Uploaded by Mulyani Muly

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x2

advertisement
1. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x2 – x – 12 ≤ 0 adalah…
a. {x ≤ -3}
b.
c.
d.
e.
{x ≤ 4}
{x ≤ -3 atau x ≥ 4}
{3 ≤ x ≤ – 4)
{-3 ≤ x ≤ 4)
Jawab: e. {-3 ≤ x ≤ 4)
2. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat 9(x – 2)2 ≤ (x + 2)2
adalah…
a. {x|-4 ≤ x -1}
b. {x|-4 ≤ x 1}
c. {x|1 ≤ x 4}
d. {x|x ≤ -1 atau x ≥ 1}
e. {x|x ≤ 1 atau x ≥ 4}
Jawab: c. {x|1 ≤ x 4}
3. Himpunanan penyelesaian dari pertidaksamaan x2 – 5x – 14 ≤ 0, x ɛR
adalah…
a.
b.
c.
d.
e.
{x|x < 2 atau x > 7, x ɛR}
{x|x < -2 atau x > 7, x ɛR}
{x|x < -7 atau x > -2, x ɛR}
{x|-2 < x < 7, x ɛR}
{x|-2 < x ≤ 7, x ɛR}
Jawab: e. {x|-2 < x ≤ 7, x ɛR}
4. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x2 + 5x + 15 < 3x2 + 5x – 1,
untuk x ɛR adalah…
a. {x|x < 4 atau x > 4, x ɛ R}
b. {x|x < -4 atau x > 4, x ɛ R}
c. {x|x < -4 atau x > 1, x ɛ R}
d. {x|x -4 < x > 1, x ɛ R}
e. {x|x -4 ≤ x > 1, x ɛ R}
Jawab: b. {x|x < -4 atau x > 4, x ɛ R}
5. Penyelesaian pertidaksamaan 3x2 – 13x – 10 > 0 adalah…
a. x < atau x > 10
b. x < atau x >
c. x < atau x > 5
d. < x < 5
e. < x < 10
Jawab: c. x < atau x > 5
6. Himpunan penyelesaian dari 24 + 5x – x2 ≤ 0 adalah…
a. {x|x ≤ -3 atau x ≥ 8}
b. {x|x ≤ -3 atau x ≥ -8}
c. {x|x ≤ 3 atau x ≥ 8}
d. {x|x ≤ 1/3 atau x ≥ 8}
e. {x|x ≤ -1/3 atau x ≥ 8}
Jawab: a. {x|x ≤ -3 atau x ≥ 8}
7. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan (x + 1)(2x + 3) ≥ 1 adalah…
a. {x|x ≤ -1/2 atau x ≥ 2}
b. {x|x ≤ -2 atau x ≥ -1/2}
c. {x|-2 ≤ atau x ≥ -1/2}
d. {x|-2 ≤ x ≤ -1/2}
e. {x|-1/2 ≤ x ≤ 2}
Jawab: b. {x|x ≤ -2 atau c ≥ -1/2}
8. Jika:
maka nilai x yang memenuhi pertaksamaan tersebut adalah...
A. x > -2
B. x ≥ 2
C. -2 ≤ x ≤ 6
D. -2 < x ≤ 6
E. -2 < x < 6
Jawaban C
9. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan
adalah...
A. -5/3 > x
B. - 5/3 < x
C. -5/3 < x ≤ 1
D. -3 ≤ x < 5/3
E. -3 ≤ x ≤ 1
Jawaban C
10. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari
A. {x | -3  x  3}
B. {x | -3< x  3}
C. x | x   3 atau x  3
D. x | x  3 atau x  3 atau x = 0}
x2
0
9  x2
adalah…
E. x | x  3 atau x  0 atau x > 3}
x2  2 x  1
11. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 2
 0 untuk x  R
x  x6
adalah …
A. x | x  1 atau x  2
B. x | x  1 atau x  2
C. x | x >  3 atau x  2
D. {x | -2< x  3}
E. {x | x  3 atau x  2}
12. Nilai-nilai x yang memenuhi
3 x 2  7 x 14
x 2 3 x  4
 2 adalah…
A. x  4
B. x   4 atau  3  x  1 atau x  2
C. x   4 atau  3  x  1 atau x  2
D. 10  x   4 atau  3  x  1
E. 10  x   4 atau  3  x  1 atau x  2
13. Harga x dari pertidaksamaan
A. x  1/ 6 atau 2  x  3
x 1 x  5
adalah…

x2 x3
B. x  1/ 3 atau – ¼  x  0
C. x  ½ atau 0  x  ¼
D. x  3 atau 7 / 5  x  2
E. x  1 atau 2  x  3
14. Himpunan penyelesaian pertaksamaan :
A.
B.
C.
D.
E.
( x  1)( 2 x  4)
 1 adalah…
x2  4
{x|x > 2}
{x|x < -4}
{x|x < 2}
{x|x > -4}
{x|-4 < x < 2}
15. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
x 2  3 x  2 adalah…
A. {x |  1 x  0 atau 3  x  4}
B. {x |  1 x  0 atau 3  x  4}
C. {x | 0  x  3 }
D. {x | -1< x  4}
E. {x|x < -1 atau x > 4}
16. Agar pecahan
x 2  3x  10
x2  x  2
bernilai positif , maka x anggota himpunan…
A. {x|x < -5 atau x > 2}
B. x| -5 < x < 2}
C. { x | x   5 }
D. .{x| x < 2 }
E. {x | -5  x  2}
17. Jika 2x – 2 ≤ 8x – 10 maka nilai x yang memenuhi adalah…
4
A. 𝑥 ≥
3
2
B. 𝑥 >
C. 𝑥 >
D. 𝑥 >
E. 𝑥 >
3
8
6
1
3
3
5
18. Pertidaksamaan
2𝑥+7
𝑥−1
, dipenuhi oleh…
A. 0 ≤ x ≤ 1
B. – 8 ≤ x ≤ 1
C. x ≥ - 4 atau x < 1
D. 1 < x < 7
E. – 4 < x < - 1
19. Jika
𝑥+1
𝑥+2
≤ 0 , maka haruslah…
A. x ≤ - 1
B. x ≤ - 2
C. x ≤ - 2 atau x ≥ - 1
D. x ≤ 1 atau x ≥ 2
E. – 2 ≤ x ≤ - 1
𝑥−3
20. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear kuadrat 2
>0
𝑥 − 8𝑥+7
adalah…
A. {x │x < 1 atau x > 7}
B.
C.
D.
E.
{x │1 < x < 3 atau x > 7}
{x │x < 3 atau x > 7}
{x │1 < x < 7}
{x │x < 1 atau 3 < x < 7}
21. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan x2 – 3x – 10 < 0 adalah…
A.
B.
C.
D.
E.
2<x<5
–5<x<2
–2<x<5
x<5
x < -2 atau x > 5
Download