Uploaded by Nurul Najmi

1357-projek-integrasi-data-kematian-hedjaz-online

advertisement
PROJEK INTEGRASI DATA KEMATIAN HEDJAZ ONLINE
JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
LATAR BELAKANG
1.
Sehingga kini, BKA melaksanakan Pendaftaran Kematian Hedjaz secara manual
di mana kematian setiap jemaah haji di Mekah/Madinah tidak didaftarkan secara
terus ke dalam pangkalan data JPN. Urusniaga Pendaftaran Kematian Hedjaz , Sistem
IJPN tidak boleh dicapai secara atas talian oleh Pendaftar Hedjaz yang berada di
Mekah/Madinah pada Musim Haji.
2.
Pendaftar Hedjaz yang dilantik oleh JPN ini hanya mendaftarkan kematian
jemaah haji melalui Sistem Kematian Tanah Suci yang dibangunkan oleh pihak
pengurusan Lembaga Tabung Haji. Malangnya, sistem tersebut tidak diintegrasikan
dengan sistem IJPN yang bermaksud perkongsian data kematian hedjaz tidak
dilangsungkan antara pihak Lembaga Tabung Haji dan Jabatan Pendaftaran Negara.
3.
Pendaftar Hedjaz akan mengisi borang Daftar Kematian di Hedjaz JPN.LMH02
dan kemudiannya menggunakan talian fax atau saluran komunikasi emel untuk
menghantar borang JPN.LM02 beserta semua dokumen sokongan kematian yang
diperlukan ke BKA, JPN Putrajaya. Berdasarkan dokumen - dokumen yang diberikan ,
Pegawai BKA di Ibu Pejabat akan mendaftar kematian jemaah haji tersebut ke dalam
sistem IJPN. Antara dokumennya adalah seperti berikut :-
i.
Borang Daftar Kematian Di Hedjaz JPN.LMH2 ;
ii.
Pengesahan Kematian daripada pihak hospital ;
iii.
Salinan passport simati ;
iv.
BRG/KES/44 ;
v.
Borang LK1-Pin.01/2011 ;
vi.
Borang LPJ-1A
1
OBJEKTIF SISTEM
4.
Mempercepat proses pendaftaran kematian yang berlaku di Mekah/Madinah
yang berpunca daripada kelewatan penerimaan dokumen kematian ke BKA, JPN
Putrajaya.
5.
Proses pendaftaran kematian dibuat sekali sahaja di Hedjaz (Mekah/Madinah)
dan ini dapat mengelakkan duplikasi kemasukan data di kaunter JPN. Pihak kaunter
JPN hanya perlu membuat pengesahan kematians sahaja.
6.
Proses pendaftaran kematian dari sumber maklumat kematian yang sahih iaitu
secara langsung dari pihak Tabung Haji.
7.
Mempercepat proses pengeluaran sijil kematian.
PERLAKSANAAN SISTEM HEDJAZ
8.
Perbincangan bersama Tabung Haji dan JPN telah diadakan 4 kali dan bersama
dengan pihak BKA (Bahagian Kelahiran,Kematian dan Anak Angkat) sebanyak 5 kali
bagi memastikan kelancaran perlaksanaan pembangunan sistem Hedjaz secara online.
9.
Melalui perbincangan yang telah diadakan, kaedah integrasi data kematian
antara JPN dan Tabung Haji melalui Sistem Hedjaz Online telah dipilih sebagai kaedah
perlaksanaan.
10.
Sistem yang dibangunkan ini menyediakan fasiliti seperti berikut:-
i.
Kemaskini maklumat kematian sebelum pengesahan kematian.
ii.
Pengesahan maklumat kematian.
iii.
Cetakan Semakan Maklumat Kematian.
iv.
Cetakan Validasi Borang JPN.LMH2 - Had maksima 5 kali.
2
v.
Carian dan Senarai Pengumpulan Borang Ke RMC berserta format
cetakan.
11.
Bagi memastikan integriti data yang diterima, kaedah penghantaran secara
SFTP telah digunakan. Aktiviti pengujian SFTP bersama-sama antara JPN dan Tabung
Haji telah berjaya diadakan pada 19 Jun 2013 dan pengujian sistem secara menyeluruh
telah dilaksanakan pada 10 September 2013.
