Secara ringkasnya dan mudahnya Kabbalah ini adalah Sihir Kuno

advertisement
Secara ringkasnya dan mudahnya Kabbalah ini adalah Sihir Kuno Yahudi. Berasal dari
perkataan Ibrani iaitu 'qibil' yang bermaksud menerima dan Kabbalah bermaksud
menerima dokrin okultisme (ilmu sihir) rahsia. Oleh kerana ditindas selama beribu-ribu
tahun oleh bangsa lain, bangsa Yahudi telah mengamalkan sihir ini untuk
mempertahankan kewujudan mereka meskipun bertentangan dengan akidah yang
diajarkan oleh Nabi Musa a.s. Pada mulanya ajaran sesat ini disebarkan dari mulut ke
mulut oleh pendita tinggi kepada ahli bawahannya tetapi selepas berakhirnya
pemerintahan Rom ke atas Palestin mereka memutuskan untuk ditulis di atas papyrus
berupa 'scrol' agar ajaran ini tidak hilang dan dapat diwarisi kepada keturunan Yahudi
seterusnya. Dan kitab Kabbalah terbahagi kepada dua iaitu, 'Sefer Yetzerah' (Kitab
Genesis, tentang Penciptaan Alam Semesta), dan 'Sefer Zohar' (Kitab Keagungan).
Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang
dibacakan oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal
Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi
puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya); kerana merekalah yang
mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut
61
Konspirasi Dunia
By: Kumanddie
Editor: e1xtrim
Download