Apakah Roh Kudus? [CB3] - Jemaat

advertisement
Jemaat-jemaat Allah Al Maséhi
[CB3]
Apakah Roh Kudus? [CB3]
(Edisi 1.0 20021102-20021102)
Roh Kudus adalah suatu kuasa Tuhan dan bukannya satu orang atau makhluk yang berasingan. Ia
adalah cara yang melaluinya kita mengenali Allah Benar yang Tunggal serta AnakNya Yesus
Kristus. Jadi ia juga adalah cara yang melaluinya kita menjadi anak-anak Tuhan dari kebangkitan
daripada mati.
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-mail: [email protected]
(Hakcipta  2002 Denise Sostaric and Wade Cox)
(Tr. 2003)
Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya
tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus
disertakan.
Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang
didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan
karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org
Mukasurat 2
Apakah Roh Kudus? [CB3]
Apakah Roh Kudus? [CB3]
Untuk memahami apakah Roh Kudus itu kita
harus mengenali Allah Benar yang Satu (Eloah)
dan anakNya Yesus Kristus. Dari Alkitab kita
akan lihat bahawa Bapa dan Anak dihubungkan
atau dikaitkan melalui Roh Kudus. Kita akan
lihat bahawa Allah juga memberikan RohNya
kepada manusia.
Roh bukanlah satu orang atau makhluk
tersendiri. Ada orang yang mengatakan bahawa
Tuhan terdiri daripada tiga bahagian.
Bahagian-bahagian ini dikatakan adalah Bapa,
Anak dan Roh Kudus. Ini dipanggil doktrin
Trinitas. Ajaran ini salah dan tidak benar sama
sekali. Kitab Suci menyatakan bahawa Allah
adalah SATU dan bukannya tiga (Ulangan 6:4;
Efesus 4:6). Roh Kudus adalah Roh Tuhan
(Roma 8:14). Tuhan memberikan kita RohNya
agar kita dapat mengenali Dia serta bertumbuh
menjadi lebih seperti Dia (2Petrus 1:3-4).
Nama [Roh] Kudus kadangkala kedengaran
seperti sesuatu yang mungkin kita takuti.
Tetapi Roh Kudus tidak akan berjalan
menembusi dinding untuk datang kepada kita
atau berbuat bunyi pada waktu malam. Ia tidak
berjalan-jalan sambil memakai kain cadar putih
untuk menakutkan kita. Ia bekerja di dalam hati
serta fikiran kita. Ia bukanlah sesuatu yang
patut ditakuti. Tuhan tidak memberikan kita
roh ketakutan, tetapi roh kekuatan dan kasih (2
Timotius 1:7).
Roh Kudus dipanggil sebagai penolong
(Yohanes 15:26). Ia menolong kita untuk
memahami Alkitab serta hal-hal Tuhan. Ia
mengajar kita kebenaran itu (Yohanes 14:1617, 26; 16:13; 1Yohanes 4:6; 5:6). Ia
mengetahui segala sesuatu (1Korintus 2:1011). Roh Kudus adalah cara yang melaluinya
kita menjadi anak-anak Tuhan (Galatia 4:6-7;
Roma 8:14). Kristus menolong, mengajar serta
menghibur kita melalui Roh Kudus. Ia
sebenarnya adalah kuasa Tuhan yang hidup di
dalam kita dan di dalam Kristus. Ia datang dari
Tuhan dan kemudiannya kepada kita melalui
Kristus. Ia seperti suatu daya tarikan yang
menarik kita kepada Tuhan melalui Kristus
(Ibrani 7:25). Ia tidak terlihat.
Roh akan berbicara bagi kita apabila kita
berada di dalam kesusahan. Ia akan meletakkan
buah fikiran ke dalam fikiran kita serta
perkataan di dalam mulut kita. Roh boleh
berbicara melalui kita (Matius 10:19-20).
Tuhan memberikan Roh Kudus kepada sesiapa
yang meminta (Lukas 11:9-13). Namun kita
harus menurutNya. Roh hidup di dalam mereka
yang memelihara perintah-perintah Tuhan
(1Yohanes 3:24; Kisah 5:32).
