Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta

advertisement
TATA IBADAH PASKAH I
HKBP DISTRIK XXVIII DKI JAKARTA
MINGGU, 31 MARET 2013
(Adegan para murid yang bersedih dan ketakutan)
(dibacakan oleh satu orang yang juga berperan sebagai murid)
Apalah arti pengakuan dan mujizatNya selama ini,
toh Ia harus merasakan salib itu.
Ia berakhir dalam ketidakberdayaan,
tersiksa dan terpinggirkan.
Kini, kami yang dipilihNya
untuk ada bersama-sama dalam pelayananNya,
tak hanya berduka,
tapi kami takut.
Akankah kami juga merasakan salib kuasa dunia?
Kenapa harus kami yang terpilih,
jika akhirnya ditinggalkan
dalam ketakutan?
(Adegan perempuan yang mendatangi kuburan Yesus)
Kala itu surya belum terbit,
tetapi mereka sudah melangkahkan kaki
menuju makamNya.
Berbekalkan rempah-rempah,
mereka bertahan mengasihi Yesus dengan seutuhnya.
Batu itu sudah terguling,
kuburan Yesus pun terbuka.
Namun, di mana Dia?
Tak ada lagi tubuh kakunya.
(adegan malaikat berbicara kepada para perempuan)
Kristus Tuhan, Kristus t’lah bangkit!
Kristus Tuhan, Kristus t’lah bangkit!
Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta
1.
PROSESI MASUK
(Anak-anak Sekolah Minggu atau Remaja datang membawa lilin ke
Altar, sambil menyanyikan “Kristus Bangkit Soraklah”. Anak
pertama membawa lilin besar (lilin Kristus), sedangkan yang lainnya
membawa lilin-lilin ukuran sedang. Semuanya disusun melingkar
pada meja Altar, dan lilin Kristus ada di tengah-tengah.
Urutan barisan: anak-anak pembawa lilin-liturgos-pendeta-para
penatua.)
P (menyalakan lilin  sesudah menyala mengangkat lilin
ke arah jemaat, dan berkata)
Cahaya Kristus yang dalam sukacita dinyalakan
Mengusir kegelapan dari kehidupan kita
Malam telah berlalu Hari baru telah datang
Sinar kebenaran menerangi kita
2.
PANGGILAN BERIBADAH
P : Kristus Tuhan, Kristus t’lah bangkit.
U : Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal!
P : Hai umat Allah, bergemarlah dan bersukacitalah. Marilah
kita bangkit berdiri dan menghadap Allah dengan
nyanyian sorak sorai.
3.
NYANYIAN UMAT: “KRISTUS BANGKIT SORAKLAH”
KJ. 188:1, 3, 6
Kristus bangkit! Soraklah: Haleluya/ Bumi, sorga bergema: Haleluya/
Berbalasan bersyukur: Haleluya/ Muliakan Tuhanmu! Haleluya!
Kuasa kubur menyerah: Haleluya/ dan neraka takluklah: Haleluya/
Kristus jaya atas maut: Haleluya/ dan terbukalah Firdaus:
Haleluya!
Raja agung, t’rimalah: Haleluya/ sorak puji semesta! Haleluya/
Hormat kami bergema: Haleluya/ Kaulah Hidup yang baka: Haleluya!
2
Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta
4.
VOTUM – INTROITUS
(BERDIRI)
P : Di dalam nama Allah Bapa, dan nama AnakNya Tuhan
Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, yang menciptakan
langit dan bumi.
U : Amin.
P : Jangan takut ! Aku adalah yang Awal dan yang Akhir, dan
yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup,
sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci
maut dan kerajaan maut. Haleluya.
U : (Menyanyikan) Haleluya... Haleluya... Haleluya...
P : Kita berdoa: Ya Tuhan, Putra Allah, yang telah disalib, mati
dan dibangkitkan pada hari yang ke tiga, segala syukur
kami sembahkan kepadaMu. Engkau yang telah memberi
diri dalam pengorbananMu di kayu salib sebagai bentuk
kasihMu yang begitu besar bagi dunia ini. Engkau yang
telah menaklukkan maut dan dosa melalui kematianMu.
