Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia

advertisement
Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia
Materi :
• Kerajaan Kutai
• Kerajaan Tarumanegara
• Kerajaan Sriwijaya
NAMA KELOMPOK :
-AYU AZHARI
-ANNE KURNIA SARI
-DWI FATMAWATI
-FARADILLA W.R
-RESINTA PUSPA DIANA
-WINDA RANIYAH
-WITRI NUR PRATIWI
Kelas XI Sos 4
Kerajaan Kutai

Kerajaan kutai adalah kerajaan
tertua di Indonesia. Kerajaan ini
terletak ditepi sungai Mahakam di
Muarakaman, Kalimantan Timur,
dekat kota Tenggarong.
Diperkirakan muncul pada abad 4
M atau lebih dari 400 M. Letak
geografis Kerajaan Kutai yang
berada menjorok ke daerah
pedalaman, menyebabkan Kutai
menjadi tempat yang menarik
sebagai persinggahan bagi para
pedagang dari Cina dan India. Hal
inilah yang menyebabkan pengaruh
Hindu masuk ke Kutai, serta
membuat kegiatan perdagangan
menjadi bagian dari kehidupan
masyarakat Kutai.
a. Kehidupan Politik

Dalam kehidupan politik seperti yang dijelaskan dalam yupa bahwa raja terbesar Kutai adalah
Mulawarman, putra Aswawarman dan Aswawarman adalah putra Kudungga. Dalam yupa juga
dijelaskan bahwa Aswawarman disebut sebagai Dewa Ansuman/Dewa Matahari dan dipandang
sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga raja. Hal ini berarti Asmawarman sudah menganut
agama Hindu dan dipandang sebagai pendiri keluarga atau dinasti dalam agama Hindu.
Berikut adalah raja raja yang pernah berkuasa di Kutai, diantaranya :
Raja Kudungga
Adalah raja pertama yang bekuasa di Kerajaan Kutai. Tetapi dilihat dari namanya, para ahli
berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Kudungga agama indu baru masuk ke wilayah
Indonesia. Kedudukan Raja Kudungga pada awalanya adalaha Kepala Suku.
 Raja Aswawarman
Pendiri dinasti Kutai shingga diberi gelar Wangsakerta, yang berarti pembentuk keluarga.
Aswawarman memiliki 3 orang putra dan salah satunya adalah Mulawarman.
 Raja Mulawarman
Merupakan raja terbesar di Kutai. Di masa pemerintahannya dia merupakan raja yang mampu
membawa Kutai mencapai msa jayanya. Dalam prasasti Yupa pun disebutkan bahwa pada masa
pemerintahan Mulawarman, Kutai dalam masa keemasaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi
hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur.

b. Kehidupan Sosial

Dalam kehidupan sosial terjalin hubungan yang
harmonis/erat antara Raja Mulawarman dengan kaum
Brahmana, seperti yang dijelaskan dalam yupa, bahwa raja
Mulawarman memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada
kaum Brahmana di dalam tanah yang suci
bernama Waprakeswara. Isitlah Waprakeswara tempat suci
untuk memuja Dewa Siwa.
c. Kehidupan Ekonomi

Kehidupan ekonomi di Kutai, tidak diketahui secara pasti,
kecuali disebutkan dalam salah satu prasasti bahwa Raja
Mulawarman telah mengadakan upacara korban emas dan
tidak menghadiahkan sebanyak 20.000 ekor sapi untuk
golongan Brahmana. Apabila sapi tersebut didatangkan dari
tempat lain, bisa disimpulkan bahwa kerajaan Kutai telah
melakukan kegiatan dagang.
d. Kehidupan Budaya

Dalam kehidupan budaya dapat dikatakan kerajaan
Kutai sudah maju. Hal ini dibuktikan melalui
upacara penghinduan (pemberkatan memeluk
agama Hindu) yang disebut Vratyastoma.
e. Peninggalan Kerajaan Kutai
Bukti sejarah tentang kerajaan Kutai adalah ditemukannya
tujuh prasasti yang berbentuk yupa(tiang batu) tulisan yupa
itu menggunakan huruf pallawa dan bahasa sansekerta.
Informasi yang ada diperoleh dari Yupa / prasasti dalam
upacara pengorbanan yang berasal dari abad ke-4. Ada tujuh
buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam
menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai.
 Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu
peringatan yang dibuat oleh para brahman atas
kedermawanan raja Mula warman. Dalam agama hindu sapi
tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat islam.
Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang
memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman.
Namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya
menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum brahmana.


