bekerja sebagai amanah

advertisement
BEKERJA SEBAGAI AMANAH
Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.A.
Ketua PP Muhammadiyah
kerja adalah ibadah
ETOS KERJA
kerja adalah amanah
kerja adalah rahmah
kerja adalah ibadah
KERJA DI BIDANG APA PUN MERUPAKAN
MANIFESTASI DARI IBADAH KEPADA ALLAH
DALAM ARTI SELUAS-LUASNYA
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka menyembah-Ku
(QS Adz-Dzariyat 51:56)
kerja adalah amanah
PEKERJAAN YANG DIPERCAYAKAN KEPADA
SIAPA PUN MERUPAKAN AMANAH YANG HARUS
DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM,
MORAL, DAN PROFESIONAL
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat
kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka
semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka
khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah
amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia
itu amat zalim dan amat bodoh (QS Al-Ahzab 33:72)
kerja adalah rahmah
KESEMPATAN KERJA, KESEHATAN DALAM
BEKERJA, PENGAMALAN ILMU MELALUI
KERJA, RELASI KERJA, HASIL KERJA,
SEMUANYA MERUPAKAN RAHMAT DAN
KARUNIA ALLAH SWT.
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu
memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azabKu sangat pedih (QS Ibrahim 14:7)
Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda,
“Demi sekiranya salah seorang dari kamu pergi mencari kayu
dan dipikul di atas punggungnya, itu lebih baik daripada
ia meminta-minta kepada orang-orang, baik diberi
atau ditolak (HR Bukhari dan Muslim)
IBADAH
UMUM
KHUSUS
sosial, ekonomi, politik,
seni, budaya, pendidikan,
dll.
thaharah, shalat, zakat,
puasa, haji, qurban,
aqiqah, doa, zikir, dll.
APA SAJA BOLEH,
KECUALI YANG DILARANG
SEMUANYA DILARANG,
KECUALI ADA PERINTAH
azas manfaat dan madharat
azas kepatutan dan kesesuaian
laa yukhalifus sunnah
yuwafiqus sunnah
IKHLAS
NIAT
ITQAN AL-AMAL
LILLAHI TA’ALA
PROFESIONALISME
CINTA
KERJA KERAS
TERAMPIL
JUJUR
DISIPLIN
KERJASAMA
SETIA
TANGGUNGJAWAB
DLL.
SYUKUR
BUTUH
WAJIB
BEBAN
SIKAP THD.HASIL
SYUKUR DAN SABAR
SYUKURNIKMAT
RENDAH HATI
BERBAGI
KEGEMBIRAAN
SABAR
PEMAAF
LAPANG DADA
INTROSPEKSI
TANGGUNG
JAWAB
HUKUM
MORAL
PROFESIONAL
Keuangan
HAM
Tuhan
Keluarga
Publik
Ilmu
Karir
Prestasi
Menyalahgunakan
jabatan
Melanggar HAM
Dosa
Malu
Dibenci
Dikucilkan
Tidak bervisi
Lamban bekerja
Berbelit
Tidak berkembang
Download