DANIEL 11:32 Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap

advertisement
DANIEL 11:32
Dan orang-orang yang berlaku fasik
terhadap perjanjian akan dibujuknya
sampai murtad dengan kata-kata licin;
tetapi umat yang mengenal Allahnya
akan tetap kuat dan akan bertindak
MAZMUR 103:13
Seperti bapa sayang
kepada anakanaknya, demikian
TUHAN sayang
kepada orang-orang
yang takut akan Dia.
YOHANES 14:6
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak
ada seorangpun yang datang kepada Bapa,
kalau tidak melalui Aku
ROMA 8:15
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan
yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi
kamu telah menerima Roh yang menjadikan
kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru:
“Ya, Abba, ya Bapa
YANG DIRUSAK OLEH IBLIS
LEWAT BAPA JASMANI KITA
ROMA 8:15
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan
yang membuat kamu menjadi takut lagi…
MAZMUR 12:7
Janji TUHAN adalah janji yang murni, bagaikan
perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan…
Engkau, TUHAN, yang akan menepatinya
IBRANI 6:18
“Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta…”
MAZMUR 62:9
Percayalah kepada-Nya setiap waktu…
curahkanlah isi hatimu dihadapanNya; Allah
ialah tempat perlindungan kita.
AMSAL 1:23 Berpalinglah kamu kepada
teguranku! Sesungguhnya, aku hendak
mencurahkan isi hatiku kepadamu dan
memberitahukan perkataanku kepadamu
YESAYA 43:4
Oleh karena engkau berharga dimataku dan
mulia, dan Aku ini mengasihi engkau…
MATIUS 18:12,14
Jika seorang mempunyai seratus ekor domba, dan seekor diantaranya
tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan
ekor… dan pergi mencari yang sesat itu?
Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya
seorangpun dari anak-anak ini hilang
AYUB 5:17-18
Berbahagialah manusia yang ditegur Allah; sebab
itu janganlah engkau menolak didikan yang
Mahakuasa. Karena Dialah yang melukai, tetapi
juga yang membebat; Dia yang memukuli, tetapi
yang tangan-Nya menyembuhkan pula
IBRANI 12:7-8
Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar
oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari
ganjaran… maka kamu bukanlah anak,tetapi
anak-anak gampang
FILIPI 4:19
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam
Kristus Yesus
YOHANES 5:17
Tetapi ia berkata kepada mereka: “Bapa-Ku
bekerja sampai sekarang, maka Akupun
bekerja juga
ROMA 5:8
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya
kepada kita, oleh karena Kristus telah mati
untuk kita, ketika kita masih berdosa
RASA AMAN
INGKAR JANJI
SULIT BERKOMUNIKASI
KURANG MENGHARGAI
KASIH & DISIPLIN TIDAK SEIMBANG
TIDAK BERTANGGUNG JAWAB
KASIH YANG BERSYARAT
Download