daripada
rekod-rekod
pemburuan ikan paus sedunia bagi
jangkamasa yang panjang iaitu dari abad
sebelumnya sehinggalah tahun 1970an.
Daripada rekod setiap ikan paus yang berjaya
diburu, Bill telah dapat melukiskan
pergerakan kepingan Antartika dalam
jangkamasa tersebut. Ikan paus memakan krill
dan biasanya terdapat berdekatan dengan
kepingan tersebut. Rekod-rekod mengenai
kedudukan-kedudukan ikan paus ini secara
tidak langsung memberikan suatu rekod
perubahan-perubahan yang berlaku ke atas
kepingan tersebut dalam jangkamasa yang
sama. Dia telah memberitahu di dalam suatu
temuramah radio ABC pada 4 September
1997 bahawa lapisan ini telah berkurangan
dengan nyata sekali dalam jangkamasa antara
pertengahan
1950an
hingga
1970an.
Pinggirnya telah berpindah ke arah selatan
Page 5
(dengan itu, lebih dekat kepada kutub) sejauh
300 kilometer (186 batu) daripada asalnya,
dan ini bermaksud bahawa kepingan ais yang
telah hilang adalah lebih kurang sepertiga
daripada saiz Australia. Pengurangan ini
menjadi stabil sejak 1970an dan dia
mengatakan bahawa teknologi satelit tidak
menunjukkan apa-apa perubahan signifikan
sejak tahun 1970an. Satu-satunya aktiviti
utama semasa jangkamasa pengurangan ini
adalah pengujian letupan nuklear atas tanah.
Ini mungkin satu kebetulan atau suatu perkara
yang signifikan.
Dengan itu, kita dapat lihat bahawa dalam
beberapa dekad yang lalu, ada perubahan yang
signifikan pada ais Antartika yang nampaknya
menjadi stabil selepas tahun 1970an hingga
masakini, namun laporan-laporan dari Britain
baru-baru ini menunjukkan bahawa ia berlaku
sekali lagi. Suhu telah meningkat sebanyak
2.5 darjah sejak tahun 1940an. Di dalam satu
laporan Tinjauan Antartika British (British
Antarctic Survey – BAS) bertarikh 27
February 1995, Dr Mike Thomson
mengatakan, selepas terbang melintasi
Kepingan Ais Larsen, bahawa dia tidak
pernah menyaksikan perubahan-perubahan
yang begitu dramatik dan pantas sepertimana
yang dilihatnya berlaku pada Kepingan Ais
Larsen dalam tempoh 25 tahun dia bekerja di
lapangan Antartika. Pemerhatiannya ini
dibuatnya tidak lama selepas kehancuran
Kepingan Ais Wordie pada pinggir barat
semenanjung Antartika ini. Pakar glasier
David Vaughan berkata:
Tidak syak lagi bahawa cuaca di atas semenanjung
Antartika telah nyata sekali bertambah panas dalam
tempoh beberapa dekad ini. Apa yang kita
perhatikan hari ini hanyalah perubahan yang baru
mula membawa kesan ke atas glasier dan lapisanlapisan ais. Ini adalah masa yang sungguh
mengasyikkan bagi pakar-pakar glasier (BAS).
Sejak laporan-laporan ini dikeluarkan,
Kepingan Ais Larsen sudahpun hancur
bersama-sama dengan Wordie.
Inilah penyebabnya kepada pengurangan
populasi krill dan burung penguin. Buat
pertama kalinya dalam rekod sejarah, pada
musim panas 1995, Pulau James Ross boleh
dikelilingi oleh kapal layar. Kepingan ais di
Page 6
dalam Terusan Putera Gustav telah hancur.
Suatu airbatu apung yang besar telah terpisah
daripada Kepingan Ais Larsen dan berukuran
78 km x 37 km (48 batu x 23 batu). Ini
menyamai
saiz
daerah
Oxfordshire.
Perpecahan berulang-kali air batu apung yang
lebih kecil sedang berterusan sekarang
sepertimana yang dilaporkan oleh saintissaintis New Zealand.
Model-model kajian tidak mengambil kira
kesan setempat bagi suhu di Antartika dan
jelas sekali bahawa inilah yang sedang
berlaku sekarang pada kadar yang terus
meningkat. Keadaan lapisan ozon berlubang
pula mungkin menjadikan keadaan ini lebih
teruk lagi.
Selain itu, mereka juga mendapati bahawa
model-model kajian mereka salah kerana
mereka menganggap bahawa peningkatan
suhu adalah setara. Apa yang mereka dapati
sekarang ini adalah peningkatan suhu pada
Kutub-kutub adalah lebih tinggi berbanding
dengan kawasan Khatulistiwa. Oleh itu, bagi
setiap peningkatan 2 darjah di Khatulistiwa,
kita akan dapati peningkatan lebih besar
sehingga 12 darjah di kedua Kutub.
Sebelumnya hal ini tidak diambil kira tetapi
kini, diterap ke dalam model-model kajian.
Perbezaan suhu ini pada Antartika bukanlah
suatu kejadian setempat sahaja. Di dalam
laporan berita ABC pada 12 September 1997,
kita diberitahu bahawa kajian-kajian baru
menunjukkan bahawa suhu-suhu yang
meningkat adalah 4 darjah pada Khatulistiwa,
6 darjah pada zon-zon sederhana dan 12
darjah pada kutub-kutub dalam masa 50 tahun
berikutnya.
Dengan itu, perubahan-perubahan yang
diperhatikan sebelum ini adalah sebahagian
daripada fenomena turun-naik yang tidak
seimbang ini. Kutub mencair lebih cepat dan
menambahkan kesan pemanasan global dan
tudung ais mencair lebih cepat daripada yang
dijangkakan.
Dengan kaedah analisa regresif kita melihat
bahawa bumi ini condong pada paksi yang
berlainan pada 9,000 tahun yang lalu. Kini
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
dipersetujui bahawa paksi bumi ini berputar
pada kitar 22,000 tahun.
Perbezaan pada kecondongan paksi yang
menyebabkan kawasan selatan lebih jauh
jaraknya
dari
matahari
menyebabkan
peningkatan tahap presipitasi di Afrika.
Dengan itu, terdapat lebih banyak tasik air
tawar di Afrika, Australia dan tempat-tempat
yang serupa. Ini menerangkan kenapa peta
Piri Reis 1513 (dikumpulkan daripada petapeta
purba
di
dalam
perpustakaan
Alexandria/Iskandariah sebelum ia dibakar
oleh orang Islam pada abad ketujuh)
menunjukkan sungai-sungai dan tasik-tasik di
Afrika di mana sekarang ini hanya terdapat
lekukan dan gurun (tulisan Cyrus Gordon
Before Columbus, Turnstone Press Ltd, 1972,
mukasurat 71-73).
Insiden kesan pemanasan ini ke atas lautan
juga menyumbang kepada kesan El Nino di
Pasifik Timur. Di dalam satu temuramah pada
5 September 1997 dengan Willem Bouma dari
Divisi Fizik Atmosfera CSIRO Australia,
kami telah membincangkan El Nino dan
corak-corak pemanasan global masakini dan
masa depan.
Dalam keadaan normal, arus-arus lautan pada
Pasifik Timur akan membawa zat-zat yang
kaya dalam arus-arusnya yang sejuk untuk
membolehkan ikan-ikan yang hidup di
kawasan air sejuk untuk membiak.
El Nino merupakan arus panas yang
menghalang pembawaan zat-zat ini dan sama
ada menyebabkan kematian ikan-ikan tersebut
atau menghalau mereka ke arah utara dan lainlain kawasan. Kesan-kesan sampingannya
adalah cuaca yang tidak menentu dan kemarau
di kawasan Pasifik Barat dan juga Afrika
Selatan.
Bouma mengatakan bahawa air di dalam El
Nino, yang sebenarnya adalah suatu kawasan
luas permukaan air di Pasifik Tengah dan
Timur yang biasanya hanya meningkat
kepanasan sebanyak 2 hingga 3 darjah dan
telah memperkenalkan corak yang tidak stabil
ini, kini memanas kepada 4 hingga 5 darjah
melebihi dari kebiasaannya. Inilah yang
terpanas sekali yang direkodkan selama 150
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
tahun. Pakar-pakar mengatakah bahawa ini
mungkin hanya kerana tiada rekod yang lebih
lama dari ini.
Bouma memberitahu: Corak terakhir pada
1991-1994 adalah serupa dengan corak pada
1911-1912. Kejadian ini pada 1982-1983
memang teruk tetapi corak kejadian yang
berlaku kini adalah lebih teruk lagi.
Masalahnya adalah bahawa hal ini begitu
rumit sehingga sukar untuk membentuk satu
model kajian yang komprehensif. El Nino
baru-baru ini saja dapat dianggarkan.
Sejak itu terdapat peristiwa La Nina dan hujan
yang lebih banyak di Pasifik Barat, tetapi ada
juga peningkatan ketidakstabilan pada
kejadian peristiwa-peristiwa tersebut di
Pasifik Timur dan tempat lain.
Bouma mengatakan bahawa para saintis
atmosfera kini mendapati bahawa kandungan
gas metana dan karbon dioksida telah
meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya.
Dia berkata bahawa perubahan-perubahan
akan berlaku dalam jangkamasa 30 tahun
selanjutnya dan walaupun masyarakat
menggunakan istilah 30 sm (1 kaki) dan 1
darjah tetapi hakikatnya kita tidak tahu apa
kesan gabungan daripada kesemua perubahan
ini. Lebih-lebih lagi, penyesuaian masyarakatmasyarakat dunia menghasilkan masalahmasalahnya tersendiri walaupun perubahanperubahan ini kelihatan tidak kritikal di
kawasan masing-masing.
Bouma memberitahu bahawa sampel-sampel
teras yang diambil oleh orang Rusia di
Antartika telah dianggarkan berusia 160,000
hingga 200,000 tahun. Usia teras didasarkan
kepada perubahan pada kadar penurunan salji
musim sejuk dan musim panas. Ini juga
disertai kajian ke atas tahap sisa gunung
berapi di dalam lapisan-lapisannya yang akan
dipadankan dengan sampel-sampel teras dasar
lautan dan dengan itu menentukan secara
kasar jangkamasa yang terbabit.
Bouma mengatakan bahawa tudung/gumpalan
ais kutub ada gelembung udara yang telah
terperangkap di dalamnya. Daripada ini, paras
gas karbon dioksida dan metana serta gas-gas
lain dapat diukur. Peningkatan yang berlaku
Page 7
seperti yang ada pada hari ini berlainan
dengan apa yang ada pada masa lalu. Dia
mengatakan bahawa perubahan-perubahan
pantas telah berlaku pada masa lampau, dan
masa-masa di mana perubahan-perubahan ini
berlangsung merupakan faktor yang paling
banyak menyebabkan ketidakstabilan dan
perbezaan corak.
Dia telah ditanya sama ada pernah ada
jangkamasa bencana di masa lampau.
Bouma mengatakan iya. Terdapat dua zaman
bencana yang signifikan di mana satu
daripadanya dianggarkan pada 10,000 tahun
dahulu dan yang satu lagi pada 150,000 tahun
dahulu. Kedua-dua tempoh ini ada
signifikannya bagi rekod fosil manusia
sepertimana yang akan kita lihat nanti.
Bouma mengatakan bahawa ada juga
jangkamasa di dalam sejarah terkini di mana
perubahan-perubahan
tempatan
telah
disebabkan oleh bencana-bencana yang
kelihatan seperti suatu kecelakaan bagi
mereka yang terlibat. Contohnya, katanya,
banjir-banjir besar yang berlaku di Belanda
(Holland) pada tahun 1513. Banjir St
Elizabeth memperlihatkan perubahan pada
muara Rhine yang menyebabkan banyak
kawasan yang berpenduduk ramai di Belanda
ditenggelami
air
sehingga
sekarang.
Walaupun ini kejadian setempat, tetapi ia
merupakan suatu malapetaka. Dia juga
menyebut pasal Teluk St Vincent di Australia
Selatan yang kini sedang tenggelam dan
bagaimana sebarang peningkatan paras laut
akan memudaratkan masalah-masalah yang
dihadapi di sana.
Bouma juga menunjukkan bahawa Sweden
dan Norway masih lagi meninggi sejak zaman
ais terakhir dan bahawa Papua New Guinea
telah meninggi sebanyak beberapa ratus meter
dalam jangkamasa yang singkat.
Kerunsingan utamanya adalah bahawa kita
tidak tahu bagaimana sebenarnya tindakbalas
iklim kita pada jangkamasa panjang kerana
model-model yang kita ada tidak cukup tepat
untuk meramalkan apa yang akan terjadi, dan
kita harus berhati-hati supaya tidak
Page 8
menyumbangkan apa-apa perubahan yang
memudaratkan keadaan ini.
Salah satu daripada masalah adalah walaupun
masyarakat dapat menghadapi malapetaka
semulajadi atau “Takdir Tuhan” dengan sabar,
mereka akan bimbang dengan peristiwaperistiwa yang mereka sendiri sebabkan.
Dengan itu, ketidakstabilan yang terhasil
daripada pemanasan global yang dicetuskan
manusia menjadikan penduduk kawasan
rendah lebih runsing lagi.
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
seperti yang tercatat di dalam Alkitab.
Membina stesen-stesen janakuasa nuklear di
bawah paras 100 meter (328 kaki) dari aras
laut, adalah satu kegilaan.
Peperangan-peperangan zaman akhir akan
memberikan kita satu permulaan baru, sama
ada kita suka atau tidak. Ini bertentangan
dengan kebiasaan masakini iaitu penumpuan
kepada negeri-bandar (city-states) di bawah
polisi Aturan Dunia Baru (New World Order).
Perubahan-perubahan Normal
Maklumat yang diberinya sangat berguna
sekali dan dengan itu membolehkan kita
mengumpulkan bersama beberapa faktor
sebelum kita melihat kepada gambaran
nubuatan.
Mungkin kita boleh rumuskan daripada semua
maklumat ini bahawa laut-lautan menjadi
semakin panas lebih pantas daripada yang
dijangkakan. Ini mungkin dibantu oleh
pergerakan arus-arus lautan yang berbeza
daripada
corak-corak
normalnya.
Ia
bertanggungjawab ke atas ketidakstabilan
corak-corak iklim di benua-benua Asia,
Australasia dan Amerika.
Kehilangan lapisan-lapisan ais semasa dekaddekad yang baru berlalu mungkin disebabkan
peningkatan pada karbon dioksida dan metana
tetapi juga mungkin telah dibantu oleh
permasalahan atmosfera mudah seperti ujian
nuklear permukaan tanah dari tahun 1950an
hingga 1970an dan aktiviti gunung berapi.
Kita tidak ada pengetahuan sebenarnya
mengenai kesan-kesan jangka panjang bagi
apa-apa kekacauan atmosfera signikan yang
disebabkan oleh letupan gunung berapi.
Persoalan seterusnya yang harus kita periksa
adalah:
Adakah berlakunya perubahan-perubahan
paras laut itu sesuatu yang normal? Jawapnya:
Ya, ia normal. Daripada rekod-rekod di pantai
selatan New South Wales sejak abad yang
lalu, dan daripada sistem-sistem perlabuhan
air mereka, kita dapat lihat bahawa aras laut
lebih tinggi pada abad lalu berbanding
sekarang. Mungkin ianya dipengaruhi oleh
faktor-faktor yang tidak dikenali seperti
perubahan arus dan pergerakan ombak. Ia
mungkin juga dipengaruhi oleh peninggian
atau penurunan daratan. Besar kemungkinan
bezanya adalah sebanyak 1 meter (3 kaki).