Dapat diketahui bahwa menurut Buku Sejarah Nasional
Indonesia II: Zaman Kuno yang ditulis oleh Marwati
Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto yang
diterbitkan oleh Balai Pustaka halaman 36, transliterasi
prasasti diatas adalah sebagai berikut:
“śrīmatah śrī-narendrasya; kuṇḍuṅgasya mahātmanaḥ;
putro śvavarmmo vikhyātah; vaṅśakarttā yathāṅśumān;
tasya putrā mahātmānaḥ; trayas traya ivāgnayaḥ; teṣān
trayāṇām pravaraḥ; tapo-baladamānvitaḥ; śrī mūlavarmmārājendro;
yaṣṭvā bahusuvarṇnakam; tasya yajñasya yūpo ‘yam;
dvijendrais samprakalpitaḥ.”
Artinya:
“Sang Mahārāja Kundungga, yang amat mulia, mempunyai
putra yang mashur, Sang Aśwawarmman namanya, yang
seperti Angśuman (dewa Matahari) menumbuhkan
keluarga yang sangat mulia. Sang Aśwawarmman
mempunyai putra tiga, seperti api (yang suci). Yang
terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mūlawarmman,
raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang
Mūlawarmman telah mengadakan kenduri (selamatan yang
dinamakan) emas-amat-banyak. Untuk peringatan kenduri
(selamatan) itulah tugu batu ini didirikan oleh para
brahmana.”

Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang
bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam
peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa.
Kerajaan Tarumanegara

Kerajaan Tarumanegara atau taruma adalah sebuah kerajaan yang
pernah berkuasa di wilayah pulau Jawa bagian barat pada abad ke4 sampai abad ke-7. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh raja
Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358M, yang kemudian
digantikan oleh putranya, Dharmayawarman (382-395). Kerajaan
Tarumanegara bercorak Hindu. Letak Kerajaan ini dulunya di sungai
Cisadane sebelah barat & sungai Citarum sebelah timur.
A.


KEHIDUPAN POLITIK
Raja-Raja Yang Pernah Berkuasa :
1.
Jayasingawarman (358-382)
2.
Dharmayawarman (382-395)
3.
Purnawarman (395-434)
4.
Wisnuwarman (434-455)
5.
Indrawarman (455-515)
6.
Candrawarman (515-535)
7.
Suryawarman (535-561)
8.
Kertawarman (561-628)
9.
Sudhawarman (628-639)
10. Hariwangsawarman (639-640)
11. Nagajayawarman (640-666)
12. Linggawarman (666-669)
Namun hanya pada masa pemerintahan Purnawarman saja Tarumanegara
mencapai masa kejayaannya. Raja yang pernah berkuasa dan sangat
terkenal dalam catatan sejarah adalah Purnawarman. Pada tahun 417 ia
memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga(Kali Bekasi)
sepanjang 6112 tombak (sekitar 11 km). Selesai penggalian, sang prabu
mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada
kaum brahmana. Penggalian saluran air ini sangat besar artinya, karena
merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan
sawah-sawah pertanian rakyat. Hasil pertanian tersebut memajukan
perekonomian.
b. Kehidupan Sosial
Kehidupan gotong royong dalam kehidupan
masyarakat Tarumanegara berkembang dengan
baik. Hal ini terlihat dengan adanya penggalian
saluran Gomati. Sebagian masyarakat beragama
Hindu dan Buddha, sedangkan sebagian
masyarakat yang lainya masih menganut agama
asli.
c. Kehidupan Ekonomi
Pembangunan sebuah terusan oleh Raja
Purnawarman ini mempunyai arti ekonomis yang
besar bagi masyarakat, karena dapat digunakan
sebagai sarana untuk mencegah banjir serta
sarana lalu lintas pelayaran antar daerah di
Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar.
Akibatnya perekonomian sudah berjalan teratur.
Runtuhnya kerajaan Tarumanegara bermula dari
kepercayaan yang diberikan oleh sang raja kepada
pemerintah daerah di bawah raja, untuk mimimpin
wilayahnya sendiri. Lalu, kebiasaan memberikan
warisan wilayah atau daerah kepada putra dan
putri mahkota, yang lantas membuat kerajaan
baru diwilayahnya tersebut. Hal itu membuat
kekuasaan raja menjadi lemah dan gampang
diserang musuh. Tahun 669 M, raja Linggawarman
yang menjadi raja terakhir, meyerahkan kekuasaan
kepada menantunya yang berasal dari kerajaan
Sriwijaya. Lantas, berakhirlah pemerintah dalam
nama Tarumanegara berganti menjadi kerajaan
Sunda.
d. Peninggalan
 Terdapat tujuh Prasasti yang menjadi peninggalan Kerajaan Tarumangara, antara lain :
1. Prasasti Ciaruteun
: Prasasti Ciaruteun atau prasasti Ciampea ditemukan ditepi sungai Ciarunteun,
dekat muara sungai Cisadane Bogor prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang
terdiri dari 4 baris disusun ke dalam bentuk Sloka dengan metrum Anustubh. Di samping itu terdapat lukisan
semacam laba-laba serta sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Gambar telapak kaki pada prasasti
Ciarunteun mempunyai 2 arti yaitu:
Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tersebut (tempat ditemukannya prasasti
tersebut).
Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi seseorang (biasanya penguasa) sekaligus
penghormatan sebagai dewa. Hal ini berarti menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan dewa Wisnu
maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat.
2. Prasasti Jambu
: Prasasti Jambu atau prasasti Pasir Koleangkak, ditemukan di bukit. Koleangkak di
perkebunan jambu, sekitar 30 km sebelah barat Bogor, prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf
Pallawa serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan raja Mulawarman.
3. Prasasti Kebon kopi
: Prasasti Kebonkopi ditemukan di kampung Muara Hilir kecamatan Cibungbulang
Bogor .Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah, yang disamakan dengan tapak kaki
gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan dewa Wisnu.
4. Prasasti Muara Cianten : Prasasti Muara Cianten, ditemukan di Bogor, tertulis dalam aksara ikal yang belum
dapat dibaca. Di samping tulisan terdapat lukisan telapak kaki.
5. Prasasti Pasir awi: Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Leuwilia, Prasasti Pasir Awi berpahatkan gambar
dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan (bukan aksara) juga berpahatkan gambar sepasang
telapak kaki.
6. Prasasti Cidanghiyang : Prasasti Cidanghiyang atau prasasti Lebak, ditemukan di kampung lebak di tepi
sungai Cidanghiang, kecamatan Munjul kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947
dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti tersebut
mengagungkan keberanian raja Purnawarman.
7. Prasasti Tugu
: Prasasti Tuguditemukan di daerah Tugu, kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Prasasti
ini dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang meling kar dan isinya paling panjang dibanding dengan prasasti
Tarumanegara yang lain, sehingga ada beberapa hal yang dapat diketahui dari prasasti tersebut.
Kerajaan Sriwijaya

