The law of love (hukum kasih)

advertisement
Kebaktian Minggu, 30 Juni 2013
GKDI Jambi
10:00 – selesai
Roma 13:8-10
Hutang Kasih
“Orang fasik meminjam dan tidak
membayar kembali, tetapi orang benar
adalah pengasih dan pemurah.” – Mzm
37:21
 “Berilah kepada orang yang meminta
kepadamu dan janganlah menolak
orang yang mau meminjam dari
padamu.” – Mat 5:42

“tiap hari ia menaruh belas kasihan dan
memberi pinjaman, dan anak cucunya
menjadi berkat.” – Mzm 37:26
 “Mujur orang yang menaruh belas kasihan
dan yang memberi pinjaman, yang
melakukan urusannya dengan
sewajarnya.” – Mzm 112:5
 “tetapi engkau harus membuka tangan
lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman
kepadanya dengan limpahnya, cukup
untuk keperluannya, seberapa ia perlukan.”
– Ul 15:8

“Apabila engkau meminjamkan sesuatu
kepada sesamamu, janganlah engkau
masuk ke rumahnya untuk mengambil
gadai dari padanya.” – Ul 24:10
 “Apabila TUHAN, Allahmu, memberkati
engkau, seperti yang dijanjikan-Nya
kepadamu, maka engkau akan memberi
pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi
engkau sendiri tidak akan meminta
pinjaman; engkau akan menguasai banyak
bangsa, tetapi mereka tidak akan
menguasai engkau.” – Ul 15:6

Dua Konteks…
Kemiskinan… Jangan mengharap
kembali. Jangan membungakan.
 Bisnis… Boleh membungakan, tetapi,
jangan terlalu tinggi (mencekik).

Hubungan antara Hukum dan
Kasih

“Karena firman: jangan berzinah, jangan
membunuh, jangan mencuri, jangan
mengingini dan firman lain manapun
juga, sudah tersimpul dalam firman ini,
yaitu: Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri!” – Roma 13:9
Klarifikasi Yesus…
Matius 5:17-48
 Contoh… “Kamu telah mendengar
firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku
berkata kepadamu; Setiap orang yang
memandang perempuan serta
menginginkannya, sudah berzinah
dengan dia di dalam hatinya.” – Mat
5:28

Hukum Kasih

“Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan
diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian,
kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap
semuanya itu kuperingatkan kamu--seperti yang telah
kubuat dahulu--bahwa barangsiapa melakukan hal-hal
yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam
Kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak ada
hukum yang menentang hal-hal itu. Barangsiapa menjadi
milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan
segala hawa nafsu dan keinginannya” – Gal 5:19-24
Artinya…
Kasih adalah lawan kata dari Dosa
 Kasih adalah yang pertama… lebih dulu
dari yang lain. Tanpa kasih tidak ada
sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemahlembutan, penguasaan diri.
 Kasih adalah tanda milik Kristus,
pertobatan, dan pembenaran
(justification).

www.beritakanfirman.com
Download