PEL 10

advertisement
Lección 10 para el 3 de septiembre de 2016
Bacaan Alkitab:
Kejadian 15:6,
Bilangan 14:11,
1 Korintus 3:1–9,
Daniel 6:1–3,
Nehemia 2:1–9,
Ulangan 4:1–9,
Kisah 2:42–47.
Lección 10 para el 3 de septiembre de 2016
Ayat Hafalan: “Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar
dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadaNya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari
penyakit mereka” (Lukas 5:15).
Lección 10 para el 3 de septiembre de 2016
Mari kita berdoa: “Bapa Sorgawi, saat ini
kami mahu belajar Pelajaran Sekolah
Sabat. Kiranya Roh Kudus mu menguasi
kami. Dalam Nama Yesus Kristus kami
berdoa.
Sidang penonton, Mazmur berkata:“Orang yang mengenal
nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kautinggalkan
orang yang mencari Engkau, ya TUHAN.”(Mazmur 9:11)
Setelah melakukan kebaikan terhadap mereka
dengan menunjukkan empati dan memenuhi
keperluan mereka maka Yesus memenangi
Keyakinan mereka.
Mereka merasa yakin kepadaNya mereka melihat
satu komitmen yang kukuh dan teguh dariNya.
Istilah “yakin” (percaya) berkait rapat dengan
percaya dan memiliki iman.
Mendapat keyakinan dari orang bermakna
bahawa kita haruslah boleh dipercayai, iaitu,
orang yang boleh dipercayai, yang boleh
memberikan jaminan penuh dan
kebertanggungjawapan.
“Janganlah percaya kepada para bangsawan,
kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan
keselamataN” (Mazmur 146:3)
Dalam Alkitab, percaya (yakin) dikaitkan kepada Tuhan
itu sendiri. Dia sahaja yang kita boleh dapat keyakinan
sepenuh.
Namun demikian, apabila berbicara mengenai
keyakinan manusia, ia hampir selalunya dalam segi
negatif (Mikha 7: 5).
Dengan melihat kepada teladan Israel dan gereja
Kristian itu sendiri, kita boleh memahami bahawa kita
juga tidak terlalu boleh dipercayai. Manusia itu terlalu
tidak sempurna, terlalu berdosa Man is too imperfect,
too sinful (1 Kor. 5:1).
Bagaimanakah kita boleh menjadi
orang yang boleh dipercayai?
Ketika dalam program pelayan
masyarakat orang mula percaya
kepada kita, maka kita harus
menunjukkan mereka kepada
Yesus, satu-satuNya yang anda
boleh merasa yakin.
”Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar.”
(Amsal 22:1)
Dalam Alkitab kita mempunyai beberapa contoh mengenai orang yang ada kaitan dengan pemimpin kafir.
Yusuf
Allah " menganugerahkan
kepadanya kasih karunia dan
hikmat, ketika ia menghadap
Firaun, raja Mesir. Firaun
mengangkatnya menjadi
kuasa atas tanah Mesir dan
atas seluruh istananya" (Kis
7:10).
Daniel
“ Maka Daniel ini melebihi
para pejabat tinggi dan para
wakil raja itu, karena ia
mempunyai roh yang luar
biasa; dan raja bermaksud
untuk menempatkannya atas
seluruh kerajaannya.” (Daniel
6:4).
Esdras
“ Ia adalah seorang ahli
kitab, mahir dalam Taurat
Musa yang diberikan TUHAN,
Allah Israel. Dan raja
memberi dia segala yang
diingininya, oleh karena
tangan TUHAN, Allahnya,
melindungi dia” (Ezra 7:6).
Untuk mendapat restu dari para pemimpin memerlukan “modal sosial” dan atas
sikap ini lah mereka boleh memberikan pertolongan besar kepada masyarakat.
“Berkatalah aku kepada raja: "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku suratsurat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka
memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf,
pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok
pada pintu-pintu gerbang di benteng Bait Suci, untuk tembok kota dan untuk rumah
yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku
yang murah melindungi aku.” (Nehemías 2:7-8)
Sebuah gereja kecil tidak boleh
membuat pekerjaan besar bagi
masyarakat dengan sumber kewangan
yang terhad.
Di sini "modal sosial" itu diperlukan
ketika berhubung dengan pemimpin
sekular.
Apabila berbicara mengenai keperluan masyarakat, sila
dapatkan maklumat mengenainya dari mereka dan bertindak
dengan sewajarnya, mereka boleh menyediakan cara yang
lengkap dalam menjalankan kerja sosial untuk masyarakat.
Walau bagaimanapun, sentiasa terdapat had yang kita
wujudkan dalam hubungan ini. Gereja ini tidak boleh
berkompromi dengan prinsip mereka.
“Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan
akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan
ini akan berkata: Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan
berakal budi” (Ulangan 4:6)
Gereja Advent memiliki kebenaran Alkitab untuk
dikongsikan dengan dunia. Malangnya, manusia tidak
berminat untuk mendengar perkhabaran ini.
Pada hari-hari terakhir ini, Tuhan telah meyediakan
prasarana berkesan bagi gereja untuk memenangi
keyakinan manusia. Manusia telah dilahirkan dengan satu
keinginan untuk mengenali lebih banyak mengenai
kebenaran yang ada pada kita. Ini adalah mesej kesihatan
yang berupa tangan kanan kepada mesej keselamatan.
Apakah berlaku jika gereja setempat
kita tiba-tiba hilang? Adakah
masyarakat setempat akan menyedari
kehadirannya? Adakah kita bersikap
berguna, sebagai sebuah gereja,
terhadap orang yang di sekeliling kita?
Kesimpulan: Walaupun kita tidak dapat
memenangi keyakinan melalui usaha
kita sendiri sahaja,… kita mesti
memainkan peranan kita melalui sikap
beramah-mesra, menunjukkan simpati
dan melayani keperluan orang yang
serba kekurangan – serta melakukan
perkara yang lahir dari sikap kasih
sayang serta belas kasihan .. Bukan
kerana kita diwajibkan.
Sidang Penonton, kita akan bertemu
kembali di rancangan akan datang.
Mari kita berdoa..”Bapa kami kiranya
pelajaran ini memberikan kekuatan
pada kami. Dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa. Amen.
Download