Tata Ibadah Penghiburan

advertisement
3. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur,
kar’na Kristus, Penebus, berkurban bagimu!
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
Tata Ibadah Penghiburan
Keluarga Bpk. Budi Budoyo (Alm)
GKJ BEKASI – KLP. BBBr Dsk.
Sabtu, 15 Nopember 2014
c. Doa Persembahan diakhiri Doa Bapa Kami
5. PENGHIBURANNYA MENGUATKAN
(Jemaat Berdiri)
Nyanyian KJ 402: 1-3 Kuperlukan JURUS’LAMAT
1. Kuperlukan Jurus’lamat, agar jangan ‘ku sesat;
s’lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat.
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
Bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram.
2. Kuperlukan Jurus’lamat, kar’na imanku lemah.
HiburanNya menguatkan; sungguh tiada bandingnya.
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
Bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram.
3. Kuperlukan Jurus’lamat dalam langkah juangku;
siang malam, suka duka dengan Tuhan kutempuh.
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
Bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram.
6. BERKAT TUHAN
“Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil
kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan
melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita,
sesudah kita menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya
kuasa sampai selama lamanya Amin”
(ibadah selesai - jemaat dipersilahkan duduk kembali)
1. KU DIHIBUR OLEHNYA
(Jemaat Berdiri)
a. Nats Pembimbing
Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang
penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan,
yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami,
sehingga kami sanggup menghibur mereka, yang berada
dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan
yang kami terima sendiri dari Allah. (2 Kor 1 : 3-4)
b. Nyanyian KJ 332: 1 & 2 Kekuatan Serta Penghiburan
1. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.
Tiap hari aku dibimbingNya; tiap jam dihibur hatiku.
Dan sesuai dengan hikmat Tuhan
‘ku dib’rikan apa yang perlu.
Suka dan derita bergantian
memperkuat imanku.
2. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatNya tiap jam.
DiangkatNya bila aku jatuh, dihalauNya musuhku kejam.
Yang namaNya Raja Mahakuasa,
Bapa yang kekal dan abadi,
mengimbangi duka dengan suka
dan menghibur yang sedih.
c. Doa Pembukaan
2. KESAKSIAN
(Jemaat Duduk)
Hatiku tetap tenang teduh
a. Ungkapan Kesaksian Keluarga
b. Nyanyian Menyambut Kesaksian KJ 362 : 1-3 Aku
Milik-Mu, Yesus Tuhanku
Reff :
Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin
Ke tempat tinggi ku dihantarNya
Hingga sekali nanti aku tiba
Di rumah Bapa, sorga yang baka
1. Aku milik-Mu, Yesus, Tuhanku, Kudengar suara-Mu
‘Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu.
Refrein :
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu
Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku.
3. Didalam Tuhan saja harapanku
Sebab ditanganNya, sejahtera
Dibukanya, Yerusalem yang baru
Kota Allah suci dan mulia.
2. Aku hamba-Mu, Kausucikanlah oleh kasih kurnia,
hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia.
3. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku;
dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu.
3. PELAYANAN SABDA
a. Nyanyian sebelum Firman Tuhan : FirmanMu P’lita
bagi kakiku
FirmanMu p’lita bagi kakiku, terang bagi jalanku (2x)
Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tetaplah kau disisiku
dan takkan ku takut asal Kau didekatku, Besertaku selamanya
FirmanMu p’lita bagi kakiku, terang bagi jalanku (2x)
b. Doa Pembacaan Alkitab
c. Pembacaan Alkitab
d. Renungan
e. Nyanyian Menyambut Sabda : NKB 188 : 1 & 3 Tiap
Langkahku
1. Tiap langkahku, diatur oleh Tuhan
Dan tangan kasihNya, memimpinku
Di tengah badai dunia, menakutkan
f.
Doa Syafaat
4. PENGUCAPAN SYUKUR
a. Ayat Pengantar Amsal 3: 9-10
“Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil
pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbunglumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan
bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah
anggurnya.
b. Persembahan diiringi nyanyian syukur KJ 450 : 1 - 3
Hidup kita yang benar
1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur.
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
2. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang,
aku akan bersyukur kepada Tuhanku.
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
Download