Uploaded by User114133

Undangan Edit

advertisement
WALIMATUL KHITAN
Muhammad Fazlan
&
Muhammad Fazlin
Putra dari Bapak Mansur & Ibu Fitriani
WALIMATUL KHITAN
Muhammad Fazlan
&
Muhammad Fazlin
Putra dari Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Kami Atas Nama Keluarga
Bermaksud Melaksanakan Walimatul
Khitan Putra Kami Yang Insya
AllahAkan Dilaksanakan Pada :
Kami Atas Nama Keluarga
Bermaksud Melaksanakan Walimatul
Khitan Putra Kami Yang Insya Allah
Akan Dilaksanakan Pada :
Di Kediaman Bapak Mansur
Ds. Nibong Kec. Syamtalira Bayu
Di Kediaman Bapak Mansur
Ds. Nibong Kec. Syamtalira Bayu
Suatu Kehormatan dan Kebanggaan
Kami Apabila Saudara/I Berkenan
Hadir Untuk Memberikan Doa Untuk
Putra Kami
Kami Yang Berbahagia
Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Suatu Kehormatan dan Kebanggaan
Kami Apabila Saudara/I Berkenan
Hadir Untuk Memberikan Doa Untuk
Putra Kami
Kami Yang Berbahagia
Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Selasa, 09 Maret 2021
WALIMATUL KHITAN
Muhammad Fazlan
&
Muhammad Fazlin
Putra dari Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Kami Atas Nama Keluarga
Bermaksud Melaksanakan Walimatul
Khitan Putra Kami Yang Insya Allah
Akan Dilaksanakan Pada :
Selasa, 09 Maret 2021
Di Kediaman Bapak Mansur
Ds. Nibong Kec. Syamtalira Bayu
Suatu Kehormatan dan Kebanggaan
Kami Apabila Saudara/I Berkenan
Hadir Untuk Memberikan Doa Untuk
Putra Kami
Kami Yang Berbahagia
Bapak Mansur & Ibu Fitriani
WALIMATUL KHITAN
Muhammad Fazlan
&
Muhammad Fazlin
Putra dari Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Selasa, 09 Maret 2021
WALIMATUL KHITAN
Muhammad Fazlan
&
Muhammad Fazlin
Putra dari Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Kami Atas Nama Keluarga
Bermaksud Melaksanakan Walimatul
Khitan Putra Kami Yang Insya Allah
Akan Dilaksanakan Pada :
Selasa, 09 Maret 2021
Di Kediaman Bapak Mansur
Ds. Nibong Kec. Syamtalira Bayu
Suatu Kehormatan dan Kebanggaan
Kami Apabila Saudara/I Berkenan
Hadir Untuk Memberikan Doa Untuk
Putra Kami
Kami Yang Berbahagia
Bapak Mansur & Ibu Fitriani
WALIMATUL KHITAN
Muhammad Fazlan
&
Muhammad Fazlin
Putra dari Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Kami Atas Nama Keluarga
Bermaksud Melaksanakan Walimatul
Khitan Putra Kami Yang Insya Allah
Akan Dilaksanakan Pada :
Kami Atas Nama Keluarga
Bermaksud Melaksanakan Walimatul
Khitan Putra Kami Yang Insya Allah
Akan Dilaksanakan Pada :
Di Kediaman Bapak Mansur
Ds. Nibong Kec. Syamtalira Bayu
Di Kediaman Bapak Mansur
Ds. Nibong Kec. Syamtalira Bayu
Selasa, 09 Maret 2021
Suatu Kehormatan dan Kebanggaan
Kami Apabila Saudara/I Berkenan
Hadir Untuk Memberikan Doa Untuk
Putra Kami
Kami Yang Berbahagia
Bapak Mansur & Ibu Fitriani
WALIMATUL KHITAN
Muhammad Fazlan
&
Muhammad Fazlin
Putra dari Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Selasa, 09 Maret 2021
Suatu Kehormatan dan Kebanggaan
Kami Apabila Saudara/I Berkenan
Hadir Untuk Memberikan Doa Untuk
Putra Kami
Kami Yang Berbahagia
Bapak Mansur & Ibu Fitriani
WALIMATUL KHITAN
Muhammad Fazlan
&
Muhammad Fazlin
Putra dari Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Kami Atas Nama Keluarga
Bermaksud Melaksanakan Walimatul
Khitan Putra Kami Yang Insya Allah
Akan Dilaksanakan Pada :
Kami Atas Nama Keluarga
Bermaksud Melaksanakan Walimatul
Khitan Putra Kami Yang Insya Allah
Akan Dilaksanakan Pada :
Di Kediaman Bapak Mansur
Ds. Nibong Kec. Syamtalira Bayu
Di Kediaman Bapak Mansur
Ds. Nibong Kec. Syamtalira Bayu
Selasa, 09 Maret 2021
Suatu Kehormatan dan Kebanggaan
Kami Apabila Saudara/I Berkenan
Hadir Untuk Memberikan Doa Untuk
Putra Kami
Kami Yang Berbahagia
Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Selasa, 09 Maret 2021
Suatu Kehormatan dan Kebanggaan
Kami Apabila Saudara/I Berkenan
Hadir Untuk Memberikan Doa Untuk
Putra Kami
Kami Yang Berbahagia
Bapak Mansur & Ibu Fitriani
Download