Tract 6387-page 1 - Fellowship Tract League

advertisement
BENAR BENAR
Pada zaman sekarang, jarang seseorang
menawarkan sesuatu yang benar-benar
GRATIS. Tapi inilah hadiah yang sangat bagus
dan indah, khusus untuk anda. Hadiah itu
sudah dibayar oleh seseorang. Bacalah
selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam.
Hadiah ini adalah Hidup
Kekal di
SURGA yang
mulia.
Sangat sulit bagi manusia untuk menerima hadiah Gratis
seperti ini. Manusia membutuhkan Hidup Kekal. Alkitab
yang suci berkata: “Sebab karena
kasih karunia kamu diselamatkan
oleh iman, itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian
Allah, bukan hasil
pekerjaanmu, jangan ada
orang yang memegahkan
diri.” (Efesus 2:8-9)
Alkita berkata: “...tetapi
karunia Allah ialah Hidup
Kekal dalam Kristus Yesus
Tuhan kita.” (Roma 6:23) Hadiah
bukanlah upah dari pekerjaan kita, atau
kita bekerja untuk memperolehnya. Kenyataan Karunia
adalah: Tidak seharusnya atau tidak sepantasnya kita
mendapatkannya. Jika kita bekerja untuk
mendapatkan sesuatu, itu bukan hadiah
tetapi upah-gaji.
Hanya ada satu upah
rohani yang bisa dicapai
leh seseorang.
Upah yang kita terima dari Tuhan ialah Neraka. “Upah dari
dosa ialah maut...” (Roma 6:23a) “...apabila dosa itu
sudah matang, Ia melahirka maut.” (Yakobus 1:15b) “Dan
mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau
mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita.”
(2 Tesalonika 1:8)
Menerima gaji seharusnya pemikiran yang kita ganti dengan
menerima Hadiah. Lihatlah Roma 6:23, dengan keadaan
sempurna: “Upah dari dosa ialah maut, tetapi kasih karunia
Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.”
Kita memperoleh maut dalam neraka, tapi Tuhan
memberikan kepada kita SURGA dalam Kristus Yesus.
Tuhan Yesus kristus sudah membayar hadiah ini dengan
darahNya sendiri yang tertumpah di kayu salib. “…dan tanpa
penumpahan darah, tidak ada pengampunan. (Ibrani 9:22b)
“…dan darah Yesus AnakNya itu, menyucikan kita daripada
segala dosa. ( 1 Yohannes 1:7b) “Aka tetapi Allah telah
menunjukkan kasihNya kepada kita, oleh karena Kristus telah
mati untuk kita, Ketika kita masih berdosa,” (Roma 5:8)
Terimalah hadiah yang benar–benar Gratis ini sekarang juga.
Datang dan merendahlah dihadapan Allah dalam Doa. Akuilah
kesalahanmu dihadapan Allah yang Maha Kudus. Bertobatlah
dari dosa dosamu dan ikutlah Tuhan.
Mintalah Allah menyelamatkanmu
melalui Tuhan Yesus Kristus.
“Tetapi semua orang yang
menerimaNya diberiNya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam
namaNya.” (Yohannes 1:12)
“Sebab barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan, akan
diselamatkan.” (Roma 10:13) Bila anda mau menerima
Yesus Kristus sebagai JuruSelamat, anda boleh berdoa
dengan Doa ini.“ Tuhan, aku mengaku bahwa aku adalah
orang berdosa yang akan masuk neraka.
Kalau anda telah menetapkan menerima Yesus Kristus
sebagai Juruselamatmu setelah membaca renungan ini,
silahkan menulis dan memberitau kami.
Nama
Alamat
Kota
Negara
Kodepos
FELLOWSHIP TRACT LEAGUE
Umur
P.O. BOX 164 • LEBANON, OH 45036
www.fellowshiptractleague.org © Tract 6387 (Indonesian)
All tracts free as the Lord provides. Not to be sold.
Download