Biarlah kematianMu menjadi kematian dosa dan diri kami
yang lama, dan kebangkitanMu yang kami rayakan hari ini
juga menjadi kebangkitan bagi hidup dan kehidupan kami
bersama Engkau. Dengan demikian, kami tidak lagi takut
akan kematian ataupun kegelapan karena Kau adalah
kehidupan dan terang kami. Biarlah kami bersukacita
memuji Engkau dalam kemuliaan kebangkitanMu yang
telah membebaskan kami dan seluruh dunia ini; dan ajarlah
kami senantiasa untuk menaruh iman dan pengharapan
kami hanya kepadaMu. A m i n .
(DUDUK)
5.
NYANYIAN UMAT: “MAUT SUDAH MENYERAH”
KJ. 202:1+4
Maut sudah menyerah/ kubur hilang kuasanya/ Juruslamat t’lah
menang/ dalam sinar cemerlang/ dalam sinar cemerlang
Nyanyilah, hai Serafim/ mainkan harpa berdenting/Ikutlah,
manusia/ mengagungkan namaNya/ mengagungkan namaNya
3
Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta
6.
“MASIHKAH KUINGAT AJARANMU?”
Masihkah kuingat ajaranMu,
untuk tetap setia dan tak menduakanMu?
Masihkah kuingat ajaranMu,
untuk tetap memberi waktu menyembahMu?
Masihkah kuingat ajaranMu,
untuk menghormati orang tua supaya lanjut umurku?
Masihkah kuingat ajaranMu,
untuk membangun kasih,
agar ku tak harus membunuh kedamaian sesamaku,
mencuri kebahagiaannya
dan berzinah dengan miliknya?
Masihkah kuingat ajaranMu,
untuk selalu bersyukur,
agar ku bisa berbahagia dengan apa yang kumiliki?
Masihkah kuingat AjaranMu, ya Allah?
7.
NYANYIAN UMAT: “SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS
MEMANGGIL” KJ.353:3-4
Waktu serta kesempatan berlalu/ yang dib’ri aku dan kau/ nanti gelap
kematian membayang/ mengancam aku dan kau/ Reff. Hai mari
datanglah, kau yang lelah mari datanglah/ Sungguh lembut Tuhan
Yesus memanggil/ Kau yang sesat, marilah.
Yesus berjanji memb’rikan kasihNya/ kepada aku dan kau/ Ia
mengampuni orang berdosa/ seperti aku dan kau/ Reff.
8.
PENGAKUAN DOSA, BERITA ANUGERAH
(BERDIRI)
P : Ya Allahku, di cah’yaMu tersingkap tiap kesalahan.
Lihatlah kami umatMu yang penuh lumuran dosa.
--saat teduh (diiringi KJ. 29:1)-P : Tatkala kami hadir dengan berkalungkan kecongkakan dan
berpakaian kekerasan;
4
Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta
U : (Menyanyikan KJ No.42) Tuhan kasihani, Kristus kasihani,
Tuhan kasihani kami
P : Tatkala hati berdiam dalam cemburu, dendam dan
amarah;tatkala mata memandang dengan kesombongan;
U : (Menyanyikan KJ No.42) Tuhan kasihani, Kristus kasihani,
Tuhan kasihani kami
P : Tatkala tangan terjulur dalam pemerasan dan penindasan;
tatkala kaki melangkah dalam ketidakpedulian dan
ketidakadilan;
U : (Menyanyikan KJ No.42) Tuhan kasihani, Kristus kasihani,
Tuhan kasihani kami
P : Tatkala mulut terbuka dengan sindiran, bualan, caci-maki
dan sumpah serapah, dan telinga tertutup dari
pengajaranMu bahkan justru terbuka untuk kebodohan dan
kesesatan;
U : (Menyanyikan KJ No.42) Tuhan kasihani, Kristus kasihani,
Tuhan kasihani kami
P : Ya Allah, padaMu ada pengampunan; hingga kesalahan
umatMu Engkau tebus dan kasihMu Engkau nyatakan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah
di tempat yang mahatinggi!
U : Amen.
(DUDUK)
9.
