Uploaded by User46137

Contoh Surat Kuasa

advertisement
LEMBAR SURAT KUASA
Saya yang bertandatangan di bawah ini ialah pihak yang mewakili Peserta event ini:
Nama
Nomor Telepon
:
:
Melalui surat ini saya diberikan kuasa oleh:
Peserta 1
Nama
ID Pendaftaran
:
:
Peserta 2
Nama
ID Pendaftaran
:
:
Peserta 3
Nama
ID Pendaftaran
:
:
Peserta 4
Nama
ID Pendaftaran
:
:
Untuk mewakili pengambilan race pack BRILian Run 2019 - Surabaya
___________________, 2019
Penerima Kuasa,
(
Pemberi Kuasa,
)
Nama Penerima Kuasa
Download
Random flashcards
hardi

0 Cards oauth2_google_0810629b-edb6-401f-b28c-674c45d34d87

Rekening Agen Resmi De Nature Indonesia

9 Cards denaturerumahsehat

Nomor Rekening Asli Agen De Nature Indonesia

2 Cards denaturerumahsehat

Secuplik Kuliner Sepanjang Danau Babakan

2 Cards oauth2_google_2e219703-8a29-4353-9cf2-b8dae956302e

Create flashcards