The Final Statement

advertisement
Pernyataan Akhir
Dari Sinod Keuskupan Malacca Johore
Kemudian Yesus pergi ke Nazaret, tempat Dia dibesarkan. Pada hari Sabat,
seperti biasa Yesus pergi ke rumah ibadat. Dia berdiri untuk membaca
Alkitab, lalu diberikan gulungan naskah yang berisi perkhabaran daripada
Nabi Yesaya. Yesus membuka gulungan naskah itu, lalu mendapatkan
bahagian yang tertulis:
“Roh Tuhan ada pada-Ku. Dia telah melantik Aku supaya mengkhabarkan
Berita Baik kepada orang miskin. Dia mengutus Aku untuk mengumumkan
pembebasan kepada orang tawanan, kesembuhan bagi orang buta; dan
kemerdekaan bagi orang yang tertindas, serta mengisytiharkan masanya
Tuhan menyelamatkan umat-Nya.”
Yesus menggulung gulungan naskah itu semula dan mengembalikannya
kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang di dalam rumah ibadat itu
tertumpu kepada Yesus. Yesus mula berkata kepada mereka: “Pada hari ini
ayat-ayat Alkitab ini sudah berlaku pada masa kamu mendengarnya.”
“Roh Tuhan ada pada-Ku…”
Datanglah Roh Kudus,
Penuhi hati umat-Mu dan nyalakan
dalam mereka api Kasih-Mu. Utuslah
Roh Kudus-Mu, Ya Tuhan, maka
mereka akan dicipta semula dan
Engkau akan memperbaharui muka
bumi.
Untuk mengumpulkan hasil dari Sinod
Mewujudkan kesedaran dan penerimaan
Untuk mengambil pemilikan dlm misi ini
Melaksanakan keputusan-keputusan Sinod
Kan. 460 Sinod keuskupan ialah perhimpunan
para paderi dan umat beriman yang terpilih
dari Gereja tertentu, untuk membantu Uskup
keuskupan, demi kesejahteraan seluruh
komuniti keuskupan, menurut norma kanonkanon berikut.
2006 PMPC III
1996 PMPC II
1986 PMPC I
1976
1986 semua
ketetapan &
Penjagaan para
Belia
Pernyataan Visi &
Misi
Kesaksian melalui
KED, Paroki sbg
suatu “Persekutuan
Komuniti”
Komunikasi Sosial &
Keluarga
Pembangunan Komuniti yang
berpusatkan Krsitus; Perpaduan;
Formasi; Ekumenikal & Dialog Antara
Agama (IRD); Pembangunan
kemanusiaan yang menyeluruh (IHD)
40 Tahun
Komit semula
pada
keperluan
teras
'Pendalaman
Pemuridan”
2016 Sinod Keuskupan MJ
Mengarah ke PMPC 2016
2010 Sinod Keuskupan MJ
Kajian Separuh Penggal
orang yang sama datang
pembentukan lebih berkesan
IRD, Keluarga, Komunikasi
Sosial, Migran & orang yg
berpindah-randah; Misi &
Penginjilan.
40 Tahun
Diri
Keluarga
KED
Semenanjung
Malaysia
Kekuatan
Kekuatan
Kekuatan
Kekuatan
Peningkatan:
• Kehidupan Doa
• Pemuridan
• Keyakinan dlm
perkongsian
iman
• Kesaksian melalui
Keluarga
• Kesaksian melalui
KED
• Kesaksian melalui
keluarga dan
agama
Kelemahan
Kelemahan
Kelemahan
Kelemahan
• Kebanyakan
hanya katolik
pada hari
minggu
• Mementingkan
diri sendiri
• Kurangnya
pengetahuan
Alkitab
• ketidakhadiran
berterusan
• Kekurangan
tindakan sosial
• Paroki /
Pelayanan
kurang solidariti
• Paderi yg ego
Struktur KED: adanya pengaruh pemikiran &
kewujudan
Terdapat individu-individu yang berfikiran sosial
Globalisasi
Islamisasi
Memiliki rasa kekitaan sbg warga Malaysia
Dialog antara agama
Menuju Gereja di pinggiran
Polarisasi
Kekurangan Paderi
Faedah dan kumpulan profesional yang baru muncul
Kepelbagaian budaya & bahasa
Kesegaran Panggilan untuk misi & penginjilan semula
Bersikap Puas Hati
Visi-Misi Gereja tidak bersekutu & tidak padu
Perancangan
Menjadi Komuniti
• Dunia berubah
dengan pantas
• Memperbaharui
dan mereka
bentuk semula
KED supaya
relevan
• Memilih untuk
jangka pendek
1-5 tahun
• Mendorong
kelompokkelompok sel @
tempat kerja,
kampus, dll
Menjadi Katolik
• Kita adalah
bahagian
penting dari
tubuh Kristus
• Aktif dan
integral;
pelayan
berkomitmen
• Bersedia untuk
membuat
pengorbanan
peribadi
Menjadi Gereja
• Sebuah
persekutuan
keluarga
• “Gereja
mengalami
Krisis", di
persimpangan
• Gereja yang
bersuara dari
pinggiran
masyarakat
Pertemuan
(Encountered)
Kesedaran
(Enlightened)
E- Paderi
E- Umat
E- Belia
Pemberian kuasa
(Empowered)
Penginjilan
(Evangelizing)
E- Paroki
E- Keuskupan
1. Apakah perasaan saya setelah
mendengar semua yang di atas?
