LATIHAN SOAL HIMPUNAN BILANGAN 1. Periksalah apakah

advertisement
LATIHAN SOAL HIMPUNAN BILANGAN
1. Periksalah apakah persamaan-persamaan berikut memiliki penyelesaian apabila x ∈ ℕ.
a. 5 + x = 12
b. 8 + x = 5
c. 5x = 30
d. 4x = 17
e. 8 = 14 + x
f. 20 = 7x
2. Seperti soal nomor 1, namun x ∈ ℤ.
3. Jika x + 13 = 13 dan x ∈ ℕ, berapakah nilai x?
4. Seperti nomor 3, namun x ∈ ℤ.
5. Jika x + 28 = 0 dan x ∈ ℕ, berapakah nilai x?
6. Seperti nomor 5, namun x ∈ ℤ.
7. Jika k, x ∈ ℤ dan k + x = 0, tentukanlah x!
8. Misalkan A = {4, 10, -3, 8, 12, -120, 56, -79, 0} dan B adalah himpunan yang isinya adalah
lawan semua anggota A. Nyatakanlah B dengan memerinci satu demi satu semua
anggotanya!
9. Seperti nomor 1, namun x ∈ ℚ.
10. Periksalah apakah persamaan-persamaan berikut memiliki penyelesaian apabila x ∈ ℚ.
a. x2 = 100
b. 16x2 = 9
c. x2 + 4 = 0
d. 3x2 = 2
e. x2 = 11
f. x3 = -27
g. x3 = 14
h. 2x = 16
i.
3x = 12
j.
=
11. Seperti nomor 10, namun x ∈ ℝ.
12. Pada soal nomor 10, tentukanlah nilai x apabila x ∈ ℝ.
13. Nyatakan himpunan-himpunan berikut secara ringkas dengan penulisan selang/interval:
a. {x ∈ ℝ│ -3 < x < 7}
b. {x ∈ ℝ│ 5 ≤ x ≤ 16}
c. {x ∈ ℝ│ x > -12}
d. {x ∈ ℝ│ x ≤ √3}
e. {x ∈ ℝ│ 9 ≤ x < 10}
f. {x ∈ ℝ│ x ≥ 6½}
g. {y ∈ ℝ│ -23 < y ≤ 0}
h. {y ∈ ℝ│ y < 0}
i.
{y ∈ ℝ│ -11 > y}
j.
{y ∈ ℝ│ 2 ≤ y}
Download