Kawasan yang dahulunya kapal boleh
berlabuh kini tidak lagi. Ada juga bukti
sebilangan tanda-tanda aras ombak serta bukti
di
pinggiran
pantai
Australia
yang
menunjukkan bahawa ia pernah mengalami
peningkatan dan penurunan paras laut pada
zaman-zaman sebelumnya. Beberapa ribu
tahun yang lalu, pinggir pantainya lebih jauh
ke laut daripada yang ada sekarang ini. Pada
masa yang lampau dahulu, ia lebih tinggi lagi
daripada sekarang. Australia Tengah pernah
ditenggelami air sepertimana terbukti oleh
adanya fosil-fosil di situ. Ada lapisan-lapisan
batu pasir di sepanjang pinggiran pantai timur.
Penggunaan Tanah
Terdapat juga suatu keperluan yang jelas dan
harus
dilaksanakan
cepat
dalam
menstrukturkan
semula
masyarakat
berdasarkan perancangan rapi jangka panjang,
dan penempatan semula sumber-sumber
utama industri dan populasi supaya jauh
daripada
tepi
pantai.
Ini
meliputi
penstrukturan semula dan suatu peluang, kali
ini, untuk melakukannya dengan betul dan
bersesuaian dengan perintah-perintah Tuhan
Bagaimanakah
perubahan-perubahan
ini
berlaku? Nampaknya dunia pernah mengalami
zaman panas dan sejuk dalam sejarahnya.
Abad sebelum ini mungkin lebih panas lagi.
Mungkin, kita dapat melihat buktinya pada
sejarah pinggir pantai Australia. Harus kita
perhatikan bahawa perubahan-perubahan
besar berlaku kerana kerak bumi. Gempa
bumi terakhir di Turki, telah menggerakkan
negeri ini lebih dekat dengan Greece dengan
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
angka yang signikan. Kita kini melihat
bagaimana kawasan Lingkaran Pinggiran
Pasifik (Pacific Rim) mengalami kejadiankejadian gempa bumi di tempat-tempat biasa.
Ini juga menyumbang kepada peninggian dan
penjatuhan tanah daratan.
Pergerakan tudung ais
Satu lagi penerangan yang boleh diberikan
adalah pergerakan tudung-tudung ais itu
sendiri. Jika teras bumi berubah maka ada tiga
perkara yang akan terjadi. Sekarang ini Kutub
Utara adalah kawasan berair sementara Kutub
Selatan terletak di atas daratan. Oleh kerana
ais laut yang terbentuk akan mengalami
pengurangan
isipadu
sebanyak
10%
berbanding jumlah air yang sama, apabila
mencair, ia akan “melepaskan” isipadu
lebihan ini dan kembali kepada paras laut
yang asal, di mana kita mungkin tidak terlihat
apa-apa perubahan jelas pada aras laut.
Namun begitu, ada dua tudung ais, satu di
Greenland dan satu lagi di Antartika, dan
kedua-duanya di atas daratan. Jika keduaduanya mencair, atau hanya sebahagian saja
yang mencair sekalipun, keadaannya berbeza
sama sekali. Kesemua ais yang telah cair ini
akan menambahkan isipadu lautan sedunia
dan menyebabkan peningkatan aras-aras
lautan. Dengan itu, ada beberapa alternatif
buat sistem-sistem pinggiran pantai seluruh
dunia.
Jika kesemua tudung ais asalnya di atas
daratan, pinggiran pantai daratan-daratan yang
lain akan dikurangkan oleh isipadu air yang
terkandung di dalam tudung-tudung itu.
Hasilnya adalah pengurangan isipadu air dan
penurunan paras laut purata kepada
sepertimana keadaannya beberapa ribu tahun
yang lalu. Ini adalah hakikatnya seperti yang
dipersetujui oleh para saintis Australia (lihat
tulisan Lampert The Great Kartan Mystery,
ANU, 1981, khasnya mukasurat 166 dan
seterusnya; juga artikel Kebangkitan Orang
Mati [143] , mukasurat 4-5).
Heiner Josenhans daripada Tinjauan Geologi
Kanada berpendapat bahawa ada suatu laluan
atau koridor perpindahan dari benua Asia ke
benua Amerika yang melalui kawasan
berdekatan Pulau Ratu Charlotte. Josenhans
berpendapat bahawa Amerika, pada 10,000
Page 9
tahun dahulunya (dalam perkiraannya), adalah
suatu daratan yang diliputi pergunungan
berais dengan ketinggian 2,437 meter (8,000
kaki) dan dengan keadaan di mana kedua-dua
daratan dan lautan meninggi serta jatuh
dengan pantas. Kita mungkin dapat perhatikan
bahawa ini bersamaan dengan jangkamasa
berbencana seperti yang diajukan oleh Willem
Bouma di atas.
Heiner Josenhans berkata bahawa 14,600
tahun yang lalu laut telah jatuh dan
membentuk suatu koridor tepi pantai yang
sempit dan dibantu sebahagiannya oleh berat
ais di atas daratan. Para saintis telah
menjumpai suatu tengkorak manusia di Pulau
Putera Wales yang telah dianggarkan usianya
sebagai 9,800 tahun. Kaedah pengiraan usia
seperti ini boleh dipertikaikan ketepatannya.
Perbezaan pada tarikh-tarikh awal dapat
digambarkan dengan jelas sekali di dalam
ujikaji yang telah dijalankan oleh Svante
Paabo dan Matthias Krings bersama-sama
dengan rakan mereka daripada Institut
Zoologi di Munich di mana orang purba
Neanderthal asal (yang telah ditemui di
Lembah
Neander
berdekatan
dengan
Dusseldorf pada tahun 1856) telah diuji
DNAnya. Mereka berjaya mengutip DNAnya.
DNA tersebut telah dibandingkan dengan
yang ada pada manusia dan kera chimpanzee.
Benang-benang DNA pada orang Neanderthal
it menunjukkan variasi pada 27 bahagian,
berlainan daripada dengan manusia yang
hanya pada 8 sahaja. Mereka dapat
membuktikan bahawa Neanderthal bukannya
berasal dari famili yang sama dengan
manusia. Komen-komen telah dibuat bahawa
Neanderthal ini mungkin telah mati 30,000
tahun dahulu tapi ada kemungkinanya bahawa
tulang-tulang ini berusia 100,000 tahun.
(artikel New DNA testing puts Neanderthal
man out of human’s family tree oleh Chris
Mihill, The Canberra Sunday Times, 13 July
1997, mukasurat 7. Kumpulan ini kini
berpendapat bahawa rumpun manusia berasal
daripada satu moyang yang sama daripada
Afrika 200,000 tahun dahulu. Pengiraan masa
ini juga subjektif sama seperti dalam keadaan
Neanderthal itu,
Perhatikan juga bahawa orang-orang ini
berbeza dan dipisah-pisahkan oleh zaman-
Page 10
zaman bencana yang dikenalpasti dengan
kaedah perkiraan saintifik yang lazim.
Kita bersetuju dengan idea tentang moyang
yang sama itu. Professor Stringer berpendapat
bahawa pada lebih kurang 40,000 tahun
dahulu kemungkinan besar berlakunya
percampuran antara spesis Neanderthal
dengan Homo Sapiens (Mihill, ibid, cf. Cell
1997). Namun begitu, yang kita maksudkan di
sini adalah orang Cro-magnon dan bukannya
manusia seperti yang kita lihat sekarang ini,
Homo Sapiens Sapiens, dan adalah salah
untuk mengatakan kedua-duanya spesis yang
sama.
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
membentuk bumi dan menjadikannya dan yang
menegakkannya, --dan Ia menciptakannya bukan
supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk
didiami--:"Akulah TUHAN dan tidak ada yang
lain.”
Mazmur 102:25-27 “Dahulu sudah Kauletakkan
dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu.
Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada,
dan semuanya itu akan menjadi usang seperti
pakaian, seperti jubah Engkau akan mengubah
mereka, dan mereka berubah; tetapi Engkau tetap
sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan.”
Allah mengubah dunia seolah-olah ia suatu
pakaian.
Peralihan pada teras bumi
Namun begitu, kaedah perkiraan usia dan
keadaan sekitaran seolah-olah menyokong
idea bahawa usia sistem dunia ini dan orang
Cro-magnon serta Neanderthal tidak kurang
daripada 6,000 tahun. Apa yang kita pasti
adalah bahawa ada berlakunya peralihan cepat
kutub-kutub dan juga paras laut. Daratan telah
naik dan turun disebabkan berat ais dan
peralihannya. Ini bererti bahawa planet ini
lebih tidak stabil daripada yang boleh kita
bayangkan. Allah sejati yang tunggal telah
mencipta dunia ini dan Dia akan
menamatkannya sesuai dengan kehendaknya.
Amsal 8:22-26 “TUHAN telah menciptakan aku
sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai
perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala.
Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada
mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air
samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada
sumber-sumber yang sarat dengan air. Sebelum
gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari
pada bukit-bukit aku telah lahir; sebelum Ia
membuat bumi dengan padang-padangnya atau
debu dataran yang pertama.”
Tuhan satu-satunya, yang berdiam di antara
kerubim, telah mencipta dunia ini. Dia
membentukkan gunung-ganang dan juga
lautan. Dia seorang telah mendirikan
semuanya dan mengaturkan fungsinya. Dia
adalah satu-satunya Allah yang sebenar.
Yesaya 37:16 "Ya TUHAN semesta alam, Allah
Israel, yang bertakhta di atas kerubim! Hanya
Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi;
Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.”
Yesaya 45:18 “Sebab beginilah firman TUHAN,
yang menciptakan langit, --Dialah Allah--yang
Pada suatu ketika dahulu, bumi telah
mengalami peralihan teras bumi dan
pencondongan sistem paksi bumi. Penemuan
di Siberia yang melibatkan gajah mammoth
yang membeku secara mengejut dengan
rumput sub-tropika masih berada di dalam
mulutnya menunjukkan bahawa peristiwa tadi
telah terjadi tidak lama dahulu. Kalaulah
pencondongan ini telah meletakkan kedua-dua
kutub pada air, dengan hanya satu tudung ais
sahaja pada daratan, contohnya Greenland,
atau Eropah, atau Amerika Utara (seperti yang
dinyatakan oleh Josenhans, AAP, St Paul
Pioneer Express, 4 Julai 1997, mukasurat
7A), maka akan terjadilah peningkatan paras
laut. Peningkatan ini berpatutan dengan
isipadu air di dalam ais pada tudung
Antartika. Kes yang satu lagi adalah dengan
tudung Greenland. Mungkin bukan hanya satu
kebetulan saja bahawa tahap peralihan pada
model Josenhans ini juga adalah 60 meter
(200 kaki) (ibid). Dia menyalahkan kesan
berat ais ke atas pinggiran pantai Amerika
Utara. Ini mungkin hanyalah kesan Kutub
Utara dan sistem ais utara ke atas Amerika
Utara sebelum perubahannya yang terakhir.
Zaman-zaman ais ini tidaklah berlangsung
perlahan-lahan dan melibatkan jangkamasa
yang panjang, sebaliknya mungkin terjadi
dalam sekelip mata sahaja sepertimana yang
terbukti di Siberia pada peralihan kutub
terakhir.
Sains moden menghindari peneranganpenerangan sedemikian dan menentang
sesiapa dari kalangan mereka yang
mengemukakan
alternatif-alternatif
ini.
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Penindasan skolastik (antara golongan
terpelajar) ke atas I Velikovsky kerana
tulisan-tulisannya Worlds in Collision dan
Ages in Chaos adalah suatu contoh yang
klasik. Masalah sebenar di sini adalah ia
menghapuskan andaian teori evolusi (steadystate
evolutionary
theory)
dan
memperkenalkan kemungkinan suatu model
campur tangan (interventionist model). Lebihlebih lagi, reputasi saintifik atau skolastik
golongan elit universiti biasanya berdasarkan
pada model. Sebagai contoh, pakar-pakar
budaya Mesir berdasarkan kepada penetapan
masa bagi penulis dahulukala Manetho untuk
membolehkan mereka menentukan kronologi
dinasti-dinasti terawal. Lazimnya ijazahijazah mereka bergantung pada penyesuaian
mereka dengan model-model yang sudah
diterima.
Suatu tentangan baru-baru ini dikenakan pada
saintis Louis Frank kerana teorinya Cosmic
Snowball kerana ia melibatkan perubahan
pandangan sedia-ada. Namun kini Frank
diakui betul di mana seperti katanya, bumi ini
dihentam secara berterusan oleh “bebola ais
kosmik” yang mencair dan menambahkan
kandungan air atmosfera bumi. Telah
dianggarkan bahawa ada cukup air yang
terkandung di ruang angkasa antara bumi dan
Musytari, untuk memenuhi kembali lautlautan kita (lihat artikel Robert S Boyd
Cosmic Snowballs, St Paul Pioneer Express,
29 Mei 1997).
Namun begitu ada buktinya bahawa tudungtudung ais itu bukannya telah sentiasa berada
tempat ia ada sekarang dan idea ini datang
daripada
sumber-sumber
yang
tidak
disangkakan dan bukan hanya saintis-saintis
bumi.
Kita
tahu
tentang wujudnya
perdagangan trans-Atlantik sejak beribu tahun
dahulu dan bahawa ia telah berterusan lewat
hingga pada waktu orang-orang Yahudi
berselerak selepas pemberontakan Bar
Kochba, seperti yang boleh kita ketahui
daripada hasil kerja Profesor Cyrus Gordon
Before Columbus, Turnstone Press Ltd, 1972.
Di dalam tulisannya itu, Gordon menerbitkan
peta dahulukala Piri Reis yang telah
dihasilkan daripada olahan lebih banyak peta
masa lampau yang telah diambil daripada
perpustakaan Alexandria, sebelum orang-
Page 11
orang Muslim membakarnya pada abad
ketujuh (lihat mukasurat 71-73). Garisan
pinggir pantai Antartika juga dimasukkan dan
hakikatnya adalah kita telah tidak dapat
melakukan perkara yang sama sehinggalah
abad ini kerana adanya tudung ais. Dengan
itu, pada zaman dahulukala itu, sama ada
ilklimnya lebih panas atau tudung ais tersebut
berpusat di tempat berlainan. Lebih-lebih lagi,
pada zaman itu mereka boleh mengukur
longitud (garisan bujur), dan pinggiran pantai
benua Amerika dan Afrika telah ditunjukkan
hubung-kait longitud antaranya dengan tepat.
Kita tidak boleh melakukan ini sehinggalah
abad ke 17.
Saya telah berbincang dengan para sarjana
(orang terpelajar) yang lain mengenai skripskrip ogham, iaitu sistem pertulisan orangorang Celt, insidensnya dan implikasinya bagi
masyarakat Anglo-Saxon dan Celtic. Antara
maklumat yang ada adalah bahawa melalui
pengembaraan trans-Atlantik tersebut, yang
telah berterusan tanpa tergendala, salah satu
suku kaum Indian Amerika adalah sebenarnya
berketurunan bangsa Welsh (dari Wales).
