Title Goes Here - Binus Repository

advertisement
Matakuliah
Tahun
: NIRMANA 2 – W 0063
: 2010
NIRMANA 2
Pertemuan ke -2
PERANCANGAN BENTUK GEOMETRI &
NON GEOMETRI DALAM RUANG 2 DIMENSI
● BENTUK GEOMETRI DALAM
ASAS MERANCANG DWIMATRA
● BENTUK NON GEOMETRI DALAM
ASAS MERANCANG DWIMATRA
Bina Nusantara University
3
BENTUK GEOMETRI & NON GEOMETRI
DALAM RUANG 2 DIMENSI - REVIEW
BENTUK GEOMETRI DALAM
ASAS MERANCANG DWIMATRA
BENTUK GEOMETRI ADALAH :
BENTUK YANG TERUKUR DAN TERSKALA SECARA
GEOMETRIS
CONTOH :
SEGITIGA, SEGIEMPAT,LINGKARAN, SEGIDELAPAN
Bina Nusantara University
4
BENTUK GEOMETRI & NON GEOMETRI
DALAM RUANG 2 DIMENSI - REVIEW
BENTUK GEOMETRI DALAM
ASAS MERANCANG DWIMATRA
Bina Nusantara University
5
BENTUK GEOMETRI & NON GEOMETRI
DALAM RUANG 2 DIMENSI - REVIEW
BENTUK GEOMETRI DALAM
ASAS MERANCANG DWIMATRA
Bina Nusantara University
6
BENTUK GEOMETRI & NON GEOMETRI
DALAM RUANG 2 DIMENSI - REVIEW
BENTUK GEOMETRI DALAM
ASAS MERANCANG DWIMATRA
Bina Nusantara University
7
BENTUK GEOMETRI & NON GEOMETRI
DALAM RUANG 2 DIMENSI - REVIEW
BENTUK NON GEOMETRI DALAM
ASAS MERANCANG DWIMATRA
BENTUK NON GEOMETRI ADALAH
BENTUK YANG TIDAK TERUKUR DAN TIDAK
TERSKALA SECARA GEOMETRIS
Bina Nusantara University
8
BENTUK GEOMETRI & NON GEOMETRI
DALAM RUANG 2 DIMENSI - REVIEW
BENTUK NON GEOMETRI DALAM
ASAS MERANCANG DWIMATRA
Bina Nusantara University
9
BENTUK GEOMETRI & NON GEOMETRI
DALAM RUANG 2 DIMENSI - REVIEW
BENTUK NON GEOMETRI DALAM
ASAS MERANCANG DWIMATRA
Bina Nusantara University
10
BENTUK GEOMETRI & NON GEOMETRI
DALAM RUANG 2 DIMENSI - REVIEW
PERTANYAAN & DISKUSI
Carilah bentuk Geometri dan Non Geometri dari
benda alam yang ada di lingkungan sekitar anda
Bina Nusantara University
11
SUMBER
• Beberapa Asas Merancang Dwimatra
Pengarang : Wucius Wong
Penerbit : ITB, Bandung, 1986
• Beberapa Asas Merancang Trimatra
Pengarang : Wucius Wong
Penerbit : ITB, Bandung, 1986
Bina Nusantara University
12
Download