Th A – Hari Minggu Adven III

advertisement
1
Th A – Hari Minggu Adven III
Antifon Pembuka
Flp. 4 : 4-5
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan:
Bersukacitalah! Sebab Tuhan sudah dekat..
Pengantar
Warta gembira akan tahun rahmat Tuhan membuat kita
semakin siap menyambut peristiwa Allah yang menjadi
manusia.
Kesiapan itu tidak boleh hanya dalam rupa tata lahir saja,
namun harus meresap dalam batin, siap lahir dan batin.
Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang menyerukan persiapan
batin bagi orang yang menantikan kedatangan-Nya.
Semua pewartaan hari ini dikemas dalam suasana gembira,
bukan kelesuan, bukan ketakutan, namun penuh pengharapan.
Doa Pembuka 1
I
Marilah kita berdoa.
Ya Allah, pandanglah umat-Mu, yang dengan tekun
menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu.
Bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan
yang seagung itu, dan dengan riang-ria merayakannya
dalam ibadat yang meriah.
Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan
kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh
Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U
Amin.
2
Doa Pembuka 2
I
Marilah kita berdoa.
Ya Allah Yang Mahabaik, Engkau menghendaki agar kami
selamat. Maka, dengan sabar dan penuh kasih, Engkau
mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan
Putra-Mu, Sang Juru Selamat, yang Kaujanjikan.
Bantulah kami mengatasi kelemahan kami dan bukalah
hati kami untuk mengenal Putra-Mu yang hadir di tengahtengah kami.
Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang
bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini
dan sepanjang masa.
U
Amin.
Bacaan Pertama
Yes. 35 : 1-6a. 10
Tuhan sendiri datang menyelamatkan kamu.
Pembacaan dari Kitab Nabi Yesaya:
Padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang
belantara akan bersorak-sorai dan berbunga.
Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan
bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai!
Kemuliaan Libanon, semarak Karmel, dan Saron, akan
diberikan kepadanya.
Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita.
Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut
yang goyah.
Katakanlah kepada orang yang tawar hati, "Kuatkanlah hatimu,
janganlah takut!
Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan
dan ganjaran.
3
Ia sendiri datang menyelamatkan kamu!"
Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga
orang tuli akan dibuka; orang lumpuh akan melompat seperti
rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai.
Pada waktu itu orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan
pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara
sukacita abadi meliputi mereka.
Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan
dan keluh kesah akan menjauh.
Demikianlah Sabda Tuhan.
U Syukur kepada Allah.
Bacaan Kedua
Yak. 5 : 7-10
Teguhkanlah hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat.
Pembacaan dari Surat Rasul Yakobus:
Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan,
seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga:
Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim
semi, demikian kamu pun harus bersabar dan harus
meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat!
Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan
saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum.
Ingatlah, Hakim telah berdiri di ambang pintu.
Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran
para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan.
U Syukur kepada Allah.
4
Bacaan Injil
Mat. 11 : 2-11
Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami
menantikan orang lain?
I
U
Tuhan bersamamu.
Dan bersama rohmu.
I
U
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara
mendengar tentang pekerjaan Kristus.
Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus,
"Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami
menantikan orang lain?"
Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada
Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat:
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta
sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan
kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku."
Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara
kepada orang banyak itu tentang Yohanes, "Untuk apakah
kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang
digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu
pergi?
Melihat orang yang berpakaian halus?
Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi,
untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi?
Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada
nabi.
Karena tentang dia ada tertulis: ‘Lihatlah, Aku menyuruh
utusan-Ku mendahului Engkau.
Ia akan mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu.’
5
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu:
”Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak
pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes
Pembaptis, namun yang terkecil dalam Kerajaan Surga lebih
besar daripada dia."
6
Doa Umat
Sumber : Buku Misa Hari Minggu dan Hari Raya (Edisi Revisi)
I Allah Bapa adalah Allah yang setia, yang
selalu memperhatikan dan menyertai hidup
serta perjuangan kita.
Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai
wujud pengharapan akan janji keselamatanNya bagi kita.
L Marilah kita berdoa bagi para pemimpin
Gereja.
U Ya Bapa, dampingilah para pemimpin GerejaMu agar selalu siap sedia dan rendah hati
dalam memberikan kesaksian Injil-Mu di
dunia yang tengah dilanda oleh berbagai
tantangan keputusasaan ini.
L Marilah kita berdoa bagi para pemimpin
masyarakat.
U Ya Bapa, terangilah para pemimpin
masyarakat kami dengan Sabda-Mu agar
mereka selalu berjuang demi memajukan
kesejahteraan umum.
L Marilah kita berdoa bagi mereka yang
sakit dan putus asa.
7
U Ya Bapa, hiburlah mereka yang sakit dan
putus asa, melalui kasih dan perhatian serta
kehadiran orang-orang yang dengan setia
melayani,
mendampingi,
dan
memperjuangkan kehidupan mereka.
L Marilah kita berdoa bagi kita
berkumpul di sekitar altar ini.
yang
U Ya Bapa, semoga masa adven ini menjadi
masa saat kami menantikan dengan penuh
pengharapan akan cahaya dan kasih-Mu bagi
kami yang takkan berkesudahan.