Mereka mengaturkan perkampungan mereka
dengan cara yang sama. Mereka telah belayar
melalui Sungai-sungai Mississippi dan
Missouri, mendarat dan telah mendirikan
suatu koloni di Amerika. Kita tahu mengenai
pengembaraan mereka daripada rekod-rekod
yang terdapat di Wales pada zaman yang
sama. Tiada apa-apa telah disebutkan tentang
mereka kerana ini tidak sesuai dengan tujuan
gereja Eropah pada masa itu. Mereka telah
mengongkong kebenaran selama 1,600 tahun.
Kita telah masuk ke dalam suatu zaman
kegelapan disebabkan cita-cita keagamaan.
Begitulah juga, skrip-skrip ogham ini boleh
didapati melalui kawasan suku-suku Indian di
pantai timur dan melalui Virginia Barat. Ada
antaranya yang kini ditenggelami air, tetapi
semuanya ada di situ. (Yang menghairankan)
Indian-indian di sini menulis dengan
menggunakan tulisan Celtic, malah tulisan
yang lebih terdahulu lagi, kerana ia
kekurangan beberapa aspek tulisan seperti
yang ada pada skrip Celtic yang lebih moden.
Ini menunjukkan wujudnya pergerakan besarbesaran orang-orang Celtic dan Yahudi dan
orang lain, ke benua Amerika, semasa zaman-
Page 12
zaman perubahan. Ia bukanlah suatu sistem
terasing (steady state isolated system),
sepertimana yang dikemukakan oleh mereka
yang kononnya pakar dalam hal ini.
Nampaknya, dalam hal ini, tiada kebolehan
untuk menganalisa sejarah dunia dengan tepat
dan bersepadu.
Apakah kesan daripada ketiadaan
tudung Antartika?
Mengikut anggaran moden, ada cukup ais di
dalam lembah Antartika Barat sahaja untuk
menaikkan paras laut sebanyak 5 hingga 6
meter (16 hingga 19 kaki). Lembah (Besen)
ini termasuklah ais di atas darat dan ada
antaranya yang di bawah paras laut namun
secara
keseluruhannya
menghasilkan
peningkatan purata 5 meter (16 kaki). Ais
yang tertinggal akan naik lagi sebanyak 60
meter (200 kaki) dan kesan daripada keduadua tudung adalah melebihi 66 meter (216
kaki) (sepertimana yang dinyatakan oleh John
Heap dan Jim Titus di atas). Peningkatan haba
yang berlaku hanya boleh diandaikan di sini.
Ini akan meningkatkan lagi paras laut dengan
tambahan lebih kurang 30 meter (100 kaki).
Dengan itu, jumlahnya adalah sekitar 100
meter (328 kaki) dalam peningkatan purata
aras laut.
Tudung-tudung juga memantulkan sejumlah
besar haba matahari. Dengan tiadanya tudungtudung ini, daratan tidak dapat memantulkan
jumlah haba yang sama dan haba ini akan
tersimpan di dalam atmosfera bumi. Hasilnya,
keadaan bumi akan menjadi sangat panas.
Peningkatan pada suhu purata akan
menjadikan corak-corak cuaca lebih tidak
stabil lagi.
Kesan kenaikan aras laut ke atas
daratan dan ekosistem bumi
Dengan kehilangan sebahagian tudung
Antartika, kita akan lihat peningkatan
sebanyak 5 meter (16 kaki). Ini akan
menenggelamkan pulau-pulau yang lebih
rendah, dan beberapa tempat, seperti Belanda
dan kawasan-kawasan delta, akan tidak dapat
didiami. Mereka yang tinggal di situ akan
terpaksa berpindah. Kesemua kawasan daratan
bumi yang rendah akan ditenggelami air.
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Sistem-sistem sungai akan diundurkan dan
akan berombak laut jauh ke daratan. Kapasiti
tadahan air akan berkurangan dengan
banyaknya. Air minum akan berkurangan.
Peningkatan suhu akan menyebabkan
kawasan-kawasan yang telah dicemari
berubah merah kerana pertumbuhan alga.
Perubahan pada sistem-sistem alga akan
menghapuskan kawasan-kawasan pembiakan
ikan dan kumpulan ikan akan mula mati.
Kesan ini berlaku perlahan-lahan pada
mulanya tetapi kemudian akan bertambah
cepat sementara tudung-tudung ini mencair.
Ini akan menyebabkan ketidakstabilan pada
berat sistem daratan dan seterusnya
meningkatkan tekanan ke atas sistem plet
bumi yang menyokong daratan. Antartika
sudahpun
mula
meninggi
dengan
berkurangnya berat tersebut. Hasilnya adalah
aktiviti gempa bumi yang lebih banyak.
Dalam tempoh dua tahun kebelakangan ini,
sejak kertas kerja ini ditulis, kita telah alami
peningkatan aktiviti gempa bumi di kawasankawasan yang berpenduduk. Pembanjiran
negeri-negeri yang seperti yang disebutkan
akan menolong menggenapkan satu lagi
nubuatan Alkitab, yang telahpun kita
bincangkan di dalam artikel Memanggil
Umat Ke Yerusalem [238]. Dengan itu
suku Zebulun akan mendapatkan kembali
warisannya dan memulakan pemanggilan
orang-orang ke Yerusalem. Ini akan menjadi
permulaan kepada pergerakan kembali sukusuku itu.
Kesan-kesan aktiviti gempa bumi
yang meningkat
Dalam karya Hukum-hukum Pemakanan
[015] kita telah lihat bagaimanakah tumpuan
logam berat di kawasan-kawasan tertentu di
seluruh dunia. Kawasan-kawasan tersebut
berpadanan dengan sistem-sistem gelinciran
(fault) di mana berlakunya aktiviti gempa
bumi. Apabila aktiviti gempa bumi bermula,
pelepasan
logam-logam
berat
akan
meningkatkan pertumbuhan alga dan lautlautan akan menjadi merah dengan
terbentuknya kesan ombak merah (red tide
effect). Kesan penumpuan logam berat di
dalam alga adalah peningkatan tahap
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
ketoksikan di dalam ikan. Di dalam
malapetaka Alkitab yang digambarkan dengan
tujuh sangkakala di dalam Wahyu, kita
melihat bahawa sepertiga daripada ikan di
lautan akan mati. Ini berikutan daripada
peningkatan aktiviti gempa bumi yang
mengikuti penindasan terakhir pada hari-hari
terakhir di bawah gambaran meterai kelima
(lihat karya Tujuh Meterai [140] dan
Tujuh Sangkakala [141].
Wahyu 6:9-17 Dan ketika Anak Domba itu
membuka meterai yang kelima, aku melihat di
bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah
dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena
kesaksian yang mereka miliki. Dan
mereka
berseru dengan suara nyaring, katanya: "Berapa
lamakah lagi, ya Penguasa yang kudus dan benar,
Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan
darah kami kepada mereka yang diam di bumi?"
Dan kepada mereka masing-masing diberikan
sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan,
bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi
hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan
saudara-saudara mereka, yang akan dibunuh sama
seperti mereka. Maka aku melihat, ketika Anak
Domba itu membuka meterai yang keenam,
sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat
dan matahari menjadi hitam bagaikan karung
rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya
bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit
berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara
menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila
ia digoncang angin yang kencang. Maka
menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang
digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan
pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi
dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan
orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan
semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke
dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di
gunung. Dan mereka berkata kepada gununggunung dan kepada batu-batu karang itu:
"Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah
kami terhadap Dia, yang duduk di atas takhta dan
terhadap murka Anak Domba itu." Sebab sudah
tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang
dapat bertahan?
Perbuatan melukakan bumi ini terjadi selepas
penindasan yang disebutkan di dalam meterai
kelima—dengan itu, bumi tidak akan
dilukakan sehinggalah aktiviti-aktiviti Wahyu
7 telah berlalu; iaitu pemeteraian orang saleh
seramai 144,000 dan pemiliharan kumpulan
orang yang ramai itu. Sehingga ini selesai,
bumi tidak akan disakiti.
Wahyu 7:13-17 Dan seorang dari antara tua-tua itu
berkata kepadaku: "Siapakah mereka yang
memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka
Page 13
datang?" Maka kataku kepadanya: "Tuanku, tuan
mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku:
"Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari
kesusahan yang besar; dan mereka telah mencuci
jubah mereka dan membuatnya putih di dalam
darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di
hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang
malam di Bait Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas
takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas
mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan
dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak
akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba
yang di tengah-tengah takhta itu, akan
menggembalakan mereka dan akan menuntun
mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan
menghapus segala air mata dari mata mereka."
Dengan itu, kita lihat bahawa kesukaran di
dalam meterai kelima akan diikuti dengan
aktiviti yang penuh pergolakan ini.
Kedatangan Mesias difahamkan sebagai suatu
kepastian pada masa ini. Dengan itu,
pertambahan aktiviti gempa bumi dan tandatanda di langit bukan saja menandakan
kedatangan Mesias dan penebusan umat
terpilih, tetapi juga mencetuskan tindakbalas
rantai yang hampir berlaku di dalam aktiviti
berkenaan negara-negara dunia ini dan
khasnya kawasan-kawasan berpantai. Aktiviti
ini digambarkan di dalam Wahyu 8 dan
seterusnya.
Oleh itu, kejadian-kejadian gempa bumi itu
sendiri, di samping pencemaran, akan
melepaskan logam-logam berat ke dalam lautlautan bumi ini dan meningkatkan aktivitiaktiviti yang menyebabkan kematian sepertiga
daripada bilangan ikan seperti disebutkan di
dalam Wahyu 8:1-5.
Wahyu 8:1-5 Dan ketika Anak Domba itu
membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi
senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam
lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat, yang
berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka
diberikan tujuh sangkakala. Maka datanglah
seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat
mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan
kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk
dipersembahkannya bersama-sama dengan doa
semua orang kudus di atas mezbah emas di
hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan
bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu
dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu
malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya
dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke
bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai
halilintar dan gempa bumi.
Page 14
Kita ketahui dari ayat ini bahawa
penganiayaan orang-orang kudus dan doa
mereka akan menyebabkan campur tangan
Tuhan. Dia menghantar Mesias pada waktu
kedatangan kembali. Api daripada mezbah
dibuangkan ke bumi dan aktiviti ini
menyebabkan berlakunya guruh dan kilat dan
gempa bumi. Inilah fasa aktif bagi apa yang
kita
katakan
sebagai
aktiviti-aktiviti
pemanasan global dan kemurkaan Tuhan.
Siri pertama sangkakala ditiupkan dan api
serta hujan batu diturunkan ke atas bumi dan
kemudiannya sepertiga daripada bumi akan
terbakar, termasuklah pohon-pohon dan
segala rumput hijau. Dalam kata lain, ia
menjadi tandus dan suhu panas itu akan
mengeringkan kawasan-kawasan berumput
dan menyebabkannya terbakar.
Wahyu 8:6-7 Dan ketujuh malaikat yang
memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap
untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang
pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah
hujan es, dan api, bercampur darah; dan semuanya
itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah
sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon
dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau.
Aktiviti gempa bumi akan menghasilkan
letupan-letupan dan penggelinciran daratan
besar-besaran yang membinasakan.
Wahyu 8:8-9 Lalu malaikat yang kedua meniup
sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung
besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan
ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi
darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk
yang bernyawa di dalam laut dan binasalah
sepertiga dari semua kapal.
Aktiviti ini menyebabkan sepertiga daripada
kapal turut termusnah dan ini bermakna
bahawa ia bukan saja melibatkan logam berat
dan pertumbuhan berlebihan alga tetapi juga
pada kejadian tsunami (ombak besar).
Tsunami
Para saintis sudah lama mengetahui bahawa
satu tsunami besar telah menghentam
pinggiran pantai timur Australia lebih kurang
100,000 tahun dahulu mengikut istilah-istilah
geologi berdasarkan model-model hari ini.
Mereka tidak tahu apa penyebabnya.
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Beberapa tahun yang lalu mereka telah
menentukan bahawa ia sebenarnya disebabkan
penggelinciran daratan di Hawaii pada
105,000 tahun dahulu. Akan terjadi
penggelinciran yang lebih besar lagi daripada
ini pada jangkamasa sangkakala kedua. Para
saintis menjangkakan bahawa gelinciran San
Andreas (San Andreas fault) akan meretak
dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Ini
belum lagi mengira kesan-kesan peningkatan
pergerakan gelinciran. Sistem gelinciran San
Andreas ini mempunyai kapasiti untuk
membentuk suatu tsunami yang boleh
membinasakan seluruh pantai timur Australia.
Tsunami bergerak dengan laju menghampiri
kelajuan bunyi dan boleh membentuk tembok
air beberapa ratus kaki tingginya. Ombak
yang disebutkan di atas dianggarkan antara 90
meter (300 kaki) dan 300 meter (1,000 kaki)
tingginya dan bergerak hampir 1,126
kilometer sejam (700 batu sejam). Kapasiti
membinasa ombak seperti ini adalah sungguh
besar sekali. Setiap penggelinciran daratan
dan gempa bumi akan mencetuskan aktiviti
tsunaminya sendiri. Dengan begitulah, maka
sepertiga daripada perkapalan dunia ini akan
dimusnahkan.
Pemanasan ini dan peningkatan aktiviti
gunung berapi di bumi ini akan kemudiannya
menyebabkan pemusnahan sistem-sistem air
bumi dan pengunduran serta pencemaran
tempat-tempat pembiakan ikan.
Pengurangan yang berlaku ini akan
ditingkatkan dengan insidens suatu komet
yang akan dihantar Tuhan bagi menghukum
dunia yang tidak mengendahkan perintahperintahNya.
Wahyu 8:10-11 Lalu malaikat yang ketiga meniup
sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah
bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia
menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan matamata air. Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan
sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan
banyak orang mati karena air itu, sebab sudah
menjadi pahit.
Peningkatan aktiviti ini akan mempengaruhi
atmosfera. Kesan rumah kaca atau greenhouse
effect yang terlihat adalah begitu besar sekali
sehingga matahari menjadi gelap pada waktu
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
fajar dan senja dan menyebabkan hari menjadi
pendek.
Wahyu 8:12-13 Lalu malaikat yang keempat
meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga
dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga
dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari
padanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang
hari tidak terang dan demikian juga malam hari.
Lalu aku melihat: aku mendengar seekor burung
nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan
suara nyaring: "Celaka, celaka, celakalah mereka
yang diam di atas bumi oleh karena bunyi
sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan
meniup sangkakalanya."
Krakatoa telah meletus pada abad lalu dengan
kuasa seperti sebilangan besar senjata nuklear,
dan langit telah bertukar warna di seluruh
dunia untuk beberapa bulan.
Aktiviti ini akan menyebabkan bumi
mengalami kekacauan yang begitu besar,
sehingga wujudnya apa yang dikatakan
sebagai jendela peluang (window of
opportunity) bagi negara-negara yang
sudahpun bersedia untuk membinasakan
umat-umat kita. Negara-negara ini disebutkan
sebagai Gog dan Magog. Siapa dia mereka ini
akan dikenalpasti kemudian. Negara-negara
ini akan melibatkan diri di dalam apa yang
merupakan Perang Dunia III kerana
kekacauan yang berlaku di atas dunia.
