Uploaded by User88272

SMA NEGERI 5 PONTIANAK TIM 1 0898-5786-442

advertisement
BERKAS PENDAFTARAN “LOMBA MEDIA PEMBELAJARAN GEOGRAFI
(GUNUNG API)”
KELOMPOK 1 SMA NEGERI 5 PONTIANAK
1. Kartu tanda pelajar/ Surat keterangan dar kepala sekolah
•
Arjun Kharisma
•
Atun Sholehah
•
Rachmad Kurniawan
2. Surat Pernyataan yang asli
3. Bukti Pembayaran
4. Pas Foto Bewarna (3x4)
• Arjun Kharisma
•
Atun Sholehah
•
Rachmad Kurniawan
Download