Gambarajah 1: Rekabentuk Sistem Hedjaz Online
12.
Data kematian yang didaftarkan di melalui sistem yang disediakan oleh Lembaga
Tabung Haji di Mekah atau Madinah (Sistem Pendaftaran Kematian Tanah Suci)
diterima secara SFTP ke dalam Server Intergrasi JPN. Pengesahan kematian dan
cetakan sijil mati dapat dilakukan serta merta selepas data diterima.
3
13.
Maklumat kematian ini juga terus dapat dicapai oleh agensi luar yang berkaitan
melalui server ALIS. Sistem ini mula digunakan pada 18 September 2013 bersamaan
bermulanya musim haji 1434H. Sebanyak 26 rekod kematian telah berjaya didaftarkan
melalui sistem ini. Skrin dibawah menunjukkan laman utama sistem dengan jumlah
rekod kematian yang berjaya didaftarkan.
Skrin utama Sistem Hedjaz Online
Gambar di bawah menunjukkan proses Pendaftaran Kematian Hedjaz telah
dilaksanakan melalui Sistem Pendaftaran Kematian Hedjaz Online.
4
Pengguna sedang menggunakan Sistem Hedjaz Online
5
Contoh Semakan Maklumat Kematian yang dicetak dari Sistem Kematian
Hedjaz Online
6
Contoh Salinan Sijil Kematian Yang Diberikan kepada Waris Si Mati
7
LAPORAN KEMATIAN DI HEDJAZ BAGI TAHUN 2013 M / 1434 H
BIL
NAMA SIMATI
TARIKH
MATI /
UMUR
TARIKH
KEMASUK
AN SISTEM
JPN
TARIKH SIJIL
MATI
DISERAHKAN
1
DAUD BIN KAMSANI
KPT:491023-01-5141
KPP:2354828
15.09.2013
(63)
17.09.2013
JPN
JOHOR
2
HASHIM BIN ABDUL
LATIF KPT:530708-045297
KPP:4546877
21.09.2013
(60)
21.09.2013
JPN PERAK 01.10.2013
3
SHAMSIAH BINTI
YAACOB KPT:54072803-5378
KPP:4664191
28.09.2013
(59)
28.09.2013
JPN
KELANTAN
01.10.2013
4
SHAFIE BIN OTHMAN
KPT:500906-11-5009
KPP:4594875
28.09.2013
(63)
29.09.2013
JPN
TERENGG
ANU
03.10.2013
5
LABISI BINTI MOHD
LODIN KPT:291130-085042
KPP:1046900
03.10.2013
(83)
03.10.2013
JPN PERAK 11.10.2013
6
MASITAH BINTI
MOHAMED NOOR
KPT:430915-08-5306
KPP:1022414
04.10.2013
(70)
05.10.2013
JPN PERAK 11.10.2013
7
MUSTAFFA BIN
SULAIMAN
KPT:460910-02-5475
KPP:3693663
07.10.2013
(67)
08.10.2013
JPN
KEDAH
13.10.2013
8
SALBIAH BINTI
OSMAN KPT:44073107-5292
KPP:2190100
08.10.2013
(69)
08.10.2013
JP PULAU
PINANG
09.10.2013
8
01.10.2013
9
AHMAD ANWAR BIN
ISHAK KPT:460205-075231
KPP:1846206
11.10.2013
(67)
11.10.2013
JPN
KEDAH
13.10.2013
10
ZOLKISFALI BIN
WAHAB KPT:56101302-5371
KPP:5064544
14.10.2013
(57)
15.10.2013
JPN
KEDAH
22.10.2013
BIL
NAMA SIMATI
TARIKH
MATI /
UMUR
TARIKH
KEMASUK
AN SISTEM
JPN
11
KALSOM BINTI MOHD
SHRIF KPT:560910-105908
KPP:5044767
17.10.2013
(57)
17.10.2013
JPN WPKL
22.10.2013
12
TUMIAH BINTI MD
TUBIN KPT:551126-015410
KPP:5059346
17.10.2013
(58)
17.10.2013
JPN
JOHOR
05.12.2013
13
