Uploaded by User61601

sambutan

advertisement
Ass. Wr. Wb salam sejahtera untuk kita semua
Alhamdulillah alhamdulillahirobbilalamin
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat, nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di
tempat ini dalam keadaan sehat walafiat
- Bapak ibu hadirin undangan yang kami muliakan izinkanlah saya
mewakili sohibul hajad untuk menyampaikan sepatah dua patah
kata sebagai sambutan.
- Seperti diketahui bahwa ananda wiwid adianto putra dari ibu adiarti
dan bapak ahmad dermawan saimin dengan ananda rarasathi putri
dari ibu sufi dan bapak hary telah melangsungkan ijab kobul dan
resepsi pernikahannya pada hari senin tanggal 8 juli 2019 di kota
bantul yogyakarta. Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini
kami dapat melaksanakan syukuran resepsi munduh mantu.
- Merupakan kehormatan, kebahagiaan serta kebanggaan kami atas
kehadiran bapak/ibu, sahabat, handai taulan, sanak famili, dan jiran
tetangga, untuk itu kami atas nama kedua keluarga besar dan kedua
mempelai mengucapkan banyak terima kasih mohon doa restunya
semoga ananda wiwid dan raras akan menjadi keluarga sakinah,
mawaddah, dan warohmah dan nantinya akan dikaruniai putra
putri yang soleh dan soleha
- Selanjutnya tidak lupa kepada segenap panitia dan semua pihak
yang telah membantu serta mendukung sehingga terselenggaranya
acara ini kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga amal baik
bapak/ibu akan mendapat imbalan dari Allah SWT.
- Seperti apa kata pepatah, tiada gading yang tak retak, maka apabila
ada kekurangan dalam penerimaan, pelayanan, penempatan dan
hidangan kami mohon maaf sebesar besarnya kepada Allah kami
mohon ampun.
- Demikian sambutan singkat kami, bilahitaufik walhidayah
wassalamualaikum wr wb.
Download