Kekacauan dan peperangan ini akan memberi
peluang kepada sekumpulan negara untuk
menyerang blok kekuasaan Eropah masakini.
Peperangan-peperangan ini adalah peperangan
yang disebutkan di dalam sangkakala kelima
dan keenam di dalam Wahyu 9:1-21.
Wahyu 9:1-21 Lalu malaikat yang kelima meniup
sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang
yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya
diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka
dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu
naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur
besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap
oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu
berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan
kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa
kalajengking-kalajeng di bumi. Dan kepada mereka
dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan
rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan
ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia
yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan
mereka diperkenankan bukan untuk membunuh
manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka
lima bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan
Page 15
kalajengking, apabila ia menyengat manusia. Dan
pada masa itu orang-orang akan mencari maut,
tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan
mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari
mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama
seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan
di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai
mahkota emas, dan muka mereka sama seperti
muka manusia, dan rambut mereka sama seperti
rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti
gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju
zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi
kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang
sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor
mereka sama seperti kalajengking dan ada
sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat
kuasa mereka untuk menyakiti manusia, lima bulan
lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah
malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa
Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani
ialah Apolion. Celaka yang pertama sudah lewat.
Sekarang akan menyusul dua celaka lagi. Lalu
malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan
aku mendengar suatu suara keluar dari keempat
tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan
berkata kepada malaikat yang keenam yang
memegang sangkakala itu: "Lepaskanlah keempat
malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu."
Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah
disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk
membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan
jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa
pasukan berkuda; aku mendengar jumlah mereka.
Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan
ini
kuda-kuda
dan
orang-orang
yang
menungganginya; mereka memakai baju zirah,
merah api dan biru dan kuning belerang warnanya;
kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa,
dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan
belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh
sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, dan
asap dan belerang, yang keluar dari mulutnya.
Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam
mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya
sama seperti ular; mereka berkepala dan dengan
kepala mereka itu mereka mendatangkan
kerusakan. Tetapi manusia lain, yang tidak mati
oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari
perbuatan tangan mereka: mereka tidak berhenti
menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari
emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang
tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan,
dan mereka tidak bertobat dari pada pembunuhan,
sihir, percabulan dan pencurian.
Teks ini menunjukkan bahawa ada suatu
peperangan yang terbabit dan bahawa kunci
kepada segala aktiviti ini dan penghentian
aktiviti ini adalah pertaubatan di hadapan
Tuhan. Pertaubatan melibatkan pelaksanaan
kehendak Allah dan penurutan perintahperintahNya.
Page 16
Ini juga terkandung di dalam pesanan Kristus
di dalam Nubuatan Bukit Zaitun. Nubuatan ini
sendiri memperkukuhkan apa yang sudah
diperkatakan oleh Yesaya dan nabi-nabi yang
lain.
Yesaya 24:19-20 Bumi remuk redam, bumi hancur
luluh bumi goncang-gancing. Bumi terhuyunghuyung sama sekali seperti orang mabuk dan
goyang seperti gubuk yang ditiup angin; dosa
pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia
rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi.
Yesaya 51:6 Arahkanlah matamu ke langit dan
lihatlah ke bumi di bawah; sebab langit lenyap
seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang
sudah usang dan penduduknya akan mati seperti
nyamuk; tetapi kelepasan yang Kuberikan akan
tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang
daripada-Ku tidak akan berakhir.
Langit yang sedia ada akan berlalu juga
akhirnya tetapi, sementara masih ada, hukum
tetap tinggal bersamanya. Itulah kunci bagi
memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk
manusia lakukan.
Matius 5:18 Karena Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan
bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan
ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya
terjadi.
Oleh itu Mesias menceritakan tentang harihari terakhir, sepertimana diterangkan lebih
lanjut lagi di dalam Wahyu.
Matius 24:3 Ketika Yesus duduk di atas Bukit
Zaitun, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya
untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata
mereka: "Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu
akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan
tanda kesudahan dunia?"
Matius 24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan
diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian
bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba
kesudahannya."
Pekhabaran terakhir injil akan berlaku terlebih
dahulu. Ini kemudiannya akan diikuti oleh
suatu masa kesukaran yang menandakan
permulaan bagi masa pengakhiran, dan lepas
itu barulah pengakhiran tiba. Ini adalah
meterai kelima dan keenam seperti yang telah
kita lihat di atas. Berikutan tanda-tanda di
langit, bumi akan dipukul.
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Matius 24:29-39 "Segera sesudah siksaan pada
masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan
tidak bercahaya dan bintang-bintang akan
berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan
goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak
Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan
meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia
itu datang di atas awan-awan di langit dengan
segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Dan Ia akan
menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan
meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan
mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihanNya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit
yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah
pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara:
Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai
bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah
dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya
ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat,
sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu,
sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi
akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan
berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak
seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga
tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa sendiri."
"Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh,
demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak
Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman
sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan
mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke
dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu,
sebelum air bah itu datang dan melenyapkan
mereka semua, demikian pulalah halnya kelak pada
kedatangan Anak Manusia.
Bandingkan juga ayat-ayat ini dengan Markus
13:24-37 dan Lukas 21:26-36.
Masa kesukaran bagi umat terpilih akan
berlangsung sebelum kedatangan Mesias dan
diikuti dengan tanda-tanda langit yang
mengumumkan kedatangannya. Kebangkitan
pertama kemudiannya akan terjadi. Tiada
berlakunya rapture atau keghairahan (satu
istilah yang digunakan bagi kejadian
pengangkatan naik ke syurga secara tiba-tiba
dan tidak kelihatan). Tiada jalan yang mudah.
Kita tidak boleh terlepas daripada hukum.
Kristus akan datang sebagai raja yang
menguasai segalanya untuk mendirikan
hukum BapaNya di atas bumi ini. Orang yang
paling terkejut dan keliru sekali adalah
mereka yang mengaku diri mereka sebagai
murid-muridNya namun tidak memelihara
hukum-hukum Allah dan kesaksian Mesias.
Mereka akan lalui jalan yang lebih susah
kerana mereka tidak mengikuti ajaranajaranNya. Itulah sebabnya kenapa Allah akan
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
mengerjakan bumi ini dan dengan teliti sekali.
Kecualilah Mesias datang kembali, tiada
orang yang akan tetap hidup. Kesemua
kebinasaan ini adalah hasil perbuatan kita
sendiri.
Matius 24:19-28 Celakalah ibu-ibu yang sedang
hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.
Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu
jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada
hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi
siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah
terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang
tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya
tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup
tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh
karena orang-orang pilihan waktu itu akan
dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata
kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau
Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab
Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan
muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda
yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga
sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orangorang pilihan juga. Camkanlah, Aku sudah
mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi,
apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di
padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau:
Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu
percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari
sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai
ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak
Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung
nazar berkerumun."
Mari kita kembali dan periksa semula fasa
sangkakala-sangkakala
ini
dan
cuba
anggarkan berapa cepatnya ia akan berlaku.
Sejak artikel ini ditulis pada 1997 terdapat
pergerakan signifikan di kalangan Kristian
Protestan yang membawakan nubuatan
Katolik.
Para
Trinitarian
secara
keseluruhannya kini mengeluarkan nubuatan,
atau penafsiran nubuatan, yang menyatakan
bahawa anti-Kristus akan mendirikan hukum
Allah di atas bumi ini (hukum dari Musa) dan
bahawa suku Yehuda (Judah) akan
bekerjasama dan bersekutu dengan Mesias
yang disebutkan ini, dan mereka akan
membangunkan suatu bait suci di Yerusalem.
Ini sebenarnya adalah anti-Kristus dan Kristus
yang sejati akan kembali selepas peristiwa ini.
Memang benar nubuatan-nubuatan Alkitab
menyebut mengenai pertukaran Yehuda,
perdirian Mesias di Yerusalem, pemulihan
hukum dan pembangunan semula Bait Suci.
Page 17
Semua ini berlaku, tetapi Para Trinitarian kini
mengatakan bahawa ia adalah anti-Kristus dan
sistem palsu, dan selepas itu barulah Kristus
yang sejati akan datang. Dengan berbuat
demikian mereka telah menentukan keadaan
hari-hari terakhir ini bagi pertentangan
terhadap Yesus Kristus di Yerusalem. Negaranegara yang telah kini menetapkan nubuatan
bersyarat ini adalah negara-negara Kristian
Trinitarian sendiri. Mereka akan terlibat di
dalam pergerakan menentang Yesus Kristus.
Kecepatan fasa pemanasan global
Selepas pekhabaran injil yang terakhir, masa
kesukaran atau penganiayaan itu akan
berlangsung. Ini sebenarnya melibatkan suatu
jangkamasa
yang
berlanjutan
dan
membabitkan dua jangkamasa penganiayaan.
Jangkamasa pertama adalah 1,260 tahun; dan
yang satu lagi adalah suatu tempoh yang
singkat pada waktu pengakhiran. Tempoh
1,260 tahun itu telah bermula pada 590 TM
(Tahun Masehi) dan berakhir pada 1850
dengan berakhirnya Empayar Suci Rom.
Penyiasatan penghukuman (Inquisition) yang
terakhir adalah pada tempoh 1823-1846 (lihat
tulisan seorang bekas ahli sejarah Jesuit iaitu
Malachi Martin di dalam The Decline and
Fall of the Roman Church, Secker and
Warburg, London, mukasurat 254 dan
seterusnya). Penganiayaan terakhir tadi
sudahpun bermula.
Penganiayaan terakhir berlaku singkat tetapi
lebih hebat lagi. Pembinasaan doktrin benar
hampir selesai. Namun begitu, kedatangan
Mesias tidak akan disangsikan dan setiap mata
akan melihatnya. Mesias kemudiannya akan
mengerjakan agama-agama dunia ini dan
kehuru-haraan yang menyamar sebagai agama
Kristian. Mesias berkata bahawa generasi ini
tidak akan berlalu sebelum semuanya
digenapi. Satu generasi adalah kira-kira 40
tahun. Dengan itu, jangkamasa yang terlibat
adalah kurang daripada 40 tahun.
Fasa pemanasan sudahpun bermula. Bumi ini
tidak boleh dicederakan sehinggalah bilangan
144,000 itu habis dimeteraikan. Proses ini
telahpun berlangsung selama 2,000 tahun.
Jangkamasa zaman Mesias adalah dari
kelahiran Mesias pada tahun 5 SM (Sebelum
Masehi) hinggalah ke akhir tempoh masa bagi
Page 18
bangsa-bangsa lain (Gentiles). Jangkamasa ini
telah berakhir pada tahun kudus 1996/1997.
Itu adalah ulangtahun ke 2,000 bagi kelahiran
Mesias dan juga ulangtahun ke 3,000 bagi
kemasukan Daud ke dalam Yerusalem. Ia
adalah juga tujuh kali atau 2,520 tahun dari
pencerobohan Mesir oleh Cambyses. Ini
dikaitkan dengan tempoh yang lebih awal di
mana penetapan telah dibuat bagi model
Babel (Babylon) yang kita dapati daripada
Pertempuran Karkemis (Carchemish) pada
605 SM. Perang-perang zaman akhir bermula
pada tahun 1914 iaitu 2,520 tahun atau tujuh
kali dari 605 SM. Perang-perang utama
bermula seluruh dunia dari tahun 1916 (lihat
karya Kejatuhan Mesir: Nubuatan tentang
Lengan-lengan Patah Firaun [036]. Sistem
empayar-empayar ini (Daniel 2) akan
berterusan sebanyak tujuh kali iaitu 2,520 (7 x
360 – 360 adalah tempoh nubuatan yang
terdiri daripada 12 x 30 ‘hari nubuatan’
(petang dan pagi) atau tahun). Tempoh
nubuatan ini meliputi dua lengan empat puluh
tahun atau lapan puluh tahun semuanya dari
tahun 1916-1996/97. Maka tarikh pentingnya
ialah 1997 bagi permulaan tempoh tiga puluh
tahun kesukaran zaman akhir. Pada akhir
zaman akan ada suatu jangkamasa 30 tahun
daripada pengakhiran tempoh bangsa lain ini
hinggalah kepada pemulihan semula di bawah
Mesias. Seluruh proses ini dicerminkan di
dalam zaman Musa dan peperanganpeperangan di dalam penaklukan Israel (lihat
penulisan Kejatuhan Yerikho [142]).
Kesemua masalah ini akan dialami antara
1997 dan 2027. Suatu andaian jangkamasa
bagi peperangan pengakhiran dan fasa-fasa
yang mengikutinya diteliti di dalam karya
tulis 30 Tahun Terakhir - Pergelutan
Penghabisan [219] dan Jadwal Jaman secara
Garis Besar [272].
Sementara tempoh pemanasan ini bermula,
kita akan lihat berlakunya tekanan ke atas
sistem-sistem pinggiran pantai. Alkitab
menunjukkan bahawa masalah ini bukanlah
berlaku perlahan-lahan.
Yahovah telah diutuskan oleh Yahovah
Angkatan Syurga, iaitu Allahnya, untuk
menjaga Yerusalem pada tempoh masa
pengakhiran ini.
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Zakharia 2:1-9 Aku melayangkan mataku dan
melihat: tampak seorang yang memegang tali
pengukur. Lalu aku bertanya: "Ke manakah engkau
ini pergi?" Maka ia menjawab aku: "Ke Yerusalem,
untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya
dan panjangnya." Dan sementara malaikat yang
berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah
seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi
perintah: "Berlarilah, katakanlah kepada orang
muda yang di sana itu, demikian: Yerusalem akan
tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena
banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan
Aku sendiri, demikianlah firman TUHAN, akan
menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya,
dan Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya."
Ayo, ayo, larilah dari Tanah Utara, demikianlah
firman TUHAN; sebab ke arah keempat mata angin
Aku telah menyerakkan kamu, demikianlah firman
TUHAN. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai,
penduduk Babel! Sebab beginilah firman TUHAN
semesta alam, yang dalam kemuliaan-Nya telah
mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah
menjarah kamu--sebab siapa yang menjamah
kamu, berarti menjamah biji mata-Nya--:
"Sesungguhnya Aku akan menggerakkan tanganKu terhadap mereka, dan mereka akan menjadi
jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk
kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui
bahwa TUHAN semesta alam yang mengutus aku.
Arah datangnya kesukaran ini adalah dari
kawasan utara dan melibatkan anak
perempuan Babel (daughter of Babylon).
Dengan itu, kita ketahui bahawa kesukaran ini
datang daripada suatu sistem gabungan
keagamaan dan politik. Ia bukan Iraq.
Kita tahu daripada urutan ini bahawa pulaupulau digerakkan oleh aktiviti gempa bumi
dan oleh paras air yang menaik.
Wahyu 6:14 Maka menyusutlah langit bagaikan
gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah
gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya.
Ini adalah aktiviti yang berlaku secara tibatiba dan dengan ganas.
