Uploaded by Saleh Sukiman

35913929-Laporan-Home-Visit

advertisement
SURAT TUGAS HOME VISIT
NO :
Kepala SMA IT Putra Abu Hurairah Mataram Kota Mataram, dengan ini Memberikan Tugas kepada :
Nama
: Ustadz Abdul Wahab (Selaku Wali Kelas)
Nama
: Ustadz Muhammad Iqbal, S.T. (Selaku Koordinator Tahfidz)
Nama
: Muhamad Saleh Sukiman, M.Pd. (Kepala Sekolah)
Untuk melaksanakan HOME VISIT (Kunjungan Rumah) Kepada siswa Yang tercantum
Di bawah ini :
Nama
: Ismail
N I S/NISN
: …………………………………….
Kelas/ program Keahlian
: XI/Jurusan MIA
Alamat
: …………………………………….
……………………………………..
Dalam rangka Silatuhrarahim dan Bimbingan Kepada siswa tersebut di atas beserta pihak orang
tua/keluarganya.
Demikian Surat Tugas ini dibuat atas kerja sama dari Bapak/Ibu kami sampaikan jazakumullahu khoiran
Kepala Sekolah,
Muhamad Saleh Sukiman, M.Pd.
……………………………………………………………………………………………………………………………
LAPORAN HOME VISIT
Berdasarkan hasil HOME VISIT (Kunjungan Rumah ) Terhadap siswa Di bawah ini :
Nama
NIS
Kelas/Prog. Keahlian
Alamat
: …………………………………….
: …………………………………….
: …………………………………….
: …………………………………….
Diperoleh data sebagai berikut :
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………….
Kesimpulan :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Mengetahui
Kepala sekolah,
Ade Rusliana,M.Pd
NIP 131 805 946
Sukalarang ………………… 200
Petugas Home visit
………………………..
Download
Random flashcards
hardi

0 Cards oauth2_google_0810629b-edb6-401f-b28c-674c45d34d87

Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Nomor Rekening Asli Agen De Nature Indonesia

2 Cards denaturerumahsehat

Secuplik Kuliner Sepanjang Danau Babakan

2 Cards oauth2_google_2e219703-8a29-4353-9cf2-b8dae956302e

Create flashcards