Uploaded by beben_aja

dasar hut ppt

advertisement
PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN
LMCP1532
Tugasan 12:
Tajuk: Rekabentuk bandar masa depan
‘BANGI-KAJANG 30 TAHUN AKAN
DATANG’
Nama Pensyarah: Prof. Dato’ Ir. Dr Riza Atiq Abdullah bin O.K.Rahmat
Nama: 1. Siti Nuratiqah Binti Abu Noh (A164224)
2. Nur Syafiqah Binti Azahar (A164520)
3. Nur Aisyah Binti Abd Manan (A163417)
SOALAN
• Anda dikehendaki membentuk satu kumpulan yang tidak lebih dari 3
orang. Anda diminta menyediakan wawasan anda mengenai BangiKajang untuk 30 tahun akan datang.
• Sediakan wawasan anda lengkap dangan gambar-gambar dalam slides
atau video. Jika dalam bentuk slides, upload laporan anda ke
SlideShare.com. Jika dalam bentuk video, upload ke YouTube. berikan
link laporan anda.
ALAM SEKITAR
1. Rekabentuk
Bandar
Membina Empangan Air
- Dapat menampung
keperluan air bersih.
Menambah dan
melebarkan sistem
perparitan
- Dapat melancarkan
sistem perparitan dan
menangani masalah
banjir lumpur.
Membina Urban
Transformasi Centre
(UTC)
- Mudah mendapatkan
pelbagai perkhidmatan
di dalam satu pusat
sahaja.
2. Sampah
Tempat pemprosesan
sampah secara automatik
- Kerajaan menginovasi
reka bentuk tempat
pemprosesan dan
pelupusan sampah
3. Kawasan Hijau
Menambah landskap jalan
raya dengan tumbuhan
hijau
Memperbanyakkan
taman-taman rekreasi
EKONOMI
Pengangkutan
- Menyediakan parkir bertingkat
bagi memudahkan pengguna
meletakkan kereta mereka di
tempat yang selamat dan
sistematik.
- Melebarkan jalan raya serta
menambahkan bilangan flyover
SOSIAL
Kesihatan
Pendidikan
Pesakit boleh mendapatkan
rawatan kesihatan di rumah
sahaja tanpa perlu ke
hospital
Melatih pelajar
menginovasikan
barang-barang kitar semula
SEKIAN, TERIMA KASIH
Download