ABANG ALWI BIN
ABANG TURKEY
KPT:530615-13-5111
KPP:K24850129
20.10.2013
(60)
20.10.2013
JPN
SARAWAK
25.10.2013
14
JASIN BIN TAIB
KPT:400321-02-5157
KPP:3922315
21.10.2013
(73)
22.10.2013
JPN
PUTRAJAY
A
01.11.2013
15
SAODAH BINTI MAT
ISA KPT:210607-085094 KPP:2684671
22.10.2013
(92)
23.10.2013
JPN
10.12.2013
SELANGOR
16
JAMILAH BINTI MOHD
HUSIN
KPT:511011-07-5302
KPP:4104841
23.10.2013
(62)
24.10.2013
JPN PULAU 16.12.2013
PINANG
17
AHMAD BIN SAIDIN
27.10.2013
27.10.2013
JPN
9
TARIKH SIJIL
MATI
DISERAHKAN
01.11.2013
KPT:381124-02-5173
KPP:1432981
(74)
PUTRAJAY
A
18
SABLI BIN JAMAIDI
KPT:450518-08-5415
KPP:2067423
28.10.2013
(68)
28.10.2013
JPN PERAK 10.12.2013
19
ABDUL AZIZ BIN
ABDULLAH
KPT:531005-09-5081
KPP:4532357
30.10.2013
(60)
31.10.2013
JPN
PERLIS
20
ZAINAP BINTI ITAM
MAT RASHID
KPT:500607-08-5436
KPP:3499970
01.11.2013
(63)
01.11.2013
JPN PERAK 08.11.2013
18.11.2013
BIL
NAMA SIMATI
TARIKH
MATI /
UMUR
TARIKH
KEMASUK
AN SISTEM
JPN
21
BEBAKAR BIN HAMAT
KPT:381106-03-5191
KPP:0171952
02.11.2013
(75)
02.11.2013
JPN
KELANTAN
10.12.2013
22
HALIM BIN L.JALIB
KPT:500412-09-5087
KPP:3632858
02.11.2013
(63)
02.11.2013
JPN
PERLIS
21.11.2013
23
ASMAH BINTI SALLEH
KPT:540916-05-5448
KPP:4668306
02.11.2013
(59)
03.11.2013
JPN
JOHOR
23.11.2013
24
SH HAMDIAH BINTI
TKU MAHMUD
KPT:500803-13-5584
KPP:K30387054
02.11.2013
(63)
02.11.2013
JPN
SARAWAK
21.11.2013
25
ZULKIPLI BIN OTMAN
KPT:561128-08-6027
KPP:A30321576
03.11.2013
(57)
04.11.2013
JPN PERAK 10.12.2013
26
ABU BAKAR BIN
03.11.2013
04.11.2013
JPN
10
TARIKH SIJIL
MATI
DISERAHKAN
03.12.2013
IBRAHIM KPT:53031702-5213
KPP:A29089740
(60)
PUTRAJAY
A
11
PERBEZAAN MASA PENERIMAAN MAKLUMAT KEMATIAN HEDJAZ
14.
Graf di bawah menunjukkan peratusan perbezaan tempoh pendaftaran rekod
kematian hedjaz di antara tahun 2012 dan 2013 mengikut tempoh pendaftaran
kematian selepas tarikh kematian
12
15.
Berikut adalah keratan akhbar yang berkaitan dengan Sistem Hedjaz Online
kepada orang ramai sewaktu pelancaran Hari JPN pada 01 Oktober 2013.
Keratan akhbar Utusan Online bertarikh 1 Oktober 2013
13
Keratan akhbar SinarHarian online bertarikh 1 Oktober 2013
FAEDAH DARI PROJEK SISTEM HEDJAZ ONLINE
16.
Faedah Kepada JPN
i.
Perkongsian maklumat kematian yang terkini boleh diakses oleh agensi
lain sebagai contoh SPR
ii.
Pangkalan data kependudukan negara berdasarkan dari sumber yang
sahih.
iii.
Mengurangkan sumber kewangan, proses kerja dan sumber manusia.
14
17.
Faedah Kepada Rakyat
i.
Memudahkan urusan keluarga si waris yang memerlukan dokumen sijil
kematian bagi urusan lain.
15
Download