Uploaded by untoropr

PEMBERKATAN RUMAH KEDIAMAN

advertisement
PEMBERKATAN RUMAH KEDIAMAN
PEMBUKAAN
Perayaan dapat dibuka dengan sebuah nyanyian atau music
I:
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin
J:
Dan bagimu juga
Imam memberikan penjelasan tentang perayaan, kemudian mengucpakan doa-doa seruan yang
ditutup dengan doa.
I:
Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah berjanji: dimana dua tiga orang berhimpun,
Aku berada di tengah-tengah mereka.
Tuhan kasihanilah kami.
J:
Tuhan kasihanilah kami.
I:
Engkau telah berjanji bahwa Bapa
Akan mengabulkan tiap permohonan
Yang kami sampaikan kepadaNya
Dalam namaMu.
Kristus kasihanilah kami.
J:
Kristus kasihanilah kami.
I:
Dengan wafat dan kebangkitanMu
Engkau telah menjadikan kami
Sekeluarga dengan para kudus
Dan anggota serumah dengan Allah.
Tuhan kasihanilah kami.
I:
Tuhan kasihanilah kami.
J:
Marilah berdoa:
Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah bertamu dirumah Zakheus.
Silakan masuk juga dalam rumah kami ini
Dengan berkatMU,
Dan tinggalah bersama kami.
Engkau yang hidup dan berkuasa selama-lamanya.
J:
Amin
BACAAN:
Mat 10:12-13a
HOMILI
DOA PEMBERKATAN
I:
Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus!
Sebab dengan penjelmaanMu dan hidupMu di Nazaret Engkau telah menguduskan
keluarga-keluarga seluruh dunia.
Kami memuji Dikau
J:
Kami memuliakan Dikau
I:
Engkau taat kepada Maria, BundaMu
dan kepada Yosef, Bapa pengasuhMu.
Kami memuji dikau
J:
Kami memuliakan Dikau
I:
Dengan sabdaMu Engkau mengarahkan
Pikiran kami kepada Bapa, dimana terdapat tempat diam yang benar.
Kami memuji dikau
J:
Kami memuliakan Dikau
I:
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus
J:
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang, segala abad. Amin.
CARA A
I:
Marilah berdoa: (hening sejenak)
Terpujilah Engkau, ya Bapa
Karena PuteraMu Yesus Kristus telah
Menjadi manusia untuk
Menyelamatkan kami.
Ia mengajarkan kami dengan kata dan
Teladan bagaimanakami melaksanakan
kehendakaMu.
Pandanglah dengan rela akan keluarga ini
Dan berikanlah berkatMu ⴕ atas rumah
Kediaman ini.
Kabulkanlah permohonan-permohonan
kami bersama dengan para penghuninya.
anugerehkanlah kepada mereka damai
serta kegembiaraan dalam Roh kudus.
semoga usaha-usaha mereka berhasil baik.
semoga mereka kaulindungi terhadap
segala bahaya.
jangan membiarkan mereka menaruh
harapan palsu akan harta benda yang
fana, dan ajararilah mereka,
bahwa engkau sendirilah
merupakan tujuan seluruh hidup mereka.
Kami mohon semuanya itu
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
J:
Amin.
Lalu dengan disertai pemimpin rumah imam memerciki tiap ruangan dengan air berkat,
sementara para hadirin mengikuti doa bersama, misalnya litani semua orang kudus atau doa
Rosario. Menyusul disini pemberkatan salib atau gambar Kristus cukuplah di ucapkan doa
pemberkatan.
DOA UMAT
I:
Marilah kita berdoa kepada Allah dan Tuhan kita:
Bapa surgawi, semoga Engkau memberikan
kepada para anggota keluarga ini (semua yang berdiam dalam rumah ini)
kesehatan serta kegembiraan hidup.
J:
Kami mohon kabulkanlah kami.
I:
Jadikanlah mereka saksi-saksi bagi
SabdaMu dan penuhilah mereka dengan semangat cinta kasih terhadap sesame dan
Kerelaan untuk saling membantu.
J:
Kami mohon kabulkanlah kami.
I:
Kasihanilah akan saudara-suadara yang sakit dan ringankanlah penderitaan para fakirmiskin
J:
Kami mohon kabulkanlah kami.
I:
Semoga semua orang yang tidak mempunyai rumah,
Mendapat sebuah tempat berdiam.
J:
Kami mohon kabulkanlah kami.
I:
Hantarlah semua saudara kami yang sudah meninggal ke dalam kerajanMu yang abadi.
J:
Kami mohon kabulkanlah kami.
I:
Marilah kita mengucapkan doa yang di berikan Tuhan Yesus kepada kita:
J:
Bapa kami………
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin
I:
Marilah berdoa: (hening sejenak)
Allah yang mahabaik,
Engkau telahnmenjadikan keluarga suatu
Dasar bagi masyarakat manusia.
Semoga teladan keluarga kudus di Nazaret
Meneguhkan kami dalam cintakasih dan
Ketaatan, yang merupakan dasar
Untuk tegaknya tiap hidup bersama,
agar kelak kami menjadi anggota serumah
dengan Dikau dalam sukacita yang kekal.
Kami mohon itu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami.
J:
Amin.
BERKAT PENUTUP
I:
Hari ini telah turun keselamatan atas rumah ini.
Semoga damai dan berkta Allah tetap tinggal atasnya dan memenuhi semua
penghuninya.
Semoga semuanya ini dikaruniakan kepada saudara sekalian oleh Allah Tritunggal:
Bapa ⴕ dan Putera dan Roh Kudus.
J:
Amin.
Download
Random flashcards
sport and healty

2 Cards Nova Aulia Rahman

Nomor Rekening Asli Agen De Nature Indonesia

2 Cards denaturerumahsehat

Secuplik Kuliner Sepanjang Danau Babakan

2 Cards oauth2_google_2e219703-8a29-4353-9cf2-b8dae956302e

Tarbiyah

2 Cards oauth2_google_3524bbcd-25bd-4334-b775-0f11ad568091

Create flashcards