TTS ABJAD (A1) - PERBENDAHARAAN KATA Mendatar

advertisement
TTS ABJAD (A1) - PERBENDAHARAAN KATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mendatar
Menurun
1.
Kumpulan huruf (aksara) berdasarkan urutan
yang lazim
1.
Merah dalam bahasa Jawa
2.
Tanpa pola, sebarang
3.
Budi pekerti yang halus, akhlak yang baik
3.
4.
Mutlak, tak terbatas
5.
Masa seratus tahun
Alat untuk menghitung, yang berupa deretan
bulatan dari kayu, plastik yang bertusuk, setiap
tusuk berisi sepuluh buah
6.
Tidak dihiraukan
4.
Nama manusia yang pertama yang dijadikan
Allah
7.
Makan yang dibuat dari buah-buahan, sayuran,
dan sebaginya yang diasamkan dengan cuka
8.
Tidak biasa, menyimpang dari kebiasaan, tidak
normal
9.
Sisa yang tinggal setelah suatu barang
mengalami pembakaran lengkap
9.
Tidak hadir
10.
Sah
10.
Dingin, sejuk
11.
Proses penyerapan
11.
Pembatalan atau penghentian penuntutan
perkara
13.
Sering kali
12.
Penyesuaian diri dengan lingkungan
16.
Hamba, orang bawahan
13.
17.
Kekal selama-lamanya
Makanan yang terbuat dari daging sapi yang
dicincang menurut seratnya
18.
Sama berat tidak berat sebelah, tidak memihak
14.
Pengikisan batuan oleh air, es, atau angin
15.
Tidak berwujud, tidak berupa, dan tidak dapat
diraba
Download