Apabila kita bertaubat dari dosa-dosa kita dan
dibaptiskan, kita menerima Roh Kudus ke
dalam diri kita (Matius 28:19; Kisah 2:38).
Untuk menandakan bahawa ini sedang terjadi,
salah seorang dari pendeta Tuhan meletakkan
tangannya pada kepala orang yang dibaptiskan.
Tangan-tangan pendeta itu tidak memberikan
kita Roh itu. Dia seorang manusia dan tidak
memiliki kuasanya sendiri untuk melakukan
ini. Ia hanya bermakna bahawa dia memohon
kepada Tuhan untuk memberikan orang itu
Roh tersebut. Dari pembaptisan kita
memulakan suatu perjalanan baru dengan
hidup sama seperti Kristus.
Sebagai umat Kristian, kita harus hidup sama
seperti cara hidup Kristus dan para rasul. Kita
tahu yang mereka memelihara hari Sabat dan
Perayaan-perayaan itu (Kisah 2:1; 20:6, 27:9;
Kolose 2:16). Tidak cukup untuk hanya
mengetahui apa yang Tuhan katakan di dalam
Alkitab, tetapi kita harus melakukan segala
perintah Tuhan. Apabila kita memiliki Roh
Tuhan dan hidup mengikut cara yang
diperintahkanNya, kita mula menunjukkan
buah-buah Roh Kudus. Kita boleh membaca
mengenainya di dalam Galatia 5:22-23. Kasih
adalah buah utama, namun semuanya bermula
dengan kebenaran (1Korintus 13:13).
Kita bukannya menerima Roh Kudus dengan
melakukan perbuatan-perbuatan baik. Namun
kita masih perlu melakukan pekerjaan baik
Apakah Roh Kudus? [CB3]
serta
menurut
Hukum-hukum
Tuhan
sungguhpun Roh Kudus sudah ada di dalam
diri kita (Yakobus 2:14-18).Sebenarnya,
dengan Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan
ingin melakukan pekerjaan baik dan menurut
Tuhan. Jika kita terlalu muda untuk
dibaptiskan, Roh Kudus tetap akan menjaga
kita sehinggalah kita dewasa, kalau kita
mempunyai ibubapa yang percaya. Namun kita
harus taat pada ibubapa kita di dalam Tuhan
(Efesus 6:1-2).
Kristus mengatakan bahawa dia ada di dalam
Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia (Yohanes
17:21-23). Ini hanya mungkin terjadi dengan
Roh Kudus Tuhan. Jadi apabila kita memiliki
Roh Kudus, Tuhan berada di dalam kita dan
Kristus ada di dalam kita (1Yohanes 4:13).
Itulah caranya bagaimana Tuhan ingin menjadi
semua di dalam semua, satu hari nanti (Efesus
4:6; 1Korintus 15:28). Namun pada masa itu
nanti, kita semua akan menjadi makhlukmakhluk rohani dan bukan lagi manusia
berdarah daging.
Roh Kudus adalah penghubung yang
menyatukan kita semua. Ingat, Roh Kudus
bukanlah sesuatu yang boleh kita rasai atau
pegang dengan tangan-tangan kita. Kita
mengetahui sama ada ia hadir atau tidak,
melalui apa yang kita fikirkan dan bagaimana
kelakuan kita (Galatia 5:16-18).
Memiliki Roh bermaksud kita boleh berbicara
dengan Tuhan di dalam doa. Apabila kita
berdoa kita harus berdoa kepada Bapa, namun
sentiasa meminta di dalam nama anakNya
Yesus Kristus (Matius 6:6, 9-13; Lukas 11:12).
Kini kita boleh pergi kepada dan berbicara
dengan Allah Bapa secara langsung melalui
Roh Kudus. Kita haruslah menyembah Tuhan
di dalam roh dan kebenaran (Yohanes 4:24).
Jika kita tidak tahu apa yang patut kita doakan,
Roh Kudus menolong kita dengan berdoa bagi
kita. Ia dilakukan dengan sebegitu cara
sehingga tiada kata-kata yang dapat
menerangkannya (Roma 8:6). Tuhan sentiasa
mengetahui isi hati dan fikiran kita, jadi Dia
mengetahui apa yang Roh katakan untuk kita.
