konsep penguasaan

advertisement
KONSEP PENGUASAAN
DALAM KEHIDUPAN
DAKWAH DAN PENDAKWH
MAKSUD ISTIAB
Kemampuan peribadi, kelayakan
akhlakiyah dan sifat imaniyah yang
membantu da`ie menarik mad`u
KEMAMPUAN PENGUASAAN
TAK SAMA
• SEPERTI BEKAS, TAK SAMA MENAMPUNG SESUATU.
• RASULULLAH GAMBARKANNYA
DENGAN KEMAMPUAN TAK SAMA
MENERIMA ILMU
• KETIDAKSAMAAN IQ DAN EQ
MESTI CAPAI TAHAP
PENGUASAAN MINIMUM
• DA`IE MESTI CAPAI TAHAP
PENGUASAAN MINIMUM
• TANPA TAHAP MINIMUM:
– DIA BUKAN PEKERJA DAKWAH
– TIDAK PRODUKTIF
– NATIJAHKAN NEGATIF KEPADA
DAKWAH DAN HARAKAH
PENGUASAAN
DAN KEJAYAAN DAKWAH
• PENGUASAAN DAKWAH TINGGI
KEJAYAAN DAKWAH TINGGI, BEGITULAH
SEBALIKNYA
• RAMAI AHLI MAMPU MENGUASAI,
JAMAAH AKAN CAPAI MATLAMAT
• TIDAK RAMAI AHLI MENGUASAI JAMAAH
AKAN GAGAL
• INILAH SUNNAH ILAHI
PENGUASAAN LUARAN
DAN DALAMAN
• PENGUASAAN LUARAN
– PENGUASAAN KEATAS MAD`U
SEBELUM PERINGKAT INTIMA’ TANZIMI
• PENGUASAAN DALAMAN
– PENGUASAAN KEATAS MEREKA YANG
TELAH INTIMA’ DAN WALA’ TANZIMI
HUBUNGAN PENGUASAAN
LUARAN DAN DALAMAN
•
•
•
•
SALING PERLU MEMERLU DAN MENYEMPURNA
KEDUANYA AMAT DIPERLUKAN
PERLU SEIMBANG
SAMA SEPERTI SEBUAH KILANG:
– Luaran: menjana bahan dan pemasaran
– Dalaman hasilkan produk dan jaminan kualiti
• DALAM AMAL DAKWAH:
– Luaran: tajmi`e dan pemilihan anasir solihah
– Dalaman: takwin du`at
PENGUASAAN LUARAN
• Menarik awam kedalam dakwah, meyakinkan, meransang berjihad perjuangkan
dakwah satu kerja berat.
• Memerlukan kemampuan peribadi dan sifatsifat tertentu.
• Sikit banyak sifat ini menentukan
kemampuan memiliki penguasaan luaran.
SEMBILAN
SIFAT PENTING
•
•
•
•
•
•
•
•
MEMAHAMI AGAMA ISLAM
QUDWAH HASANAH
SABAR
LEMAHLEMBUT
MEMPERMUDAHKAN
TAWADUK, CERIA, MANIS MUKA
PEMURAH
BERI KHIDMAT
MEMAHAMI
AJRAN AGAMA ISLAM
• PERLU MEMAHAMI KADAR YANG
MUNASABAH AJARAN ISLAM
MENGENAI HALAHL, HARAM, FARDU
AIN, KIFAYAH, SUNAT, PERSOALAN
AQIDAH, TASAWUR ISLAM DLL
• MENAMBAH PENGETAHUAN LAIN
SEBAGAI KETRAMPILAN DIRI
MEMAHAMI AJARAN ISLAM
PENTING KERANA
• TIDAK FAHAM ISLAM DAN HUKUMNYA TIDAK AK MAMPU
SAMPAIKAN ISLAM DENGAN SEMPURNA
• AMAL DAKWAH MENGAJAK KEPADA ISLAM DAHULU
SEBELUM MENGAJAK KEPADA JAMAAH
• MEMAHAMI ISLAM MEMAMPUKAN DA`IE BERCAKAP
SEJAJAR KEMAMPUAN AKAL MANUSIA
• PROSES MEYAKINKAN DAN MENARIK MANUSIA KEDALAM
DAKWAH MEMERLUKAN ILMU DAN SKILL KEMAHIRAN
• MENYERAP KEDALAM AKAL MANUSIA LEBIH SUKAR DARI
MENYERAP KEDALAM KUBU MUSUH
QUDWAH HASANAH
• UNTUK MAMPU MENARIK MANUSIA DA`IE MESTI
JADI QUDWAH
• DA`IE MENGAJAK MANUSIA LAKUKAN APA YANG
TELAH DIA LAKUKAN DAN TEGAH APA YANG
TELAH DIA TINGGALKAN
• BAHASA BUAT LEBIH MUDAH DIFAHAMI DARI
