panduan bahan sumber - sinar hidup ministries

advertisement
Hari Doa Sedunia untuk Kanak-kanak Berisiko
PANDUAN BAHAN SUMBER
Hari doa ini dijadualkan setiap tahun pada Sabat terakhir bulan Mei. Pada tahun ini, Hari Doa ini
jatuh pada 28 Mei 2016. Beribu-ribu kanak-kanak di seluruh dunia berhadapan dengan penderaan,
pengabaian, penyeludupan ke negara-negara lain, kesakitan dan banyak lagi. Kanak-kanak berisiko
perlu dilindungi dan dibantu agar mereka boleh menggunakan secara maksimum talenta yang Tuhan
kurniakan kepada mereka. Mereka memerlukan doa-doa kita.
Anda boleh menjalankan doa-doa secara berkelompok atau mengadakan satu program istimewa
untuk melibatkan anggota-anggota gereja anda, samada tua atau muda, dalam mewujudkan satu
kesedaran mengenai keperluan untuk mendoakan kanak-kanak ini.
Menggerakkan Kanak-kanak Untuk Mendoakan Kanak-kanak
Pada tahun 2015, 6,826 gereja di lima benua dan 28 buah negara telah turut serta dalam Hari Doa
untuk Kanak-Kanak Berisiko. Lebih 824,000 kanak-kanak telah mengambil bahagian.
Sudah tentu Tuhan senang. Mari kita menggoncangkan syurga sekali lagi. Bantu kanak-kanak
mendoakan kanak-kanak: daripada orang-orang yang kecil namun membuat impak yang besar.
5 HARI BERDOA untuk Melengkapi dan Mempersiapkan Kita
Visi, impian, tujuan, pernyataan,
Hari Pertama:
kreativiti,
Rancangan Tuhan bagi Kehidupan Anda
pengertian, bimbingan, hikmat
Keberanian,
kelemahlembutan,
ketekunan,
Minta Tuhan untuk Melengkapi Anda
proklamasi, semangat
Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan,
Hari Ketiga:
Minta Tuhan Untuk Memberikan Kita Kasih kerendahan hati, penurutan, rasa bersyukur
Terhadap Orang Lain
Keselamatan, kepimpinan, kesatuan, pertaubatan,
Hari Keempat:
Orang yang Tepat dalam Kehidupan Anda
kesetiaan, bimbingan, kemenangan
Berkenan, keyakinan diri secara Alkitabiah,
Hari Kelima:
Melangkah
dengan
Iman
untuk kebebasan daripada rasa takut, rasa selamat,
Melaksanakan Kehendak-Nya
pertolongan Tuhan, penghiburan dari Tuhan, jiwa
untuk melayani.
Hari Kedua:
PERINGATAN DARIPADA ALKITAB
Diciptakan dengan Ajaib sekali
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Mazmur 139:13
Terbesar di dalam Kerajaan
“"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.” Matius 18:3
Tuhan Melihat Pada Hati - Daud diurapi
Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang
tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat
apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati." 1 Samuel 16:7
Saya Di Sini – Samuel yang Kecil Dipilih oleh Tuhan
Lalu datanglah TUHAN, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah: "Samuel! Samuel!"
Dan Samuel menjawab: "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." 1 Samuel 3:10
Bangsa Terkecil yang Perkasa
Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang
kuat; Aku, TUHAN, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yesaya 60:22
KESAKSIAN DARIPADA TAHUN 2015
Saya telah belajar bagaimana untuk berdoa dan saya bersyukur kepada Tuhan kerana memimpin
sepanjang kehidupan saya. Saya juga belajar untuk menjadi anak Tuhan yang penurut. Saya belajar
bahawa saya harus mendoakan kanak-kanak yang berisiko, para pastor, presiden dan dunia ini.
John, 12 tahun
Martin berusia tujuh tahun dan tinggal bersama datuknya oleh sebab kedua-dua ibu bapanya telah
meninggal dunia. Martin terpaksa berhenti sekolah kerana tidak mempunyai cukup wang untuk
membeli baju seragam sekolah. Gantinya pergi ke sekolah, Martin terpaksa menangkap ikan
bersama datuknya di Tasik Viktoria. Dia seringkali berasa lapar dan tidak berpeluang bermain
bersama kanak-kanak lain.
Kemudian sesuatu telah membawa perubahan... “Teman saya memberitahu saya mengenai Minggu
Doa Sedunia dan saya berasa sangat istimewa semasa menyertai kanak-kanak lain dalam doa dan
makan bersama. Saya telah menyerahkan kehidupan saya kepada Yesus: inilah permulaan
kehidupan baru saya!”
Kanak-kanak yang Berdoa Membuat Perubahan di Venezuela
Seorang budak lelaki berusia sepuluh tahun mengongsikan kesaksiannya di depan gereja. Dia
menceritakan bagaimana dia telah bertemu dengan seorang wanita yang tidak mempunyai cukup
wang untuk membeli makanan bagi dirinya dan keluarganya. Dia memutuskan untuk menggunakan
wang tabungannya untuk membantu wanita itu. Dia berkata, “Saat itu telah mengajar saya untuk
tidak mengeluh oleh kerana orang lain tidak mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan. Saya
berterima kasih kepada Tuhan untuk ibu bapa saya. Saya juga bersyukur kerana memiliki rumah,
makanan, pakaian dan mainan.”
HAL-HAL YANG DIDOAKAN
Kasih
Doakan kanak-kanak yang berasa diabaikan dan dilupakan dapat mengalami perubahan yang
berkekalan dalam kehidupan mereka, menerima kasih yang sejati.
Perlindungan
Doakan perlindungan terhadap keganasan dan penderaan yang menghancurkan kehidupan kanakkanak, yang mengakibatkan kesakitan dan penderitaan. Berdoa dalam nama Yesus.
Sikap
Mohon dalam doa agar Tuhan mengubah pemikiran orang-orang dewasa yang meremehkan,
mengabaikan dan malah menghina kanak-kanak.
Teladan
Doakan agar Tuhan memanggil dan mengurapi pemimpin kanak-kanak untuk menjadi duta bagi
Kristus – kanak-kanak yang komited dalam doa, tidak mementingkan diri sendiri dan bersikap rohani
dalam keputusan mereka.
Keluarga-Keluarga
Tuhan mahukan keluarga-keluarga yang mengambil berat, menyokong dan suka berdamai. Ini
menjadi contoh terbaik bagi kanak-kanak yang sedang membesar. Minta dalam doa untuk kuasa
kebangkitan Yesus mengubah keluarga-keluarga yang hancur, pincang dan dipenuhi dengan
keganasan.
Download