Wahyu 16:17-21 Dan malaikat yang ketujuh
menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari
dalam Bait Suci kedengaranlah suara yang nyaring
dari takhta itu, katanya: "Sudah terlaksana." Maka
memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh,
dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti
belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas
bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu
terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan
runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak
mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya
cawan yang penuh dengan anggur kegeraman
murka-Nya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan
tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es
besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit
menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah
karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka
itu sangat dahsyat.
Aktiviti tersebut, seperti yang kita lihat dari
teks ini, adalah pada pengakhiran cawan
kemurkaan Tuhan. Pulau-pulau hilang lenyap
dan gunung-ganang digerakkan. Terdapat
suatu gempa bumi yang begitu dahsyat yang
tidak pernah berlaku sebelum ini di dalam
sejarah dunia. Dengan itu, dua gempa besar
itu adalah pada bahagian awal dan bahagian
kemudiannya proses ini. Teks di dalam
Wahyu 16:1-16 menunjukkan bahawa
jangkamasa cawan-cawan ini digunakan untuk
meningkatkan aktiviti-aktiviti planet ini yang
termasuk perubahan air kepada darah.
Cawan keempat membawa bersamanya haba
yang cukup tinggi. Dengan itu, pemanasan ini
meningkat dengan kadar yang berganda-ganda
(eksponen). Proses ini digambarkan di dalam
Wahyu 16:1-9.
Wahyu 16:1-9 Dan aku mendengar suara yang
nyaring dari dalam Bait Suci berkata kepada
ketujuh malaikat itu: "Pergilah dan tumpahkanlah
ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi."
Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia
menumpahkan cawannya ke atas bumi; maka
timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya
pada semua orang yang memakai tanda dari
binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan
malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke
atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah
orang mati dan matilah segala yang bernyawa,
yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga
menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan
mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan
aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu
berkata: "Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang
sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah
menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah
menumpahkan darah orang-orang kudus dan para
nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum
darah; hal itu wajar bagi mereka!" Dan aku
mendengar mezbah itu berkata: "Ya Tuhan, Allah,
Yang Mahakuasa, benar dan adil segala
penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat
menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan
kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan
manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan
oleh panas api yang dahsyat, dan mereka
menghujat nama Allah yang berkuasa atas
Page 19
malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak
bertobat untuk memuliakan Dia.
Bumi dihukum kerana tidak memelihara
perintah-perintah Allah. Allah menyuruh
Mesias untuk datang dan menguruskan
keadaan planet
ini. Dia khususnya
menugaskan tujuh malaikat ini dengan cawancawan
kemurkaanNya,
yang
akan
ditumpahkan ke atas bumi. Sains moden
mungkin menerangkan proses ini dengan
istilah-istilah sains namun mereka tetap tidak
menurut. Walaupun ketika planet ini sedang
dimusnahkan di depan mata mereka sendiri,
disebabkan ketidaksetiaan mereka sendiri,
mereka tetap tidak bertaubat dan kembali
kepada Tuhan.
Mereka lebih suka menghujat Allah daripada
bertaubat. Aturan sistem sebegini di bumi ini
adalah
sebahagian
daripada
angkatan
pemberontakan setan terhadap Allah Eloah
yang Maha Agung, iaitu Yahovah bagi
Angkatan Syurga. Mereka tidak akan
mengubah jalan-jalan mereka. Kebanyakan
manusia di bumi ini akan disesatkan oleh
orang-orang ini dan juga setan.
Lihat juga karya Pekabaran Wahyu 14 [270]
yang juga merupakan suatu penerangan
tentang jangkamasa akhir zaman.
Wahyu 16:10-16 Dan malaikat yang kelima
menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang
itu dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka
menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan
mereka menghujat Allah yang di sorga karena
kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka
tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.
Dan malaikat yang keenam menumpahkan
cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat,
lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi
raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku
melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang
dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis
yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang
mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan
mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh
dunia, untuk mengumpulkan mereka guna
peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah Yang
Mahakuasa. "Lihatlah, Aku datang seperti pencuri.
Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang
memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan
berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan
kemaluannya." Lalu ia mengumpulkan mereka di
tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut
Harmagedon (Armageddon).
Page 20
Oleh itu, dunia akan tertipu untuk bergerak
menentang Mesias di Yerusalem apabila dia
datang nanti. Makhluk-makhluk ini menghujat
Allah dan Mesias dan mereka dikumpulkan ke
Harmagedon kerana kejahatan mereka sendiri.
Proses ini jelas sekali sangat singkat. Ia
bukannya beribu tahun mahupun beratus
tahun. Ia hanya beberapa tahun sahaja. Berapa
tahunnya boleh ditentukan daripada suatu
model nubuatan-nubuatan zaman akhir dan
pengetahuan tentang rancangan Allah
sepertimana
yang
ditunjukkan
oleh
FirmanNya. Rancangan jangka panjang
melibatkan urutan yang ditetapkan di dalam
Tanda Yunus.
Kristus mengatakan bahawa tiada tanda bagi
pelayananNya melainkan Tanda Yunus.
Matius 12:38-42 Pada waktu itu berkatalah
beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada
Yesus: "Guru, kami ingin melihat suatu tanda dari
pada-Mu." Tetapi jawab-Nya kepada mereka:
"Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut
suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan
diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. Sebab
seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari
tiga malam, demikian juga Anak Manusia akan
tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam.
Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe
akan bangkit bersama angkatan ini dan
menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe
itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus,
dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada
Yunus! Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan
itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan
menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari
ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan
sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada
Salomo!"
Tanda Yunus bukan saja bermaksud tiga hari
dan tiga malam di dalam perut ikan atau rahim
bumi (kubur). Penggunaan lambang ini juga
melibatkan kebangkitan dan segalanya yang
dilambangkan oleh peristiwa ini. Ia juga
melibatkan pelayanan Yohanes Pembaptis
serta Mesias sebagai dua saksi terhadap
Yehuda. Mereka mengajar hampir tiga tahun
dan kemudiannya Yehuda diberikan tempoh
40 tahun untuk bertaubat namun tidak berbuat
demikian. Ini disimpulkan mengikut dasar
satu hari untuk satu tahun dan berbandingkan
Niniwe. Tepat empat puluh tahun dari
kematian Mesias, Yerusalem telah dikepung
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
oleh tentera-tentera. Ini berlaku pada 1 Nisan
pada permulaan tahun suci 70 TM. Setibanya
1 Nisan pada tahun berikutnya 71 TM,
Yehuda sudahpun dimusnahkan, Yerusalem
telah dibongkar dan Bait Suci telah dibakar
sehinggakan tiada satu batupun yang berdiri
atas batu lain.
Fasa seterusnya bagi Tanda Yunus dilanjutkan
kepada bangsa-bangsa lain. Injil Kerajaan
Allah telah dikhotbahkan ke seluruh dunia
berdasarkan satu Jubli bagi satu tahun. Dengan
itu, bumi diberikan 40 Jubli atau 2,000 tahun
untuk bertaubat namun ia tidak bertaubat (lihat
juga karya Tanda Yunus dan Sejarah
Pembangunan Semula Kaaba [013]. Empat
puluh Jubli ini juga dilambangkan oleh
tempoh 40 tahun di gurun belantara selepas
Keluaran di bawah pimpinan Musa. Peristiwaperistiwa zaman akhir akan menyerupai
perisitwa-peristiwa pada akhir Keluaran
tersebut.
Sekejap masa lagi, tulah-tulah hasil
kemurkaan Tuhan akan dimulakan melalui
hamba-hambaNya para nabi dan dunia akan
membencikan orang-orang ini dan membunuh
mereka. Mereka akan mengamarkan dunia
tentang hukuman ke atas perlakuan jahat
mereka. Dunia ini akan diberikan peluang
untuk bertaubat dan memelihara perintahperintah Tuhan tetapi mereka tetap tidak akan
bertaubat.
Seperti mana Musa mengerjakan Mesir
melalui tuhan-tuhannya, begitu juga mereka
akan mengerjakan tuhan-tuhan dunia ini
dengan tulah-tulah dan tiada hujan dan
kebuluran dan api dan kehausan. Namun,
manusia tetap tidak bertaubat. Penentuan
jangkamasa urutan ini diperiksa di dalam
penulisan 30 Tahun Terakhir - Pergelutan
Penghabisan [219]. Tiada rahsia yang tidak
dibongkar Tuhan sebelumnya bagi hambahambaNya. Umat-umat terpilih adalah mereka
yang menjaga dan memiliki perkara-perkara
rahsia Allah. Allah tidak bekerja tanpa
memperlihatkan
kehendakNya
dan
rancanganNya melalui hamba-hambaNya.
Roma 1:16-20 Sebab aku mempunyai keyakinan
yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi
juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata
kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan
memimpin kepada iman, seperti ada tertulis:
"Orang benar akan hidup oleh iman." Sebab murka
Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan
kelaliman manusia, yang menindas kebenaran
dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka
ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab
Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab
apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu
kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat
nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia
diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih.
Pada hari-hari sangkakala ketujuh, rahsia
Allah
akan
disempurnakan
dengan
pemberitahuanNya
tentangnya
melalui
hamba-hambaNya iaitu para nabi. Dengan itu
Allah akan menyatakan rahsia itu sebelum
peristiwa-peristiwa tujuh cawan kemurkaan
Tuhan. Semua orang akan tahu dan tidak
mempunyai alasan lagi.
Wahyu 10:7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala
dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup
sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan
rahasia Allah, seperti yang telah Ia beritakan
kepada hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi."
Amos 3:7-8 Sungguh, Tuhan ALLAH tidak
berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya
kepada hamba-hamba-Nya, para nabi. Singa telah
mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan
ALLAH telah berfirman, siapakah yang tidak
bernubuat?"
Allah ingin supaya semua selamat. Tiada
sebabnya kenapa sebarang proses ini harus
terjadi. Ia hanya akan terjadi dengan orangorang dunia ini terus berkeras. Allah perlahan
dalam membinasakan yang berdosa, dan
panjang sabar terhadap kita semua.
2Petrus 3:9 Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya,
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai
kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia
menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan
bertobat.
Penghujung kepada proses ini adalah suatu
dunia yang ditundukkan dengan kekerasan
jika tidak dengan kerelaan. Planet ini akan
hampir dimusnahkan.
Musa dan Harun telah dihantar ke Mesir.
Mesias dan Yohanes Pembaptis telah dihantar
Page 21
ke Yehuda. Para rasul telah dihantar ke
seluruh dunia secara berpasang-pasangan, dan
dua saksi itu akan dihantar ke seluruh dunia
untuk mengutuknya pada hari-hari terakhir.
Wahyu 11:1-3 Kemudian diberikanlah kepadaku
sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya,
dengan kata-kata yang berikut: "Bangunlah dan
ukurlah Bait Suci Allah dan mezbah dan mereka
yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan
pelataran Bait Suci yang di sebelah luar, janganlah
engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan
kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan
menginjak-injak Kota Suci empat puluh dua bulan
lamanya." Dan Aku akan memberi tugas kepada
dua saksi-Ku, supaya mereka bernubuat sambil
berkabung, seribu dua ratus enam puluh hari
lamanya.
Fasa
terakhir
akan
memperlihatkan
perkembangan berganda dalam pemusnahan
planet ini dan kedegilan dalam menolak
penurutan perintah-perintah Tuhan. Tindakantindakan Tuhan melalui Musa dan Harun
adalah serupa dengan tindakan pada hari-hari
terakhir.
Mazmur 105:26-37 Diutus-Nya Musa, hamba-Nya,
dan Harun yang telah dipilih-Nya; keduanya
mengadakan tanda-tanda-Nya di antara mereka,
dan mujizat-mujizat di tanah Ham: dikirim-Nya
kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka
memberontak terhadap firman-Nya; diubah-Nya air
mereka menjadi darah, dan dimatikan-Nya ikanikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri
mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka; Ia
berfirman, maka datanglah lalat pikat, dan
nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka;
dicurahkan-Nya hujan es ganti hujan mereka, dan
api yang menyala-nyala di negeri mereka;
dirubuhkan-Nya pohon anggur dan pohon ara
mereka, dan ditumbangkan-Nya pohon di daerah
mereka; Ia berfirman, maka datanglah belalang dan
belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang
memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri
mereka, dan memakan hasil tanah mereka;
dibunuh-Nya semua anak sulung di negeri mereka,
mula segala kegagahan mereka: Dituntun-Nya
mereka keluar membawa perak dan emas, dan di
antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir.
Tidak lama dahulu berlaku suatu hujan batu
(hujan es) di Sydney di mana saiz batubatunya begitu besar dan belum pernah dilihat
sebelum itu dalam hidup kita. Kerosakan
berjumlah berbilion-bilion dolar telah
dihasilkan. Berlaku kemusnahan besarbesaran ke atas rumah-rumah melalui batubatu es yang lebih besar daripada yang terlihat
Page 22
sebelum ini di kota Sydney. Kita hanya boleh
terfikirkan bahawa ini adalah permulaan
proses yang panjang bagi menghukumi
ketidakadilan yang wujud di dalam
masyarakat kita.
Allah sudahpun menyatakan apa yang akan
dilaksanakanNya. Dia juga telah menyatakan
apa yang perlu diperbuat oleh Mesias dan
Angkatan Syurga bagi memulihkan planet ini.
Pada peringkat-peringkat awal, kita akan
kehilangan kawasan-kawasan pantai kita
kepada pembanjiran dan pemusnahan oleh
tsunami. Sambil ia terjadi dengan lebih
pantas, kita akan kehilangan pula sebilangan
luas daripada kawasan-kawasan delta dan
Mesir. Sejak penulisan ini mula dibuat sudah
terjadi tsunami-tsunami yang besar yang telah
menyebabkan kematian beribu penduduk di
New Guinea. Ia menghentam mereka pada
waktu malam. Kita akan kehilangan kawasankawasan lembah makanan yang beraras
rendah seperti dataran-dataran pantai di
Australian. Di Amerika Utara, lembah
Mississippi serta Florida akan lenyap dan
sebahagian besar daripada kawasan utara
Kanada serta airnya akan ikut bersama. Bumi
ini akan kehilangan dataran rendah China dan
dataran Thailand. Kawasan barat-laut Eropah
dan UK akan dibanjiri. Kita akan kehilangan
Belanda, Denmark, Belgium dan barat-laut
Perancis. Lembah Amazon, Bangladesh dan
sebahagian besar Siberia akan lenyap.
Peperangan akan tercetus demi untuk merebut
kawasan tanah dan kapasiti pembuatan
makanan serta, lebih penting lagi, air.
Kehilangan kawasan tanah hanya akan
dihadkan oleh setakat mana paras air naik. 60
meter adalah anggarannya jika tiada
pemanasan super (superheating). Ia mungkin
lebih tinggi dari itu. Perpindahan orang secara
besar-besaran adalah suatu kemungkinan
besar dan harus dirancangkan sekarang. Kita
harus
merancang
dan
kemudiannya
menyelerakkan dan berpindah ke kawasan
yang lebih tinggi. Kita harus sedia membina
empangan-empangan
untuk
memastikan
adanya air minum bersih dan menutupinya.
Tetapi yang paling penting sekali adalah
hakikat bahawa kita sebagai suatu umat
haruslah bertaubat serta-merta.