2. a) Apa yang boleh saya lakukan?
b) Apakah peranan saya?
Menghidupi
Semula
Bara Api
Menetapkan
Api Terus
Bernyala
Menerangi
Hidup
Menghidupi
Semula Bara
Api
Menetapkan
Api Terus
Bernyala
Menerangi
Hidup
Pendalaman iman
 Meningkatkan Kandungan, Kualiti dan Kemahiran katekis
 Melengkapi mereka untuk misi dengan teologi hidup
 Mengukuhkan keluarga (kanak-kanak, remaja, dewasa, ibubapa & pasangan
Menghidupi
Semula Bara
Api
Menetapkan
Api Terus
Bernyala
Menerangi
Hidup
Membangun masyarakat yang percaya
 Memperbaharui, mereka bentuk KED supaya relevan
 Mempelajari modul pembangunan komuniti untuk
melengkapkan pemimpin / fasilitator yang mahir
 Mencipta pengajaran untuk menjangkau & membangun
masyarakat, dan penubuhan “tim bergerak”
Menghidupi
Semula Bara
Api
Menetapkan
Api Terus
Bernyala
Menerangi
Hidup
Membangunkan Semangat Misi
 Penubuhan tim-tim dalam paroki dan keuskupan untuk
membangunkan, memulakan dan memperkenalkan Umat untuk
menjadi “murid misi”.
 Memulakan “Sekolah Penginjilan” untuk memberi kesedaran,
memberikan latihan dan pengutusan
3. Apa yang boleh paroki kami
lakukan?
4. Bagaimana pandangan saya
terhadap paroki dalam tempoh
3-5 tahun yang akan datang?
Semua paderi
paroki dan wakil
Sinod
Menganjurkan
perhimpunan
pasca Sinod
paroki
Memperkenal
kan 4e- untuk
kehidupan
Umat yang
Bersepadu
kepada semua
umat dan
pelayanan
Membuat
persiapan bagi
Perhimpunan
Pastoral
Paroki pada
akhir tahun
Sebelum Jan /
Feb 2017
Menubuhkan
Pelayanan
Keluarga, Tim
Formasi, Tim
Iman dalam
tindakan.
Sebelum
Oct 2017
Memastikan
bahawa KED
dan
Pelayanan
Paroki adalah
hidup,
berfungsi dan
sedang
melayani, atau
mengatursemula
Pasca-Sinod
(Kajian-Satu):
Wakil yang sama
utk “pulang,
mengingat kembali,
diingatkan,
mengulangi,
memperbaharui”
Tentatif: Okt 2017
Memulakan
Pemikiran Pastoral
Keuskupan:
bertanggungjawab
terhadap Visi dan
Misi Diosis; Penilaian
dan Perancangan;
Memberikan bantuan
pastoral kepada
paroki-paroki;
menubuhkan sistem
pemantauan.
Menggubal
Program-Program
Sistematik
terhadap Pastoral;
dirumus oleh
Pejabat
Kesetiausahaan
Pastoral di
peringkat Diosis
dan Paroki
Menubuhkan
inisiatif “iman
dalam Tindakan”
untuk
merenungkan
misi dan
penginjilan;
merangsangkan
perancangan bagi
keuskupan dan
paroki-paroki.
PENJUMLAHAN
Arah
Tuju
Kreatif
Inklusif/
terangkum
Membina
Hubungan
Dialog
Evangelisasi
menyeluruh
Roh Kudus
Arah
Tuju
• Memaksimumkan sumber
Kreatif
• Orang
• Belia
Inklusif
• Tiada diskriminasi
• Mesra & Ramah
• Menerima
- Teknologi
- KED
• Penglibatan
• Kepimpinan melalui teladan
Membina • Dialog antara agama
Hubungan
Dialog antara
agama
Arah
Tuju
pengisytiharan
Eksplisit
Doa, liturgi &
sakramen
Saksi hidup
Evangelisasi
menyeluruh
Pelayanan
kemanusiaan
Arah
Tuju
Subjek
Aktif
Objek
Pasif
“Melangkah ke hadapan dan
nyalakan lilin anda”
Datanglah Roh Kudus,
Penuhi hati umat-Mu dan nyalakan
dalam saya (mereka) api Kasih-Mu.
Utuslah Roh Kudus-Mu, Ya Tuhan,
maka saya (mereka) akan dicipta
semula dan Engkau akan
memperbaharui muka bumi.
Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera,
dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang,
selalu dan sepanjang segala abad,
Amin.
Terima
kasih
Download