BAHASA CAKAP
• CAKAP TAK SEPERTI BUAT BALA KEPADA
DAKWAH
• BANYAK NAS QURAAN & HADIS BERKAITAN
SABAR
• Menarik & menguasai manusia kerja sukar kerana
manusia berbagai
• Kepentingan manusia juga berbagai
• Hidayah tidak berlaku sekaligus
• Da`ie hidup untuk orang lain, perlu sabar
• Kerja dakwah tiada upah, malah berkorban segala
• Beberapa contoh ( sila baca buku )
• Banyak nas Quraan & Hadis berkaitan
LEMAH LEMBUT DAN
BELAS KASIHAN
• Menguasai manusia perlu berlembut, manusia
benci keras dan kasar
• Da`ie bukan kemuka teori, tetapi terjemahkan
dengan perbuatan
• Da`ie bukan hanya berbicara dengn akal manusia,
tetapi juga denga emosi mereka
• Da`ie tidak konfrant, tetapi jadi teman
• Banyak nas Quraan & Hadis berkaitan
MEMUDAHKAN BUKAN
MENYUSAHKAN
• Cara ini memudahkan da`ie sesuaikan diri dengan
strata mad`u
• Kemampuan manusia memikul kewajipan tak
sama, ada yang mampu berat ada yang tidak
• Kaedah nassiyah: ‫يَ ِّس ُروا وال تُعَ ِّس ُروا‬
• Dakwah dibala da`ie yang memberat-beratkan
• Lemah-lembut da`ie mudah buka hati mad`u
• Banyak nas Quraan & Hadis berkaitan
TAWADUK
DAN MERENDAH DIRI
• JADIKAN DA`IE DISUKAI DAN BERKESAN
• TAKBUR ( MENINGGI DIRI ) JADI
PENGHALANG, JADIKAN DA`IE TERPENCIL
• BANYAK TANDA-TANDA TAKBUR
• DA`IE TAWADUK
– BERGAUL SEMUA ORANG
– BERI KHIDMAT, BUKAN MINTA KHIDMAT
• BANYAK HADIS-HADIS BERKAITAN
ANTARA TANDA-TANDA
SIFAT TAKBUR
• Bergaul dengan orang kaya, bukan orang
miskn
• Pentingkan pakaian mahal-mahal
• Enggan kerja dakwah dalam masyarakat
bawahan, bilangan sedikit
• Memilih bahasa yang tinggi, berbunga
• Kaget dengan kelebihan diri
PEMURAH
DAN MUDAH INFAQ
• Mudahkan da`ie menarik dan menguasai mad`u
• Mudah beri tanda pemurah, sukar beri tanda
bakhil
• Banyak masalah perlu selesaikan dengan wang,
jika bakhil lepas peluang
• Dalam kerja dakwah semua milik da`ie jadi murah
• Pelaksanaan kewajipan dan amalan istimewa
dalam islam perlukan pengorbanan harta
• Banyak contoh dan Hadis berkaitan
BERI KHIDMAT KEPADA
ORANG LAIN
• Membolehkan dakwah masuki masyarakat
• Dakwah bukan setakat kemukakan teori,
da`ie bukan DJ. Dakwah & da`ie mesti
bawa anjakan, perlu pikul masalah awam
• Masalah dipikul mad`u banyak halang
penerimaan dakwah
• Harta da`ie tidak cukup untuk selesai
semua, tapi bukan tak boleh tolong semua
Sambung …….
• Iman sepatutnya mendorong da`ie sayang
pada orang lain => perlu bantu
• Pelaksanaan ukhuwah perlukan hulur
bantuan dan ambil berat
• Da`ie sebenar sentiasa fikir maslahat
masyarakat, bukan maslahat diri, dia perlu
sentiasa berhubung dengan mereka
Sambung…….