NYANYIAN UMAT: “DIHAPUSKAN DOSAKU” KJ. 36:1+3
Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus/ aku pulih dan sembuh
hanya oleh darah Yesus/ Reff. O, darah Tuhanku, sumber
pembasuhku/ sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus
Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus/ bukan oleh amalku,
hanya oleh darah Yesus/ Reff.
5
Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta
10. PEMBACAAN ALKITAB: KISAH PARA RASUL 3:11-16
P : Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka
seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang
mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi
Salomo.
U : Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata: "Hai orang
Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan
mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat
orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?
P :Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita
telah memuliakan Hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu
serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus
berpendapat, bahwa Ia harus dilepaskan.
U : Tetapi kamu telah menolak Yang Kudus dan Benar, serta
menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu.
P : Demikianlah Ia, Pemimpin kepada hidup, telah kamu
bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara
orang mati; dan tentang hal itu kami adalah saksi.
U : Dan karena kepercayaan dalam Nama Yesus, maka Nama
itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal
ini; dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada
orang ini di depan kamu semua.
P : Demikianlah Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang
mendengar Firman Allah serta memeliharanya. Amen.
11. NYANYIAN UMAT: “YERUSALEM, BERSORAKLAH”
KJ. 189:1+3
Yerusalem, bersoraklah menyambut fajar mulia/ terbitlah hari yang
terang: Tuhanmu bangkit dan menang.
OlehNya kita pun lepas,tak lagi takut dan cemas/ dengan percaya
padaNya sang maut hilang dahsyatnya.
12. PENGAKUAN IMAN
(BERDIRI)
6
Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta
P : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu,
masa kini, dan masa depan mengingat penyelamatan oleh
Tuhan Yesus Kristus, melalui pengakuan iman rasuli.
U :
Aku percaya dst.
(DUDUK)
13. KOOR
14. WARTA JEMAAT
15. DOA SYAFAAT
P : Dalam rasa syukur atas kebangkitan Kristus, kami sujud
dihadapanMu, ya Allah, membawa permohonan kami:
Ya Allah, kiranya kebijaksanaan dan keadilan menjiwai
setiap kebijakan pemerintah Indonesia;
U :
agar seluruh rakyat memperoleh kesejahteraan dalam
membangun kehidupan dan menjalankan ibadahnya.
P : Ya Allah, kiranya tanggung jawab menjiwai semangat
demokrasi bangsa Indonesia;
U :
agar seluruh rakyat dan aparat pemerintah bersamasama mewujudkan: kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
P : Ya Allah, kiranya toleransi menjiwai keberagaman
umatMu;
U :
agar seluruh umatMu bertumbuh dalam kebersamaan,
kepekaan dan kepedulian, serta ada bersama dalam
kedamaian.
P : Ya Allah, kiranya pengharapan tak berujung menjiwai
perjuangan kehidupan kami;
U :
agar kami tak berputus asa tatkala penderitaan setia
menemani;
7
Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta
agar kami tak patah terkulai tatkala permasalahan
tiada usai;
agar kami tak tercerai, tatkala perselisihan senantiasa
mewarnai;
agar kami tak terjatuh lunglai, tatkala kegagalan
menghampiri.
P : Ya Allah, kiranya pembaharuan oleh kebangkitan Kristus
menjiwai perjalanan peziarahan kami, hingga teladan
Kristus dapat kami wujudkan dalam kehidupan kini dan
nanti, bersama seluruh ciptaanMu.
U :
Ya Allah, dengarlah seruan permohonan kami dan
urapilah kami dengan kuasaMu, amin.
16. KOOR
17. NYANYIAN UMAT: “DIKAU, YANG BANGKIT,
MAHAMULIA” KJ.194:1... (PERSEMBAHAN 1A & 1B)
Dikau, Yang Bangkit, maha mulia/ Dikaulah abadi jaya dan megah/
Turun malak sorga putih cemerlang/ kubur ia buka, tanda Kau
menang/ Reff. Dikau, Yang Bangkit, maha mulia/ Dikaulah abadi jaya
dan megah.