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Urutan proses gempa bumi dan tsunami
menjadi semakin penting. Peningkatan
insidens serta impak kejadian-kejadian
berkaitan ini telah mencapai kemuncak yang
baru. Pada tahun 2004 dalam minggu terakhir
Disember dua gempa bumi telah dialami yang
berukuran sangat tinggi pada skala Richter,
dan lebih kurang sama magnitudnya. Yang
pertama berlaku dekat Pulau Macquarie, di
kawasan Antartika utara di selatan Laut
Tasman. Beberapa hari kemudian gempa bumi
kedua berlaku di luar pulau Sumatra,
berhampiran wilayah Aceh. Gempa bumi
kedua ini telah mengakibatkan kerosakan
besar-besaran dan mungkin lebih dari 200,000
kematian. Angka sebenarnya tidak akan dapat
diketahui sehingga kedatangan Mesias.
Kelompok-kelompok masyarakat dibinasakan
begitu saja oleh tsunami-tsunami yang
menyusuli. Sebabnya kenapa gempa pertama
menyebabkan kerosakan yang sedikit saja
adalah kerana ia adalah gempa horizontal
(mendatar) dan bukannya gempa vertikal
(menegak). Maka tiada tsunami besar
dihasilkan. Australia terselamat, walaupun ia
kehilangan kira-kira seribu orang di luar
negara dalam gempa kedua itu.
Banyak lagi yang akan menyusuli apabila
plet-plet bergerak semula. Pergerakan
sebegitu akan juga disebabkan oleh
pengurangan-pengurangan dalam berat tudung
(ais) sementara pencairan itu berterusan. Pletplet lingkaran pasifik akan menghasilkan
lebih banyak aktiviti gempa dan akan berlaku
lebih banyak tsunami. Australia dan benua
Amerika Utara akan menderita teruk
sebagaimana juga lingkaran barat Pasifik
Utara. Pulau-pulau dan benua-benua Amerika
tidak akan terlepas.
Mereka harus merencana dan berpindah
sekarang namun lebih dari segalanya mereka
harus bertaubat.
Para saintis kita memberitahu kita bahawa ia
sedang berlaku dan sesiapa yang mempunyai
mata dan akal fikiran dapat melihatnya sedang
berlangsung. Eropah akhirnya telah sedar
bahawa merekalah punca kebanyakan
masalah-masalah ini. Ingatlah kepada perintah
itu untuk membinasakan mereka yang
membinasakan bumi. (Wahyu 11:18).
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Kesemua kesusahan ini datang kepada dunia
ini kerana mereka tidak mengenali jalan
kedamaian.
Kemaskini Disember 2005
Artik kini mempercepatkan kehilangan ais
lautnya pada kadar yang semakin meningkat.
Dalam satu laporan terbaru profesor Louis
Fortier mendedahkan bahawa kelajuan ais
Artik mencair sedang mencepat secara
eksponen.
Menurut wartawan Reuter David Fogarty
yang memetik Louis Fortier pada Isnin 5
Disember 2005.
“Liputan dan ketebalan ais-laut musim panas
semakin kurang setiap tahun dan 2005 menandakan
satu titik peralihan, kata profesor Louis Fortier.
‘Sejak 1978, kita dapat melihat satu pengurangan
linear dalam liputan ais-laut. Ia kini telah kurang
sebanyak kira-kira 24 peratus dalam keluasan dan
hingga kira-kira 50 peratus dalam ketebalan,’
Fortier, yang juga merupakan pengarah beberapa
program penyelidikan Artik, berkata: ‘Sehingga
tahun 2004, kami berfikir pengurangan ini linear
tetapi sejak 2004 terdapat petunjuk bahawa ia telah
mula mencepat dan 2005 merupakan tahap
minimum keseluruhan yang dicatatkan. Ia
menakjubkan,’ katanya di Montreal, di mana kapal
berada di dok tidak jauh dari mana wakil-wakil
daripada 189 negara sedang berusaha mencapai
persetujuan dalam cara-cara untuk mengekang
pemanasan global.
Tahun ini liputan ais-laut musim panas berjumlah
2.12 juta batu persegi dan ketebalannya turun
daripada purata 12.5 kaki pada 1970an kepada kirakira 5.25 kaki tahun ini.
Dia mengatakan model-model komputer lima tahun
lalu meramalkan Artik akan bebas ais ketika musim
panas menjelang tahun 2070, kemudian 2050 dan
kini sesetengah kajian mencadangkan 2015 hingga
2017.
‘Ini bermakna kita boleh ada perkapalan antara
benua tetapi juga tiada ais untuk walrus atau
beruang kutub. Ia akan menjadi lautan bebas ais
mengikut musim sama seperti Laut Baltik.’”
Apabila kami menerbitkan naskah ini pada
1997 hampir tiada model efektif untuk
pencairan ais laut Artik. Ia suatu rahmat
bahawa ais laut Artik tiada kesan sebenar
terhadap paras laut sebab hakikatnya ais
dalam air menggantikan isipadu airnya sendiri
dengan udara terperangkap yang hilang dan
hasilnya tiada penambahan dalam paras air.
Page 23
Rangka waktu pencairan ini telah menurun
daripada ramalan musim panas bebas ais
menjelang 2070 lima tahun lalu kepada
ramalan bebas ais menjelang 2015 hingga
2017. Peningkatan-peningkatan eksponen
akan menyaksikan ini dipendekkan sekali lagi
tidak lama lagi.
Tambahan sebenar paras laut akan datang
daripada tudung Greenland, yang juga
mencepat dalam kehilangan aisnya secara
eksponen. Antartika juga kehilangan ais pada
kadar eksponen. Sekejap lagi kita akan
menyaksikan pertambahan lebih besar dalam
paras laut. Kenaikan satu meter akan
menyaksikan kehilangan Bangladesh dan
kehilangan tempat 80 juta orang. Kenaikan 12
inci atau 30 sentimeter lagi akan menyaksikan
bilangan besar mula kehilangan tempat.
Gugusan Pulau Kiribati akan mula hilang
awal-awal lagi dalam keadaan ini.
Waktu berpura-pura sudah lama berlalu.
*********
Kita umat yang kudus. Allah telah
mengasingkan kita untuk melaksanakan
kehendakNya dan untuk menjadi teladan bagi
bangsa-bangsa lain. Pada sekarang ini, kita
lebih teruk lagi daripada bangsa lain dan kita
akan dibinasakan jika tidak bertaubat.
Pembinasaan yang akan kita alami adalah
lebih teruk daripada yang dialami oleh
Yehuda. Yehuda juga akan dibimbing kepada
pertaubatan oleh kuasa Roh Kudus.
Pertaubatan bukan hanya sebutan perkataan
tetapi juga melibatkan tindakan. Ia
memerlukan
penyusunan
semula
penyembahan kita, kalendar kita, dan sistem
sosio-ekonomi kita supaya bersesuaian
dengan Alkitab dan hukum-hukum Allah;
semuanya sekali.
Pemeriksaan yang lebih lanjut telah dilakukan
ke atas sistem kalendar Amerika Syarikat.
Kalendar sivilnya didasarkan sepenuhnya
kepada bilangan hari pengorbanan nyawa
manusia di dalam sistem kafir (pagan). Ia
tiada kaitan langsung dengan agama Kristian
atau Kristus, mahupun mana-mana sistem
sivil. Ia secara langsung adalah suatu sistem
penyembahan kafir, berdasarkan bilangan hari
pengorbanan manusia. Beberapa peristiwa
bersejarahnya juga telah diubah tarikhnya
Page 24
daripada tarikh sebenar supaya jatuh pada
hari-hari khusus bagi pengorbanan manusia,
mengikut urutan sistem kafir ini.
Jangkamasa berkenaan telah ditentukan
dengan berdasarkan urutan nubuatan-nubuatan
(lihat penulisan 30 Tahun Terakhir Pergelutan Penghabisan [219] dan Jadwal
Jaman secara Garis Besar [272].
Kemaskini Ogos 2006
Mari kita renungi fakta dan fiksyen
Pemanasan
Global
sekarang.
Untuk
meletakkan aspek Pemanasan Global ke
dalam
perspektif,
penting
untuk
mempertimbangkan dua fluktuasi cuaca
dipanggil
Waktu
Panas
Pertengahan
(Medieval Warm Period – MWP) dan Zaman
Ais Kecil (Little Ice Age – LIA). Tempoh
yang dipanggil Zaman Ais Kecil dulu secara
umumnya satu darjah lebih sejuk dalam suhu
laut purata daripada suhunya sekarang, dan
Waktu Panas Pertengahan dulunya satu darjah
lebih panas daripada suhunya sekarang tetapi
kita cepat menghampiri keadaan itu. Justeru
boleh dikatakan bahawa kita berada dalam
proses peningkatan suhu secara beransuransur dalam apa yang merupakan fluktuasi
cuaca normal yang diperhatikan sepanjang
dua milenium lalu.
Waktu Panas Pertengahan sebahagiannya
berlaku serentak dengan puncak aktiviti solar
yang dinamakan Maksimum Pertengahan
(1100-1250 CE). Jadi kita boleh andaikan
bahawa peningkatan aktiviti solar akan
meningkatkan suhu. Kita sedang alami
peningkatan sebegitu pada waktu ini, dan kita
boleh rumuskan daripada aktiviti itu tahaptahap yang kita jangka akan alami meskipun
tanpa aktiviti manusia yang dikatakan
memburukkan peningkatan suhu itu. Tompok
matahari terbalik yang menterbalikkan arah
magnetik kutub-kutub baru saja dilihat pada
Matahari dan itu menunjukkan kitar
seterusnya telah bermula. Para saintis
mengatakan inilah yang paling hebat sekali
sejak lebih 50 tahun.
Zaman Ais Kecil terjadi 1400-1850 CE dan
Waktu Panas Pertengahan berlaku 800-1300
CE. Justeru tempoh antara 1300 dan 1400
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
menyaksikan satu penurunan suhu dunia yang
berkaitan dengan peredaran arus panas di
Atlantik. Ini juga berkaitan dengan keadaan El
Nino dan La Niña yang berasal dari Amerika
Selatan ke dalam Pasifik.
Hasilnya adalah, sewaktu MWP di Amerika
Utara, satu keadaan kering secara relatif
berlaku dengan kemarau di USA Tengah.
Afrika Timur juga mengalami waktu kering
sepanjang masa ini. Eropah lebih panas dan
anggur serta tumbuhan iklim panas yang lain
ditanam di Britain Selatan. Aktiviti-aktiviti
sebegitu juga dilakukan ketika zaman Rom di
Britain.
Terdapat waktu-waktu sejuk yang nyata kirakira 1000-1100 CE di Antartika, justeru
menggambarkan fakta bahawa ”MWP” ialah
istilah boleh pindah. Wikipedia menunjukkan
bahawa ketika waktu ”panas” terdapat keduadua masa panas dan sejuk secara kawasan.
Sewaktu MWP, kemarau berpanjangan
mempengaruhi banyak bahagian AS barat dan
khususnya California timur dan Great Basin
barat. Alaska mengalami tiga jeda waktu
panas yang serupa. Waktu-waktu ini ialah 1300 CE, 850-1200 dan selepas 1800.
Ini nampaknya cocok dengan fakta aktivitiaktiviti pelabuhan di Mediterranean pada
zaman Kristus, dan kemudiannya bilamana
pelabuhan Efesus menjadi pelabuhan laut
yang penting. Sesudah itu, ia menjadi kota
daratan kering dan ditinggalkan bila
penduduknya berpindah kira-kira tujuh batu
ke selatan ke pantai baru di tempat yang kini
Kusadasi di Turki moden. Penurunan paras
lautnya kira-kira tujuh kaki. Penurunan
sebegitu juga ternyata di Pinggir Pantai
Australia.
Batu karang di Lautan Pasifik tropika
menunjukkan bahawa keadaan kering dan
sejuk secara relatif mungkin telah berlangsung
awal dalam milenium. Keadaan-keadaan ini
cocok dengan corak La Niña. Hampir tiada
data bagi Australia untuk kedua-dua keadaan
MWP dan LIA. Wikipedia menyatakan
bahawa bukti daripada teres kelikir binaan
ombak (wave built shingle terraces)
mengusulkan wujudnya Tasik Eyre yang tetap
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
penuh ketika abad Kesembilan dan
Kesepuluh, bersesuaian dengan susunan
seperti La Niña ini.
http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Warm
_Period
Bukti ini secara tersendiri tidak cukup untuk
menunjukkan bagaimana paras tasik berubahubah dari tahun ke tahun, atau bagaimana
keadaan cuaca tempat lain di Australia.
Bagaimanapun, pemerhatian sepanjang 200
tahun kebelakangan ini menunjukkan bahawa
apabila Tasik Eyre penuh keadaan di sebelah
timurnya tetap lebih lembap daripada biasa.
Hutan-hutan hujan pernah wujud di kawasan
dataran.
Adhikari
dan
Kumon
(2001)
telah
mengesahkan di situ, kewujudan kedua-dua
MWP dan LIA daripada endapan di Tasik
Nakatsuna di Jepun tengah (ibid).
Daripada rangka-rangka waktu dan contohcontoh teras Laut Saragossa (lihat Wikipedia
op. cit.) kita perhatikan fluktuasi dua darjah
(satu darjah di atas dan di bawah tahap kini)
dan dengan itu kita boleh rumuskan bahawa
variasi-variasi yang diperhatikan telah
menghasilkan peningkatan tujuh kaki itu, atau
lebih sedikit daripada dua meter dalam paras
laut purata.
Daripada laporan-laporan terkini mengenai
Tudung Greenland kita kini berdepan dengan
satu darjah pencairan kira-kira tiga kali lebih
cepat daripada apa yang mula-mula diukur
dari 1997 hingga 2003. Para pembaca
pastinya sedar bahawa naskah ini mula-mula
dikeluarkan pada 1997 sebelum mana-mana
perkara ini benar-benar ternyata, dan kearifan
lazim waktu itu menunjukkan rangka waktu
yang lebih panjang lagi untuk sebarang
aktiviti menjadi nyata. Hakikatnya adalah
peningkatan satu kaki, atau 30 sm itu
mengambil masa tiga setengah tahun untuk
berlaku
dan
bukan
milenium
yang
dijangkakan.
Jelas sekali bahawa peningkatan dua darjah
itu bukan saja fluktuasi biasa yang dialami
dua kali sebelumnya dalam dua ribu tahun,
tetapi ia juga berlaku secara tetap pada akhir
dan permulaan setiap milenium, dan berakhir
Page 25
selama tiga ratus hingga empat ratus lima
puluh tahun. Hasilnya ialah peningkatan paras
laut sebanyak sekurang-kurangnya tujuh kaki
setiap kali.
Terdapat kira-kira 28,500,000 kilometer kubik
ais pada tudung dan glasier bumi. Pada waktu
ini,
berdasarkan
pemerhatian
tudung
Greenland, yang mempunyai 10% daripada
ais itu, dan mencair pada kadar kira-kira 240
kilometer kubik setahun (tiga kali lebih cepat
daripada yang diperhatikan dalam tempoh
1997-2003), kehilangan tahunannya mungkin
2400 kilometer kubik setahun. Untuk
kehilangan tujuh kaki itu kita akan perlu
meningkatkan satu darjah lagi suhu laut
purata.