• Dakwah yang berjaya sentiasa terlibat dengan
maslahat dan masalah masyarakat
• Masalah manusia berbagai, peribadi, masyarakat,
besar, kecil dll
• Fikrah yang tidak diterjemahkan akan tinggal
sebagai teori
• Dakwah mandul jika setakat beri fikrah, cakap,
tulus, tetapi tidak beri khidmat amali
• Banyak Hadis ransang tunaikan keperluan orang
PENGUASAAN DALAMAN
ORGANISASI
• MAKSUD: KEUPAYAAN DAN KELAYAKAN
KEPIMPINAN DAN AHLI MENGUASAI DALAMAN
ORGANISASI
• JIKA ISTI`AB KHARIJI TARIK ORANG KEDALAM
ISLAM DAN DAKWAH, ( TAJMI` E) ISTIAB DAKHILI
BIJAK MANFAATKAN MEREKA UNTUK DAKWAH
DAN GERAKAN. ( TAKWIN )
• BANDINGAN: SEBUAH KILANG, ISTIAB KHARIJI
CARI BAHAN, ISTIAB DAKHILI JADIKAN BAHAN
PRODUK BERKUALITI SESUAI KEHENDAK
PELANGGAN
PROSES PENGUASAAN
DALAMAN DUA PERINGKAT
• PENGUASAAN AQIDAH (FIKRAH) DAN
TARBIYAH: BINA KUALITI DENGAN:
– BETULKAN YANG NEGATIF SEMUA BIDANG
– BETULKAN SYUBHAT
– TAMBAH KEPERLUAN, JANA POTENSI
• PENGUASAAN HARAKAH ( ORGANISASI):
– ISTIAB JAMAAH KEATAS AHLI DAN
PENYOKONG
– ISTIAB JAMAAH DAN AHLI KEATAS MANHAJ,
DASAR, STRATEGI & DAKWAH
PENGUASAAN FIKRI
DAN TARBAWI
• TAHAP MEMBENTUK KUALITI AHLI:
–
–
–
–
PERBETUL AKDIAH & SALAH FAHAM
RAWAT PENYAKIT
TAMBAH KEPERLUAN
JANA BAKAT & POTENSI
• FASA PALING PENTING, SAMA
SEPERTI TAPAK ASAS BINAAN
KESAN ABAIKAN ISTIAB FIKRI
DAN TARBAWI
•
•
•
•
PRODUK TAK CUKUP MATANG
PRODUK TIDAK BERKUALITI
PRODUK TIDAK TERUJI
RAWATAN TIDAK SEMPURNA, AKAN
KESANI SAF DAKWAH
• MEMANG KEMAMPUAN DAN ILTIZAM TAK
SAMA,TAPI SEMUA ADA BAKAT, POTENSI
DAN SIFAT KEPERIBADIAN TERSENDIRI
KRITIRIA PENGUASAAN
TARBAWI
• Kuat, teguh, berasaskan syariat, halal haram dan
iltizam dengannya.
• Tidak terbatas pada satu fasa sahaja, berterusan
• Ambil kira perubahan dalam kehidupan individu,
yang tabi`ie dan luar tabi`ie, tidak sama untuk
semua, remaja tak sama dewasa
• Mencakup bidang fikri, ruhi dan jasadi
• Dinilai dengan neraca syarak, rukhsah dan azimah,
bukan dipengaruhi suasana atau peribadi
TANGGUNGJAWAB
KEPIMPINAN
• MENYEDIAKAN SEMUA SEBAB, PRASARANA, MANHAJ TARBIYAH YANG
DIPERLUKAN UNTUK PENGUASAAN INI
• MEMBUAT PEMANTAUAN BERTERUSAN
• KEBANYAKAN MASALAH DALAM
GERAKAN DAKWAH BERPUNCA DARI
KEGAGALAN DALAM ISTIAB FIKRI DAN
TARBAWI
• SEKARANG SEMACAM DIABAIKAN
KAEDAH ASAS TAKWIN
PERSPEKTIF SUNNAH
• UTAMAKAN POSITIF DARI NEGATIF
• UTAMAKAN SEDERHANA DARI
MELAMPAU
• SEDIKIT TETAPI BERTERUSAN
• UTAMAKAN YANG TERUTAMA
• TAKWIN MELALUI QUDWAH
• TAKWIN MENYELURUH
• TAKWIN DALAM PERSEKITARAN SIHAT
• TAKWIN MELALUI PAHALA DAN SEKSA
UTAMAKAN YANG
POSITIFDARI NEGATIF
• RASULULLAH MENENTANG JUMUD DAN
KERAHIBAN, DAKWAHNYA HIDUP DAN
BERHUBUNG DENGAN KEHIDUPAN
• ZUHUD YANG NEGATIF DAN `UZLAH
JASADIAH BERCANGGAH DENGAN ISLAM,
BERI PELUANG JAHILIAH DOMINASI
TAPAK-TAPAK KUASA
• BANYAK NAS HADIS LARANG SIKAP