Ia hanya akan meminta hal-hal yang
Mukasurat 3
bersesuaian dengan kehendak Tuhan (Roma
8:27).
Kristus memantulkan Bapa. Dia bertindak dan
berbicara bagi Tuhan kerana dia memiliki Roh
Kudus Tuhan yang tinggal di dalam dia
(Yohanes 3:34). Namun dia bukanlah makhluk
yang sama sebagai Allah Benar yang Tunggal.
Dia seorang makhluk lain dan dia diciptakan
oleh Bapa dan diutus ke dunia untuk menjadi
manusia untuk masa yang singkat (Yohanes
5:23). Kedua-dua Bapa dan anak wujud sebagai
makhluk-makhluk berasingan, namun mereka
dikatakan sebagai satu kerana mereka
berkongsi kudrat yang sama melalui Roh
Kudus. Kristus mengatakan: “Barangsiapa
telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa”
(Yohanes 14:9).
Roh Kudus menghubungkan kita semua
bersama untuk membentuk Bait Tuhan
(1Korintus 3:16; 6:19). Tuhan memanggil kita
ke dalam Kerajaan Tuhan untuk bekerja. Ia
bukan kerana kita istimewa ataupun baik. Roh
memberikan kepada kita semua, karunia atau
talenta tertentu, agar kita dapat bekerja bersama
seperti satu tubuh. Sesuatu tubuh terdiri
daripada banyak bahagian. Setiap bahagian
tubuh seperti lengan, kaki, mata dan telinga,
semuanya bekerja bersama-sama. Tiada
satupun yang bekerja sendirian. Jadi kita perlu
menolong antara satu sama lain di dalam
pekerjaan jemaat dengan kasih dan kekuatan
daripada Roh Kudus.
Kita tidak mampu memasuki kerajaan Tuhan
kecualilah kita dilahirkan semula. Ini terjadi
apabila kita dibaptiskan dan menerima Roh
Kudus. Pada waktu itu, kita dilahirkan melalui
roh dan cara hidup kita yang lama dikatakan
telah mati (Yohanes 3:3-6). Mereka yang ada
di dalam daging tidak boleh menyenangkan
hati Tuhan. Jadi jika kita memiliki Roh Kudus
di dalam diri kita, maka kita menjadi milik
Kristus dan dia hidup di dalam kita dan Tuhan
hidup di dalam kita dalam cara yang sama
(Roma 8:8-10).
Maka Roh memberikan kita kehidupan yang
baru. Kita masih lagi manusia, tetapi kita
sentiasa diubahkan menjadi lebih baik. Kita
dibentuk mengikut gambaran Kristus, yang
Mukasurat 4
merupakan gambaran Tuhan. Kita sedang
diubahkan melalui Roh Kudus untuk menjadi
lebih sempurna dan kudus seperti Tuhan.
Sesudah baptisan, kita haruslah jangan kembali
kepada kehidupan lama kita (Efesus 4:17-24).
Roh
Kudus
memimpin
kita
dengan
menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan
kehendaki daripada kita. Ia kemudiannya
menolong kita mencapainya. Kita akan ingin
berkenan pada Tuhan. Ia seolah-olah kita
diberikan hati dan fikiran yang baru. Tubuh
badan kita mungkin masih kelihatan sama,
namun fikiran serta perbuatan kita berubah.
Roh akan meninggalkan kita kalau kita kembali
berdosa. Apabila kita diberikan Roh itu, kita
mula mengenali lebih banyak mengenai Allah
Benar yang Tunggal dan rencanaNya untuk
kita. Namun jika kita mula berdosa, kita mula
kehilangan sebahagian daripada hal-hal indah
yang telah kita ketahui (2 Timotius 1:13-14).
Apabila kita berfikir dan melakukan hal-hal
yang Tuhan pasti tidak sukai, kita tahu bahawa
Roh sedang meninggalkan kita. Tuhan
mengatakan Dia tidak akan meninggalkan kita
ataupun membiarkan kita (Ulangan 31:8;
1Raja-raja 6:13; Yesaya 42:16; Ibrani 13:5)
namun Roh memang boleh dipadamkan atau
didukacitakan (1 Tesalonika 5:19; Efesus
4:30).
