Masalah Virus Zika pada Kehamilan

advertisement
a
Isu yang dibincangkan
b
c
Metodologi/Tata kaedah yang digunakan bagi
menyelesaikan isu tersebut
Penyataan masalah
-
Masalah Virus Zika pada Kehamilan
ZIKA ialah penyakit ditularkan oleh nyamuk Aedes. Perhatian lebih
kepada kehamilan kerana berpotensi janin mikrofalus. Pencegahan
dan diagnosis dini ZIKA menjadi kunci utama penanganan.
Membuat pemeriksaan terhadap wanita berhamil.
e
d
Hasil analisis
Analisis yang dijalankan
f
Kesimpulan
-
Pemeriksaan ZIKA pada kehamilan rekomendasi CDC perlu dilakukan: jika memiliki gejala klinis dan berpotensi terinfeksi
USG dapat dilakukan berkala untuk mengetahui perkembangan janin
Sampai sekarang, pencegahan infeksi merupakan penanganan terbaik
Download