Dalam kolonisasi Greenland kira-kira 982-996
CE di bawah Eric the Red, dicatatkan bahawa
Greenland nyatanya dua pulau pada musim
panas. Ia tidak berpenduduk apabila orang
Dane tiba dari Iceland pada 982 dan mereka
menetap di situ selama kira-kira 450 tahun.
Eric terpaksa melarikan diri bersama keluarga
dan saudara serta hambanya dari Iceland
(dipanggil Thule) kerana dia telah membunuh
seorang lelaki di situ. Budaya Paleo-Eskimo
terakhir, Early Dorset, hilang di Greenland
sekitar 200 CE, iaitu hampir penghujung
Waktu Panas Rom.
Penduduk baru itu disangka telah dibunuh
oleh orang Eskimo (Inuit) apabila suhu
menurun dan gaya hidup mereka tidak lagi
dapat dipertahankan. Bagaimanapun, bukti
terbaru menunjukkan terdapat campuran
Eropah kepada orang Eskimo Greenland yang
berpunca daripada orang Celt, dan ada juga
keturunan haplogrup Q YDNA Eskimo dalam
satu kawasan Norway daripada orang Eskimo
yang diperkenalkan oleh orang Viking dari
Greenland.
Budaya Dorset (dinamakan sempena Tanjung
Dorset di mana mereka ditemui) merupakan
orang lebih tinggi tetapi kurang agresif.
Mereka tersebar ke, atau dari Amerika Utara
dan petempatan terakhir ditemui di Teluk
Hudson. Mereka ditemui pada 1824 pada
lawatan HMS Griper, yang berlabuh di luar
Tanjung Pembroke di Pulau Coats di Teluk
Hudson. Mereka dipanggil Sadlermiut.
Page 26
Mereka tinggal di dan sekeliling Pulau
Southampton. Kontak mereka dengan orang
barat menjadi punca kehancuran mereka dan
menjelang 1896 hanya 70 orang lagi yang
tinggal. Pada 1902 dalam satu lawatan ke
kapal penangkap ikan paus Active mereka
mengidap satu penyakit (mungkin Tifus) dan
masyarakat ini terhapus dalam beberapa
minggu. DNA mereka belum lagi diketahui.
(lihat
http://en.wikipedia.org/wiki/Dorset_%28cultu
re%29)
Justeru kita perhatikan bahawa fluktuasi paras
laut purata pada tujuh kaki berlaku dua kali
dengan peningkatan dan dua kali dengan
penurunan sepanjang dua ribu tahun terakhir
ini. Fluktuasi dalam zaman-zaman lebih awal
mungkin lebih besar lagi. Kita mempunyai
bukti daripada peta Piri Reis, yang dihimpun
pada 1513 oleh angkatan laut Turki daripada
peta-peta yang lebih tua lagi yang diperolehi
daripada perpustakaan di Alexandria sebelum
ia terbakar, yang menunjukkan pinggir pantai
Antartika dipeta dengan tepat dan pantaipantai Amerika dan Afrika ditunjukkan dalam
hubungan longitud dan latitud yang betul.
Kita hanya mampu menentukan kedua-dua
hubungan ini dari tahun 1700an kerana
kebolehan ini telah hilang dan tidak difahami
ketika peta itu dihimpun. Peta ini
menunjukkan fluktuasi paras air yang
signifikan dan peningkatan suhu serta
pencairan signifikan di Antartika sepanjang
”Waktu-waktu Panas” yang lebih awal,
mungkin Waktu Panas Rom. Ia juga
menunjukkan Afrika Barat nyata lebih lembap
kerana sistem sungai dan tasiknya dipetakan
sampai di Sahara di mana tiada apapun yang
wujud hari ini dan terdapat tasik-tasik yang
amat besar di Sepanyol Tengah dan Timur
Laut. Perancis Barat Laut nampaknya
ditenggelami air di Timur Laut Brest (lihat
Cyrus Gordon, Before Columbus, Turnstone
Press, 1972, ms 71-73)
Dengan itu kita juga boleh simpulkan bahawa
peningkatan dua darjah dalam suhu laut purata
akan menghasilkan peningkatan tujuh kaki
dalam paras air sepanjang waktu itu di seluruh
dunia. Darjah terakhir peningkatan itu akan
menyebabkan pertambahan eksponen dalam
peningkatan paras air. Untuk setiap darjah di
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
atas peningkatan itu kita boleh jangkakan satu
peningkatan eksponen dalam paras air. Suhu
kian meningkat sejak 1850 dan kini kita lebih
satu darjah lebih panas dan ini meningkat
cepat dan aktiviti solar juga meningkat. Satu
peningkatan tiga hingga lima darjah yang
diramalkan akan menyaksikan peningkatan
eksponen selanjutnya. Pencairan Greenland
telah meningkat tiga kali ganda sejak 2003
dan akan berganda tiga sekurang-kurangnya
sekali lagi dalam dekad ini.
Akhir LIA pada 1850 tidak menyaksikan
peningkatan suhu yang cepat tetapi sebaliknya
ia menjadi eksponen menjelang pertengahan
abad Kedua selepas berakhirnya waktu sejuk.
Pada 1700an sungai Thames menjadi beku
dan penduduk mengadakan pasar di atasnya
ketika cuaca sejuk dalam musim sejuk.
Dalam zaman Rom, iaitu ketika Waktu Panas
sebelumnya kira-kira 1-300 kita perhatikan
Thames digambarkan sebagai kuala luas yang
lebih lebar dan lebih dapat dilayari daripada
hari ini. Begitu juga sungai-sungai di England
dalam MWP digambarkan dalam permaidani
dan lukisan sebagai lebih lebar dan lebih
dapat dilayari daripada hari ini, dan membuat
ahli-ahli sejarah salah faham bahawa
gambaran-gambaran ini lebih imaginatif.
Kebanyakannya dipersalahkan pada endapan
lumpur.
Reruntuhan Rom di Britain mempunyai lantai
marmar berjubin dan ada bukti kemudian
yang penakung arang diletakkan di atasnya
dan menandakan lantai-lantai. Semua
petunjuk konsisten dengan penurunan suhu
dari sekitar 300 seterusnya hingga 800 CE.
Bangunan-bangunan Rom ditinggalkan atas
sebab-sebab tidak diketahui. Ini mungkin
untuk LIA sebelumnya antara 300 dan 800
CE.
Waktu-waktu panas yang bermula dengan
hujung satu milenium dan berlangsung antara
300 hingga 450 tahun ke dalam milenium
berikutnya bertepatan dengan beberapa
aktiviti semulajadi. Satu waktu bertepatan
dengan banjir Alkitab, dan rujukan Alkitab
kepada mata air samudera raya mungkin juga
difahamkan termasuk tudung-tudung yang
mencair dan membentuk hujan yang
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
berterusan itu. Kita ada jaminan Tuhan yang
Dia tidak akan membinasa bumi seperti ini
lagi tetapi kemungkinan untuk impak lebih
kecil tidak harus diabaikan sebab tudungtudung ini berubah-ubah. Waktu berikutnya
mungkin pada kejatuhan Troy dan
kebangkitan Israel di bawah Saul dan Daud
dan turun dengan kejatuhan Isarel kepada
orang Asyur pada 722 BCE.
Kita tahu dengan pasti bahawa paras laut jauh
lebih rendah daripada parasnya sekarang dan
paras itu telah naik dan menutupi kawasan
penduduk pantai dengan lebih luas lagi. Kita
tidak mempunyai lokasi tepat tamaduntamadun ini untuk menggali. Peningkatanpeningkatan besar-besaran ini merupakan
petunjuk kehilangan tudung kutub yang
sebenarnya kedua-duanya berada di atas
daratan bumi. Kutub Utara nampaknya pada
satu ketika berada di atas Scandinavia dan
sampai Eropah Utara. Ia bergerak ke arah
Kanada dan kini sedang kembali ke Siberia.
Waktu Panas yang muncul sekitar 2200 BCE
menyaksikan satu peningkatan paras laut yang
meliputi tamadun-tamadun pantai bumi waktu
itu. Tuhan mungkin telah hanya menyebabkan
satu pergerakan dalam paksi bumi dan satu
peningkatan dalam suhu laut purata yang
menyebabkan jumlah hujan besar-besaran dan
kehilangan kekal tudung kutub utara yang
utama. Dengan itu Dia mencapai banjir global
Alkitab dan peningkatan paras laut yang
besar. Jika Kutub Utara berada di atas daratan
dan mempunyai ketumpatan ais yang serupa
dengan Antartika maka kita dapati potensi
peningkatan paras laut melebihi 400 kaki
dengan andaian adanya glasier dan tudung
zaman ais yang lebih besar serta stabilisasi
Antartika di Lembah Timur. Jika daratan
bumi lebih rata sebagaimana yang kita tahu
maka banjir itu pastinya universal. Ia juga
pastinya
telah
mewujudkan
Laut
Mediterranean, seperti yang kita tahu.
Peristiwa ini diletakkan lebih 10,000 tahun
lalu dan bukan 4,200 tahun lalu. Banyak
daripada zaman itu kini ditenggelami air.
Jadi wajar mempertimbangkan bahawa, oleh
sebab kita telah meningkat lebih daripada satu
darjah dari akhir LIA sebelumnya,
peningkatan
darjah
berikutnya
akan
menyaksikan kenaikan eksponen dalam paras
Page 27
laut kepada paras tujuh kaki. Ini akan
meletakkan pinggir pantai balik di Efesus dan
membanjiri kuala Thames. Semua kawasan
pantai akan dipengaruhi. Ini akan berlaku,
berdasarkan model-model lalu, sepanjang
sepuluh hingga tiga puluh tahun berikutnya.
Menjelang 2015 satu kenaikan sekurangkurangnya dua kaki mungkin menjadi nyata.
Lebih cepat peningkatan suhu dan lebih jauh
ia melampaui satu darjah lagi akan
menyaksikan peningkatan eksponen lanjut.
Masalah pelarian besar-besaran akan wujud
sementara
peningkatan-peningkatan
ini
berlaku. Kita juga akan melihat beberapa
nubuatan Alkitab terjadi sebagai kesudahan,
berkenaan beberapa kota yang diletakkan di
bawah ombak.
Sementara kita bergerak ke arah penggenapan
nubuatan kita ingin sebutkan satu lagi langkah
ke arah itu. Keputusan telah dibuat untuk
membendung sungai Tigris. Bergandingan
dengan pengeringan paya di sekitar Efrat kita
akan menyaksikan nubuatan bahawa orang
akan melaluinya dengan berkasut. Efrat akan
dipecahkan menjadi tujuh saluran. Tuhan juga
akan membinasakan teluk Mesir dengan
kekuatan nafasNya atau Roh (Ruach) (lihat
Yesaya 11:15).
Banyak kota yang kita ketahui sekarang tidak
akan dapat dijalankan dan tidak wujud lagi.
Kebanyakan aktiviti ini akan menambahkan
masalah-masalah yang kita hadapi dalam
perencanaan dan pembangunan, dan sistem
yang kita kenali sekarang tidak akan wujud
lagi. Kita perlu merencana menurut apa yang
kita tahu akan menjadi peristiwa yang paling
mungkin.
Berdoalah agar Tuhan mengilhami para
pemimpin kita dan memberi mereka mata
untuk melihat dan telinga untuk mendengar
dan kehendak untuk bertindak demi kebaikan
rakyat dan bukan diri mereka.
Kemaskini Disember 2007
Pada 1997, para saintis dunia tidak
mempunyai sebarang petunjuk tentang apa
yang sedang berlaku kepada kitar-kitar dunia.
Para saintis telah menelan omong kosong tak
keruan penyokong Evolusi sehingga mereka
Page 28
mula mempercayainya sebagai fakta terbukti.
Mereka mengandaikan sekitaran keadaan
tetap selama seratus ribu tahun. Mereka
mengabaikan sejarah dunia dan rekod negaranegara. Mereka mengeluarkan penjelasan
demi penjelasan dengan mudah untuk
memperkecilkan atau menyembunyikan fakta
bahawa Pemanasan Global ialah satu kitaran
berulang yang meningkat dan menurunkan
paras laut dunia sebanyak apa saja dari tujuh
kaki atau dua lebih meter hingga dua ratus
kaki atau enam puluh meter. Dalam satu
contoh, peningkatannya kira-kira empat ratus
kaki atau kira-kira seratus tiga puluh dua
meter. Kita ada bukti untuknya, dari segi
arkeologi dan geologi, namun para saintis
tidak mengkaji bidang lain dan apa saja yang
bertentangan dengan propaganda evolusi
ditolak sewenang-wenangnya. Logik lazimnya
dibuang keluar jendela dalam konflik
sebegitu.
Kajian Waktu-waktu Panas Global pastinya
telah
menunjukkan,
dan
memang
menunjukkan, satu urutan tetap setiap seribu
tahun akan peningkatan dalam suhu
permukaan bumi, melalui peningkatan dalam
aktiviti solar. Sepanjang dua Waktu Panas
terakhir, peningkatan suhu dunia dan paras
laut dunia tetap pada tujuh kaki, atau sedikit
lebih dua meter. Kita tahu ini daripada bukti
arkeologi dan sejarah orang-orang seperti
British dan Maori. Pada Waktu Panas
Pertengahan, kita tahu – daripada tapestri
zaman Anglo-Saxon lewat dan Norman awal
– bahawa sungai-sungai lebih lebar dan paras
air jauh lebih tinggi daripada sekarang. Pada
Waktu Panas Rom, yang berkebetulan dengan
perkembangan Efesus sebagai pelabuhan,
paras-paras tujuh kaki lebih tinggi daripada
sekarang. Sungai Thames lebih lebar. Efesus
kini tujuh batu di pedalaman dan doknya tujuh
kaki lebih tinggi daripada pelabuhan di
Kusadasi. Ahli-ahli sejarah menjelaskan
masalah ini sebagai endapan, tetapi untuk
menjelaskan apa yang terjadi di Efesus juga
memerlukan
kenaikan
plat
tektonik.
Bangunan-bangunan
Rom
di
Britain
menunjukkan satu penurunan suhu yang
cukup signifikan dan mendadak pada abad
keempat hinggakan penakung arang dibawa
masuk ke dalam bangunan dan menandai
lantai di mana ia tidak digunakan sebelumnya,
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
dan penanaman anggur di Britain berhenti.
Orang Anglo-Saxon memasuki Britain selepas
orang Rom berundur, dan menyesuaikan diri
kepada iklim lebih sejuk itu.
Bila kami mula-mula menemuramah para
saintis, anggarannya ialah satu peningkatan
satu kaki dalam paras laut dalam masa seribu
tahun. Ia sebenarnya mengambil masa kurang
daripada lima tahun. Tanda aras untuk paras
laut di NSW, Australia, berada di Fort
Denison di Pelabuhan Sydney. Paras air itu
kini lebih daripada satu kaki tinggi, dan
meningkat cepat. Kubu batu pasir ini sedang
ditenggelami
air
dan
memerlukan
pengubahsuaian luas. Itu hanya diumumkan
baru-baru ini. Kubu ini dibina ketika Perang
Napoleon untuk pertahanan Sydney.