Roh adalah cara melalui siapa kita menyembah
Tuhan (Filipi 3:3). Jadi Roh bukanlah Tuhan
dan kita tidak menyembah Roh itu. Begitu
juga, kita tidak menyembah Yesus Kristus
dengan berdoa kepadanya. Jika kita mengenal
bahawa Yesus adalah Anak Tuhan, maka
Tuhan ada di dalam diri kita dan kita ada di
dalam Dia melalui RohNya (1Yohanes 4:15).
Umat Perjanjian Lama juga mengetahui
mengenai Roh Tuhan. Mereka memiliki
kehadiran Malaikat Yahovah. Mereka tahu
bahawa ia bukanlah Allah Benar yang Satu
yang berbicara langsung kepada mereka dan
yang dilihat mereka. Seperti yang kita tahu, ini
adalah Hadirat Malaikat Tuhan yang bersama
dengan Musa dan Israel di Padang Gurun itu
dan yang kemudiannya dilahirkan sebagaikan
Yesus anak manusia (lihat karya Siapakah
Yesus? [CB2]).
Apakah Roh Kudus? [CB3]
Semua para Nabi telah didatangi Roh Tuhan di
dalam mimpi dan penglihatan, atau berkatakata dengan Roh itu, yang melalui Malaikat
Yahovah. Tuhan telah datang kepada Abraham
di dalam suatu penglihatan (Kejadian 15:1);
Tuhan memanggil Harun dan Miryam
(Bilangan 12:6); Roh Tuhan turun kepada
Bileam (Bilangan 24:2); Tuhan memanggil
Samuel (1Samuel bab 3). Yesaya melihat suatu
penglihatan (Yesaya 1:1). Firman Tuhan datang
kepada Yeremia (Yeremia 14:14). Yehezkiel
melihat
penglihatan-penglihatan
Tuhan
(Yehezkiel 1:1). Daniel menerima suatu
penglihatan (Daniel 2:19) dan begitulah jadinya
dengan para nabi dahulukala. (Lihat juga Ibrani
1:1-2; 2 Petrus 20:20-21).
Alkitab juga berbicara mengenai satu lagi roh
di dalam manusia. Ini adalah roh yang
berlainan daripada Roh Tuhan. Ia seperti nafas
kita. Ia merupakan karunia kehidupan daripada
Tuhan (Zakharia 12:1). Ia merupakan milik
Tuhan (Kejadian 6:3; Ayub 11:11, 27:3; Amsal
20:27). Apabila kita mati, roh atau nyawa
manusia meninggalkan kita (Mazmur 146:4). Ia
kembali kepada Tuhan (Pengkhotbah 12:7).
Ketika Tuhan menjadikan Adam Dia
menghembuskan nafas hidup ke dalam
hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi
makhluk yang hidup (Kejadian 2:7; 1Korintus
15:45).
Jadi roh di dalam manusia ini bukanlah suatu
jiwa yang terus hidup di syurga sesudah kita
mati. Alkitab mengatakan manusia menjadi
makhluk atau jiwa yang hidup. Jiwa ini boleh
mati (Yehezkiel 20:18). Apabila Alkitab
berbicara mengenai jiwa ia sebenarnya
berbicara mengenai nyawa tubuh tersebut. Jiwa
boleh bermaksud makhluk, manusia atau
kehidupan. Kedua-dua binatang dan manusia
mempunyai kematian yang sama, namun
manusia akan hidup kembali. Jadi roh manusia
inilah yang menjadikan kita berbeza dengan
binatang.
Kita tidak dapat melihat roh manusia sama
seperti kita tidak dapat melihat nafas hidup
kita. Namun kita boleh merasakan hembusan
nafas kita apabila kita bertiup pada tangan kita.
Dengan cara yang sama, kita tidak mampu
Apakah Roh Kudus? [CB3]
melihat Roh Tuhan, namun kita merasakan
kehadirannya di dalam diri kita, kerana kita
ingin menurut Tuhan. Roh Tuhan adalah
seperti angin atau tiupan bayu (Yohanes 3:8).
