R: Tuhan kasihani, Kristus Kasihani, Tuhan Kasihani kami.

advertisement
“Shopaholic”
13 Juli 2014
Ajakan Beribadah
PL: Mari kita mengucapkan Mazmur 5 ayat 8 sebagai
pernyataan kasih setia kita kepada Allah, Bapa kita yang
baik.
Semua: Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang
besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud
menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan
takut akan Engkau.
Hai Mari Sembah (KJ 4)
Hai mari sembah Yang Mahabesar,
nyanyikan syukur dengan bergemar.
Perisai umat-Nya, Yang Mahaesa,
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah!
Hai masyhurkanlah keagungan-Nya;
cahaya terang itu jubah-Nya.
Gemuruh suara-Nya di awan kelam;
berjalanlah Dia di badai kencang.
Votum dan Salam
PF: Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan
Allah Bapa, yang telah menyelamatkan kita melalui
karya kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus, dan
yang tetap bekerja di tengah-tengah kita melalui Roh
Kudus-Nya hingga saat ini. Amin.
R: (menyanyikan NKB 228a) Amin... (3X)
PF: Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam
nama Tuhan. Tuhan besertamu.
R: Dan beserta saudara juga.
Kata Pembuka
S'bab Tuhan Dia Baik
Mari masuk gerbang-Nya;
Dengan hati bersyukur;
Halaman-Nya dengan pujian;
Penuhi bait-Nya;
Dengan nyanyian syukur;
Hadirat-Nya p'nuh sukacita;
Ref:
S'bab Tuhan Dia baik dan anug'rah-Nya kekal} 2X
Selama-lama-Nya, Amin.}
Pengakuan Dosa
PL: Ya Tuhan, kami sadar, hidup dan masa
depan kami ada di dalam tangan-Mu. Tapi
terkadang kami tidak sepenuhnya
menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Kami
hidup menurut kehendak sendiri dan
mengandalkan kekuatan diri sendiri.
Ampunilah kami ya Tuhan.
R: Tuhan kasihani, Kristus Kasihani,
Tuhan Kasihani kami.
Pengakuan Dosa
PL: Ya Tuhan, kami sadar, kami sering tidak mentaati orang
tua. Kami sering menyakiti hati orang tua kami. Kami tidak
mengasihi kakak, adik dan saudara-saudara yang Tuhan
anugerahkan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ubahlah
hidup kami.
R: Tuhan kasihani, Kristus Kasihani, Tuhan Kasihani kami.
PL: Tuhan, kami sadar, hati kami sering dipenuhi kebencian,
iri hati dan dendam terhadap sesama kami. Kami sering
mengucapkan kata-kata kotor dan jahat terhadap sesama kami.
Pikiran dan hati kami penuh dengan kejahatan, meskipun kami
tahu itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami.
Ubahlah hidup kami.
R: Tuhan kasihani, Kristus Kasihani, Tuhan Kasihani kami.
Pengakuan Dosa
PL: Ya Tuhan, kami rindu mengenal Engkau lebih baik lagi.
Kobarkanlah semangat bersaat teduh di dalam hati kami, dan
tolonglah kami setia melakukannya setiap hari. Kami mau
berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Tetapi
kami sadar, kami tak mampu melakukannya tanpa pertolongan
Roh Kudus-Mu. Tuhan, kuasailah hati kami dengan Roh KudusMu.
R: Tuhan kasihani, Kristus Kasihani, Tuhan Kasihani kami.
PL: Ya Tuhan, tumbuhkanlah kecintaan terhadap bangsa dan
negara kami. Negara yang sudah Engkau anugerahkan kepada
kami untuk hidup di dalamnya. Kobarkanlah semangat kami
untuk menyaksikan kasih-Mu di tengah-tengah bangsa dan
negara ini.
R: Tuhan kasihani, Kristus Kasihani, Tuhan Kasihani kami.
Pengakuan Dosa
PL: Marilah kita, secara pribadi, mengakui
dosa-dosa kita di hadapan Allah dan memohon
pengampunan-Nya.
R: (Remaja menaikkan doa pengakuan dosa
secara pribadi)
(Sementara doa pribadi, musik mengalun
lembut.)
PL: (Setelah doa pribadi selesai.) Inilah doa
kami ya Tuhan.
Semua: Ya Tuhan, ampunilah kami orang
yang berdosa ini. Amin.
Di Muka Tuhan Yesus (KJ 29)
Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku.
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku,
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.
Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku;
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus.
Berita Anugerah
PL: Bersukacitalah sebab Allah telah
mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam
Yoh 6:37 berkata demikian... Ditutup dengan
kalimat “Demikianlah berita anugerah dari
Tuhan.”
R:Syukur kepada Allah.
(Remaja bersalam-salaman sambil mengucapkan ‘salam
damai’ satu kepada yang lain)
Kau Ubah Ratap-Ku
Kau ubah ratap-Ku jadi tarian
Kau bukakan kain kabungku
Kau brikan sukacita, jiwaku bermazmur
Dengan s'genap kekuatanku, memuji-Mu Tuhan
Ku tak akan berdiam memuji-Mu s'lalu;
Ku bersyukur pada-Mu selama-lamanya,
Amin (2x)
Mampirlah Dengar Doaku (KJ 26)
Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus.
Refrein:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus.
Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah!
Pelayanan Firman Tuhan






Doa mohon pimpinan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
Khotbah
Waktu teduh
Pengakuan Iman Rasuli
Doa syafaat
Pelayanan Persembahan
Pnt: Marilah kita mengumpulkan persembahan
syukur dengan berlandaskan pada Firman Tuhan
dalam: Mal 3:10
Tabur Waktu Pagi (NKB 208)
Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, t’rus
sampai senja.
Nantikan tuaian pada musim panen, kita ‘kan bersuka bawa
berkas-Nya.
Ref:
Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya, kita ‘kan bersuka bawa
berkas-Nya.
Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya, kita ‘kan bersuka bawa
berkas-Nya.
Di terik sang surya, di g’lap bayang awan kita pun menabur, riang
bekerja.
Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita ‘kan bersuka bawa berkasNya.
Komitmen
Kusuka Menuturkan (KJ 427)
‘Ku suka menuturkan cerita mulia,
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
‘Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.
Ref:
‘Ku suka menuturkan, ‘ku suka memasyhurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
‘Ku suka menuturkan cerita mulia
yang sungguh melebihi impian dunia
‘Ku suka menuturkan semua padamu,
sebab cerita itu membawa s’lamatku.
Pengutusan
PF: Arahkanlah hatimu pada Tuhan!
R:Kami mengarahkan hati kepada Tuhan!
PF: Jadilah saksi Kristus!
R:Syukur kepada Allah!
PF: Terpujilah Tuhan!
R:Kini dan selamanya!
Berkat
PF: Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah
berkat Tuhan: “Semoga Allah damai sejahtera
menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa
dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.”
R: (menyanyikan NKB 225) Haleluya (5x) Amin (3x).
Download