Bukti
sejarah
menunjukkan
bahawa
pemanasan dan penyejukan ini berlaku cepat
dan secara eksponen. Fakta itu kini semakin
terbukti dengan pemerhatian saintifik, namun
pengetahuan sainsnya sedang disalahgunakan
untuk membolehkan kawalan kelakuan
manusia walaupun dengan adanya bukti yang
diketahui. Senario ini semuanya diatur untuk
penguasaan PBB pada 2009. Begitu juga
dengan beberapa perkara yang diatur untuk
Kesatuan Eropah. Semua ini akan disusun atur
selepas pilihanraya presiden AS berikutnya.
Dari waktu itu, beberapa nubuatan akan mula
diatur melalui aktiviti-aktiviti iblis setan di
bawah
Iblis,
menggunakan
pengikut
manusianya.
Kecepatan pencairan ais-laut dunia sekarang
kini merisaukan para saintis yang memahami
sejarah perkara ini. Contohnya, jika mereka
mengkaji sejarah orang Maori, ilmu genetik,
dan linguistik mereka pasti sedar bahawa
lebih kurang seribu tahun lalu, kira-kira
bertepatan dengan kebangkitan Waktu Panas
Pertengahan, orang Maori/Polynesia – yang
terdiri daripada Haplogrup C2 Ham – dan
sebahagian kecil Haplogrup O Indo/Melayu
dipaksa keluar dari Asia Tenggara ke Pasifik
oleh pembanjiran daratan pulau di situ.
Tradisi mereka mencatatkan pembanjiran itu.
Kumpulan C2 mereka tidak berasal daripada
kumpulan C3 Mongol atau kumpulan C4
Aborigin Australia. Mereka berasal daripada
kumpulan asas C, dan sesetengahnya masih
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
ditemui di Pinggir Pantai Asia Tenggara dari
India ke Vietnam. Bahasa mereka adalah
berdasarkan satu elemen Indo/Melayu dan
mengandungi banyak kata-kata dasar yang
ditemui dalam bahasa Melayu. Jadi orang
Polynesia dipaksa berpindah dari Asia
Tenggara oleh Pemanasan Global terakhir
dalam Waktu Panas Pertengahan.
Jadi, begitu juga, kita akan saksikan ramai
penduduk kawasan rendah terpaksa berpindah
dalam beberapa tahun berikutnya. Semua ini
sudah pernah terjadi.
Satu artikel yang diterbitkan minggu ini
menimbulkan kerisauan tentang kelajuan
keping ais Artik mencair pada musim panas.
Artikelnya bertajuk, ”Accelerating Arctic
Melt Worries Experts” (Pencairan Artik yang
Mencepat Merisaukan Pakar-pakar) (AP
melaporkan: 2007-12-11 23:00:56 Difailkan
Di bawaah: Science News WASHINGTON
(Dec. 11)) menyatakan:
” - Pencairan Artik yang sudahpun tidak hentihenti bertambah cepat musim panas ini, suatu
petanda amaran yang sesetengah saintis khuatiri
bererti pemanasan global telahpun melampaui satu
titik imbang yang tidak menyenangkan. Malah
seorang berspekulasi bahawa ais laut musim panas
akan lenyap dalam lima tahun.
Keping ais Greenland cair hampir 19 bilion ton
lebih daripada jumlah tertinggi sebelumnya, dan
isipadu ais laut Artik pada akhir musim panas
tinggal separuh daripada hanya empat tahun
sebelumnya, menurut data satelit NASA baru yang
diperolehi oleh The Associated Press.”
Catatan tertinggi 19 bilion ton keping ais
Greenland mencair tahun ini, kira-kira 12%
lebih daripada catatan tertinggi sebelumnya,
dan untuk pertama kalinya sejak akhir Waktu
Panas Pertengahan lebih kurang enam ratus
tahun lalu membuka Laluan Barat Laut kepada
perkapalan.
Tahun
lalu
dua
saintis
mengejutkan semua dengan berkata bahawa
musim panas 2040 mungkin menyaksikan
lenyapnya ais laut sepenuhnya.
Minggu ini, selepas meneliti data barunya
sendiri, saintis iklim NSA Jay Zwally berkata:
“Pada kadar ini, Lautan Artik mungkin hampir
bebas ais pada akhir musim panas 2012, lebih
cepat daripada ramalan-ramalan sebelumnya”.
Page 29
Para saintis sudah tidak pasti lagi akan
kadarnya (itupun kalau mereka pernah pasti
tentang apa-apa). Ini sama ada satu blip atau
peningkatan eksponen dalam kadar tetap
pemanasan
dan
pencairan.
Sejarah
menunjukkan kepada kita bahawa gerakan ini
lebih cepat lagi daripada keadaan tetap yang
difikirkan pakar-pakar iklim ini. Kita tahu
daripada peta-peta purba bahawa Lembah
Antartika Barat bebas ais kurang daripada tiga
ribu tahun lalu (lihat Peta Piri Reis tahun 1513
daripada C.H. Gordon, Before Columbus,
Turnstone Press, 1972, ms 72-73). Kita juga
tahu daripada catatan orang Norse bahawa
pada 982-996, ketika Eric the Red pergi untuk
menduduki Greenland, ia digambarkan
sebagai dua pulau pada musim panas dan
boleh dicucuk tanam, dan begitu juga
nampaknya “Vinland” di Kanada, apabila
anaknya, Leif Eriksen, tiba di situ.
Kadar pemanasan ini disalahkan pada
pembakaran arang batu, minyak dan bahan
bakar fosil lain yang mengeluarkan karbon
dioksida, dan gas-gas rumah hijau lain yang
dianggap bertanggungjawab untuk Pemanasan
Global buatan manusia. Itu mungkin kasus
yang boleh diperdebatkan berkenaan kesankesan manusia ke atas iklim, namun
Pemanasan Global sekarang ialah sebahagian
daripada urutan normal pemanasan yang
dirangsang matahari dan berlaku setiap seribu
tahun, dan berlangsung selama empat atau
lima ratus tahun. Kali ini kita akan mendapat
peningkatan tujuh kaki dan, sebagai hasil
aktiviti manusia, ia akan meningkat lebih
lanjut lagi. Tiada apa-apa yang manusia
lakukan akan menghentikannya meningkat
sekurang-kurangnya tujuh kaki. Ini terjadi
setiap kali keadaan memanas. Bergantung
pada di mana tudung-tudung kutub berada,
peningkatan atau kejatuhan mungkin lebih
besar. Jika teras magnetik Bumi berpindah ke
Siberia dan lembah Antartika naik, kita
mungkin dapati bahawa ia sebenarnya turun
parasnya. Bagaimanapun, itu akan memaksa
penduduk Asia Timur laut ke selatan dan
barat.
Gas-gas rumah hijau bukan sebab Pemanasan
Global. Ia sebahagian argumen yang
dikemukakan dalam paradigma palsu ilmu
Page 30
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
iklim keadaan tetap dalam parameter Agama
Evolusi.
peratus lebih daripada pencairan musim panas
purata tahunan, mengalahkan rekod 2005.
Untuk memahami kesan-kesan Pemanasan
Global sepenuhnya kita perlu memeriksa
rekod geologi benua-benua untuk melihat apa
yang sudah terjadi pada masa lalu. Contohnya,
dalam Waktu-waktu Panas lalu, Australia
sebenarnya telah meningkat jumlah hujan
pedalaman dan paras kelembapannya, yang
mana kedua-duanya memenuhi Tasik Eyre
berabad-abad lamanya dan membentuk hutan
hujan di Moree.
• Jumlah terbanyak ais permukaan hilang
daripada Greenland tahun ini, 12 peratus lebih
daripada tahun terburuk sebelumnya, 2005,
menurut data yang dikeluarkan Universiti
Colorado pada hari Isnin. Ini hampir empat
kali ganda jumlah yang cair hanya 15 tahun
lalu. Ini jumlah air yang boleh meliputi
Washington, D.C., sedalam setengah batu,
para penyelidik menghitung.
Apa yang Alkitab katakan akan terjadi
menjadikan Pemanasan Global sebahagian
daripada satu senario yang jauh lebih ngeri
yang akan kita periksa dengan lebih luas lagi.
2007 sepatutnya bukan tahun yang
mencatatkan rekod, namun ia jauh lebih besar
daripada sangkaan semua. Apa yang khusus
merisaukan ialah tudung Greenland, yang
mempunyai kesan langsung pada paras air laut
dunia. Selama 30 tahun corak pencairannya
berubah-ubah kepada satu tahap tinggi diikuti
oleh beberapa tahun dengan suhu dan tahap
pencairan lebih rendah. 2005 merupakan satu
rekod dan sebab itu 2007 dijangka kurang,
namun ia bukan begitu dan, sebenarnya, jauh
lebih tinggi daripada 2005. Konrad Steffen
daripada
Universiti
Colorado,
yang
mengumpulkan data itu, khuatir bahawa 2008
mungkin lebih tinggi lagi. Sesetengah saintis
NASA lain menganggap keadaan mungkin
kembali normal pada 2008. Bagaimanapun,
Waktu-waktu Panas sebelumnya mencapai
keadaan stabil dalam waktu yang amat singkat
dan tinggal di situ selama kira-kira empat
abad.
Suhu permukaan di Lautan Artik tahun ini
ialah lapan darjah melebihi normal.
Laporan Associated Press menyenaraikan
rekod-rekod yang dicatatkan oleh pencairan
ais Artik 2007 itu seperti berikut:
“• 552 bilion ton ais cair musim panas ini
daripada kepingan ais Greenland, menurut
data satelit awal yang akan dikeluarkan oleh
NASA pada hari Rabu. Pencairan ini 15
• Luas permukaan ais laut musim panas yang
terapung di Lautan Artik pada musim panas
ini hampir 23 peratus di bawah rekod
sebelumnya. Ais laut yang berkurangan ini
sudahpun mempengaruhi hidupan liar, dengan
6,000 walrus naik ke darat di Alaska barat laut
pada bulan Oktober untuk pertama kalinya
dalam catatan sejarah. Satu lagi yang berlaku
pertama kali: Laluan Barat Laut terbuka untuk
pelayaran.
• Masih belum dikeluarkan ialah data NASA
yang menunjukkan sisa ais laut Artik yang
luar biasa nipisnya, satu lagi rekod. Itu
menjadikannya lebih mungkin untuk cair pada
musim-musim panas kemudian. Dengan
menggabungkan kawasan liputan ais laut yang
semakin mengecil dengan kenipisan baru ais
yang tinggal, para saintis menghitung bahawa
isipadu keseluruhan ais ialah separuh daripada
jumlah 2004.
• Lapisan beku (permafros) Alaska semakin
panas, belum cukup untuk cair lagi. Namun
ukuran-ukuran suhu pada kedalaman 66 kaki
dalam tanah beku itu naik hampir empat per
sepuluh darjah dari 2006 ke 2007, menurut
ukuran daripada Universiti Alaska. Walaupun
ini kedengaran tidak penting, “ia amat
signifikan,” kata profesor Universiti Alaska
Vladimir Romanovsky.” (ibid.)
Hakikatnya kita berada dalam Waktu Panas
Global yang mencepat dan ia akan
meningkatkan pencairan serta kenaikan haba
sekurang-kurangnya satu darjah lagi dalam
beberapa tahun berikutnya.
Kawasan ais laut sekarang ini memantulkan
kira-kira 80% daripada haba matahari dari
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]
Bumi. Semakin ia berkurangan, Bumi semakin
panas lagi, dan kitar ini meningkat sekali lagi.
Para saintis yang mengatakan bahawa mereka
dapat menterbalikkan haluan ini tidak
mengerti sejarah perkara ini dan kitar-kitar
semulajadi. Kita baru saja memasuki apa yang
kita akan panggil Waktu Panas Milenium.
Tiada apapun yang akan menahannya daripada
terjadi, walaupun kita menutup setiap enjin
atas planet
ini.
Kita akan hanya
menjadikannya lebih buruk lagi.
Kesudahannya ialah perang-perang untuk
merebut tanah dan air dan sumber. Sesaran
penduduk secara besar-besaran akan terjadi.
Bumi akan berhadapan dengan kekacauan dan
satu rejim kuasa akan dilaksanakan untuk
mengabdikan manusia. Iblis mengerti kitarkitar ini. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia
akan menggunakan ini untuk membinasakan
manusia, namun dia akan gagal kerana Mesias
akan diutus untuk campur tangan. Campur
tangan itu, bagaimanapun, tidak akan
menyelamatkan hamba-hambanya dalam masa
singkat. Iblis dan hamba-hambanya semua
akan diuruskan dalam Kebangkitan Kedua
(lihat naskah-naskah Penghakiman Iblis Setan
[080] dan Kebangkitan Orang Mati [143]).
Page 31
mencepat yang kelihatannya tidak akan
berakhir,” kata Wilfried Haeberli, pengarah
Servis Pemantauan Glasier Dunia (WGMS).
Anggaran yang dibuat, berdasarkan ukuran
ketebalan ais glasier, menunjukkan kehilangan
purata kira-kira 1.5 meter pada 2006,
meningkat daripada hanya lebih sedikit
daripada setengah meter pada 2005. UNEP
berkata bahawa ini ialah penipisan terpantas
sejak pemantauan bermula.
Sejak 1980, glasier-glasier telah menipis
sebanyak kira-kira 11.5 meter dalam satu
pengunduran yang Panel Iklim PBB salahkan
terutamanya pada penggunaan bahan bakar
fosil oleh manusia.
Pencairan ini boleh mengganggu apa saja dari
pertanian dan penghasilan kuasa ke sukan
musim sejuk, dan juga boleh menaikkan paras
laut dunia.
‘Kenari-kenari’ iklim
Ketua UNEP, Achim Steiner berkata: “Banyak
kenari muncul dalam lombong arang
perubahan iklim. Glasier-glasier mungkin
antaranya yang membuat paling banyak
bising.”
Kemaskini Mac 2008
Pencairan glasier-glasier
tahap tertinggi:
Mac 16, 2008
Sumber: ABC
dunia
mencapai
Pencairan glasier-glasier dunia telah mencepat
kepada satu rekod baru, dengan beberapa
kehilangan terbesar dalam Eropah – di Alps,
Pyrenees dan kawasan Nordic – suatu tanda
perubahan iklim yang merisaukan, kata
Program Alam Sekitar UN (UNEP).
“Data daripada hampir 30 glasier rujukan
dalam
sembilan
banjaran
gunung
menunjukkan bahawa antara tahun 2004-2005
dan 2005-2006, kadar purata pencairan dan
penipisan telah meningkat lebih dua kali
ganda,” katanya.
“Angka-angka terkini ini ialah sebahagian
daripada apa yang dilihat sebagai trend
Daripada hampir 30 glasier rujukan hanya satu
saja yang menebal pada 2006 berbanding
2005.
Ada glasier yang kurang menyusut pada 2006
daripada 2005.
Mr Steiner berkata bahawa Kerajaan-kerajaan
telah bersetuju untuk mengolah selewatlewatnya akhir 2009 satu perjanjian baru
untuk menggantikan Protokol Kyoto PBB,
yang mengikat negara-negara maju kecuali
Amerika
Syarikat
untuk
menyekat
pengeluaran gas-gas rumah hijau.
- Reuters
http://www.bigpond.com/news/world/content/
20080316/2190744.asp
Demikianlah kita terikat kepada khayalan
bahawa gas-gas rumah hijau inilah yang
Page 32
menyebabkan pemanasan global dan bukan
kitar solar milenium.
Pemanasan Global dan Nubuatan Alkitab [218]

Download