Dalam cara yang sama, ia serupa hembusan
nafas.
Fikirkanlah bagaimana angin mengembangkan
layar-layar kapal layar. Ia menolong untuk
menolak kapal tersebut ke arah yang betul. Kita
juga boleh katakan bahawa apabila hati dan
fikiran kita dipenuhi Roh Kudus maka kita juga
akan didorong ke arah yang betul. Roh Kudus
merupakan daya pendorong yang menolong
kita untuk hidup mengikut jalan Tuhan.
Apabila Yesus sedang mati pada tiang itu, dia
menyeru kepada Bapanya di syurga: “Ya Bapa,
ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku."
Setelah berkata begitu dia menghembuskan
nafas terakhirnya dan mati (Lukas 23:46). Jadi
ini adalah roh sama yang dipunyai semua
manusia, yang kembali kepada Tuhan pada
waktu kematian. Dia meletakkan nyawanya ke
dalam tangan Tuhan. Yesus tahu bahawa jika
dia ingin hidup semula setelah kematiannya
sebagai manusia, hanya Bapa sahaja yang boleh
memberikannya hidup baru. Jadi melalui Roh
Kudus, Tuhan telah membangkitkan Yesus dari
orang mati (Kisah 3:32-33). Dengan cara yang
sama kita akan dibangkitkan daripada mati
untuk hidup semula (Roma 8:11).
Yesus telah melakukan apa yang Bapa
kehendaki dia lakukan (Lukas 2:49). Dia
berkata dia tidak boleh berbuat apa-apa tanpa
Bapa (Yohanes 5:30). Dia adalah seperti
hadirat Tuhan kerana dia berbicara bagi Tuhan
dan memegang kekuasaan Tuhan. Melalui
hikmat bijaksana Roh Kudus, Kristus dapat
mengajar murid-muridnya banyak perkara
mengenai Tuhan dan hal-hal yang akan terjadi
pada masa hadapan. Namun tanpa Roh Kudus
itu, murid-muridnya serta kita pada hari ini
Mukasurat 5
tidak mampu memahami sepenuhnya hal-hal
itu.
Roh Kudus adalah kuasa Tuhan, yang Kristus
berjanji untuk mengutus kepada kita (Yohanes
16:7). Sebelum Yesus meninggalkan rasulrasulnya untuk kali terakhir untuk kembali
kepada Bapanya (Kisah 1:10-11), dia
menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan
Yerusalem, tetapi sebaliknya menunggu janji
Bapa. Dia berdoa kepada Bapa untuk
memberikan mereka seorang Penolong yang
lain (Yohanes 14:16-17). Dia memberitahu
mereka bahawa mereka akan menerima Roh
Kudus itu daripada Bapa (Yohanes 15:26). Ini
merupakan caranya memberitahu bahawa dia
akan tetap bersama dengan mereka kerana
mereka akan memiliki Roh Tuhan sama seperti
dia.
Jadi apabila mereka berkumpul bersama untuk
Perayaan
Pentakosta,
sesuatu
yang
menakjubkan telah berlaku. Terdapat bunyi
seperti tiupan angin kencang dan lidah api telah
hinggap pada setiap mereka. Mereka telah
dipenuhi Roh Kudus dan mula berkata-kata di
dalam bahasa-bahasa berlainan (Kisah 2:1-4).
Ini hanya merupakan simbol kuasa yang telah
dimiliki mereka. Nyala api tersebut tidak
membahayakan mereka.
Roh akan mengajar mereka mengenai hal-hal
masa depan, sama seperti Kristus lakukan
sewaktu dia masih bersama mereka sebagai
manusia (Yohanes 14:26; 16:13). Melalui Roh
Kudus, Kristus akan menolong mereka untuk
teguh di dalam iman dan untuk menubuhkan
Jemaat Tuhan. Kini kita harus meneruskan
pekerjaan ini sehinggalah Kristus kembali
untuk mengatur semula planet ini. Pada masa
itu, kita semua akan menurut Hukum-hukum
Tuhan.

Download