Uploaded by User112149

MODUL SAINS UPSR TAHUN 3

advertisement
TAHUN 3
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
0
TAHUN 3
PANEL PENGGUBAL MODUL SAINS UPSR 2016 – ONLINE TELEGRAM
GROUP ADMIN
CIKGU MOHD YUAFENDI BIN MD YUSOF
SK LKTP MAOKIL 2, LABIS JOHOR.
Ahli Panel:
CIKGU NURULHASLIN ZAINOL, Sk putrajaya presint 9(2)
CIKGU NOR SALINA AZNI, SK Subang Bestari 2
CIKGU ZAFARUL ISLAM B MOHAMED IDRIS, SK Sungai Rusa, Teluk Intan, Perak
CIKGU INTAN MARLINDA, SK Pasir Gudang 2, Johor
CIKGU ROSLINA BT HARON, SK Sesi Jaya, Tangkak
CIKGU VANAJADEVI, Sk Assunta Satu
EDITOR :
CIKGU ZAMMIRA RAMLI, SKK SK Seremban 2B
CIKGU MOHD YUAFENDI BIN MD YUSOF, SK LKTP Maokil 2, Labis Johor.
MANFAATKANLAH MODUL INI UNTUK KEJAYAAN MURID-MURID 1 MALAYSIA.
SEBARANG BENTUK UNTUK MEMPERBANYAKKAN MODUL INI ADALAH
DIBENARKAN OLEH AHLI PANEL.
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
1
TAHUN 3
TOPIK: JENIS-JENIS DAN FUNGSI GIGI
1. Berikan tiga jenis gigi manusia:
a)________________________
b)________________________
c)________________________
2. Lengkapkan jadual di bawah:
Jenis gigi
Fungsi gigi
3. Labelkan rajah gigi di bawah
4. Selain dari mengunyah makanan gigi juga dapat membantu kita untuk
_______________ dengan jelas dan betul.
5. Manusia mempunyai dua set kegigian iaitu:
a) set _______________________________
b) set _______________________________
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
2
TAHUN 3
6. Lengkapkan jadual di bawah:
Rajah set gigi manusia
Nama
Mula tumbuh
Mula tanggal
Mula lengkap
Bilangan gigi
Jumlah gigi pada
rahang atas
Jumlah gigi pada
rahang bawah
Saiz gigi
Kekuatan gigi
Jangka hayat
7. Mengapakah set gigi kekal menggantikan set gigi susu apabila kita
dewasa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
3
TAHUN 3
TOPIK : KENALI STRUKTUR GIGI
1. Labelkan keratan rentas gigi di bawah:
2. Enamel dan cengkerang telur terbina daripada _____________________
tetapi mempunyai kekerasan yang berbeza.
3. Lengkapkan jadual di bawah:
Jenis gigi
Bilangan gigi
Gigi kacip
Gigi geraham
Gigi taring
Jumlah
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
4
TAHUN 3
TOPIK : PENJAGAAN GIGI
1. Tandakan ✔ pada jenis makanan yang sihat dan tandakan✗ pada jenis
makanan yang perlu dielakkan diambil secara berlebihan.
Telur
Aiskrim
Gula-gula
Buah-buahan
Minuman
berkarbonat
Kek
Ikan
Susu
Gula kapas
Daging
2. Sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut akan _____________________
_______________________________________________________________________
3. Lengkapkan ayat di bawah bagi cara penjagaan gigi:
a) Gosok gigi __________ kali sehari iaitu pada waktu __________ dan
________
b) Berjumpa doktor gigi setiap _______________ sekali untuk pemeriksaan.
c) Menggunakan _______________ untuk menngeluarkan makanan yg
tersekat di celah gigi.
d) __________________ setiap kali selepas makan.
4. Ubat gigi yang mengandungi ___________ dapat melindungi gigi dari
cepat rosak.
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
5
TAHUN 3
Tajuk: Haiwan
1. Nyatakan ciri-ciri haiwan dan contoh ciri.
ciri-ciri
haiwan
2. Nyatakan maksud perkataan berikut:-
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
6
TAHUN 3
a) Herbivor
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
b) Karnivor
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
c) Omnivor
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
7
TAHUN 3
3. Berikan 2 contoh haiwan berdasarkan kegigian di bawah.
a)
b)
c)
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
8
TAHUN 3
TAHUN 3
CIRI-CIRI TUMBUHAN
SEMAKAN
1. Nyatakan TIGA ciri-ciri tumbuhan yang boleh dikenalpasti
i.
…………………………………………………………………
ii.
………………………………………………………………….
iii.
…………………………………………………………………
2. Senaraikan DUA jenis urat daun
i.
…………………………………………………………….
ii.
…………………………………………………………….