I Allah Bapa kami, dengan gembira kami
menanti-nantikan kedatangan Putra-Mu.
Semoga dalam masa penantian ini kami
mampu membersihkan hati dan budi kami
sehingga layak menyongsong kelahiran PutraMu, Yesus, Sang Juru Selamat kami.
U Amin.
8
Doa Umat
Sumber : Buku Doa Umat, J. Waskito, SJ
I: Dalam masa penuh harapan ini, marilah kita berdoa
kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga Ia hidup dan
tampak di antara kita.
Marilah berdoa kepada-Nya:
U: Datanglah, Tuhan, dan selamatkanlah kami.
1. Bagi Gereja:
Ya Tuhan, semoga Gereja benar-benar menjadi
persekutuan dalam Kristus serta tanda harapan dan
kegembiraan bagi dunia ini.
Marilah berdoa kepada Tuhan:
U: Datanglah, Tuhan, dan selamatkanlah kami.
2. Bagi para kepala negara, baik kristiani maupun
bukan kristiani:
Ya Tuhan, semoga para kepala negara bekerja
dengan tak kenal lelah untuk menegakkan
perdamaian dan keadilan sosial serta demi
perbaikan nasib para miskin di negara mereka
masing-masing.
Marilah berdoa kepada Tuhan:
U: Datanglah, Tuhan, dan selamatkanlah kami.
3. Bagi kaum miskin dan sengsara:
Ya Tuhan, semoga hati kaum miskin dan sengsara
tidak menjadi pahit bila kemerdekaan dan martabat
mereka tidak segera mendapat pengakuan dan
penghargaan; semoga mereka tetap percaya akan
9
kemampuan manusia untuk mencintai dan akan
keadilan serta kasih sayang Allah.
Marilah berdoa kepada Tuhan:
U: Datanglah, Tuhan, dan selamatkanlah kami.
4. Bagi mereka yang kesepian dan tidak mempunyai
lagi orang yang dapat diharapkan:
Ya Tuhan, semoga selalu ada orang yang memberi
harapan dan kegembiraan kepada sesama yang
sendirian; dan semoga mereka yang telah
melibatkan diri untuk mem-perbaiki nasib sesama
tidak pernah putus asa.
Marilah berdoa kepada Tuhan:
U: Datanglah, Tuhan, dan selamatkanlah kami.
5. Bagi kita semua yang berkumpul di sini:
Ya Tuhan, semoga kami belajar mengakui dan
menyambut Tuhan sendiri serta melayani-Nya
dalam sesama kami, khususnya dalam para kecil
miskin, para lemah yang tidak punya perlawanan,
dan mereka yang sedih dan menderita.
Marilah berdoa kepada Tuhan:
U: Datanglah, Tuhan, dan selamatkanlah kami.
I: Tuhan Yesus Kristus, jadilah kegembiraan dan
harapan kami. Bangkitkanlah kami bila kami jatuh
dan tinggallah dekat dengan kami, umat-Mu,
sekarang dan selama-lamanya.
U: Amin.
10
Doa Persiapan Persembahan 1
I
Kami mohon, ya Allah, semoga kurban ini, yang
merupakan tanda bakti kami, senantiasa kami
persembahkan kepada-Mu.
Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami karya
penyelamatan-Mu, yang sudah dimulai dalam misteri
kudus ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U
Amin.
Doa Persiapan Persembahan 2
I
Allah Bapa Yang Mahabaik, terimalah persembahan roti
dan anggur ini. Semoga, melalui persembahan ini kami
dapat menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu,
karena Engkau telah menyatakan diri-Mu kepada kami
melalui kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan
Pengantara kami.
U
Amin.
Prefasi Adven II
Kristus Dinantikan Dahulu dan Sekarang
Mulai Minggu Adven 17 s/d 24 Desember
I
Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus,
Allah yang kekal dan kuasa, bahwa di mana pun juga kami
senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaraan
Kristus, Tuhan kami.
Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan
dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa
Perawan Maria.
11
Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika Ia
akan datang, dan diperkenalkan kepada orang banyak
tatkala Ia muncul di hadapan umum.
Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami
kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut
misteri agung kelahiran-Nya dengan senang hati, supaya
kami nanti didapati-Nya tekun berdoa serta bersukaria
memuji Dia.
Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung
kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh
laskar
surgawi
yang
tak
henti-hentinya
bernyanyi/berseru:
U
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, …..
Antifon Komuni
Bdk. Yes. 35 : 4
Katakanlah kepada yang tawar hati:
Tabahkanlah hatimu dan jangan takut.
Lihatlah, Tuhan akan datang menyelamatkan kita.
Doa sesudah Komuni 1
I
Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan yang Maha murah, semoga oleh daya ilahi
Sakramen ini, kami dibersihkan dari cacat cela dan
dengan demikian kami siap menyambut hari raya
mendatang.
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup
dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
U
Amin.
12
Doa sesudah Komuni 2
I
Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, semoga berkat daya sakramen Mahakudus ini,
kami
diteguhkan
dalam
pengharapan
untuk
menyongsong kedatangan Putra-Mu dan dikuatkan dalam
berziarah menuju Kerajaan-Mu yang abadi.
Demi pengantaraan Kristus, Tuhan kami, kini dan
sepanjang segala masa.
U
Amin.
Download
Study collections