Uploaded by ropee71

RPT KMK SEMESTER 1 bil 1

advertisement
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
TINGKATAN 6 SEMESTER 1
PENGHAYATAN KARYA
SESI AKADEMIK 2020/2021
BULAN /
MINGGU
ASPEK PENGAJARAN
OBJEKTIF
Sukatan
Pelajaran
diedarkan
kepada calon.
MINGGU 26
15-16.07.2020
CATATAN
PENDAFTARAN PELAJAR
BARU TINGKATAN ENAM
MINGGU TAARUF
MINGGU
27
19-23.07.2020
Teks:
PENGENALAN SUKATAN
PELAJARAN:
PENGHAYATAN KARYA
Calon seharusnya dapat:
1. Memahami dan mengetahui sukatan
pelajaran dan teks yang digunakan untuk
penggal 1.
2. Menghuraikan konsep penghayatan karya
3.
Menganalisis
aspek-aspek
penting
penghayatan karya sama ada secara intrinsik
atau ekstrinsik..
MINGGU
28
26-30.07.2020
MINGGU
29
02-06.08.2020
PUISI MELAYU
TRADISIONAL
PANTUN
Pantun Budi
Pantun Agama
Pantun Kasih Sayang
Pantun Nasihat
PUISI MELAYU
TRADISIONAL
SYAIR
Syair Ikan Terubuk
(a) mengenal pasti jenis dan ciri-ciri puisi
tradisional
terpilih;
(b) menyatakan kepentingan karya dalam
konteks sarwajagat (world view)
masyarakat Melayu tradisional;
(c) menyatakan aspek estetik dalam karya
kajian;
(d) menghuraikan kepelbagaian aspek
pemikiran masyarakat dalam karya;
e) menjelaskan nilai kemanusiaan,
kemasyarakatan, kepercayaan, dan
keagamaan dalam puisi tradisional;
(f) menganalisis karya
(a) mengenal pasti jenis dan ciri-ciri puisi
tradisional
terpilih;
(b) menyatakan kepentingan karya dalam
konteks sarwajagat (world view)
masyarakat Melayu tradisional;
(c) menyatakan aspek estetik dalam karya
kajian;
(d) menghuraikan kepelbagaian aspek
pemikiran masyarakat dalam karya;
e) menjelaskan nilai kemanusiaan,
kemasyarakatan, kepercayaan, dan
keagamaan dalam puisi tradisional;
(f) menganalisis karya
PERMATA
SASTERA
MELAYU
Oleh:
Majlis
Peperiksaan
Malaysia.
Teks:
PERMATA
SASTERA
MELAYU
Oleh:
Majlis
Peperiksaan
Malaysia.
Teks:
PERMATA
SASTERA
MELAYU
Oleh:
Majlis
Peperiksaan
Malaysia.
Download