3. Berikan DUA contoh tumbuhan bagi setiap jenis urat daun
Urat Daun ________________
i.
……………………………………………….…………………
ii.
………………………………………………………………….
Urat Daun ________________
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
4. Senaraikan DUA jenis akar pokok
i.
…………………………………………………………….
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
9
TAHUN 3
ii.
…………………………………………………………….
5. Berikan DUA contoh tumbuhan bagi setiap jenis akar pokok
Akar ________________
i.
ii.
……………………………………………….…………………
………………………………………………………………….
Akar ________________
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
6. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang berbunga
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
7. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang tidak berbunga
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
10
TAHUN 3
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
8. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang mempunyai batang
berkayu
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
9. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang mempunyai batang tidak
berkayu
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
10. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang berbuah
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
11. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang tidak berbuah
i.
…………………………………………………………………
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
11
TAHUN 3
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
12. Senaraikan ENAM cara tumbuhan membiak
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
iv.
…………………………………………………………………
v.
…………………………………………………………………
vi.
…………………………………………………………………
13. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui biji benih
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
14. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui daun
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
15. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui keratan
batang
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
12
TAHUN 3
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
16. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui spora
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
17. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui anak
pokok
iv.
…………………………………………………………………
v.
…………………………………………………………………
vi.
…………………………………………………………………
18. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang membiak melalui batang
bawah tanah
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
19. Nyatakan EMPAT kepentingan tumbuhan kepada manusia dan
haiwan
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
13
TAHUN 3
i.
…………………………………………………………………
ii.
…………………………………………………………………
iii.
…………………………………………………………………
iv.
…………………………………………………………………
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
14
TAHUN 3
Tajuk : magnet
1. Tuliskan huruf yang mewakili bentuk magnet dalam ruang yang
disediakan.
S
U
L
M
N
S
U
U
S
O
P
Q
a
1. Magnet silinder
4. Magnet bar
2. Magnet U
5. Magnet cincin
3. Magnet Ladam
6. Magnet butang
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
15
TAHUN 3
2. Kenal pasti tindakan magnet ke atas objek berikut. Kelaskan objek yang
dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet.
pembaris plastik
getah pemadam
gunting
gabus
jarum
garpu besi
klip kertas
gelas
Objek yang dapat ditarik
Objek yang tidak dapat ditarik
oleh magnet
oleh magnet
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
16
TAHUN 3
3. Senaraikan 6 bentuk magnet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
4. Objek yang ditarik oleh magnet dinamakan _______________ dan diperbuat
daripada _____________ .
5. Senaraikan tiga contoh objek ditarik oleh magnet dan tiga contoh objek tidak
ditarik oleh magnet dalam bentuk grafik yang sesuai.
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
17
TAHUN 3
6. Nyatakan apa yang akan berlaku jika kedua dua magnet berikut didekatkan
JAWAPAN
7. Terangkan kegunaan magnet pada alatan berikut ?
Objek
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
Kegunaan
18
TAHUN 3
8. Namakan 1 alatan lain yang mengunakan magnet?
________________________________
9. magnet ialah sejenis logam yang dikenali sebagai?
____________________________________
10. Namakan dua kutub yang terdapat pada setiap magnet?
______________________________________________________
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
19
TAHUN 3
11. Apabila dua kutub magnet yang sama didekatkan, magnet tersebut
akan
_____________ antara satu sama lain .
12. Apabila dua kutub magnet yang berlainan didekatkan, magnet tersebut
akan ____________ antara satu sama lain .
13. Objek yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan ___________________.
14. Objek
yang
tidak
____________________.
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
dapat
ditarik
oleh
magnet
dinamakan
20
TAHUN 3
MAGNET
Magnet dibawah mempunyai rupa yang hampir sama. Perhatikan dan
namakan magnet tersebut serta ciri perbezaannya.
U
1.
S
Nama :
Nama :
_____________________________
_____________________________
Ciri-ciri :
Ciri-ciri :
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
2.
U
S
U
S
Nama :
Nama :
_____________________________
_____________________________
Ciri-ciri :
Ciri-ciri :
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
3.
Nama :
Nama :
_____________________________
_____________________________
Ciri-ciri :
Ciri-ciri :
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
21
TAHUN 3
INFO
Nama lain bagi magnet ialah besi berani. Perkataan magnet berasal daripada Bahasa Greek
iaitu “magnitis lithos” yang bermaksud batu magnesia.
4. Objek yang boleh ditarik oleh magnet dinamakan _____________________
dan diperbuat daripada ______________________.
5. Kelaskan tiga objek yang boleh ditarik oleh magnet dan tiga contoh objek
yang tidak boleh ditarik oleh magnet.