ZUHUD DAN `UZLAH YANG NEGATIF
UTAMAKAN SEDERHANA
DARI MELAMPAU
• TAKWIN DALAM SUNNAH
GALAKKAN YANG SEDERHANA DAN
MELARANG PELAMPAU
• TIDAK BOLEH MELAMPAU DALAM
MELAKUKAN IBADAT
• KAEDAH DALAM DAKWAH:
MUDAHKAN JANGAN SUSAHKAN
BIAR SEDIKIT TETAPI
BERTERUSAN
• TAKWIN DALAM SUNNAH GALAKKAN
KERJA BERTERUSAN, BUKAN BERMUSIM
• ILTIZAM MELAMPAU TAK TAHAN LAMA,
HANGAT-HANGAT TAHI AYAM
• PANDUAN NABAWI : KERJA TERUS DAN
PASTIKAN PENAMAT
• BANYAK NAS HADIS TERBABIT : ‫القليل الدائم‬
‫خير من الكثير المنقطع‬
UTAMAKAN YANG
TERUTAMA
• TAKWIN NABAWI UTAMAKAN YANG
TERPENTING DARI YANG PENTING:
AQIDAH => IBADAT => AKHLAK
• ZAMAN MAKKI TEKANKAN AQIDAH DARI
YANG LAIN
• TAKWIN TIDAK ILTIZAM KAEDAH INI
AKAN GAGAL
• QURAAN & HADS AMALKAN KAEDAH INI
TAKWIN MELALUI QUDWAH
• TAKWIN NABAWI MELALUI QUDWAH
RASULULLAH
• BAHASA BUAT LEBIH FASIH DARI BAHASA
CAKAP
• KESAN BUAT LEBIH DARI KESAN CAKAP
• QURAAN KECAM CAKAP TAK SERUPA
BUAT: ‫يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون كبر مقتا عند‬
‫هللا أن تقولوا ما ال تفعلون‬
• BIMBINGAN HADIS AMAT BANYAK
TAKWIN MENYELURUH
BUKAN BERPILIH
• TAKWIN NABAWI BERSIFAT SYUMUL,
CAKUPI SEMUA ASPEK SYAKHSIYAH
INSAN: AKAL, RUH, JASAD DAN
TARBIYAH HARAKIYAH
• TIADA SUDUT ZALIMI SUDUT LAIN
• BANYAK HADIS BERSABIT SEMUA
ASPEK INI
TAKWIN MELALUI DOSA
PAHALA
• IA SEBAHGIAN DARI TEKNIK YANG
MEMBANTU PROSES TAKWIN
• SESUAI DENGAN FITRAH MANUSIA
• QURAAN & HADIS SARAT DENGAN
TEKNIK INI
• NAMUN BUKAN SEMUA MESTI DIHUKUM
• PERLU TADARRUJ, MULAI DENGAN
NASIHAT, AKHIRI HUKUMAN
PENGUASAAN HARAKI
• PENGUASAAN JAMAAH KEATAS AHLI
DAN PENYOKONG
• PENGUASAAN JAMAAH DAN AHLI
KEATAS DASAR, MANHAJ, KAEDAH
DAN STRATEGI.
PENGUASAAN ORGANISASI
KEATAS AHLI
• MENGUASAI KEADAAN AHLI
– KEKUATAN KELEMAHAN
– POSISI DAN KONDISI
• MAMPU MENJANA TENAGA DAN
POTENSI
• MAMPU MENGAGIH TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB DENGAN TEPAT
SYARAT ORGANISASI DAPAT
KUASAI AHLI
• BERJAYA DALAM PROSES TARBIYAH
MENGIKUT FASANYA
• LENGKAP DIRI DENGAN KEPERLUAN
ISTIAB: KEMAMPUAN TANZIM, TARBIYAH,
STRATEGI, FIKRAH, SIASAH
• TAHU KEADAAN AHLI DENGAN
SEMPURNA
Sambung…...
• MENGEMBLENG SELURUH TENAGA AHLI
UNTUK AMAL
• MEMBERIKAN TANGGUNGJAWAB SECARA
JAMAI`E, BUKAN FARDI
PENGUASAAN ORGANISASI
KEATAS GERAKANNYA
• PENGUASAAN
–
–
–
–
KEATAS MATLAMAT, SASARAN DAN WASILAH
KEATAS URUSAN TANZIM
KAWAN DAN LAWAN
RELUNG-RELUNG AMAL
• TANGANI FENOMENA MENGASING DIRI, HANYA
ADA DUA PILIHAN:
– DAKWAH HANYA UNTUK ORANG DAKWAH SAHAJA,
TAK KESAH MASYARAKAT LUAR, ATAU
– DAKWAH UNTUK SEMUA STRATA MASYARAKAT
PENUTUP
• YANG DIKEMUKAKAN INI BUKAN
TEORI, TETAPI HASIL PENGALAMAN
LALU
• IA PERLUKAN PELAKSANAAN,
KALAU TIDAK IA HANYA JADI
PENGLIPUR LARA
• MUDAHMUDAHAN ALLAH BERI KITA
KEKUATAN (UAO, KERAMAT: 19. 2. 02: 17.08)
Download