Uploaded by User107779

FIQIH RAMADHAN

advertisement
Menyambut Bulan Ramadhan
Dengan
ِ
ِ‫الصيام‬
‫ف‬
‫ه‬
‫ق‬
َِّ ُ ْ
Fiqih Puasa
4 RAGAM HUKUM PUASA
WAJIB
SUNNAH
MAKRUH
HARAM
Ramadhan
Puasa Daud
khusus Jumat
1 syawal
Qadha’
91011 Muharram
khusus Sabtu
10 Dzulhijjah
Nadzar
8-9 Dzulhijjah
khusus Ahad
11,12,13 Dzulhijjah
Kaffarah
6 hari Syawwal
10 Muharam saja
puasa hari syak
13-14-15 / bln
Dahr (syafiiy
tdk makruh)
wishal
Senin Kamis
Sya’ban
Bulan Haram
Muslim
WAJIB
Berakal
Baligh
Syarat
Puasa
Muslim
Berakal
SAH
Suci Dari Haid Nifas
Di Hari Yang Dibolehkan
Sejak Malam
Puasa Wajib
Boleh Siang
Puasa Sunnah
Waktu
1. Niat
Dalil
Tempat
Hati/qalbu (Ijma’)
Ketentuan
Sunnah (Syafi’i, Hanbali)
Rukun
Puasa
Melafazkan niat
Khilaf Aula (Maliki)
Makruh (Hanafi)
2. Imsak
Menahan diri (al-Imsak) dari setiap yang
membatalkan puasa dari sejak terbit fajar
hingga terbenam matahari, dengan niat
ibadah
Sengaja Makan Minum
Sengaja Muntah
Qadha’
Sengaja Keluar Mani
Batal Puasa
(Disepakati)
Batal Rukun / Syarat Sah
Bebas Budak = + 100 Dinar
Jima’ Walau Tanpa Inzal
Qadha’
Kaffarat
Puasa 2 Bulan Berturut-turut
Beri Makan 60 Miskin (1 Mud / Miskin)
Semakin Parah
Sakit Sembuh
Qadha’
Tertunda Pulih
Musafir
Safar Qashar Shalat
Qadha’
Lanjut Usia
Fidyah
Tidak Mampu
Rukhshah
Sakit Tdk Sembuh
Hamil Menyusui
Darurat
Antara Qadha’ atau Fidyah (Khilaf)
Lapar dan Haus yg Sangat
Malam Niat Puasa
Dipaksa
Berbuka Saat Tidak Kuat
Pekerja Berat
Menghormati Ramadhan
Qadha’
Haid dan Nifas
Qadha’
Pengertian
Qiyamullail biasa Rasulullah saw lakukan
Masyru’iyyah
Shalat
Tarawih
Bkn Tahajjud
Dilakukan Nabi – ditinggalkan – dihidupkan kembali
oleh Umar ra secara berjamaah
Sunnah Berjama’ah
Hukum
Boleh sendirian di rumah
Tanpa batasan (Ibnu Taimiyah, Suyuthi)
Jumlah
Raka’at
20 raka’at (Jumhur)
36 raka’at (Sebagian Maliki)
8 raka’at (Sebagian Ulama)
Pengertian
Sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari Ramadhan
Hukum dan
Dalil
Wajib, atas Setiap muslim: baligh, non baligh, akil, non akil, lakilaki, perempuan. Selama memiliki makanan.
Zakat Fitri
Bahan Mentah
Kriteria
Makanan Pokok
Ukuran
1 Sho’ = 4 Mud = 2,5 Kg / 2,75 Kg / 3
Kg = 2,75 Liter / 3 Liter
Jenis Zakat
(Tdk Boleh) Jumhur
Konversi Ke Uang
Boleh (Hanafi)
2 hari sblm ‘ied (Maliki)
Waktu Boleh
Sejak awal Ramadhan (Syafi’i)
Boleh sblm Ramadhan (Hanafi)
Waktu Pembayaran
Terbenam Akhir Ramadhan
(Syafi’I Ahmad)
Penunaian
Zakat Fitri
Waktu Wajib
Sebelum Shalat ‘Ied Fitri
(Hanafi Maliki)
Terlambat Membayar
Tetap Wajib: Shodaqoh
8 Ashnaf (Jumhur)
Mustahik
Faqir Miskin (Maliki)
Ikhtilaf Ulama Terkait Puasa
Ramadhan
Haruskah Ikut Ramadhan Negara Lain?
Hanafi
Wajib ikut
Maliki
Wajib Ikut
Syafii
Tidak Harus Ikut
Hanbali
Wajib Ikut
Hukum
Hukum Puasa Di Hari Syak
Hanafi
Tidak Makruh Bila Niat Puasa Sunnah
Maliki
Haram Kecuali Yakin Itu Bulan Sya’ban
Syafii
Haram & Tidak Sah
Hanbali
Makruh
Hukum
Haruskah Niat Puasa Ramadhan Tiap Malam?
Hanafi
Harus Niat Tiap Malam
Maliki
Boleh Dengan Satu Niat Untuk 1 Bulan
Syafii
Harus Niat Tiap Malam
Hanbali
Harus Niat Tiap Malam
Hukum
Hukum Bersetubuh Karena Lupa
Hanafi
Puasanya Tidak Batal
Maliki
Batal & Qadha’
Syafii
Puasanya Tidak Batal
Hanbali
Batal, Qadha’ & Kaffarat
Hukum
Apakah Berbekam Membatalkan Puasa?
Hanafi
Tidak Batal
Maliki
Tidak Batal
Syafii
Tidak Batal
Hanbali
Batal
Hukum
Apakah Suntik Membatalkan Puasa?
Hanafi
Batal
Maliki
Batal
Syafii
Batal
Hanbali
Batal
Hukum
Apakah Sikat Gigi Makruh?
Hanafi
Tidak
Maliki
Tidak
Syafii
Makruh
Hanbali
Makruh
Hukum
Batalkah Puasa Hanya Dengan Niat?
Hanafi
Tidak Batal
Maliki
Tidak Batal
Syafii
Tidak Batal
Hanbali
Batal
Hukum
Belum Qadha’ Puasa Sudah Masuk Ramadhan Lagi
Hanafi
Qadha’ & Tidak Fidyah
Maliki
Qadha’ & Fidyah
Syafii
Qadha’ & Fidyah
Hanbali
Qadha’ & Fidyah
Hukum
Wanita Hamil & Menyusui Qadha’ Atau Fidyah?
Hanafi
Qadha’ Saja
Maliki
Fidyah Saja
Syafii
Qadha’ & Fidyah (Khawatir Bayi)
Hanbali
Qadha’ & Fidyah (Khawatir Bayi)
Hukum
Meninggal Dunia Tapi Masih Hutang Puasa
Hanafi
Fidyah Saja
Maliki
Tidak Qadha, Tidak Fidyah Kecuali Wasiat
Syafii
Boleh Fidyah Boleh Puasa Walinya
Hanbali
Fidyah Saja
Hukum
Bayar Zakat Fitrah Dengan Uang, Bolehkah?
Hanafi
Boleh
Maliki
Tidak boleh
Syafii
Tidak boleh
Hanbali
Tidak boleh
Hukum
Download