Uploaded by entiamnc03

MAKALAH

advertisement
Nama
Kelas
NPM
Mata Kuliah
: Entia Monica
: 3BB
: 061930900204
: Mandarin 1
1.1. BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK
Sejarah kesusasteraan Cina bermula sekurangkurangnya seawal kurun ke-14 SM dan pci- kembangannya
berterusan sepanjang lebih daripada 3,000 tahun.
Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima
gangguan atau sekatan. Sifat ini khasnya disebabkan bahasa
pengantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina telah
mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan "walaupun
negara China pernah diperintah oleh puak asing seperti orang
Mongol (dinasti Yuan, 1279-1368) dan orang Manchu
(dinasti Qing, 1644-1911). Tulisan Cina pada dasarnya
bersifat grafik dan bukan fonetik (non-phonetic); dan sifat ini
menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan
dalam usaha mentranskripsikan bahasa lain. Dengan ini ia
tetap tidak berubah dan seterusnya meninggalkan beberapa
kesan terhadap kesusasteraan Cina dan penyebarannya.
Sifat bahasa Cina yang bukan berabjad-fonetik
(alphabetic-phonetic)
bermakna
hurufhurufnya
tidak
menunjukkan bunyi sebutan. Bahasa Cina boleh disebut dalam
kelainan cara dari segi fonologi mengikut tempat atau mengikut
kesesuaian selaras dengan perubahan zaman-zaman dalam sejarah
Cina. Namun begitu, maksud sesuatu huruf tetap sama tidak kira
dalam diaiek apapun ia disebutkan atau dipertuturkan. Maka itu
kesusasteraan Cina dapat dinikmati dan dihayati oleh semua yang
mengenali huruf Cina. Sesebuah karya klasik Konfusius misalnya,
boleh dibaca dalam apa jua diaiek tanpa menjejaskan maksudnya.
Sifat bahasa Cina ini mengekalkan kesinambungan budaya Cina
dan membolehkan kesusasteraan Cina klasik terus menjadi aset
budaya masyarakat Cina yang amat bemilai
1.2. KEBERAGAMAN GENRE SASTRA CINA KLASIK
1.2.1. Puisi
Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Shijing
(Klasik Puisi). Antologi ini mengandungi 305 buah
nyanyian kuil, nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang
wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat (kurun ke11SMP-771SM) hingga zaman Musim Bunga Musim
Luruh (770SM-476SM) dan dikumpul dari kawasan
Lembah Huanghe. la dipercayai disusun pada lebih kurang
masa Konfusius (551SM-479SM). Puisi-puisi dalam
antologi ini penuh dengan pelbagai idea dan teknik
kesusasteraan yang menjadi contoh dan member! inspirasi
kepada penyajak serta penulis generasi kemudian.
Gambar 1.1 Contoh Puisi China
1.2.2. Prosa
Garis pemisah antara puisi dengan prosa kurang jelas. Ini dapat
dilihat khususnya dalam tiga jenis genre. Bentuk/^, genre
representatif bagi dinasti Han (206SM-220) misalnya,
menunjukkan sifat puisi bercampur prosa. Ini menjelaskan
mengapa/M diberi label berlainan seperti prosa bersifat puisi
(poetic prose), prosa berima (rhyme prose), rapsodi
(rhapsody), puisi bersifat prosa (prose poetry) dalam bahasa
Inggeris. Genre lain dalam kumpulan ini termasukpianwen
(prosa selari) iaitu sejenis prosa berirama iaitu syarat-syarat
tertentu khasnya mengenai kecantikan retorik dikenakan, dan
bagu wenzhang (eight-legged essay), yang merupakan kayu
pengukur paling utama dalam menggredkan calon
peperiksaan perkhidmatan awam. Prosa jenis bagu ini
mensyaratkan penults perlu mematuhi pelbagai syarat dari segi
kandungan dan bentuk apabila menulis. Prosa jenis bagu begitu
dominan dalam bidang penulisan Cina selama berabad-abad
(1487- 1901).
1.2.3. Drama
Drama Cina berkembang agak lewat. Pada dinasti Yuan (12791368), prestij tradisi lama mulai merosot di bawah pemerintahan
Mongol, dan kawasan utara China, di mana penakluk asing
mendirikan pusat pentadbiran mereka, menjadi satu persekitaran
yang unik dengan aktiviti sastera yang bukan konvensional seperti
drama berkembang. Drama Cina yang paling menarik ialah jenis
zaju, sejenis bentuk sastera berbentuk puisi yang digubah mengikut
suit muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. Pelbagai tema
dihasilkan dan terkandung dalam karya-karya drama. Terdapat
penulis-penulis yang menghasilkan karya dan menggunakan karya
mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan tidak puas hati
atau sebagai alat kritikan. Dengan ini zaju bukan sahaja member!
hiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosial yang berjaya
mendapat konsensus dan simpati penonton. Sebagai contoh, drama
Dou'er yuan (Ketidakadilan Dou'er) karya Guan Hanqing, mengkritik
kelemahan pegawai Mongol yang menerima rasuah sehingga
mengakibatkan
seorang
suri rumah dihukum mati tanpa
melakukan apa-apa kesalahan. Karya lain seperti drama Xixiangji
(Percintaan Kamar Barat) hasil penulisan Wang Shifu, menyanjung
cinta bebas melalui
pelukisan watak utama sebagai berani menentang tradisi lama dalam
hal perkahwinan. Zaju
banyak menyokong nilai-nilai Cina tradisional khasnya nilai seperti
zhong (kesetiaan), xiao (penghormatan terhadap ibu bapa), jie
(kesucian seseorang wanita) dan yi (keadilan).
Gambar 1.2 Contoh Drama Tradisional China
1.2.4. Fiksyen
Disebabkan cerita-cerita yang ditulis adalah dalam bahasa
vernakular maka golongan terpelajar tradisional yang memandang
tinggi stall klasik secara rasmi tidak menganggap fiksyen bernilai
untuk diberi taraf sastera. Istilah Cina bagi merujuk genre ini ialah
xiaoshuo bermaksud percakapan kecil, dan percakapan sia-sia.
Ternyata, kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau
prosa yang selama ini bukan sahaja mempunyai fungsi sastera
tetapi juga berperanan sebagai pendukung prinsip-prinsip moral etika
dan juga sebagai alat politik. Walau bagaimanapun, pada zaman awal
dinasti Song (960-1279) perkembangan cerita dalam bahasa harian
telah mulai wujud, selanjutnya mencapai tahap kematangan dan
kegemilangan pada zaman dinasti Yuan (1279-1368), dinasti Ming
(1368-1644) dan dinasti Qing (1644-1911).
Hasil karya berbentuk fiksyen begitu banyak
kebanyakannya merupakan naratif yang panjang.
dicipta
dan
Gambar 1.3 Contoh Fiksyen China
DAFTAR PUSTAKA
Download