Sebuah muatan garis , dengan kerapatan muatan λ = 10 nC/m

advertisement
1. Sebuah muatan garis , dengan kerapatan muatan λ = 10 nC/m
, terletak sepanjang sumbu X dari X = -4 m hinga x=3 m.
Tentukan medan listrik di titik P(0,4) m, dan gaya yang akan
dialami mautan titik q = - 200 nC bila ditempatkan di titik P.
2. Suatu medan E serba sama terdapat di antara 2 pelat yang
muatannya berlawanan. Sebuah elektron dilepaskan dari
keadaan diam pada pelat bermuatan negatif. Kemudian
elektron menumbuk pelat bermuatan positif yang jaraknya 2
cm dari pelat negatif dalam waktu 1,5x10-8 s.
a. Laju elektron sewaktu menumbuk pelat positif
b. Besar medan E tersebut
3. Sebuah cincin tipis , jejari 4 cm dan bermuatan dengan
kerapatan muatan λ = 20 nC/m, terletak pada bidang X-Y
dengan pusatnya berimpit dengan titik (0,0,0). Tentukan
medan listrik dititik (0,0,3)cm.
4. Sebuah dipol listrik dengan q = 2 nC dan jarak antara kedua
muatan 4 nm, terletak dalam medan listrik homogen yang
besarnya 4x104 N/m. Tentukan torsi pada dipole, bila :
a. dipole sejajar dengan medan listrik
b. dipol tegak lurus medan listrik
c. dipol membentuk sudut 300 tehadap medan E
Download