Lihatlah Dia, Yesus, Tuhanmu/ Dialah Mesias; yakinlah teguh/
Mari, umat Tuhan, bergembiralah/ Bertekun maklumkan
kemenanganNya/ Reff.
Tuhanku hidup, takut pun lenyap/ Dia Junjunganku, Damaiku tetap/
Yesuslah Kuatku, Kemenanganku/ Yesuslah Hidupku, Kemuliaanku/
Reff.
18. KHOTBAH : MATIUS 28:1-10
19. NYANYIAN UMAT: “PUJI TUHAN, HALELUYA” KJ. 391
(PELEAN TU KATEGORIAL PAROMPUAN)
Reff. Puji Tuhan, haleluya!/ Puji Tuhan, haleluya/ kini dan
selamanya! Amen.
8
Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta
 Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah?/ Tuhanmu berkuasa di
atas dunia/ Reff.
 Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu/ Mengapa lagi takut?
Percayalah teguh/ Reff.
 Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang/ bebanmu jadi ringan,
gelapmu pun terang/ Reff.
 Sampaikanlah firmanNya di mana-mana pun/ serta perbuatanNya
teruskan bertekun/ Reff.
 Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah/ ampuni yang bersalah,
lindungi yang lemah/ Reff.
 Kendati kuasa dunia selalu menentang/ penindas akan jatuh, dan
salib t’lah menang/ Reff.
20. DOA PERSEMBAHAN–KOMITMEN BERSAMA-DOA
BAPA KAMI-BERKAT
(BERDIRI)
P : Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita
kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami
mengaku bahwa Tuhan adalah Sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali
sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan
berkatilah persembahan umatMu ini, agar dapat kami
pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Kerajaan Tuhan
di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa
banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadaMu di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
U : (Menyanyikan)
Tuhan karuniaMu, roh dan jiwaku semua. Nyawa juga hidupku,
harta milikku semua. Kuserahkan padaMu, untuk slama-lamanya.
P : Ya Allah Tuhan kami yang Mahapengasih! Kami
berterimakasih dan memuji Engkau karena kami, Engkau
lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan
Kebangkitan AnakMu Yesus Kristus dari antara orang mati.
9
Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta
Dia adalah Juruselamat dan Hidup serta Tuhan kami dan
menjadi Kepala yang harus kami taati. Sekarang kami
bersukacita karena kebangkitanNya. Iblis, dosa dan maut
telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi
menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan
Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari
kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami
memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar kami
bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan Baru.
Berkatilah JemaatMu dan hamba-hambaMu yang
memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang
sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami
memercayai bahwa kami telah didamaikan kepadaMu karena
Karya Keselamatan AnakMu Tuhan Yesus Kristus. Beri
kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci
dan jiwa kami yang teguh agar kami mengakui bahwa kami
telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami
pengharapan yang hidup agar kami terhibur mengingat
saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke
hadiratMu dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia
ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara,
yang miskin, yang yatim-piatu, para janda dan semua orang
yang merindukan Hidup kekal karena kebangkitan Tuhan
Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah
KerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang
secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah
kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
U : (Menyanyikan)
Karena Engkau punya Kerajaan dan Kekuasaan dan Kemuliaan
sampai s’lama-lamanya. Amin...
10
Tata Ibadah Paskah I HKBP Distrik XXVIII DKI Jakarta
P : Kristus telah bangkit!
U : Oleh karena itu, kami pun akan bangkit meninggalkan
ketakutan kami menuju keberanian di dalam Dia Sang
Pemilik kehidupan yang kekal.
P : Dia telah menang!
U : Kemenangan itulah yang mengajak kami bersaksi tentang
Dia, kepada seluruh dunia. KemenanganNya adalah
kemenangan semua orang percaya, kemenangan bagi
kebenaran dan keadilan, kemenangan bagi pembelaan hakhak orang lemah dan yang tertindas; dan biarlah kami ikut
ambil bagian untuk memperjuangkannya.
P : Kamu telah berkomitmen; oleh karena itu pergilah,
lanjutkanlah perjuanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan:
“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan
menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau
kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera”.
U : (Menyanyikan)
Amin... Amin... Amin...
BP/FH/HM/AA 2013
11
Download