Tata Ibadah Martumpol

advertisement
ACARA IBADAH PARTUMPOLON
Pencatatan Perjanjian Hendak Menikah
RURI FEBRI RITWANDANU
Dengan
DEWI ROSARI INDAH SIBARANI
Sabtu, 19 Nopember 2016
HKBP Yogyakarta
Jl. I Dewa Nyoman Oka 22 – Kotabaru Yogyakarta 55224
Telp. 548740; 513080 Fax. (0274) 548740
Website: hkbpjogja.org Email: [email protected]
Acara Ibadah Partumpolon
RURI FEBRI RITWANDANU
Dengan
DEWI ROSARI INDAH SIBARANI
------------------------------------------------------------------00.
(Calon Penganten & Keluarga Memasuki Gedung Gereja dgn Iringan Musik)
01. Saat Teduh Sejenak: (Jemaat berdoa dalam hati dengan iringan musik gereja)
02. Bernyanyi: BE 581:1+3 Sangap di Jahowa
as = do
 Sangap di Jahowa na sun timbul i,
balga ni holong-Na ndang tarasam i,
Dilehon Anak-Na na sasada i,
manobus hita jolma pardosa i.
Refr.: Puji ma Debata ale manisia,
las roham, las roham, somba ma Debata.
Dapothon Jahowa na sun timbul i
marhite Anak-Na, Tuhan Jesus i.
(berdiri)
 Balga situtu pambaen-Mi Debata,
tung so hasuhatan holong ni roha-M.
Tu jolma pardosa asi do roha-M,
diungkap Ho dalan lao tu banua-M.
Refr.: .........
03.
Votum – Intro - Doa:
(L-iturgis; S-emua)
L: Di dalam nama Allah Bapa, dan nama AnakNya, Yesus Kristus, dan nama Roh
Kudus. Amen.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya; menurut gambar
Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka”.
Terpujilah nama TUHAN.
Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Marilah berdoa:
Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap puji syukur, hormat, dan
kemuliaan ke hadirat-Mu, karena Injil keselamatan telah diberitakan di antara
kami umat-Mu sehingga kami beroleh rahmat dan beriman serta berpengharapan
di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, dan Jurus’lamat kami.
Ya Roh Kudus, Roh Pengajar dalam kebenaran, Roh Penghibur sejati.
Kami memohon, mampukan kami senantiasa menghayati karya penebusanMu
agar hidup kami semakin berpadanan dengan Sabda kebenaran-Mu.
Secara khusus kami mohon, berkatilah rangkaian acara ibadah Partumpolon ini
yaitu pencatatan perjanjian hendak menikah antara Arnold Parsauliaan Pasaribu
dengan Delvi Marintan br Sirait.
2
Ya TUHAN, berkati dan lindungilah kami segenap jemaat-Mu.
Terpujilah nama-Mu turun-temurun, sejak dari permulaan, sekarang, sampai
selama-lamanya. Karena Kristus Yesus, kami berdoa.
S: A m e n.
duduk —
04.
----
Bernyanyi: BE 701:1 Tu Ho do Au Marpadan
f = do
 Tu Ho do au marpadan O Jesus Tuhan-ki,
asa burju haposan au di adopan-Mi.
Sai Ho ma mandongani au di ulaon-ki.
Ajari pargogoi ma au di dalan-ki.
 Ya Yesus,’ku berjanji setia pada-Mu;
ku-pinta Kau selalu dekat, ya Tuhan-ku.
Dikancah pergumulan jalan-ku tak sesat,
kar’na Engkau Teman-ku, Pemimpin terdekat.
(calon mempelai maju ke depan)
05.
Pencatatan Perjanjian Hendak Menikah
a) Pembacaan Isi Naskah Perjanjian Hendak Menikah
b) Penelitian Kebenaran Isi Janji Hendak Menikah Kedua Calon Mempelai
c) Penanda-tanganan Perjanjian Hendak Menikah:
(Oleh Calon Mempelai, Orangtua, Saksi, dan Penatua)
d) Tukar Cincin
(--- jika ada ---)
e) Pengumuman Waktu dan Tempat Pemberkatan Perkawinan.
→ do = d
06. Bernyanyi: PKJ 138 : 1+3 (BE 755)
Setia-Mu, Tuhan-ku, Tiada Bertara
 SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara,
di kala suka, di saat gelap;
Kasih-Mu, Allah-ku, tidak berubah,
Kaulah Pelindung abadi, tetap.
Refr.: Setia-Mu, Tuhan-ku, mengharu hati-ku,
setiap pagi bertambah jelas.
Yang ku-perlukan tetap Kau berikan,
sehingga aku pun puas lelas.
 Ampunan dosa-ku, damai abadi,
kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu,
kini kekuatan dan besok harapan:
Hujan berkat Kau beri pada-ku.
Refr.: .......
07. Khotbah:
3
08. Koor:
09. Bernyanyi: BE 712:1-3 Togu Au, Ale Jahowa → g = do
 Togu au ale Jahowa di dalan na rodop on.
Ho do na tongtong satia togu au na gale on.
Sagusagu hangoluan, sai pabosur tondingkon,
sai pabosur tondingkon.
(--persembahan--)
 Ro ma Ho, Aek Hangoluan, na pahisar tonding-ki;
sai di jolo ma Ho, Tuhan, dohot tiang api-Mi.
Sipartogi na gumogo, Ho ma lombulombung-ki,
Ho ma lombulombung-ki.
------musik---- Di topi ni Aek Jordan ndang mabiar Huria-M;
ale Tuhan, Siparmonang, boan au tu Kanaan;
pujion-ku ma goar-Mu salelenglelengna i,
salelenglelengna i.
-- berdiri --
10. Penutup: Doa Bapa Kami & Berkat
11. Sepatah-Dua Kata Dari:
a) Keluarga Calon Mempelai Pria
b) Keluarga Calon Mempelai Wanita
12. Ucapan Selamat Untuk Calon Pengantin & Keluarga
(Kedua calon pengantin & keluarga berdiri di depan
untuk bersalaman dengan warga jemaat)
GOD BLESS AND KEEP
aazs,-/doc.
4
Download