J02 Hosiana Raja Mu

advertisement
1.
Hosiana ĩ raja,
I tanak do Kinoringan.
Nokorikot sĩd daaton,
Pembulay do karaja'an.
Nonsikõw tokow kiawi,
Nokorikot i Yesus
J02 Hosiana i Raja
1
2.
Hosiana sũmamung,
Tokow dialo minananggung.
Raja kopiũsayan
Mininsawat sorid surga.
Ongoy nõ sitid dagay
Iyon sid ginawo ya.
J02 Hosiana i Raja
2
3.
Hosiana ĩ Tuhan
Sugaga’o it olunguy,
Tabango i gĩnawo,
Papatog sumamba dikaw.
Tudukãy dit waya’an
Irad-ko koruang nu.
J02 Hosiana i Raja
3
4.
Hosiana sũwang no
Siti id pomogunan nu.
Sumamba okõy dikaw
Om ikaw no woyo’on ya.
Pentalãngo sid dagay
Nosiliw koh do raja.
J02 Hosiana i Raja
4
1.
Trus dari syurga datang ku,
Ku khabarkan kepada mu
Selamat dan kesukaan
Yang untuk kaum sekalian
J03 Montod sid Surga Mindoo
1
2.
Seorang putra lahir-lah,
Seorang prawan bundanya
Meski kecil lemah-lembut,
Bagi-nya kita bertelut
J03 Montod sid Surga Mindoo
2
3.
Dan ini tanda bagi mu,
'Kan kamu dapat Tuhan ku
Sebagai anak yang rendah,
Berbaring di palungan-nya
J03 Montod sid Surga Mindoo
3
4.
Ya itu Kristus, penembus,
Yang Tuhan kita yang kudus
Yang melepaskan dunia,
Serta menghapus dosa-nya
J03 Montod sid Surga Mindoo
4
5.
Hai turu angkat suara mu,
Kemuliaan bagi-nya
Yang maha tinggi tempat-nya,
Di bumi dan sejahtera
J03 Montod sid Surga Mindoo
5
Download