Uploaded by User46137

Contoh Surat Kuasa

advertisement
LEMBAR SURAT KUASA
Saya yang bertandatangan di bawah ini ialah pihak yang mewakili Peserta event ini:
Nama
Nomor Telepon
:
:
Melalui surat ini saya diberikan kuasa oleh:
Peserta 1
Nama
ID Pendaftaran
:
:
Peserta 2
Nama
ID Pendaftaran
:
:
Peserta 3
Nama
ID Pendaftaran
:
:
Peserta 4
Nama
ID Pendaftaran
:
:
Untuk mewakili pengambilan race pack BRILian Run 2019 - Surabaya
___________________, 2019
Penerima Kuasa,
(
Pemberi Kuasa,
)
Nama Penerima Kuasa
Download