Tata Ibadah Adven III

advertisement
Tata Ibadah Adven III
Minggu, 11 Desember 2016



Persiapan (Latihan lagu-lagu).
Pembacaan warta lisan dan saat hening.
Penyalaan 3 lilin Adven.
»Berhimpun«
Ajakan Beribadah
/ umat duduk
PL Menanti adalah situasi yang membingungkan ketika tidak ada
kepastian. Tetapi menanti dalam kepastian, akan berbuahkan
sukacita yang besar. Dalam terang inilah kita memasuki
penghayatan tentang penantian belas kasihan Allah yang ada
dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi Penolong dan Juruselamat
kita kini dan selama-lamanya.
U Ya Tuhan, ini kami umat-Mu. Datanglah dan kasihanilah
kami.
Nyanyian Prosesi
/ umat berdiri
Hai Umat Manusia
PKJ 60:1,2,4
Valentin Thilo 1642, bait 4, Hannover 1557
Hai umat manusia, siapkan hatimu
dan sambutlah Mesias, Juruselamatmu!
‘kan datang segera Terang dan kehidupan
yang dijanjikan Tuhan mengingat rahmat-Nya.
(prosesi masuk para pelayan liturgi)
Terima Tamu Agung, siapkan jalan-Nya!
Semua batu sandung singkirkan segera.
Yang tulus hatinya niscaya dilayakkan
menyambut kedatangan Sang Raja Mulia.
Di masa suci ini ‘ku mohon pada-Mu:
Ya Yesus, Kau sendiri siapkan diriku.
Hatiku ubahlah, jadikanlah palungan
tempat ’ku mengagungkan nama-Mu s’lamanya.
Votum dan Salam
PL Ibadah Minggu Adven ketiga ini berlangsung dalam
pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
U (menyanyikan)
PL Salam bagi Saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan.
Tuhan beserta Saudara !
U Dan menyertai Saudara juga!
Kata Pembuka
/ umat duduk
PL
Menjadi seorang yang diistimewakan oleh orang lain akan
membawa semangat dan sukacita. Kehadiran Tuhan Yesus
dalam kehidupan manusia terkait erat dengan cinta kasih-Nya
yang menghargai manusia dan mau menyelamatkan kita dari
dosa. Paulus menggambarkan betapa jemaat perlu bersyukur
2 | Adven ke-3
kepada Tuhan Yesus atas kedatangan dan karya penyelamatanNya bagi kita. Surat 1 Tesalonika 2:19 mengatakan, “Sebab
siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota
kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu
kedatangan-Nya, kalau bukan kamu?”
Nyanyian Umat
Mahaterpuji Allahku
KJ 79:1-3 Benedictus, Nyanyian pujian Zakharia, Luk 1:68-79, H.A. Pandopo 1984
Mahaterpuji Allahku: Ia lepaskan kita
dari kuasa seteru dan segenap derita.
Tanda selamat diberi membuat wajah berseri:
Mesias akan datang! Kini terkabul dan genap
janji nubuat Alkitab, yang lama didambakan.
Yang dalam nista tercengk’ram akan dibebaskan-Nya;
Janji-Nya pada Abraham kini menjadi nyata:
umat-Nya bersejahtera ‘kan beribadah pada-Nya
dan hidup bagi Dia. Nabi Yohanes, kau seg’ra
‘kan meratakan jalan-Nya, Sang Raja yang mulia!
Agar umat-Nya mengerti hidup kekal sentosa,
Yang Mahakasih memberi rahmat ampunan dosa.
Sang Surya Pagi t’lah dekat! Orang yang jalannya gelap
melihat cahaya-Nya. Kita tak lagi bersedih,
tapi berjalan ke neg’ri yang damai selamanya!
Doa Pengakuan Dosa
3 | Adven ke-3
PL Umat Tuhan, mari kita mengakui dosa dalam doa pribadi …
(hening) ...
Ya Allah, inilah pengakuan kami. Ampuni dan kasihanilah kami!
U Dalam Kristus, kami berdoa. Amin.
Nyanyian Umat
Yesus, Raja Damai
PKJ 36:1-3
Tradisi Maouri,Selandia Baru, Tama Ngakau Marie (STB 90).
Yesus, Raja Damai, Tuhan Mahakasih,
sambut kami ini dalam rahmat-Mu.
Buanglah, ya Tuhan, dosa-dosa kami,
rantai kuasa jahat Kau putuskanlah!
Tumpaslah, ya Tuhan, kuasa kegelapan,
Hingga tak tersisa dampak dayanya.
