Presentación de PowerPoint

advertisement
Lesson 11 for
March 12, 2016
Petrus melawan peperangan
peribadi di dalam Kontroversi Besar,
agar dia dapat mengajar kita
bagaimana menangani pertarungan
setiap hari melawan kejahatan.
1. Dipilih menjadi kudus. 1 Petrus 2:9-10.
2. Menghadapi Masalah:
 Umat Soleh di kalangan tidak percaya. 1 Petrus 4:17.
 Berhadapan pengolok-olok. 2 Petrus 3:3-7.
3. Hidup dalam Kesucian:
 Bagaimana menghidupkan iman kita. 2 Petrus 1.
 Menanti KedatanganNya. 2 Petrus 3:8-14.
“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang
kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatanperbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari
kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib: kamu, yang dahulu bukan umat
Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak
dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.” (1 Petrus 2:9-10)
Jemaat adalah umat istimewa sama seperti Israel semasa
mengembara menuju Tanah Perjanjian (Kel. 19:6, Ul. 7:6; 14:2).
1. Dipilih menjadi kudus.
2. Dibeli (ditebus) oleh Allah di Salib.
3. Diselamatkan dari kehidupan berdosa
oleh rahmat Ilahi
Kita bukanlah umat istimewa kerana kita adalah umat
sempurna tetapi Tuhan telah memilih kita. Kita boleh yakin
kita berjalan di dalam “terang indahNya” kerana kita
menerima pilihan itu, kita merasai keperluan kita untuk
keselamatan dan kita percaya kita bergantung penuh kepada
Allah
“Sebab itu mereka heran, bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri
bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama,
dan mereka memfitnah kamu.” (1 Petrus 4:4)
Petrus menjemput kita untuk berfikir seperti
Yesus berfikir dan berpisah dari dosa. (1Pet.
4:1).
Sesetengah dosa “diterima secara sosial”,
maka kita mungkin akan ditolak oleh rakanrakan kita apabila kita berhenti menyertai
suatu kegiatan.
Mereka tidak faham mengapa kita berfikir dan
bertindak seperti itu, lalu mereka akan
menghina kita. Mereka menuduh kita sebagai
lema dan jahil dan mereka akan memaksa kita
mengambil bahagian dalam dosa itu
Nasihat Petrus dalam kes ini ialah “kuasailah dirimu dan
jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.” (1Pet. 4:7).
“Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang
rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indahindah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan
perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan
tenteram, yang sangat berharga di mata Allah.’” (2 Petrus 3:3-4)
Sesetengah umat akan cuba mewajarkan dosa dalam
fikiran mereka agar mereka boleh berbuat dosa tanpa
masalah. Mereka mempersendakan janji Allah.
Mereka bertindak seperti ular di Taman Eden; mereka
menyangkal jaminan Yesus, “Aku akan datang lagi” (Yoh.
14:3).
Petrus berkata bahawa “Mereka sengaja tidak mau
tahu”(2Pet. 3:5) bagaimana Tuhan bertindak pada masa
lalu dan bagaimana Dia bertindak pada masa akan
datang.
Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi – yang
datang dari air dan dimusnahkan oleh air. Pada masa
akan datang Allah akan memusnahkan bumi ini dengan
api setelah Dia datang kembali. (2Pet. 3:5-7).
“Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah
disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu
memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang
bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan
bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.” (2 Petrus 1:19)
Petrus adalah saksi mengenai kemuliaan Yesus (2Pet. 1:16-18).
Pengalaman itu telah disahkan oleh nubuatan mengenai
Mesias yang digenapi oleih Yesus (Lukas 24:27).
Petrus berkata bahawa kita mesti percaya sepenuh kepada
“firman nubuatan” itu yang telah diilhamkan oleh Roh Suci
dan bukan dibuatan oleh manusia.
Apabila kita belajar Firman itu, ia
menuntun kita ke dalam satu gaya hidup
istimewa. Kita “mengambil bahagian
dalam kudrat Ilahi” dan kita melarikan diri
dari kemerosotan dunia ini (2Pet. 1:4).
Dalam hal sama, hidup kita berkembang
dari iman kepada kasih. Kita akan
memantulkan nilai murni, pengetahuan,
kawal diri, kesabaran dan kasih
persaudaraan (2Pet. 1:5-7).
“Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara
demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup
3:12 yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat
kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa
dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena
nyalanya?” (2 Petrus 3:11-12)
Kontroversi di antara baik dan jahat bukan berkekalan. Ia akan berakhir. Semua yang kita
ketahui hari ini akan dimusnahkan dan Tuhan akan mencipta semula bumi ini.
Dengan mengingatkan hal ini, bagaimanakah kita harus lalui kehidupan ini sekarang? Petrus
meringkaskan “suci dan salehnya” itu sebagai “tak bercacat” (2P. 3:14).
Dosa dan pencemanaranya harus
jangan ada dalam kehidupan kita. Kita
harus hidup seperti Yesus.
Dengan kuasa Roh Suci kita boleh
“bertumbuhlah dalam kasih karunia
dan dalam pengenalan akan Tuhan dan
Juruselamat kita, Yesus Kristus..” (2Pet.
3:18).
E.G.W. (Testimonies for the Church, vol. 6, section 1, cp. 1, pg. 13)
“Agar dapat mempamerkan sifat
Allah, agar kita tidak akan menipu
diri kita sendiri, gereja dan dunia
dengan Kekristianan palsu, kita
harus berkenal secara peribadi
dengan Allah. Jika kita ada
persekutuan dengan Allah, kita
adalah pelayanNya walaupun kita
tidak akan pernah berkhutbah di
hadapan anggota. Kita adalah rakan
sekerja dengan Allah dalam
mempamerkan kesempurnaan pada
sifatNya di dalam diri manusia.”
Download