Dimulai pada abad ke-7 dimana Dapunta Hyang mendirikan kerajaan
ini. Terletak di wilayah Sumatera bagian selatan, Pusat
pemerintahannya kemungkinan besar di sekitar `Palembang, Sumatera,
meskipun ada pendapat lain yangmenyebutkan Ligor di Semenanjung
Malaya sebagai pusatnya.
a. Kehidupan Politik

Menurut sejarah Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan
yang megah dan jaya dimasa lampau. Raja raja yang
pernah memerintah adalah :
1. Dapunta Hyang Srijayanegara
2. Dharmasetu
3. Balaputradewa
4. Cudamani Warmadewa
5. Sanggrama Wijaya Tunggawarman

Kerajaan Sriwijaya ternyata menjalankan Politik Ekspansif (
perluasan kekuasaan). Pada abad ke-9 Raja
Balaputradewa dapat memperluas wilayah Sriwijaya.
Wilayah itu meliputi Sumatra, Jawa Barat, Kalimantan
Barat, Bangka,Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand
Selatan.
b. Kehidupan Ekonomi
Menurut catatan asing, Bumi Sriwijaya menghasilkan
bumibeberapa diantaranya, yaitu cengkeh, kapulaga, pala,
lada,pinang, kayu gaharu, kayu cendana, kapur
barus,gading,timah, emas, perak, kayu hitam, kayu sapan,
rempah-rempah dan penyu. Barang-barang tersebut dijual atau
dibarter dengan kain katun, sutera dan porselen melalui relasi
dagangnya dengan Cina, India, Arab dan Madagaskar. Di dunia
perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalurperdagangan
antara India dan Tiongkok, yakni denganpenguasaan atas selat
Malaka dan selat Sunda. Kekayaan yang melimpah ini telah
memungkinkan Sriwijayamembeli kesetiaan dari vassalvassalnya di seluruh Asia Tenggara.
c. Keadaan Masyarakat
Karena kerajaan sriwijaya dipengaruhi oleh agama budhamaka
kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaranya selain
itumasyarakat juga menjali hubungan dengan kerajaan lain.
Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya ialah aliran
Mahayana dengan salah satu tokohnya yang terkenal ialah
Dharmakirti.
e. Peninggalan
Candi Muara Takus : di Riau, dengan asumsi
petunjuk arah perjalanan dalam catatan I Tsing, serta
hal ini dapat juga dikaitkan dengan berita tentang
pembangunan candi yang dipersembahkan oleh raja
Sriwijaya (Se li chu la wu ni fu ma tian hwa atau Sri
Cudamaniwarmadewa) tahun 1003 kepada kaisar
Cina yang dinamakan cheng tien wan shou (Candi
Bungsu, salah satu bagian dari candi yang terletak di
Muara Takus). Namun yang pasti pada masa
penaklukan oleh Rajendra Chola I, berdasarkan
prasasti Tanjore, Sriwijaya telah beribukota di
Kadaram (Kedah sekarang).
Thanks For Your
Attention!!!
Download