Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) 17 September

advertisement
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
(GPIB)
17 September 2017
Jam 06.00, 09.00, 16.00 WIB
Jemaat “GIDEON” Kelapadua – Depok
Jl. Komjen Pol M. Jasin – Kelapadua, Pasirgunung Selatan
Ksatrian Amji Atak (Komp. BRIMOB POLRI) Kelapadua-
hal,1
PERSIAPAN



Doa pribadi jemaat
Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah
Doa konsistori para pelayan yang bertugas
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
: Selamat pagi/sore/malam
Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita
beribadah di Hari Minggu ke XV sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita
lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh ……
AJAKAN BERIBADAH
P2 :
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah
persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN JEMAAT: GB 17 : 1-3 “ABADI TAK NAMPAK”
Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah
2. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal Kaupegang.
Teguh bagai gunung keadilan-Mu, dan awan-Mu sarat dengan kasih-Mu.
3. Engkaulah yang hidup kekal s'lamanya; segala yang hidup, Engkau dasarnya.
Terbataslah hidup bagaikan kembang; Engkau, Surya Hidup yang tak terbenam
VOTUM
PF
J
: Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)
1 . | 1 . ||
A min.
NAS PEMBIMBING
PF
hal,2
AYUB 5 : 17
: “Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah; sebab itu janganlah
engkau menolak didikan Yang Mahakuasa.”
SALAM
PF
J
: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus Kristus menyertai kamu.
: DAN MENYERTAIMU JUGA.
NYANYIAN JEMAAT: KMM 33 : 1, 3
Duduk
PENGAKUAN DOSA
P2
: Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan
dosa- dosa kita :
Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami
menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami,
dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran
kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahn kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya
Allah, dan baharuilah baitin kami dengan Roh yang teguh. Jangan membuang kami
dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus dari pada kami.
Bangkitlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang dari pada-Mu, dan
lengkapilah kami dengan Roh kerelaan.
Demikian pengakuan umatMu. Dengarlah ya Tuhan :
∼Pengakuan dosa pribadi diiringi instrument∼
hal,3
: NYANYIAN JEMAAT : GB 32 “ TUHAN YESUS“
J
Do = es ¾ MM ± 92
2. Tuhan Yesus. Kami lemah, tidak mampu Memerangi kemalasan kami.
Tuhan Yesus. Kami lemah, kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami
BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Rasul 13 : 38-39 yang
menyatakan… … … .
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus.
J
: SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN JEMAAT: GB 43 : 1, 2 “ MESKI TAK LAYAK DIRIKU “
Do = es 6/4 MM ± 100
2. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela,
Darah-Mulah pembasuhnya; 'ku datang pada-Mu.
PERINTAH HIDUP BARU
PF : Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti
tertulis dalam Amsal 3 : 9-13 yang menyatakan….. Roh Kudus
menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
hal,4
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 15 : 1 “ KUSIAPKAN HATIKU, TUHAN “
duduk
⌘Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF
: Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya!
J
P3
PF
: NYANYIAN JEMAAT ♫ PKJ 296 “ HALELUYA “
: Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 12 : 1-10 yang menyatakan...
: Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
hal,5
NYANYIAN JEMAAT: GB 392 a “ KEPADAMU PUJI-PUJIAN “
Duduk
KHOTBAH
Saat Teduh
JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN JEMAATGB 52 : 1, 2 “ HAI, DENGARLAH ANAKKU“
2.
Percayalah pada Tuhanmu
Dan jangan ‘kau bersandar pada pengertianmu;
Dan akui Dia dalam lakumu,
Maka jalanmu akan diluruskan-Nya.
Reff :
PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389 A)
∼ Kesaksian Pujian
hal,6
duduk
PERSEMBAHAN SYUKUR
P4 : Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 107 : 8
yang menyatakan :
“Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena perbuatanperbuatanNya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.
NYANYIAN JEMAAT: GB 83 : 1-3 “ MARILAH MENGUCAP SYUKUR “
Do = es 4/4 MM ± 96
----- persembahan dikumpulkan ----2. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata
apapun di dunia tak sebanding.
B’rikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih,
itu persembahan yang sejati bagi Dia.
3. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita
jangan kau sedih atau terpaksa,
kar"na Tuhan s’lalu memberkati tiap orang
yang bermurah hati memberikan persembahan
DOA SYUKUR
P4
: Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada
Tuhan dalam doa syukur :
P4 & Jemaat : Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah
Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat
bagi sesama danpembangunan tubuh Kristus. Amin.
Duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF : Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan dengan penuh
sukacita sambil mengingat pesan Firman Tuhan yang terdapat pada 1 Petrus 1 : 13
“Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu
seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu
penyataan Yesus Kristus.”
hal,7
NYANYIAN JEMAAT: GB 284 : 1, 3 “ DI JALAN HIDUP YANG LEBAR,SEMPIT ”
2. Seperti Tuhan memb’ri padamu
dan mengasihi dikau,
b’ri bantuanmu di mana perlu,
Yesus mengutus engkau!
Reff :
BERKAT
PF : Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya :
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau,
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih Karunia,
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera.
NYANYIAN JEMAAT: PKJ
.....Jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar .....
hal,8
Download