Bahan
Magnet
Bukan magnet
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
22
TAHUN 3
4. Nyatakan apa yang akan berlaku jika kedua-dua magnet berikut
didekatkan.
5.
6.
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
23
TAHUN 3
6. Magnet banyak kegunaannya dalam kehidupan seharian. Nyatakan alat
yang menggunakan magnet.
Alat
menggunakan
magnet
7.
Ramalkan keadaan magnet jika beberapa kali perbuatan di atas diteruskan.
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
24
TAHUN 3
a.
b.
c.
d.
Magnet bertambah kuat
Sais magnet bertambah besar
Magnet semakin lemah
Magnet semakin kecil
CELIK KPS
8. Shakir menjalankan penyiasatan tentang tiga magnet A, B dan C yang
berbeza saiz menggunakan klip kertas.
A
B
C
a) Magnet yang manakah paling kuat ?
___________________________________________________________________________
b) Berdasarkan jawapan kamu di (a), mengapa kamu katakana demikian ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Nyatakan pemboleh ubah :
i. dimanipulasi : ________________________________________
ii. bergerak balas : ____________________________________________
iii. dimalarkan : ________________________________________
d) Nyatakan kesimpulan penyiasatan .
Semakin ____________________________saiz magnet,
Semakin ____________________________ bilangan klip kertas dapat ditarik.
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
25
TAHUN 3
TAJUK : MAGNET
A. Namakan bentuk-bentuk magnet dalam gambar
1
2
3
5
4
6
B. Tindakan Magnet
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
26
TAHUN 3
1. Objek yang dapat ditarikh oleh magnet dinamakan bahan
…………………………….
2. Objek yang tidak dapat ditarikh oleh magnet dinamakan bahan
………………………………………..
3. Bahan magnet diperbuat daripada ……………………..
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
27
TAHUN 3
PENYERAPAN
Topik : a) Objek Menyerap Air Dan Objek Kalis Air.
Jawab soalan berikut :
Perhatikan jadual berikut:
Paras air dalam bikar
Objek
Awal
Akhir
Sapu tangan
Kunci
Berdasarkan jadual di atas;
a) Kesimpulan :
i)
Objek yang menyerap air akan menyebabkan paras air menjadi
________________.
ii)
Objek yang kalis air akan menyebabkan paras air kekal
______________.
b) Objek yang menyerap air ialah ____________________.
c) Objek yang kalis air ialah _______________
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
28
TAHUN 3
b) Bahan Menyerap Air Dan Kalis Air.
Jawab soalan berikut :
Lengkapkan jadual berikut:
Objek
Menyerap Air (Ya/Tidak)
Diperbuat daripada (Bahan)
Sapu tangan
Kunci
Baju
Getah pemadam
Kotak
Bakul sampah
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
29
TAHUN 3


Bahan yang menyerap air ialah ___________________ ,
____________________ dan ____________________________
Bahan yang kalis air ialah ______________________ , ___________________
dan ____________________________.
UJI MINDA
Jawab semua soalan berikut:
1. Kelaskan objek berikut kepada yang boleh menyerap air dan yang
kalis air.
bebola kapas
pemadam
pembalut gula-gula
sapu tangan
skru
stokin sekolah
a) Objek menyerap air :
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
b) Objek kalis air :
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
2. a) Kenal pasti bahan yang digunakan untuk membuat objek di
bawah:
Baju kemeja
Gayung air
Baju hujan
i) Baju kemeja :
________________________________________________________
ii) Gayung air :
________________________________________________________
iii) Baju hujan :
_________________________________________________________
b) Mengapakah bahan ini sangat sesuai untuk membuat objek
tersebut?
Padankan jawapan yang sesuai:
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
30
TAHUN 3
Baju kemeja
Gayung air
Bahan menyerap air
Bahan kalis air
Baju hujan
3. a) Susun keupayaan menyerap air bagi bahan yang digunakan untuk
membuat setiap jenis beg berikut mengikut urutan menaik.
b) Emak meminta kamu pergi ke kedai membeli ais. Beg manakah
yang paling sesuai digunakan untuk mengisi ais tersebut?
Mengapa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
31
TAHUN 3
SEGAR MINDA
PENYERAPAN
Objek (a) ____________________ air
Objek (b) __________________ air
,
Bahan menyerap air :
Bahan kalis air :
Kapas, kain, kertas
Logam, plastik, getah
Kepentingan dalam
kehidupan
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
Kepentingan dalam
kehidupan
32
TAHUN 3
SELAMAT BERJAYA
Daripada :
PANEL PENGGUBAL MODUL
SAINS TELEGERAM PERINGKAT KEBANGSAAN
2016
® MODUL SAINS UPSR – TELEGRAM
33
Download