Uploaded by User64911

LEMBAR PENILAIAN

advertisement
LEMBAR PENILAIAN
KEMAMPUAN MELAKUKAN PENGAMATAN
Aspek penilaian
NO
Nama
Peserta
Didik
Sesuai sasaran
pengamatan
Apa
adanya/jujur
Kesesuaian alat
bantu
pengamatan
Jumlah
skor
3
3
3
12
1
2
dst
I SESUAI SARAN PENGAMATAN
3. Sasaran pengamatan sesuai data yang diminta
2. Ada sasaran pengamatan yang tidak sesuai
1. Sasaran pengamatan salah
II JUJUR
3. Menuliskan data sesuai hasi pengamatan
2. Sebagai data bukan merupakan hasil pengamatan
1. Semua data diambil bukan dari pengamatan
III. KESESUAIAN AAT BANTU PENGAMATAN
3. Alat pengamatan sesuai dengan obyek
2. Alat pengamatan ada yang tidak sesuiai
1. Alat pengamatan tidak sesuai
Download