Berita Anugerah
/ umat berdiri
PL
PL
U
Tuhan kita berbelas kasih kepada mereka yang berdosa. Karena
itulah Ia rela turun menjadi manusia dan menyelamatkan kita.
Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2:10 berkata, “kamu, yang dahulu
bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya,
yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh
belas kasihan.”
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah!
(umat bersalaman sambil bernyanyi “Ada Damai Sejaht’ra Allah” dari PKJ 203)
4 | Adven ke-3
Nyanyian Umat
Ya Allah, Kasih-Mu Besar
PKJ 212
Januar Ishak
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala,
tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya.
Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala.
Hidup kekal Engkau beri dan aku hidup berseri!
Refrein Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu.
Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.
»Pelayanan Firman«
Doa Pelayanan Firman
/ umat duduk
Pembacaan Alkitab
Bacaan Pertama
L 1 Pembacaan Yesaya 35:1-10.
(selesai membacakan) Demikianlah sabda Tuhan!
U Syukur kepada Allah!
5 | Adven ke-3
Mazmur tanggapan
L 2 Lukas 1 : 46-55.
Pdt. Arliyanus Larosa
©Tim Nyanyian Mazmur GKI
1. Sesungguhnya, mulai sekarang,
segala keturunan menyebut aku bahagia,
karena Yang Mahakuasa
telah melakukan perbuatan besar padaku,
dan namaNya adalah kudus,
dan rahmatNya turun-temurun
atas orang yang takut akan Dia,
atas orang yang takut akan Dia!
2. Dia memperlihatkan kuasaNya,
Ia tunjukkan dengan perbuatan tanganNya;
mencerai-beraikan orang-orang congkak,
cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Dia turunkan orang berkuasa,
Dia turunkan dari takhtanya.
Dia tinggikan orang-orang yang rendah;
Dia meninggikan orang-orang yang rendah.
6 | Adven ke-3
3. Dia limpahkan segala yang baik.
Dia limpahkan kepada orang yang lapar,
dan menyuruh orang yang kaya,
menyuruh orangkaya pergi dengan tangan hampa.
Dia tolong Israel, hambaNya,
sebab Ia ingat rahmatNya,
s’perti janjiNya pada nenek moyang,
pada Abraham dan keturunannya, s’lamanya.
Bacaan Kedua
L 3 Pembacaan Yakobus 5:7-10.
(selesai membacakan) Demikianlah sabda Tuhan!
U Syukur kepada Allah!
Bacaan Injil
PL Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 11:2-11.
(selesai
membacakan)
Demikianlah Injil Yesus Kristus!
Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan
yang memeliharanya!
U (menyanyikan)
Khotbah
“Engkau Yang Akan Datang”
Saat Hening
7 | Adven ke-3
Pengakuan Iman
/ umat berdiri
Pnt. Marilah bersama dengan gereja ekumenis dan sambil
mengingat kembali janji baptis kita, kita mengucapkan
Pengakuan Iman Rasuli.
Doa Syafaat
/ umat duduk
(setelah doa syafaat disampaikan, umat menyanyikan bersama lagu “Doa Bapa Kami”)
Doa Bapa Kami
Untung Ongkowidjaja
8 | Adven ke-3
»Pelayanan Persembahan«
Dasar Persembahan
Pnt. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan
sesuai dengan firman Tuhan yang berkata: “Dan inilah perintahNya itu: supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya,
dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang
diberikan Kristus kepada kita.” (I Yohanes 3:23)
Nyanyian Umat
Berlimpah Sukacita
PKJ 216:1-4
“I Have The Joy, Joy, Joy”
Goerge W.Cooke
Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
Laki-laki
Damai sejaht’ra melampaui akal di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Perempuan Damai sejaht’ra melampaui akal di hatiku,
tetap di hatiku! Ref.
Perempuan Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Laki-laki
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku! Ref.
9 | Adven ke-3
Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku! Ref.
Doa Persembahan
/ umat berdiri
»Pengutusan«
Nyanyian Umat
10 | Adven ke-3
Pengutusan dan Berkat
PL
U
PL
U
PL
U
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan!
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus!
Syukur kepada Allah!
Terpujilah Tuhan!
Kini dan selamanya.
11 | Adven ke-3
PL Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari
Tuhan:
Kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan
pertolongan Roh Kudus menyertai Saudara sekalian.”
U
(menyanyikan)
(prosesi keluar para pelayan liturgi)
umat duduk dan bersaat teduh
Selamat Menghayati Masa Adven
Tuhan Yesus Memberkati
12 | Adven ke-3
Download